Dnia 28 czerwca 2019 roku rozpoczęła działalność EGGER Biskupiec nowoczesna pod względem technicznym i ekologicznym fabryka płyt wiórowych na potrzeby produkcji mebli. Jest to 19 zakład Grupy EGGER na świecie, o zdolności produkcyjnej 650.000 metrów sześciennych płyt wiórowych i inwestycji o wartości 440 mln euro. Dzięki 400 bezpośrednim i 600 pośrednim miejscom pracy EGGER Biskupiec zastąpi obecny import płyt wiórowych do Polski - jednego z największych producentów mebli na świecie.

"Jestem bardzo szczęśliwy, że uruchamiamy teraz zakład EGGER Biskupiec i wraz z kadrą zarządzającą i pracownikami jesteśmy dumni, że możemy stać się ważnym dostawcą dla polskiego przemysłu meblarskiego. Działamy w Polsce już od początku lat 90-tych i z powodzeniem współpracujemy z ponad 150 lokalnymi partnerami", powiedział Michael Egger - współwłaściciel firmy. "Jesteśmy również dumni, że możemy przyczynić się do rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego, oferując prawie 1.000 miejsc pracy w trakcie budowy i teraz, kiedy fabryka już działa.

Zbudowana zgodnie ze standardem EU BAT

Zbudowana zgodnie ze standardem EU BAT Fabryka EGGER Biskupiec została zaplanowana i zbudowana zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie najlepszych dostępnych technik (BAT), co oznacza wykorzystanie dostępnych technik, które są najlepsze dla zapobiegania lub minimalizowania emisji i negatywnego wpływu na środowisko. Zakład w Biskupcu posiada ultranowoczesne obiekty oparte na najnowszej dostępnej technologii produkcji i wiedzy o środowisku. Zakład dysponuje liniami produkcyjnymi do produkcji surowych i laminowanych płyt wiórowych, które są obecnie stopniowo uruchamiane. W trakcie pełnej eksploatacji moce produkcyjne wyniosą 650.000 m3 surowej płyty wiórowej rocznie, z czego duża część będzie pokryta dekoracyjnymi powłokami.

1.000 miejsc pracy w regionie.

Oprócz polskich producentów mebli i hurtowni, region również doświadcza znaczącego postępu dzięki poczynionej inwestycji. W EGGER Biskupiec zatrudnionych jest już ponad 370 osób, a wkrótce będzie ich 400. Zostali oni intensywnie przeszkoleni w kilku innych zakładach Grupy EGGER i teraz przejmują odpowiedzialność za codzienne funkcjonowanie 19 zakładu. Ponadto stworzono dodatkowo 600 pośrednich miejsc pracy u dostawców lub usługodawców.