Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Ламинат Flammex

Ламинатите Flammex са класифицирани като тип F = забавящи горенето в съответствие със стандарта. Те са подходящи като декоративен и трудно възпламеним покривен материал в комбинация с трудногорими носещи плочи. Комбинациите със съответните композитни елементи позволяват приложения с повишени изисквания по отношение на пожароустойчивостта. Те отговарят на изискванията на германския клас за строителни материали В1 и на френския клас по реакция на огън М1.

 

Приложения

  • Зони с повишени изисквания по отношение на пожароустойчивостта
  • Мебели и интериорен дизайн
  • Обзавеждане на магазини и изграждане на панаирни конструкции
  • Преградни стени
  • Интериорни врати

Предимства

  • Трудно възпламеними (трудногорими)
  • Ниска степен на образуване на дим
  • Без образуване на пламтящи капки
  • Устойчиви на изтъркване, удари и надраскване
  • Антибактериални свойства на повърхността съгласно ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Забележка

Всички показани и споменати декори са имитации.