Drewno jest dla firmy EGGER najważniejszym surowcem. Jest zarówno materiałem roboczym, jak i zasobem. Podobnie jak w przyrodzie, w naszych zakładach procesy produkcyjne prowadzone są w cyklach, które pozwalają na ochronę zasobów. Wykorzystujemy odnawialne surowce naturalne do produkcji szerokiej gamy materiałów dla przemysłu meblarskiego i wyposażenia wnętrz. Działamy w sposób zrównoważony, chroniąc zasoby i klimat, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju w myśl hasła "Więcej z drewna".
Nasze wskaźniki dotyczące zrównoważonego rozwoju pokazują, jak nasze produkty faktycznie przyczyniają się do realizacji tej obietnicy. Dzięki nim można w łatwy sposób sprawdzić wpływ każdego z naszych produktów na środowisko.

Korzystasz z produktów EGGER i pomagasz chronić klimat.

Ślad węglowy

Każdy produkt - w tym nasze materiały drewnopochodne - pozostawiają ślad. Dzięki śladowi CO2 można ilościowo określić, jak duży jest ten ślad w klimacie. Wynika to z następujących przyczyn: drewno w czasie wzrostu pochłania więcej CO2 niż jest emitowane podczas transportu i procesów produkcyjnych. Różnica między ilością zmagazynowanego a wyemitowanego CO2 to ślad węglowy. Nasze produkty (drewnopochodne) charakteryzują się bardzo niskim śladem węglowym, ponieważ produkt magazynuje więcej CO2 niż jest emitowane podczas transportu i procesów produkcyjnych.

Jest to wskaźnik GWP 100 w kg CO2 w cyklu od pozyskania surowca do opuszczenia fabryki przez produkt (A1-A3 zgodnie z normą EN 15804). Dane są weryfikowane niezależnie przez strony trzecie (patrz EPD).

Twój produkt EGGER odrasta.

Zaangażowanie w biogospodarkę

Drewno odrasta w ciągu kilku dziesięcioleci, podczas gdy materiały kopalne powstają przez kolejne miliony lat. Dlatego ważne jest, aby używać więcej surowców odnawialnych. Za pomocą tego wskaźnika ilustrujemy, ile materiału użytego do wytworzenia produktu uzyskano z zasobów odnawialnych (drewno, papier), a ile z zasobów kopalnych (klej, wosk, żywica). W ten sposób w przejrzysty sposób wskazujemy dla każdego produktu jego wkład w biogospodarkę.

Wskaźnik dotyczy wszystkich materiałów produktu według wagi. Oparty jest na danych wewnętrznych.

Z produktami EGGER oszczędzasz zasoby.

Zaangażowanie w gospodarkę obiegową

Aby chronić zasoby naturalne, musimy ponownie wykorzystywać, poddawać recyklingowi i odzyskiwać istniejące produkty w najlepszy możliwy sposób. Za pomocą tego wskaźnika ilustrujemy, ile materiału uzyskano z drewna odnawialnego, a ile z surowców kopalnych w kategoriach: materiały pochodzące z recyklingu (np. części starych mebli lub palety) oraz jakie to produkty uboczne pochodzące z przemysłu tartacznego (np. wióry drzewne lub trociny) stanowią część gospodarki obiegowej. Na pozostałe materiały składa się klej, wosk i żywica.

Wskaźnik dotyczy wszystkich materiałów produktu według wagi. Oparty jest na danych wewnętrznych.

W produkcji stawiamy na regionalność.

Udział drewna pochodzącego z regionu

Lokalny zakup surowca i transport najkrótszą możliwą trasą umacnia gospodarkę regionalną i pomaga zmniejszyć natężenie ruchu. Za pomocą tego wskaźnika ilustrujemy, jaka część drewna użytego w naszych materiałach pochodzi z obszaru znajdującego się w promieniu maksymalnie 150 kilometrów.

Wskaźnik dotyczy długości drogi transportu drewna użytego w naszych materiałach. Dane są weryfikowane niezależnie przez strony trzecie (wg normy ISO 38200 dla „danego regionu”).

Drewno pochodzące ze zrównoważonej gospodarki leśnej.

Udział drewna ze sprawdzonych i certyfikowanych źródeł

Drewno jest zasadniczo bezpiecznym dla środowiska zasobem, gdyż jest surowcem odnawialnym. Jednak aby to stwierdzenie mogło być w pełni zgodne z prawdą, lasami także trzeba zarządzać zgodnie z kryteriami ekonomicznymi, ekologicznymi i społecznymi. Dowody na to można znaleźć w naszych łańcuchach dostaw: Wszystkie nasze produkty drewnopochodne są w 100% sprawdzane przez niezależne strony trzecie zgodnie z normą ISO 38200. Potwierdza to legalność pochodzenia drewna. Ponadto wszystkie zakłady EGGER uzyskały certyfikację zgodnie z normami FSC i PEFC w zakresie kontroli pochodzenia produktu.

Wskaźnik dotyczy drewna użytrgo do produkcji naszych materiałów. Dane są weryfikowane niezależnie przez strony trzecie (udział całego „zweryfikowanego” zgodnie z normą ISO 38200 drewna użytego do produkcji materiałów; w tym certyfikowane = udział całego „certyfikowanego” zgodnie z normą ISO 38200 świeżego drewna użytego w produkcie).

EGGER oznacza pełną przejrzystość

Zależy nam na wiarygodnych danych i kompetentnym doradztwie. Wszystkie informacje o naszych produktach, istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, znaleźć można w ogólnodostępnych Deklaracjach Środowiskowych Produktu (EPD). Informacje dotyczące cyklu życiowego wszystkich naszych produktów można znaleźć na stronie internetowej www.egger.com w formie Deklaracji Środowiskowych Produktów (EPD) i Specyfikacji Danych Środowiskowych i Zdrowotnych (EHD).

Przejdź do strony EPD i EHD