Szkolenia przedmiotowe i interdyscyplinarne, dalsze kształcenie w zakresie umiejętności miękkich, strategiczne programy rozwoju — praca w firmie EGGER oznacza ciągłą naukę i rozwój. Każdy pracownik ma mocne strony i potencjał, które z uwagą promujemy w ramach EGGER Campus and our Talent Management.

EGGER Campus

Strukturyzowane szkolenia i działania na rzecz rozwoju dają niezbędne podstawy wspólnego postępu. Wszystkie nasze oferty edukacyjne i szkoleniowe przedstawiamy w ramach EGGER Campus.

EGGER Campus

Talent Management

Jest dla nas ważne, abyśmy wspólnie przyczyniali się do rozwoju firmy EGGER. Każdy z nas przyczynia się do sukcesu, co uwidacznia się w działaniach zespołu EGGER Talent Management. Poprzez ocenę pracowników, opisy stanowisk oraz planowanie sukcesji stanowisk, w jasnym świetle opisujemy cele i mocne strony poszczególnych pracowników. Ponadto polegamy na planach sukcesji stanowisk.

EGGER Talent management