Praca w firmie EGGER oznacza ciągły rozwój.Zorganizowany program kształcenia oraz podejmowane przez nas działania stwarzają odpowiednie środowisko, w którym możemy wspólnie się rozwijać. Pozwala nam to zdobyć umiejętności, dzięki którym będziemy przygotowani na przyszłe wyzwania.

Zaangażowanie każdego pracownika jest konieczne, aby zagwarantować naszemu przedsiębiorstwu sukcesy w przyszłości. Wszystkie oferty edukacyjne i oferty szkoleń są dostępne na platformie EGGER Campus. Dzięki temu, każdy z pracowników może rozwijać się zarówno w swojej placówce, jak również poza zakładem (w ramach niektórych programów).

Jakie cele realizujemy poprzez udostępnienie platformy EGGER Campus?

  • Zorientowane na cel kształcenie wszystkich pracowników
  • Nowe możliwości w zakresie dalszego rozwoju osobistego
  • Przejrzysta oferta szkoleń i dalszej edukacji
  • Ulepszenie procesu przekazywania wiedzy wewnątrz firmy

Platforma EGGER CAMPUS obecnie składa się z następujących obszarów:

  • EGGER Kompakt
  • Kursy szkoleniowe obejmujące wszystkie działy
  • Przedmiotowe kursy szkoleniowe
  • Programy rozwoju strategicznego

Kluczem do naszego sukcesu jest idealne dopasowanie kursów, dzięki czemu okazujemy naszym pracownikom, jak bardzo ich cenimy. Od programów szkoleń stacjonarnych, poprzez szkolenia internetowe, aż po łączenie szkoleń internetowych ze stacjonarnymi — wybór odpowiedniej formy jest dokonywany przy uwzględnieniu celu szkolenia oraz grupy docelowej. Dodatkowo dostępne są opcje indywidualne, takie jak coaching lub ankieta „Multi Source Feedback” dla bezpośrednich przełożonych.

Odkryj obszary platformy EGGER Campus:

EGGER Kompakt

Przedmiotowe kursy szkoleniowe

Kursy szkoleniowe obejmujące wszystkie działy

Programy rozwoju strategicznego