Pomoc techniczna

Masz pytania techniczne lub potrzebujesz wsparcia w zakresie naszych produktów i ich zastosowania? Nasi inżynierowie ds. zastosowania produktu z przyjemnością udzielą Ci wsparcia w przypadku wszelkich pytań:

buldingproducts@egger.com

Partnerzy handlowi w Twojej okolicy

W tych hurtowniach można kupić produkty budownictwa drewnianego. Można tu również znaleźć wszystkich producentów naszych produktów.

Wyszukiwarka partenrów handlowych

Izolacja akustyczna jest istotnym czynnikiem jakościowym dla mieszkańców i użytkowników budynków. Przy ocenie elementów budowlanych badana jest jakość izolacji od dźwięków powietrznych oraz, szczególnie w przypadku stropów, skuteczność izolacji od dźwięków uderzeniowych.


W przypadku stropów z belek drewnianych dobrą izolacyjność od dźwięków uderzeniowych można uzyskać dzięki zastosowaniu dodatkowych rozwiązań, takich jak sufity podwieszane i dociążenie stropu surowego. Jakość izolacji akustycznej zależy w dużej mierze od jakości wykonania.

Struktury wielowarstwowe zapewniające wysoką izolacyjność akustyczną

Struktury wielowarstwowe mogą charakteryzować się dobrymi właściwościami izolacji akustycznej pomimo lekkiej drewnianej konstrukcji szkieletowej. Struktury te chronią przed hałasem z zewnątrz i redukują zarówno przenoszenie dźwięków powietrznych, jak i dźwięków uderzeniowych wewnątrz budynku.


Oprócz dobrej izolacyjności akustycznej elementu budowlanego, dla dobrej izolacji akustycznej decydujące znaczenie mają następujące kluczowe zasady:

  • Unikanie mostków akustycznych, przez które może dochodzić do przenoszenia dźwięku
  • Redukcja przenoszenia dźwięku przez elementy boczne
  • Unikanie nieprawidłowo zakończonych połączeń

W celu zmniejszenia poziomu dźwięków uderzeniowych na stropach w wielopiętrowych budynkach mieszkalnych możliwe jest zastosowanie różnych działań, takich jak montaż sufitów podwieszanych, dociążanie stropu surowego lub połączenie tych działań.


Jako wartości charakterystyczne dla izolacji akustycznej elementów budowlanych nasz katalog projektowy zawiera informacje o szacunkowych wartościach izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych R'w,R i szacunkowym standardowym poziomie dźwięku uderzeniowego L'n,w dla wielu elementów.

Dobrze wiedzieć

Współczynnik izolacyjności akustycznej

Szacowany współczynnik izolacyjności akustycznej [Rw w dB] opisuje jakość izolacji akustycznej elementu budowlanego od dźwięków powietrznych. W przypadku elementu zewnętrznego hałas uliczny zostaje zredukowany do tego stopnia, że nie jest już uważany za nieprzyjemny.

Poziom dźwięku uderzeniowego

W przeciwieństwie do izolacyjności od dźwięków powietrznych elementu budowlanego, która opisywana jest przez wymiar izolacyjności, jakość izolacyjności akustycznej stropów definiowana jest przez poziom dźwięku – standardowy poziom dźwięku uderzeniowego [Ln,w wdB]. Określa on, jak wysoki jest poziom dźwięku w pomieszczeniu pod stropem w przypadku określonego zdarzenia akustycznego o charakterze uderzeniowym nad stropem.