Sukladnost

EGGER je obiteljsko poduzeće, aktivno na održivi način po cijelom svjetu. Za naše poslovne aktivnosti i za odnos sa svim našim partnerima je tema Compliance – dakle, poštivanje zakonskih propisa i internih smjernica – od središnje važnosti. Sljedeće smjernice pomažu u ostvarivanju cilja da se ovaj stav u razmišljanju i djelovanju ukorijeni kod svih EGGER-ovih zaposlenika.

Code of Conduct

Code of Conduct

Dokument EGGER Code of Conduct je kodeks ponašanja koji počiva na vrijednostima, idealu, ciljevima poduzeća i deset načela dokumenta UN Global Compact. Code of Conduct sadrži jasne standarde ponašanja, kojih se moraju pridržavati svi zaposlenici.

Code of Conduct dobavljača

II od naših dobavljača očekujemo da dijele naša načela poštivanja zakonitosti. Dokumentom Code of Conduct za dobavljače EGGER jasno pokazuje da od naših dobavljača zahtijevamo poštivanje važećih zakona i načela dokumenta UN Global Compact.

Code of Conduct dobavljača
Smjernice u vezi kartelnog prava

Smjernice u vezi kartelnog prava

Svaki EGGER-ov zaposlenik treba biti upoznat sa svim relevantnim kartelno-pravnim odredbama i da ih se pridržava. Vlastita smjernica u vezi kartelnog prava i redovna školovanja pomažu kod pravilnog kartelno-pravnog postupanja.

Prevencija korupcije

Oštro se protivimo svakoj vrsti aktivne i pasivne korupcije. U našoj internoj Smjernici za prevenciju korupcije jasno je navedeno sve što je zabranjeno, uz upute o postupanju s poklonima i pozivima. Osim toga, održavamo tečajeve za senzibilizaciju zaposlenika o toj temi.

Prevencija korupcije
Donacije i sponzoriranje

Donacije i sponzoriranje

EGGER-u je važna dobrobit lokalne zajednice. No, imamo jasna pravila o donacijama i sponzoriranju. EGGER-ova Smjernica o sukladnosti donacija i sponzorstava definira globalno važeći standard. Podupiremo samo one organizacije ili aktivnosti koje su usredotočene na zdravlje, socijalnu skrb, obrazovanje i zaštitu okoliša. Isključena je svaka potpora ili pokroviteljstvo političkih stranaka, kandidata ili dužnosnika. Isto tako su isključene potpore u religijske svrhe ili pokroviteljstvo elitnog sporta.

Zaštita podataka

EGGER poduzima razne mjere za postizanje sukladnosti s važećim propisima o zaštiti podataka, kako bismo s osobnim podacima postupali s dužnom pažnjom. U tu svrhu imamo i internu smjernicu o zaštiti podataka, te provodimo obvezno redovno osposobljavanje i revizije rizika.

Zaštita podataka
Smjernica o usklađenosti s propisima o tržištu kapitala

Smjernica o usklađenosti s propisima o tržištu kapitala

Naša Smjernica o usklađenosti s propisima o tržištu kapitala pokazuje investitorima da EGGER ozbiljno shvaća zakonske odredbe o tržištu kapitala i sprječava njihovo kršenje. Svrha Smjernice je isto tako osigurati ispunjavanje očekivanja tržišta kapitala u pogledu našeg ponašanja i organizacije naše kompanije.

Ured pravobranitelja

Neetično, a naročito nezakonito ponašanje može nanijeti ogromnu štetu EGGER-u kao kompaniji, njegovim zaposlenicima, ali i općoj javnosti. Kako bi se takvo ponašanje otkrilo i spriječilo, EGGER je ustanovio ured pravobranitelja. U slučaju sumnje ili nagovještaja nedoličnog ponašanja, zaposlenici, dobavljači, kupci i druge treće osobe mogu se obratiti pravobranitelju - to je vanjski, neutralni odvjetnik dr. Carsten Thiel von Herff. Ako želite, možete se i anonimno obratiti uredu pravobranitelja.

Ured pravobranitelja
Kontakt s uredom pravobranitelja:

Kontakt s uredom pravobranitelja (po želji anonimno):

Telefon:

· 0080066283762 besplatno iz fiksne mreže sljedećih zemalja
· +49521 55733300 uz naknadu iz fiksne mreže i mobilne mreže diljem svijeta

E-Mail: ct@thielvonherff.de

Online: https://report-tvh.com/

Dodatne informacije o uredu pravobranitelja

Više informacija o pravobranitelju, mogućnostima kontaktiranja i procesu izvještavanja možete naći pod "Opširnije" i u kodeksu ponašanja za dobavljače. Pravobranitelj je obvezan čuvati povjerljivost. Pravobranitelj provjerava dobivene informacije i prosljeđuje ih u EGGER samo uz izričitu suglasnost osobe koja je te informacije dala. Pravobranitelj i EGGER će čuvati povjerljivost identiteta prijavitelja nepravilnosti.