Paliwa z biomasy, które nie znajdują zastosowania w produktach, firma EGGER wykorzystuje do wytwarzania ciepła i zielonej energii elektrycznej. Poniższe zakłady wyposażone są we własne elektrownie wykorzystujące biomasę:

St. Johann w Tyrolu (AT)
Unterradlberg (AT)
Brilon (DE)
Wismar (DE)
Hexham (UK)
Rion des Landes (FR)
Rădăuți (RO)

Dzięki wykorzystaniu energii z biomasy przyczyniamy się do ograniczenia emisji CO2 o ok. 746 000 ton rocznie.

Łącznie około trzy czwarte emitowanego przez nas CO2 wykorzystywane jest do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, które są obojętne dla emisji CO₂.

Do pobrania

Poważnie traktujemy nasze obowiązki! Dowiedz się wszystkiego o naszej wydajności w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Do broszury środowiskowej

Elektrownia na biomasę

Program redukcji emisji gazow ze źródeł kopalnych