Wartość dodana i źródło surowca naturalnego dla zintegrowanych zakładów

Stawiamy na w pełni zintegrowane zakłady. Dzięki temu można połączyć produkcję tarcicy w tartaku z produkcją płyt wiórowych i MDF oraz podłóg laminowanych.

Innowacyjne technologie w zakresie tartacznictwa oraz wykorzystanie efektów synergii, dzięki połączeniu z produkującym materiały drewnopochodne zakładem w Brilonie, gwarantują wiele korzyści.Dzięki bezpośredniemu dostępowi do sieci kolejowej możemy również zapewnić struktury obejmujące przyjazny dla środowiska transport i dostawy.
Dzięki typowym dla w pełni zintegrowanego zakładu strukturom można uniknąć rocznie 5800 transportów z wykorzystaniem samochodów ciężarowych.

Podobne systemy funkcjonują w naszych zakładach w Wismarze (Niemcy) i Radauti (Rumunia).

Do pobrania

Poważnie traktujemy nasze obowiązki! Dowiedz się wszystkiego o naszej wydajności w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Do broszury środowiskowej

Cykl zamknięty

Zoptymalizowane wykorzystanie surowca dzięki zintegrowanemu procesowi produkcji