1. Ukratko o zaštiti podataka

Opće upute

U ovim uputama dajemo jednostavan pregled onoga što se događa s Vašim osobnim podacima kada posjetite ovu mrežnu stranicu. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se može utvrditi Vaš identitet. Podrobnije informacije o zaštiti podataka možete naći nastavno, u našoj izjavi o zaštiti podataka.

Prikupljanje podataka na ovoj mrežnoj stranici

Tko je nadležan za prikupljanje podataka na ovoj mrežnoj stranici?
Obradu podataka na ovoj mrežnoj stranici provodi operater mrežne stranice. Podatke za kontakt možete naći u oznaci izdavača ove mrežne stranice.

Kako prikupljamo Vaše podatke?
Jedan od načina prikupljanja Vaših podataka je kroz Vaš unos tih podataka. To, primjerice, mogu biti podaci koje upisujete u obrazac za kontakt.
Druge podatke prikupljaju naši IT sustavi automatski ili uz vašu privolu prilikom Vašeg posjeta mrežnoj stranici. Tu se uglavnom radi o tehničkim podacima (npr. internet preglednik, operativni sustav ili vrijeme pregleda stranice). Ti se podaci prikupljaju automatski čim otvorite ovu mrežnu stranicu.

Za što koristimo Vaše podatke?
Dio podataka prikupljamo kako bi se osiguralo besprijekorno korištenje mrežne stranice. Postoje i podaci koji se mogu koristiti za analizu Vaših navika kao korisnika.

Koja su Vaša prava u pogledu Vaših podataka?
Imate pravo u svakom trenutku besplatno dobiti informacije o izvoru, primatelju i svrsi Vaših pohranjenih osobnih podataka. Isto tako imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje tih podataka. Ako ste dali svoju privolu za obradu podataka, tu privolu možete u svakom trenutku opozvati. Isto tako imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u određenim okolnostima. Nadalje, imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Imate li dodatnih pitanja o zaštiti podataka, u svakom trenutku nam se možete obratiti na adresu navedenu u oznaci izdavača.

Analitički alati i alati trećih strana
Tijekom Vašeg posjeta ovoj mrežnoj stranici moguće je statističko analiziranje vaših navika pretraživanja. To se uglavnom provodi uz pomoć takozvanih programa za analizu.
Podrobne informacije o tim programima za analizu mogu se naći u našoj izjavi o zaštiti podataka.

2. Opće napomene i obvezne informacije

Zaštita podataka

Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno pristupaju zaštiti Vaših osobnih podataka. Čuvamo povjerljivost Vaših osobnih podataka u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom izjavom o zaštiti podataka.

Kada koristite ovu mrežnu stranicu prikupljaju se razni osobni podaci. Osobni podaci su podaci kojima se može utvrditi Vaš identitet. U ovoj izjavi o zaštiti podataka objašnjeno je koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Isto tako je objašnjeno kako se to čini i u koju svrhu.

Valja istaknuti da su kod prijenosa podataka na internetu (npr. kod komunikacije elektroničkom poštom) mogući propusti u sigurnosti. Nije moguća potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana.

Napomena o nadležnom tijelu

Voditelj obrade za ovu mrežnu stranicu je:

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol, Austria
Tel.: +43 50 600-0
E-mail: sc@egger.com

Nadležno tijelo je fizička ili pravna osoba koja samostalno ili zajednički s drugim osobama određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka (npr. imena, elektroničke adrese, itd.).

Zakonom propisani službenik za zaštitu podataka

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka za našu kompaniju.

Fritz EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol, Austria
Tel.: +43 50 600 -0
E-mail: privacy@egger.com

Napomena o prijenosu podataka u SAD

Na našoj se stranici između ostaloga nalaze i alati iz kompanija sa sjedištem u SAD. Kada su ti alati aktivni, moguće je da se Vaši osobni podaci prenose na američke poslužitelje tih kompanija. Napominjemo da SAD nije sigurna treća zemlja u smislu zakona o zaštiti podataka u EU. Američke kompanije obvezne su predati osobne podatke tijelima nadležnim za sigurnost, a Vi kao ispitanik protiv toga ne možete poduzeti pravne korake. Stoga nije moguće isključiti da će američka državna tijela (npr. obavještajne službe) obrađivati, procjenjivati i trajno pohraniti Vaše podatke koji se nalaze na američkim poslužiteljima u svrhu nadzora i praćenja. Mi ni na koji način ne možemo utjecati na takve postupke obrade.

