Działania prowadzone z myślą o przyszłych pokoleniach zawsze były praktykowane przez firmę EGGER. Wszystkie szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w piątym Raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju Grupy EGGER. Dodatkowo, kluczowe dane na ten temat znajdują się w kompaktowym dokumencie Sustainability Factsheet.

Firma EGGER jest świadoma swojej codziennej odpowiedzialności ekologicznej i ekonomicznej. W związku z tym wdraża środki, które mają na celu stałe rozwijanie zrównoważonej działalności biznesowej.

Piąta edycja Raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju prezentuje wyniki i cele w tym zakresie w sposób otwarty i przejrzysty.

Raport (angielska wersja)

Ochrona klimatu to nasz priorytet

Ciągłe zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwie, mają duży wpływ na istotne zagadnienia z zakresu ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. Firma EGGER ciągle ocenia kluczowe kwestie wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, by móc na bieżąco optymalizować procesy.

Aktywnie doświadczamy zrównoważonych działań

Prezentacja naszych najlepszych praktyk w tym zakresie w poszczególnych zakładach produkcyjnych sprawia, że nasze zrównoważone działania są namacalne. Pokazują one, że poprawiamy nasze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju w wielu obszarach działalności. Niektóre z naszych najlepszych praktyk opisują środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy, redukcję ilości odpadów, optymalizację w logistyce i tworzenie innowacyjnego środowiska pracy. W ten sposób EGGER oferuje zrównoważone produkty, produkcję przyjazną dla środowiska i wywiązuje się ze swojej odpowiedzialności społecznej.