Produkty > > OSB z prostą krawędzią > OSB 4 z prostą krawędzią

OSB 4 z prostą krawędzią

Nasze płyty Egger OSB 4 TOP mają wiele właściwości, które przewyższają wymagania normy EN 300 dla płyt OSB 4. Niezwykle wysoka nośność i sztywność, jak również znaczna odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa zapewniają bezpieczeństwo we wszystkich zastosowaniach budowlanych.

Charakteryzują się 3-warstwową budową płasko ułożonych wiórów. Dwie warstwy wierzchnie ułożone są równolegle do siebie, a warstwa środkowa biegnie do nich prostopadle. Warstwowa budowa odpowiada za dobre właściwości wytrzymałości mechanicznej.

Więcej przejrzystości

EcoFacts OSB 4 TOP

Więcej informacji na temat naszych wskaźników zrównoważonego rozwoju.

Więcej


Co czyni płytę OSB 4 TOP firmy Egger tak wyjątkową?

Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom płyty EGGER OSB 4 TOP są idealnym produktem do stosowania w budownictwie drewnianym – zarówno w przypadku dachów, ścian, stropów jak i podłóg. Płyty OSB 4 TOP oferują niezawodną i autentycznie trwałą jakość konstrukcji drewnianych:
• usztywnienie
• bezpieczna bariera paroszczelna
• poziom szczelności dzięki gwarantowanej minimalnej przepuszczalności powietrza ≤ 0,12 m³/(m²h) nawet przy najwyższych wymaganiach.


Przegląd zalet w zastosowaniu:

  • Formaty na wysokość kondygnacji (do 3,3 m) dostępne są w standardowym programie dostaw i umożliwiają ekonomiczne i zoptymalizowane pod względem cięcia deskowanie ścian.
  • W porównaniu z płytami OSB 3 nasze płyty OSB 4 TOP charakteryzują się jeszcze mniejszym pęcznieniem pod wpływem wilgoci, a tym samym lepszą stabilnością wymiarową. Prowadzi to do zwiększenia bezpieczeństwa na placu budowy i w budynku.
  • Płyty EGGER OSB 4 TOP z prostą krawędzią produkowane są w zakresie grubości od 12 do 25 mm z gwarantowaną gęstością wynoszącą co najmniej 620 kg/m3. W związku z tym odznaczają się zmniejszoną szybkością spalania i oferują korzyści w zakresie certyfikacji ochrony przeciwogniowej.
  • Naturalnie gwarantujemy wszystkie właściwości w obszernej i kompleksowej deklaracji właściwości użytkowych CE (DoP).

Płyty OSB 4 TOP są dostępne w różnych grubościach

Płyty OSB 4 TOP są dostępne w szerokiej gamie formatów i grubości. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z naszym aktualnym programem dostaw.
Uwaga: Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.