Opoziv privole za obradu podataka

Mnogi postupci obrade podataka mogući su samo uz Vašu izričitu privolu. Privolu koju ste već dali možete u svakom trenutku opozvati. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka provedene do trenutka opoziva.

Pravo prigovora na prikupljanje podataka u pojedinim slučajevima i prigovora na izravni marketing (čl. 21 Direktive o zaštiti osobnih podataka GDPR)

AKO SE OBRADA PODATAKA TEMELJI NA ČL. 6 ST. 1 TOČKA E ILI F GDPR, NA TEMELJU SVOJE POSEBNE SITUACIJE U SVAKOM TRENUTKU IMATE PRAVO ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA; TO VRIJEDI I ZA IZRADU PROFILA KOJA SE TEMELJI NA TIM ODREDBAMA. PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA MOŽE SE NAĆI U OVOJ IZJAVI O ZAŠTITI PODATAKA. AKO ULOŽITE PRIGOVOR, VIŠE NEĆEMO OBRAĐIVATI VAŠE OSOBNE PODATKE, OSIM AKO MOŽEMO POKAZATI UVJERLJIVE LEGITIMNE RAZLOGE ZA OBRADU PODATAKA, KOJI IMAJU PREDNOST PRED VAŠIM INTERESIMA, PRAVIMA I SLOBODAMA ILI AKO SE OBRADA PODATAKA PROVODI U SVRHU PODNOŠENJA, OSTVARIVANJA ILI OBRANE PRAVNIH ZAHTJEVA (PRIGOVOR PREMA ČL. 21 ST. 1 GDPR).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODACI OBRAĐUJU ZA POTREBE IZRAVNOG MARKETINGA, U SVAKOM TRENUTKU IMATE PRAVO ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA ZA POTREBE TAKVOG MARKETINGA. TO VRIJEDI I ZA IZRADU PROFILA U MJERI U KOJOJ JE POVEZANA S TAKVIM IZRAVNIM MARKETINGOM. AKO SE PROTIVITE TAKVOJ OBRADI PODATAKA, VAŠI OSOBNI PODACI VIŠE SE NEĆE KORISTITI U SVRHU IZRAVNOG OGLAŠAVANJA (PRIGOVOR TEMELJEM ČL. 21 ST. 2 GDPR).

Pravo podnošenja pritužbe nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja odredbi GDPR ispitanici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, naročito u državi članici u kojoj imaju uobičajeno boravište, mjesto rada ili u kojoj je došlo do navodnog kršenja odredbi. Pravo podnošenja pritužbe ne dovodi u pitanje ni jedan drugi upravni ili pravni lijek.

Pravo na prenosivost podataka

Pravo na prenosivost podataka Imate pravo zaprimiti osobne podatke koje automatski obrađujemo temeljem Vaše privole ili tijekom ispunjavanja ugovora, a koji se predaju vama ili trećoj strani u uobičajenom, strojno čitljivom formatu. Ako zatražite izravni prijenos podataka drugom voditelju obrade, to će se provesti samo ako je to tehnički izvedivo.

SSL ili TLS enkripcija

Mrežna stranica koristi SS ili TLS enkripciju za sigurnost i zaštitu prijenosa povjerljivih sadržaja poput narudžbi ili upita koje nam šaljete kao operateru stranice. Kriptiranu vezu možete prepoznati po činjenici da se u pregledniku redak za adresu mijenja iz "http://" u "https://" , kao i po simbolu brave u traci preglednika.
Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, treće strane ne mogu čitati podatke koje nam prenosite.

Kriptirane platne transakcije na ovoj mrežnoj stranici, naročito na MyEGGER

Ako nakon sklapanja ugovora koji uključuju trošak postoji obveza da nam dostavite Vaše podatke za plaćanje (npr. broj računa u slučaju odobrenja izravnog terećenja), takvi su podaci potrebni za obradu plaćanja.

Platne transakcije putem uobičajenih načina plaćanja (Visa/MasterCard, izravno terećenje) provode se isključivo preko kriptirane SSL ili TLS veze. Kriptiranu vezu možete prepoznati po činjenici da se u pregledniku redak za adresu mijenja iz "http://" u "https://" , kao i po simbolu brave u traci preglednika.

