Да работиш в EGGER означава непрекъснато да се развиваш. Структурираните мерки за обучение и развитие създават необходимата рамка за постигане на съвместен напредък. Така придобиваме уменията, които ни правят годни за бъдещето. Приносът на всеки един служител е необходим, за да можем заедно като компания да направим стъпките към едно успешно бъдеще. Всички предложения за образование и повишаване на квалификацията са обединени в EGGER Campus. Така всеки служител има възможност да се развива както в своя завод, така и за определени програми извън завода.

Какви са целите на EGGER Campus?

  • EGGER Kompakt
  • Курсове за обучение, надхвърлящи рамките на един отдел
  • Специализирани курсове за обучение
  • Стратегически програми за развитие

За да оценим максимално нашите служители, за нас ключът към успеха е идеалният микс. От програми в клас до онлайн курсове и комбинации от онлайн обучение и обучение в клас, подходящият формат се избра в зависимост от целта на обучението и целевата група. Освен това се предлагат и отделни мерки, като напр. коучинг или "обратна връзка от няколко източника" за ръководни кадри.

Открийте областите на EGGER Campus:

EGGER Kompakt

Специализирани курсове за обучение

Курсове за обучение, надхвърлящи рамките на един отдел

Награди