Nasze warunki handlowe obowiązują w relacjach handlowych z przedsiębiorcami i przedsiębiorstwami w ramach ich działalności oraz osobami prawnymi w myśl prawa publicznego włączając publiczno-prawny majątek odrębny.