Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

Więcej szczegółów na temat naszego zarządzania zrównoważonym rozwojem i osiągania naszych strategicznych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju zakupów można znaleźć w naszym raporcie zrównoważonego rozwoju.

Więcej

Firma EGGER gwarantuje przejrzystość swojej działalności dzięki pewnej bazie danych i kompetentnemu doradztwu. Używanie naszych produktów przy budowie z certyfikatem poświadczającym wykonanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju powinno być możliwie najprostsze. Dlatego wszystkie istotne informacje związane z ochroną środowiska na temat naszych materiałów zamieszczamy w naszych deklaracjach EPD.

Do pobrania

Poważnie traktujemy nasze obowiązki! Dowiedz się wszystkiego o naszej wydajności w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Do broszury środowiskowej

Co to jest EPD?

EPD (Environmental Product Declaration) oznacza „Deklarację Środowiskową Produktu”. Deklaracje środowiskowe produktów dostarczają wszystkich istotnych informacji związanych z ochroną środowiska na temat danego materiału:

  • Opisy produktów
  • Dokumenty potwierdzające i raporty kontrolne dotyczące właściwości produktów
  • Komponenty
  • Procesy produkcyjne
  • Bilans ekologiczny
  • Wykorzystanie zasobów naturalnych
  • Odpady

Do czego służy deklaracja EPD?

Deklaracje środowiskowe produktów umożliwiają inwestorom, architektom i wytwórcom określenie wkładu w strategię zrównoważonego rozwoju w związku z zastosowanymi materiałami. W następstwie uzyskują oni przejrzyste informacje i możliwość świadomego wyboru i porównania różnych produktów i rodzajów konstrukcji. Nie tylko w trakcie użytkowania, lecz również podczas produkcji oddziałuje się na środowisko naturalne i zużywa się energię. Nasze deklaracje EPD przyczyniają się do tworzenia sprzyjających warunków dla budownictwa opartego na zrównoważonym rozwoju budownictwa w całym cyklu życia budynku.