Firma EGGER stawia sobie ambitne cele, aby „tworzyć więcej z cennego surowca drzewnego”, a tym samym umożliwiać zrównoważone życie i pracę.

Grupa EGGER prezentuje już szósty Raport dot. zrównoważonego rozwoju za rok finansowy 2022/2023. Dokument zawiera strategię, cele i wyniki Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, ekologicznego i społecznego. W tym raporcie firma EGGER podkreśla swoje wyraźne zaangażowanie w zrównoważone zarządzanie i przejrzystą komunikację.

Firma EGGER kompleksowo myśli o zrównoważonym rozwoju. Wszystkie szczegóły znajdują się w nowym Raporcie dot. zrównoważonego rozwoju.

Kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju

EGGER bierze odpowiedzialność za swoje produkty, własną produkcję, a także za pracowników i społeczeństwo, a także działa z myślą o przyszłych pokoleniach. Co to dokładnie oznacza, można przeczytać w aktualnym Raporcie dot. zrównoważonego rozwoju Grupy EGGER za rok finansowy 2022/2023. Wybór najważniejszych kluczowych danych jest wyraźnie przedstawiony w arkuszu informacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważone zarządzanie stanowi podstawę naszych strategicznych działań. Od 2018 r. wymagamy wysokiego poziomu przejrzystości naszych raportów i cieszymy się, że od 2018 r. mogliśmy zapewnić wszystkim naszym interesariuszom kompleksowy wgląd w nasze aspiracje i wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju” – mówi Thomas Leissing, Członek Zarządu Grupy EGGER ds. Finansowych oraz Rzecznik Zarządu Grupy

Większa przejrzystość

Zarówno jeśli chodzi o własne wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak i jakość powiązanych raportów, producent materiałów drewnopochodnych dąży do ciągłego doskonalenia. W tym celu firma EGGER corocznie poddaje swoje wyniki ocenie przez wiodące światowe agencje ratingowe, takie jak ISS ESG czy EcoVadis, i wielokrotnie zdobywała nagrody. Zdobyte spostrzeżenia wpływają bezpośrednio na dalszy rozwój EGGER w zakresie własnego zarządzania zrównoważonym rozwojem w ramach firmy.