Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Кариера> Работна среда> Начинаещи в професията > EGGER Campus> Стратегически програми за развитие

Стратегически програми за развитие

С нашите стратегически програми за развитие ние насърчаваме устойчивия успех на нашата фирма и положително развитие в световен мащаб.

Цели на нашите стратегически програми за развитие:

  • Интересни програми за развитие за професионалисти, експерти и ръководни кадри
  • Предаване на знания според нуждите
  • Възможност за обучение през целия живот
  • Създаване на мрежа от контакти в рамките на цялата група

Стратегически програми за развитие за служители

Ноу-хау, способностите и уменията на нашите служители са решаващи фактори за нашия траен успех и положителното развитие на нашата компания. Тази стратегическа програма за развитие е идеалното допълнение към местните предложения.

Start Up - Нашата програма за придобилите професионална квалификация и завършилите висше образование
Start Up - Нашата програма за придобилите професионална квалификация и завършилите висше образование

Start Up - Нашата програма за придобилите професионална квалификация и завършилите висше образование

Ние в EGGER знаем, че лоялните мрежи от контакти и международното сътрудничество са все по-важни. Мисленето извън границите на собствената си професионална област и разбирането на транснационалните взаимоотношения са основни компетенции за някои от нашите позиции.

Start Up EGGER е нашият отговор на тези изисквания

Начинаещите професионалисти, които заемат длъжности с над средна нужда от бързо въвеждане, междусекторно разбиране и международен обмен, се подготвят за пътуването си с EGGER Start Up.
Участниците в Start Up се включват още от самото начало в своята компетентна област и поемат отговорност за задачите и развитието си.

През 12-те месеца на програмата Start Up участниците планират самостоятелно своите мерки за развитие.

Те представляват комбинация от обучения по програмата Start Up в международна група, местни курсове за обучение от EGGER Campus, усещане за работата и обучение в ежедневния бизнес. През този етап всеки участник е наставляван от своя мениджър и ментор.

В ежедневната дейност за всеки въпрос, който може да възникне, има наставник, към когото да се обърнете. Освен това се провеждат самостоятелно организирани срещи с партньор в обучението от групата Start Up.

Отзиви за Start Up

Startklar - Нашата програма за бъдещи управленски кадри

С тази международна програма на английски език потенциалните бъдещи управленски кадри се подготвят за възможна първа ръководна задача. Основни точки на програмата за развитие са принципите на управление на служителите, както и общите принципи на управление, включително практическото прилагане в международен контекст.

Startklar се състои от 3 етапа:

  • Принципи на управление
  • Международен проект
  • Job Sensing
Startklar - Нашата програма за бъдещи управленски кадри

Стратегически програми за развитие за управленски кадри

Ноу-хау, комуникативните умения, както и емоционалната интелигентност на нашите управленски кадри са от решаващо значение за устойчивия успех и положителното развитие на нашата компания. Стратегическите програми за развитие на управленски кадри се основават на изискванията на нашите лидерски принципи и осигуряват необходимата рамка за по-нататъшното развитие на личното лидерско поведение.

Impuls

Impuls

Въз основа на лидерските принципи на EGGER ние предлагаме разнообразни импулсни семинари, за да поощрим личните потребности за развитие на участниците и да ги доразвием с цел да бъдат успешни като лидери в съответствие с нашите принципи и да допринесат значително за успеха на компанията.

Възможности за интензивни дискусии с колеги и дейности по изграждане на мрежи от контакти са основни елементи на семинарите. Методите варират от упражнения "лице в лице" до групови работи. Винаги се работи с реални практически примери на участниците.

Spirit

На всеки две години се провежда лидерска конференция за нашите топ мениджъри. Нашите управленски принципи, основани на нашите ценности, нашата визия и нашата корпоративна стратегия са в основата на двата конферентни дни.

Чрез комбинация от теми и различни формати на участниците се предлага богат избор от съдържание, както и опитът на многобройни колеги и по този начин много свобода за обмен и възможност да се учат един от друг.

Spirit - Strategic development programme