Grupa EGGER, z siedzibą w St. Johann in Tirol (AT), zamknęła pierwsze półrocze roku obrotowego 2023/2024 (data sprawozdawcza 31 października 2023 r.) ze skonsolidowaną sprzedażą w wysokości 2,1 mld EUR (-7,0% w porównaniu z rokiem poprzednim). Otoczenie biznesowe ze względu na utrzymującą się wysoką inflację było trudne, wysokie stopy procentowe, zmienne ceny surowców i kryzysy geopolityczne. W tej sytuacji producent materiałów drewnopochodnych jest zadowolony ze swojego stabilnego rozwoju w pierwszej połowie 2023/2024 roku.

Thomas Leissing, Dyrektor Finansowy Grupy EGGER i Przewodniczący Zarządu Grupy: "Pierwsze sześć miesięcy naszego roku finansowego było bardzo wymagające. Utrzymująca się wysoka inflacja w wielu regionach, zaostrzone wymogi kapitałowe dotyczące zakupu domów i globalna niepewność geopolityczna doprowadziły do ogólnego osłabienia konsumpcji i spadku popytu na prawie wszystkich rynkach. Dzięki wysiłkom ponad 11 000 naszych pracowników możemy poinformować o niewielkim spadku sprzedaży w kontekście Grupy. Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że w pierwszej połowie 2023/2024 roku mogliśmy z powodzeniem podjąć strategicznie przyszłościowe decyzje, takie jak przejęcie naszego 22. zakładu produkcyjnego w Markt Bibart (DE) oraz przyjąć zobowiązanie Grupy EGGER do ochrony klimatu w ramach celu Net Zero 2050".

Zauważalny spadek popytu

W pierwszym półroczu 2023/2024 Grupa EGGER wygenerowała sprzedaż w wysokości 2 097,8 mln EUR (-7,0% w porównaniu z pierwszym półroczem 2022/2023) i EBITDA w wysokości 299,2 mln EUR (-15,4% w porównaniu z rokiem poprzednim). Marża EBITDA wynosi 14,3%, a wskaźnik kapitału własnego jest na wysokim poziomie 44,9%. Wynik ten odzwierciedla bardzo zmienne warunki ogólne w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Półrocze naznaczone dwoma ważnymi decyzjami

Grupa EGGER przyjęła strategię klimatyczną, której ostatecznym celem jest Net Zero 2050. Zgodnie z paryskim porozumieniem klimatycznym firma EGGER zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych mających wpływ na klimat. Strategiczny program obejmuje kompleksowe działania w wielu obszarach firmy, a na okres do 2030 r. wyznaczono pionierskie cele pośrednie. Szczegóły strategii klimatycznej można znaleźć tutaj.

Grupy EGGER do ochrony klimatu w ramach celu Net Zero 2050

Wraz z nabyciem fabryki płyt wiórowych w Markt Bibart (DE) rozpoczęto kolejne ważne działania w historii firmy EGGER. Dzięki tej dodatkowej lokalizacji na kluczowym rynku niemieckim Grupa EGGER posiada obecnie 22 zakłady. Umowa zakupu zakładu, który wcześniej należał do Grupy Rauch, została podpisana 8 września 2023 roku. Pomyślne zamknięcie transakcji nastąpiło na początku listopada, krótko po zakończeniu pierwszej połowy roku obrotowego.

Fabryki płyt wiórowych w Markt Bibart (DE)

Niepewne perspektywy na drugie półrocze

Ogólne perspektywy gospodarcze są nadal obarczone dużą niepewnością, dlatego firma EGGER patrzy na drugą połowę roku obrotowego 2023/2024 zachowawczo. Producent materiałów drewnopochodnych przewiduje dalszy spadek popytu, częściowo z powodu efektów sezonowych. EGGER uważa jednak, że jest dobrze przygotowany nie tylko do pomyślnego przetrwania obecnego spowolnienia makroekonomicznego, ale także do wyjścia z niego silniejszym niż wcześniej. Firma może polegać na zaangażowaniu ponad 11 000 wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników oraz na dalszej udanej współpracy z klientami i partnerami na całym świecie.

Półroczny raport finansowy EGGER za rok 2023/2024 jest już dostępny.