Zakupy drewna

Odpowiedzialne wykorzystanie drewna jako surowca oraz silna świadomość ekologiczna są dla firmy EGGER oczywistością. Integracja naszych partnerów w łańcuchu wartości jest jedną z naszych firmowych zasad.

Drewno kłodowane

Do produkcji naszych płyt drewnopochodnych wykorzystujemy drewno kłodowane wszystkich gatunków i jakości. Dzięki temu możemy zaoferować naszym dostawcom zakup wszystkich możliwych asortymentów. Przyjęcie drewna odbywa się na podstawie norm zakładowych opracowanych w oparciu o normy polskie.

Pliki do pobrania

Produkty uboczne przerobu drewna

Niezanieczyszczone zrębki, trociny i zrzyny tartaczne wykorzystujemy do produkcji wysokiej jakości płyt drewnopochodnych. Większą część surowców kupujemy z zakładów zlokalizowanych w naszym regionie.

Pliki do pobrania

Drewno z recyklingu

Priorytetem jest dla nas recykling drewna. W zrównoważony sposób chronimy zasoby drewna.
Niezależnie od tego czy chodzi o stare meble, palety, opakowania drewniane, odpady poprodukcyjne czy drewno budowlane i rozbiórkowe
w naszym zakładzie przetwarzane są wszystkie rodzaje odpadów drewna spełniające wymagania i przepisy dotyczące recyklingu odpadów.
Naszym partnerom oferujemy i gwarantujemy kompletny serwis oraz bezpieczeństwo prawne w zakresie utylizacji drewna odpadowego.
Organizujemy transport i jesteśmy kompetentnym partnerem w zakresie niezbędnych procedur notyfikacyjnych.

Pliki do pobrania

Paliwa z biomasy

Do wytwarzania ciepła procesowego potrzebnego do produkcji płyt drewnopochodnych wykorzystujemy również neutralne pod względem emisji CO2 paliwa z biomasy, takie jak zrębka leśna. W ten sposób ograniczamy wykorzystanie paliw kopalnych i wnosimy trwały wkład w ochronę klimatu.


Pliki do pobrania

Uwaga: Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami. Wybór dekorów dopasowanych kolorystycznie jest możliwy wyłącznie w oparciu o oryginalną próbkę.