Produkcja i rozwój

Nasi pracownicy w działach techniki i utrzymania ruchu oraz produkcji biorą bezpośredni udział w procesie produkcji i dbają o jej sprawny przebieg. Optymalizacja procesu zapewnia najwyższą wydajność i opłacalność produkcji. Następnie pracownicy działu zarządzania jakością starają się zagwarantować, aby nasze produkty spełniały także wysokie wymagania naszych klientów. Technologia i rozwój odgrywają w EGGER ważną rolę. Stale rozwijamy nasz asortyment, przywiązując dużą wagę do wymagań rynkowych. Nasi pracownicy zatrudnieni w dziale zakupów dokładnie wiedzą, jakie jest nasze zapotrzebowanie na nasz ulubiony surowiec, czyli drewno. Są w ciągłym kontakcie z naszymi partnerami handlowymi i znają bardzo dobrze warunki rynkowe. Wysokie wymogi jakościowe EGGER zaczynają się już przy zakupach.

Magazynowanie i transport

Nasi pracownicy zatrudnieni w dziale planowania produkcji a także w dziale gospodarki magazynowej i transportu podejmują wszelkie działania przygotowawcze umożliwiające ekonomiczną produkcję naszych materiałów drewnopochodnych. Jako punkt łączący sprzedaż i produkcję, mają przegląd sytuacji — od ustalania założonych czasów po sporządzanie planów obróbki. Wiedza ekspercka przydaje się również przy planowaniu zatrudnienia i zapewnianiu jakości. Nasi pracownicy zatrudnieni w dziale gospodarki magazynowej i transportu są prawdziwymi ekspertami ds. optymalizacji. W międzynarodowym przedsiębiorstwie transport i magazynowanie dużych ilości towaru stanowi codzienne wyzwanie. Dotyczy to zarówno wewnętrznego przepływu towarów, jak również dostaw naszych produktów na całym świecie.

Marketing i wprowadzanie na rynek

Pracownicy zatrudnieni w dziale marketingu, sprzedaży i zarządzania produktem dbają o to, by marka EGGER była znana na całym świecie. Nasi menadżerowie produktu przeprowadzają analizy rynku i konkurencji, inicjują ulepszenia produktów i odpowiadają za bieżącą aktualizację naszego asortymentu. W porozumieniu z działem zarządzania produktem, w dziale marketingu opracowuje się następnie dokładnie przemyślane strategie wprowadzania na rynek, żeby spopularyzować nasze produkty u klientów. Pracownicy zatrudnieni w dziale komunikacji i cyfryzacji również są bardzo zaangażowani w ten proces. Za graficzne opracowanie całościowego wizerunku przedsiębiorstwa odpowiada dział grafików – od projektu naszych ulotek po redagowanie ogłoszeń. Pracownicy działu sprzedaży sprzedaży są odpowiedzialni za bezpośrednie relacje z klientem. Z przekonaniem prezentują im nasz asortyment i w osobistej rozmowie przekonują do naszych produktów.

Organizacja i kontrola

Nasze zespoły w działach finansów, IT i kadr zapewniają płynny przebieg wszystkich procesów. Nasi pracownicy zatrudnieni w dziale kontrolingu, księgowości i dziale finansowym, zatwierdzają zamówienia, oceniają finansowe szanse i ryzyko oraz dopilnowują, aby wszelkie nasze działania biznesowe przebiegały prawidłowo i opłacalnie. Pracownicy działu IT: Pracujący dla nas informatycy są kimś więcej, niż tylko administratorami systemu. Od rachunkowości, poprzez gospodarkę zasobami ludzkimi, aż po logistykę — opracowują oni rozwiązania w zakresie oprogramowania dla wszystkich działów przedsiębiorstwa. Zadaniem naszego działu personalnego jest wybór spośród ogromnej puli kandydatów takich osób, które będą do nas naprawdę pasować. Ponadto odpowiadają również za opracowywanie kolejnych programów kształcenia. Rozpoznają indywidualny potencjał i dbają o to, żeby każdy pracownik w EGGER mógł się jak najlepiej rozwijać.