Нашите екипи от специалисти в 21 международни завода разработват нови продуктови решения, оптимизират производствените процедури и работни процеси. Освен това предават и своето ноу-хау.

Специалисти и експерти

Всеки отдел на компанията разполага с важни експертни познания. В ежедневната ни работа прекият обмен между нашите специалисти е от изключителна важност. Отчитат се актуални потребности на пазара с цел разработване на нови продуктови решения, проверява се технологията на производство, за да се оптимизират работни процеси , или се тестват технически решения за укрепване на съществуващи връзки с клиенти.

Оптимални общи условия

Иновациите се създават само в подходящата среда, в която експертите могат да разгърнат пълния си потенциал.Ние създаваме тази среда, като:

  • даваме свобода на действие
  • насърчаваме силните страни на индивида
  • генерираме нови знания
  • ценим работата на всеки един.
Ние насърчаваме поетапно усъвършенстване чрез тясноспециализирани курсове за повишаване на квалификацията. Мерките за развитие се определят съвместно на базата на поставени лични цели. Повече информация относно нашите възможности за повишаване на квалификацията и развитие ще намерите тук.

Успешни като екип

Нашите специалисти насърчават младите служители и им предават знанията си. В ролята си на наставници ,те осигуряват устойчиво образование и укрепват сплотеността в отделните екипи. Като модели за подражание те определят еталона за качествена и отговорна работа.