Kada je komunikacija kriptirana, treće strane ne mogu čitati vaše podatke za plaćanje koje nam prenosite.

Informacije, brisanje i ispravak

U okviru važećih zakonskih odredbi u svakom trenutku imate pravo na besplatne informacije o Vašim pohranjenim osobnim podacima, njihovom izvoru i primatelju, te svrsi obrade podataka i eventualnom pravu na ispravak ili brisanje tih podataka. S nama možete uvijek uspostaviti kontakt na adresama navedenim u oznaci izdavača - kako u pogledu informacija, brisanja i ispravka, tako i s dodatnim pitanjima o osobnim podacima.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. S nama možete uvijek uspostaviti kontakt na adresama navedenim u oznaci izdavača. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

 • Ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka koje imamo, obično će nam trebati nešto vremena da to provjerimo. Tijekom provjere podataka imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.
 • Ako su se Vaši osobni podaci obrađivali ili se obrađuju nezakonito, umjesto brisanja podataka možete zatražiti ograničenje obrade podataka.
 • Ako nam vaši osobni podaci više ne trebaju, no Vi ih trebate radi ostvarivanja, obrane ili provođenja pravnih zahtjeva, imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka umjesto njihovog brisanja.
 • Ako ste podnijeli pritužbu temeljem čl. 21 st. 1 GDPR, moramo uskladiti Vaše i naše interese. Tako dugo dok se ne utvrdi čiji interesi prevladavaju, imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.
 • Ako ste ograničili obradu Vaših osobnih podataka, takvi se podaci mogu pohraniti, ali se mogu obrađivati samo uz Vašu privolu ili u svrhu podnošenja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe, ili pak zbog važnog javnog interesa Europske unije ili zemlje članice.

Prigovor u pogledu reklamnih elektroničkih poruka

Ovime se ulaže prigovor u pogledu korištenja podataka za kontakt objavljenih u okviru obveze navođenja oznake izdavača za prijenos oglašavanja i informativnih materijala koji nisu izričito zatraženi. Operateri stranica izričito pridržavaju pravo poduzeti pravne radnje u slučaju neželjenog slanja reklamnih materijala i oglasa, primjerice kroz neželjenu e-poštu (spam).

3. Prikupljanje podataka na ovoj mrežnoj stranici

Kolačići

Naša internetska stranica koristi takozvane "kolačiće". Kolačići su male tekstualne datoteke i ne uzrokuju nikakvu štetu Vašem krajnjem uređaju. One se pohranjuju privremeno, dok traje povezivanje (kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići) na vašem krajnjem uređaju. Kolačići sesije automatski se brišu na kraju Vašeg posjeta stranici. Trajni kolačići ostaju pohranjeni na Vašem krajnjem uređaju dok ih sami ne izbrišete ili dok ih Vaš preglednik automatski ne izbriše.

U nekim slučajevima kada dođete na našu stranicu, na Vašem krajnjem uređaju mogu se pohraniti i kolačići trećih strana (kolačići trećih strana). Oni nam omogućavaju korištenje određenih usluga trećih kompanija (npr. kolačići za obradu usluga plaćanja).
Kolačići imaju razne funkcije. Mnogi su kolačići tehnički nužni jer bez njih ne bi bilo određenih funkcionalnosti mrežne stranice (npr. funkcija košarice ili prikazivanje videa).

Drugi se kolačići koriste za ocjenu navika korisnika ili za oglašavanje.
Kolačići koji su potrebni za odvijanje procesa elektroničke komunikacije (neophodni kolačići) ili za osiguravanje određenih funkcija koje ste zatražili (funkcionalni kolačići, npr. za funkciju košarice) ili za optimizaciju mrežne stranice (npr. kolačići za mjerenje publike na mreži) pohranjuju se temeljem čl. 6 st. 1 točka f GDPR, osim ako je navedena neka druga pravna osnova. Operater mrežne stranice ima legitiman interes za pohranjivanje kolačića u svrhu osiguravanja tehnički besprijekornog i optimiziranog pružanja svojih usluga. Ako je zatražena privola za pohranjivanje kolačića, pohranjivanje tih kolačića se temelji isključivo na toj privoli (čl. 6 st. 1 točka a GDPR); privola se može u svakom trenutku opozvati.

