Grupa EGGER z siedzibą w St. Johann w Tyrolu (AT) zamknęła pierwszą połowę roku obrotowego 2022/2023 (data raportu: 31 października 2022) skonsolidowaną sprzedażą na poziomie 2,26 mld EUR (+14,0% w porównaniu z rokiem poprzednim).

Jednak bardzo zmienne warunki ogólne są również wyzwaniem dla producenta materiałów drewnopochodnych. W związku z zauważalnym spadkiem popytu perspektywy na drugą połowę roku są dość ostrożne.

Pierwsza połowa roku obrotowego 2022/23 upłynęła pod znakiem wielu kryzysów i niepewności, zarówno gospodarczych, jak i politycznych. Thomas Leissing, dyrektor finansowy Grupy EGGER: "Bardzo dobre wyniki poprzedniego roku wynikają z wyjątkowo wysokiego popytu po „efekcie kokonu”, który był skutkiem pandemii i dlatego można je zakwalifikować jako wyjątkowe. Zwiększony popyt zauważalnie zmalał od wiosny 2022 roku. W międzyczasie obserwujemy spadek popytu na prawie wszystkich rynkach. Jednocześnie nadal mamy do czynienia z mnóstwem niepewności."

Popyt wyraźnie się zmniejszył

W pierwszym półroczu 2022/23 udało nam się wypracować sprzedaż na poziomie 2 255,4 mln EUR (+14,0% w porównaniu do pierwszego półrocza 2021/22) oraz EBITDA w wysokości 353,7 mln EUR (-26,1% w porównaniu do roku poprzedniego). Marża EBITDA wynosi 15,7%, wskaźnik kapitału własnego jest na wysokim poziomie 51,2%. Wzrost sprzedaży wynika przede wszystkim z gwałtownego wzrostu kosztów surowców, energii i transportu, co spowodowało wzrost cen sprzedaży. Liczne niepewności i kryzysy oraz ich wpływ na rynek energetyczny i surowcowy, a także ogromna inflacja i wynikająca z niej utrata siły nabywczej, spowodowały zauważalny spadek popytu.

Ostrożna prognoza na drugie półrocze

Ogólne perspektywy gospodarcze na najbliższe miesiące pozostają obarczone niepewnością i nadal będą silnie uzależnione od wyzwań pojawiających się na rynku energetycznym i surowcowym. Oznacza to, że oczekiwania dotyczące zysków w drugiej połowie roku obrotowego 2022/23 są również dość umiarkowane.

Półroczne sprawozdanie finansowe EGGER 2022/23 jest dostępne online

Raport