Заедно създаваме история за успех

Има един израз: “ Който не знае миналото си, няма бъдеще.” Ние знаем много добре нашата история.

Вдъхновението от уникалния материал дърво и устойчивото използване на тази суровина всеки ден са движещата сила за нас и повече от 11 000 служители по целия свят. В същото време ние оставаме семейна компания с ясно определени ценности: Уважение, качество и прогрес, които са в основата на нашата дейност.

Нашата цел е да бъдем водеща марка за решения в областта на материалите от дървесина.

Постигането на тази цел означава и поемане на отговорност. Ние винаги действаме с мисъл за бъдещите поколения и осъзнаваме нашата екологична, икономическа и социална отговорност. Заедно с вас ще продължим да вървим по този път и в бъдеще.

Нашата движеща сила

1. Нашата движеща сила

„ВДЪХНОВЕНИЕ ОТ УНИКАЛНА СУРОВИНА.“

Санкт Йохан в Тирол, Австрия, 1961 г.: Фриц Егер-старши е начело на успешно развиващо се предприятие в Санкт Йохан, собственост на семейство Егер: земеделското стопанство Брунхоф и дъскорезница. Той решава да използва дървесните отпадъци, образуващи се от работата на дъскорезницата, вместо просто да ги изхвърля. От привидно ненужния страничен продукт той създава нов материал в първия завод за ПДЧ на фирмата EGGER.

2. Нашата мисия

„ДА СЪЗДАВАМЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДЪРВО.“

За нас нуждите на нашите клиенти са в центъра на нашето внимание. Благодарение на постоянната близост с клиента и откритата комуникация ние получаваме цялостна представа за него. При това ние разчитаме на взаимносвързани процеси и цифрови канали. Заедно с нашите клиенти ние непрекъснато се развиваме и ви предлагаме иновативен и цялостен асортимент от продукти и услуги, свързани с естествения материал дърво. Нашият стандарт за качество обхваща цялата верига за създаване на стойност от възлагането на поръчката до доставката до клиента. Това обещание е в основата на всички наши взаимоотношения с клиентите.

Нашата мисия
Нашите ценности

3. Нашите ценности

„КАЧЕСТВО, УВАЖЕНИЕ И ПРОГРЕС ОПРЕДЕЛЯТ НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ.“

Нашите ценности отразяват нашите действия. Прогрес, уважение и качество - те са наши постоянни спътници. Те определят всички дейности по цялата верига за създаване на стойност. Нашите клиенти, доставчици и служители знаят какво могат да очакват от нас. Непрекъснатото усъвършенстване е естествен процес за нас. Поставяме си нови цели и създаваме нови перспективи за себе си и нашите партньори. В същото време се отнасяме един към друг с уважение, проявяваме взаимно доверие, откритост и признаваме достойнството на другите хора. Подкрепяме се взаимно, стремим се към постигането на високи резултати и вършим работата си с ентусиазъм. Целта ни е да предлагаме постоянно високо качество във всички области на нашата дейност.

4. Нашият екип

„ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ ДЪРВО СЕ НУЖДАЕМ ОТ ОТЛИЧЕН ЕКИП. НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ. ТЕ НИ ПРАВЯТ УСПЕШНИ.”

Над 11 000 служители по целия свят имат много общо. Ние създаваме повече от дърво и внедряваме иновации. Взаимно се мотивираме, стимулираме и подкрепяме. Споделяме своя опит и таланти и се отнасяме един към друг с уважение. Заедно растем непрекъснато, без да забравяме своите корени, нито основните си ценности като семейна компания. Именно тази здрава основа ни позволява да бъдем толкова успешни

Нашият екип
Нашата отговорност

5. Нашата отговорност

„НИЕ ДЕЙСТВАМЕ С МИСЪЛ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ И ОСЪЗНАВАМЕ СВОЯТА ЕКОЛОГИЧНА, ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ.”

Като един от водещите производители на материали от дървесина ние осъзнаваме своята отговорност към околната среда и обществото: Дейностите, насочени към бъдещите поколения, са постоянна практика за нас. Ние се справяме с това предизвикателство и открито заявяваме кои сме, какво правим и как работим.

6. Нашата визия

„НИЕ СМЕ ВОДЕЩА МАРКА ЗА РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА МАТЕРИАЛИТЕ ОТ ДЪРВЕСИНА.“

Ние произвеждаме нашите продукти в Европа и Америка и ги продаваме по целия свят. Винаги сме разчитали на дългосрочно и партньорско сътрудничество с нашите клиенти и доставчици. Заедно оптимизираме използването на ценния ресурс дърво и създаваме добавена стойност за всички участници в процеса. За целта използваме най-съвременни технологии, непрекъснато оптимизираме процесите си и автоматизираме и дигитализираме работните операции в производството и веригата за доставки.

Нашата визия