EDI (elektroniczna wymiana danych) to automatyczna wymiana dokumentów biznesowych (np. zamówień, potwierdzeń zamówień, potwierdzeń odbioru dostawy, faktur) między dwoma systemami IT bez potrzeby ingerencji człowieka. Taka bezpośrednia komunikacja umożliwia wysoką automatyzację procesów, ponieważ wymiana informacji biznesowych między różnymi systemami odbywa się bardzo szybko i z wyeliminowaniem wersji papierowej.

Pliki do pobrania dla klientów
Pliki do pobrania dla dostawców

1. Zamówienie

 • Mniej błędów przy wprowadzaniu danych
przysyłane przez Państwa dane wgrywane są do naszego systemu 1:1

 • Koniec z utratą danych
koniec z zagubionymi zamówieniami

 • Obniżenie kosztów koordynacji
  koniec z pytaniami, koniec z nieporozumieniami
 • Krótki czas pracy
  zamówienia EDI są przesyłane bezpośrednio do naszego systemu i mogą być przetwarzane szybko i sprawnie2. Potwierdzenie zamówienia


 • Automatyczne porównywanie zamówienia z jego potwierdzeniem
  istotne różnice wskazywane są referentowi w procesach workflow.
 • W razie braku błędów automatyczne przypisywanie potwierdzenia do zamówienia
  80% potwierdzeń zamówień nie wymaga dalszego opracowania.
 • Raporty dot. zamówień z brakującymi potwierdzeniami
  Zamówienia, dla których brakuje potwierdzenia, ujmowane są w specjalnych raportach.
 • Obniżenie kosztów koordynacji
  Cena na potwierdzeniu zamówienia jest taka sama jak na fakturze, różnice w stosunku do ceny w zamówieniu są rozpoznawane na wczesnym etapie, co pozwala uniknąć nakładów związanych z reklamacją

3. Potwierdzenie odbioru dostawy

 • Informacja wstępna o dostarczonym towarze
  Informacja wstępna umożliwia optymalne zarządzanie miejscem w magazynie i optymalne planowanie produkcji.

4. Faktura

 • Automatyczne porównywanie zamówienia z fakturą
  istotne różnice wskazywane są referentowi w procesach workflow.
 • W razie braku błędów automatyczne przypisywanie faktury do zamówienia
  80% faktur nie wymaga dalszego opracowania.
 • Oszczędność czasu i kosztów dzięki obniżeniu nakładów administracyjnych
  wpłynięcie zamówienia, sortowanie, skanowanie dokumentu papierowego, archiwizacja, ręczne wprowadzanie danych
 • Świadomość ekologiczna
  znaczne ograniczenie zużycia papieru