1. Първа стъпка

На нашия портал за кандидатстване ще намерите преглед на свободните работни места. Можете да кандидатствате за тях или да изпратите спонтанна кандидатура.Кандидатурите, изпратени онлайн, могат да бъдат обработени по-бързо. Ако сте съгласни, ще запазим данните Ви в нашия цифров пул от кандидати и ще Ви имаме предвид при появата на нови свободни работни места.

2. Вашата кандидатура

Убедителната и пълна кандидатура включва:

  • Придружително/мотивационно писмо
  • Автобиография със снимка

За да се оцени Вашето досегашно образователно и професионално ниво, моля, изпратете съответните документи за образование и референции. Повече информация по темата онлайн кандидатстване ще намерите в раздел

3. Бърза обработка и текуща информация

За нас като компания е важно свободните работни места да се заемат бързо. Но освен това искаме да спестим на кандидатите ненужното дълго чакане и неизвестност. Вие ще бъдете информирани за текущото състояние на Вашата кандидатура.

4. Процедури за подбор на персонала

Ако профилът Ви отговаря на описанието на обявената позиция, ще Ви поканим на първоначално интервю, за да Ви опознаем лично.Това включва:

  • Въпроси, свързани с Вашата биография и мотивацията Ви за кандидатстване за съответната позиция .
  • Представяне на позицията
  • Време за Ваши въпроси
Преди да вземем окончателно решение, ще поканим най-добрите кандидати на второ интервю. Второто интервю винаги е много практично ориентирано. Ще Ви помолим да посочите решение на практически пример или ще Ви дадем възможност да опознаете бъдещото си работно място.

5. Време за навлизане в работата и да се запознаете с екипа

Ние подготвяме всички новопостъпили стъпка по стъпка за предстоящите им задачи.

  • Планиран етап за навлизане в общите, специфичните за компанията и съответната специалност теми.
  • Разговор за обратна връзка с ръководителя.
За всички нови служители редовно организираме въвеждащо мероприятие, включително развеждане в завода, на което те придобиват обща представа за групата EGGER и се запознават по-отблизо с колегите си.

Интересувате се от работа при EGGER?

На всички въпроси е отговорено. Готови ли сте за работа при EGGER? Прегледайте свободните работни места - може да намерите подходяща за Вас позиция. Очакваме Вашата кандидатура!

Кандидатствайте сега