Innowacyjność jest dla nas podstawą długoterminowej rentowności i motorem do tworzenia coraz to nowych możliwości poprawy przepływu informacji
z naszymi partnerami.

Portal CoseDat

Za pośrednictwem portalu CoSeDat udostępniamy naszym partnerom dokumenty przyjęcia dostawy oraz samofaktury w formie cyfrowej.

CoSeDat współpracuje z niemieckim standardem ELDAT 2.0 oraz austriackim FHPDAT (pliki -xml). EGGER jest również aktywnym członkiem grupy roboczej KWF ELDATsmart w Niemczech.

Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi opracowujemy cyfrowe rozwiązania optymalizujące łańcuch procesów dla obu stron. Jeśli masz jakieś pomysł na ten temat prosimy o kontakt z nami.

Portal CoSeDat

Uwaga: Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami. Wybór dekorów dopasowanych kolorystycznie jest możliwy wyłącznie w oparciu o oryginalną próbkę.