Ogólne spowolnienie gospodarcze przynosi umiarkowany wzrost przychodów i spadek zysków.

Grupa EGGER spogląda wstecz na wyjątkowo niestabilny rok finansowy 2022/2023. Warunki biznesowe charakteryzowały się gwałtownie rosnącymi stopami procentowymi, wysoką inflacją, spadkiem liczby nowych inwestycji budowlanych, dużą zmiennością na rynkach surowców i energii, a także niepewnością geopolityczną. Pomimo tych wyzwań Grupa EGGER może pochwalić się stabilnym rozwojem.

W roku obrotowym 2022/2023 EGGER odnotuje wzrost przychodów, ale spadek zysków: Obroty całej Grupy wyniosły 4 449,7 mln EUR (+5,1% w porównaniu z rokiem poprzednim). Wskaźnik EBITDA wyniósł 602,5 mln EUR (-31,3% w porównaniu z rokiem poprzednim), a marża EBITDA wyniosła 13,5% (w roku poprzednim 20,7%). Tak więc, po wyjątkowo wysokim popycie doświadczonym podczas pandemii, wynik ustabilizował się na poziomie, który jest zrównoważony w perspektywie długoterminowej. Wskaźnik kapitału własnego pozostaje na wysokim poziomie 45,9%. W roku obrotowym 2022/2023 Grupa EGGER wyprodukowała 9,6 mln m³ materiałów drewnopochodnych i drewna.

"Cieszymy się, że udało nam się z powodzeniem zakończyć kolejny rok finansowy, zwłaszcza w obecnej trudnej sytuacji makroekonomicznej. Ostatnie lata były wyjątkowe dla naszej branży. Popyt na nasze produkty był niezwykle wysoki podczas pandemii dzięki towarzyszącemu jej efektowi kokonu (chęć stworzenia z mieszkania oazy bezpieczeństwa, spokoju, ciepła i przytulności). Obecnie obserwujemy powrót naszych kluczowych wskaźników do stabilnego i zrównoważonego poziomu w perspektywie długoterminowej" - powiedział Thomas Leissing, Dyrektor Finansowy i Przewodniczący Zarządu Grupy.

Zarząd Grupy EGGER informuje o wynikach rocznych (od lewej): Thomas Leissing, Hannes Mitterweissacher, Frank Bölling oraz Michael Egger Jr.

Inwestycje pod znakiem zrównoważonego rozwoju

Firma EGGER stawia na efektywną i zrównoważoną produkcję i była w stanie zrealizować liczne projekty inwestycyjne, które dodatkowo wspierają tę strategię. W minionym roku obrotowym 2022/2023 dokonano inwestycji, w tym przejęć, na kwotę 540,6 mln EUR (w poprzednim roku: 293,6 mln EUR). Przedmiotem inwestycjibyły obszary gospodarki o obiegu zamkniętym, energii odnawialnej i zoptymalizowanej logistyki, a także dalsze możliwości uszlachetniania. Obecnie 65% drewna wykorzystywanego przez EGGER pochodzi z recyklingu lub produktów ubocznych przemysłowej obróbki drewna, takich jak zrębki lub trociny. 70% wykorzystywanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Celem firmy produkującej materiały drewnopochodne jest dalsze zwiększanie obu tych udziałów w przyszłości.

Oczekiwania dotyczące roku finansowego 2023/2024 są umiarkowane

Trwający kryzys w Ukrainie, niestabilne rynki energii i surowców, utrzymująca się wysoka inflacja w kluczowych regionach sprzedaży i dalsze zbliżające się kryzysy geopolityczne, a także ogromne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, są elementami determinującymi ogólne perspektywy gospodarcze. Perspektywy rozwoju przychodów i zysków Grupy EGGER są zatem ograniczone. Niemniej jednak firma rodzinna jest przekonana, że obrała właściwy kurs dzięki strategicznej orientacji na długoterminowy wzrost w oparciu o własne wyniki. Najważniejszą częścią firmy rodzinnej jest i pozostanie ponad 11 000 pracowników, których codzienne zaangażowanie umożliwia jej pomyślny rozwój.