Zrównoważona gospodarka leśna
Zrównoważona gospodarka leśna
Zrównoważona gospodarka leśna
Zrównoważona gospodarka leśna
Zrównoważona gospodarka leśna
Zrównoważona gospodarka leśna

Lasy są rezerwuarami wody, zapewniają bioróżnorodność, służą do rekreacji i dostarczają naturalnego zasobu w postaci drewna. Aby to zapewnić gospodarowanie terenami leśnymi musi być zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zależy nam na promowaniu zrównoważonego rozwoju leśnictwa i ochronie zasobów naturalnych.

Chronimy klimat i zasoby naturalne, kupując drewno jak najbardziej regionalne w bezpośrednim sąsiedztwie naszych zakładów oraz wykorzystując drewno z recyklingu i produkty uboczne tartaku.

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

Więcej szczegółów na temat naszego zarządzania zrównoważonym rozwojem i osiągania naszych strategicznych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju zakupów można znaleźć w naszym raporcie zrównoważonego rozwoju.

Więcej

Jeśli do naszej produkcji potrzebujemy świeżego drewna, wolimy kupować drewno regionalne z certyfikowanych lasów.

Stanowią one dla nas potwierdzenie, że metody zarządzania certyfikowanym przedsiębiorstwem leśnym spełniają minimalne wymagania krajowych przepisów leśnych oraz wymagania odpowiedniego systemu certyfikacji.

W ramach naszego systemu należytej staranności EGGER zapewniamy przestrzeganie ustawowych i społecznych standardów w naszych łańcuchach dostaw. Ten system należytej staranności jest certyfikowany zgodnie z uznanymi standardami łańcucha dostaw.

Przestrzeganie ustawowego obowiązku staranności w firmie EGGER jest audytowane i odpowiednio potwierdzane przez uznane firmy monitorujące.

EGGER sourcing sustainable wood

Jeśli widzisz ten symbol, możesz mieć pewność w zakresie zrównoważonego rozwoju pozyskiwania drewna i gospodarki leśnej.

Dzięki naszej deklaracji producenta o zrównoważonym rozwoju pozyskiwania drewna (VRG270) tworzymy przejrzystość. Wymienione tam wartości zrównoważonego rozwoju są weryfikowane przez strony trzecie za pomocą nowej normy ISO 38200.