Відповідність вимогам у компанії EGGER

EGGER — сімейна компанія, що веде діяльність у всьому світі та дотримується принципів сталого розвитку. Для нашої бізнес-діяльності та розвитку стосунків з усіма нашими партнерами тема відповідності вимогам, тобто дотримання правових норм і внутрішніх правил, має вирішальне значення. Наведені нижче заходи допомагають закріпити цей принцип у думках і діях усіх співробітників компанії EGGER.

Відповідність вимогам у компанії EGGER

Відповідність вимогам у компанії EGGER

Kодекс ділової етики EGGER це кодекс поведінки, що ґрунтується на цінностях, ідеалах, цілях компанії та десятьох принципах Глобального договору ООН. Кодекс ділової етики містить чіткі стандарти поведінки, яких мають дотримуватися всі працівники.

Кодекс ділової етики для постачальників

Ми очікуємо, що наші постачальники також поділяють наші принципи дотримання встановлених вимог на всьому ланцюзі постачання. Цим Кодексом ділової етики для постачальників компанія EGGER чітко показує, що ми вимагаємо від наших постачальників дотримання чинних законів, а також принципів Глобального договору ООН

Кодекс ділової етики для постачальників
Антимонопольне право

Антимонопольне право

Кожен співробітник компанії EGGER повинен знати всі відповідні положення антимонопольного права й дотримуватися їх. Власні принципи антимонопольного права, періодичні обов’язкові навчання та перевірки на основі ризиків дають змогу належним чином дотримуватись антимонопольних законів.

Запобігання корупції

Ми категорично проти хабарництва й підкупу в будь-якій формі. У наших власних принципах запобігання корупції викладені чіткі заборони та інструкції щодо зваженого користування подарунками й запрошеннями. Крім того, на курсах співробітники отримують відповідну важливу інформацію.

Запобігання корупції
Пожертвування й спонсорство

Пожертвування й спонсорство

Компанія EGGER щиро турбується про добробут місцевої спільноти. Проте для пожертвувань і спонсорства встановлені чіткі правила. Принципи відповідності компанії EGGER щодо пожертвувань і спонсорства визначає чинний світовий стандарт. Ми підтримуємо виключно організації й заходи, зосереджені на охороні здоров’я, соціальній сфері, освіті й захисті навколишнього середовища. Будь-яка підтримка політичних партій, кандидатів або посадових осіб не допускається. Крім того, не допускається підтримка з релігійними цілями та професійного спорту.

Захист даних

Компанія EGGER вживає різних заходів, щоб дотримуватися відповідних законів про захист даних і забезпечувати надійну обробку персональних даних. Цьому сприяють власні принципи захисту даних, періодичні обов’язкові навчання та перевірки на основі ризиків.

Захист даних
Ринок капіталу

Ринок капіталу

Своїми принципами щодо відповідності вимогам до ринку капіталу ми демонструємо інвесторам, що компанія EGGER серйозно ставиться до правових норм ринку капіталу та запобігає можливим порушенням. Принципи, зокрема, націлені на забезпечення очікувань, поставлених ринком капіталу до поведінки й організації компанії.

Представництво омбудсмена

Неетична й, зокрема, неправомірна поведінка може нанести значну шкоду компанії EGGER, її співробітникам і громадськості. З метою виявлення подібної поведінки та запобігання їй компанія EGGER створила представництво омбудсмена. Співробітники, постачальники, клієнти та інші сторонні особи в разі підозри про неправомірну поведінку або її ознак можуть звернутися до зовнішнього та, відповідно, незалежного адвоката — омбудсмена, яким є доктор Карстен Тіль фон Герф (Carsten Thiel von Herff). За бажанням до представництва омбудсмена можна звернутись анонімно.

Представництво омбудсмена
Контактні дані представництва омбудсмена

Contact the ombudsman's office (on request, anonymously):Контактні дані представництва омбудсмена (за бажанням анонімно):

Телефон: 080066283762 (безкоштовно) i +49 521 557 333 00

Електронна адреса: ct@thielvonherff.de

Вебсайт: https://report-tvh.com/

Додаткова інформація

Додаткову інформацію про омбудсмена, варіанти зв’язку та перебіг звернення наведено за цим посиланням і в Кодексі ділової етики для постачальників. На омбудсмена поширюється адвокатське зобов’язання зберігати конфіденційність. Після перевірки омбудсменом інформація буде передана компанії EGGER тільки за умови чіткої згоди на це інформатора. Як омбудсмен, так і компанія EGGER надійно зберігатимуть конфіденційність особи інформатора.