Svoj preglednik možete podesiti tako da dobijete informaciju o postavljanju kolačića i dozvolite kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, da isključite prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito i da aktivirate automatsko brisanje kolačića kod zatvaranja preglednika. Ako se kolačići deaktiviraju, može doći do ograničenja funkcionalnosti ove mrežne stranice.

Ako treće kompanije koriste kolačiće ili se oni koriste radi analize, o tome ćemo vas posebno obavijestiti u okviru ove izjave o zaštiti podataka i po potrebi ćemo zatražiti Vašu privolu.

Privola za kolačiće s uslugom Cookiebot

Na našoj mrežnoj stranici ponovo se učitava mrežna usluga društva Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Danska (u daljnjem tekstu:cookiebot.com).

Te podatke koristimo kako bismo osigurali punu funkcionalnost naše mrežne stranice. U tom kontekstu moguće je da će Vaš preglednik prenositi osobne podatke u cookiebot.com. Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6 st. 1 točka f GDPR. Legitimni interes je besprijekorno funkcioniranje mrežne stranice. Podaci se brišu čim je ispunjena svrha njihovog prikupljanja. Dodatne podatke o postupanju s prenijetim podacima molimo potražite u izjavi o zaštiti podataka cookiebot.com: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Možete spriječiti da cookiebot.com prikuplja i obrađuje Vaše podatke tako da deaktivirate izvršenje naredbenog koda u Vašem pregledniku ili tako da u pregledniku instalirate blokadu naredbe (script blocker).

Ugorovo o obradi narudžbi

S kompanijom Cybot sklopili smo ugovor o obradi narudžbi. Takav ugovor propisan je zakonom o zaštiti podataka, a osigurava da će Cybot obrađivati osobne podatke posjetitelja naše mrežne stranice samo u skladu s našim uputama i sukladno GDPR.
Dnevničke datoteke poslužiteljaPružatelj usluga mrežnih stranica automatski prikuplja i pohranjuje informacije u takozvane dnevničke datoteke poslužitelja, koje nam vaš preglednik automatski prenosi. To su informacije o:

 • vrsti i inačici preglednika
 • operativnom sustavu koji se koristi
 • URL posrednika
 • nazivu poslužitelja pristupnog računala
 • vremenu zahtjeva poslužitelja
 • IP adresi

Ti se podaci ne spajaju s drugim izvorima podataka.

Prikupljanje tih podataka temelji se na čl. 6 st. 1 točka f GDPR. Operater mrežne stranice ima legitiman interes za tehnički besprijekoran prikaz i optimizaciju svoje mrežne stranice - u tu se svrhu moraju bilježiti dnevničke datoteke poslužitelja. Dnevničke datoteke poslužitelja pohranjuju se na 14 dana.

Obrazac za kontakt

Ako nam šaljete upite preko obrasca za kontakt, pohranit ćemo podatke o Vama koji se nalaze u obrascu za upit - uključujući i podatke za kontakt koje ste unijeli u taj obrazac - u svrhu obrade upita i za slučaj dodatnih upita. Te podatke ne prosljeđujemo bez Vaše privole.

Obrada tih podataka temelji se na čl. 6 st. 1 točka b GDPR ako se Vaš zahtjev odnosi na ispunjenje ugovora ili ako je potreban za provedbu predugovornih mjera. U svim drugim slučajevima obrada podataka temelji se na našem legitimnom interesu da učinkovito rješavamo upite koje dobivamo (čl. 6 st. 1 točka f GDPR) ili na Vašoj privoli (čl. 6 st. 1 točka a GDPR) ako je zatražena.

Podatke koje ste unijeli u obrazac za kontakt zadržat ćemo sve dok od nas ne zatražite da ih izbrišemo, dok ne opozovete svoju privolu za njihovo pohranjivanje ili do trenutka kada više ne postoji svrha za pohranu podataka (npr. nakon što smo završili obradu Vašeg upita). Obvezne zakonske odredbe - naročito razdoblja zadržavanja podataka - ostaju nepromijenjene.

