Naš časopis za kupce MORE bavi se problemima o kojima vi i industrija govorite. Govori o ljudima i okolišu, ističe inovacije i tradiciju te pruža korisna i nadahnjujuća znanja.

Središnji aspekti su kreativna potraga za inovacijama i rješenjima oko resursa drva, poštovanje i odgovornost prema prirodi, kao i inspiracija i radost koja proizlazi iz življenja s proizvodima od drva.

Časopis se objavljuje na pet jezika i distribuira našim kupcima i partnerima diljem svijeta. Naša prethodna izdanja dostupna su u digitalnom obliku ovdje.

Nadamo se da ćete uživati čitajući ih!