Upit putem elektroničke pošte, telefona ili telefaksa

Ako nam se obratite elektroničkom poštom, telefonski ili telefaksom, mi ćemo pohraniti Vaš upit zajedno sa svim osobnim podacima koje on sadrži (ime i prezime, upit) te ga obraditi radi rješavanja vašeg zahtjeva. Te podatke ne prosljeđujemo bez Vaše privole.

Obrada tih podataka temelji se na čl. 6 st. 1 točka b GDPR ako se Vaš zahtjev odnosi na ispunjenje ugovora ili ako je potreban za provedbu predugovornih mjera. U svim drugim slučajevima obrada podataka temelji se na našem legitimnom interesu da učinkovito rješavamo upite koje dobivamo (čl. 6 st. 1 točka f GDPR) ili na Vašoj privoli (čl. 6 st. 1 točka a GDPR) ako je zatražena.

Podatke koje ste nam poslali kroz upite zadržat ćemo sve dok od nas ne zatražite da ih izbrišemo, dok ne opozovete svoju privolu za njihovo pohranjivanje ili do trenutka kada više ne postoji svrha za pohranu podataka (npr. nakon što smo završili obradu Vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe - naročito razdoblja zadržavanja podataka - ostaju nepromijenjene.

Prijava na EGGER portal za kupce na ovoj mrežnoj stranici

Na ovoj stranici možete se prijaviti za korištenje dodatnih funkcija. Podatke unijete u tu svrhu koristimo samo za korištenje odgovarajuće ponude ili usluge za koju ste se prijavili. Podaci koji su pri prijavi zatraženi kao obvezni moraju se unijeti u potpunosti. U suprotnom ćemo odbiti prijavu.

U slučaju važnih promjena - primjerice promjene obuhvata ponude ili u slučaju tehnički nužnih promjena - odgovarajuću obavijest poslat ćemo na adresu elektroničke pošte koju ste unijeli pri prijavi.

Podaci unijeti kod prijave obrađuju se u svrhu provedbe korisničkog odnosa uspostavljenog prijavom i - po potrebi - za sastavljanje dodatnih ugovora (čl. 6 st. 1 točka b GDPR).

Podatke prikupljene tijekom prijave pohranit ćemo tako dugo dok ste prijavljeni na ovoj mrežnoj stranici, a nakon toga ćemo ih izbrisati Zakonska razdoblja zadržavanja podataka ostaju nepromijenjena.

4. Društvene mreže

Dodatni programi za društvene mreže s rješenjem Shariff

Na ovoj mrežnoj stranici koriste se dodatni programi s društvenih mreža (npr. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Takve dodatne programe obično možete prepoznati po logotipu društvene mreže. Kako bismo osigurali zaštitu podataka na ovoj mrežnoj stranici, dodatne programe koristimo samo uz takozvano "Schariff" rješenje. Ta aplikacija sprječava da dodatni programi integrirani na ovoj stranici prenose podatke pružatelju usluga kod Vašeg prvoj posjeta stranici.

Izravna veza s poslužiteljem pružatelja usluga uspostavlja se tek kada aktivirate odgovarajući dodatni program klikom na tipku (privola). Čim aktivirate dodatni program, pružatelj usluga dobiva informaciju da ste posjetili ovu mrežnu stranicu s Vašom IP adresom. Ako ste istovremeno prijavljeni (ulogirani) na svoj korisnički račun društvene mreže (npr. Facebooka), pružatelj usluga može Vaš posjet ovoj mrežnoj stranici pripisati Vašem korisničkom računu.

Aktiviranje dodatnog programa predstavlja privolu u smislu članka 6 st. 1 točka a GDPR. Tu privolu u svakom trenutku možete opozvati za ubuduće.

Dodatni programi društvene mreže Facebook (tipke Like i Share)

Na ovoj mrežnoj stranici integrirani su dodatni programi društvene mreže Facebook. Pružatelj te usluge je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska.

No, kako navodi Facebook, prikupljeni podaci se prenose i u SAD i druge treće zemlje.
Dodatne programe Facebooka možete prepoznati po logotipu Facebooka ili tipki "Like" na ovoj mrežnoj stranici. Pregled Facebook dodatnih programa možete naći ovdje: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_UK.

Kada posjetite ovu mrežu stranicu, preko dodatnog programa uspostavlja se izravna veza između vašeg preglednika i poslužitelja Facebooka. Pri tome Facebook prima informaciju da ste posjetili ovu mrežnu stranicu s Vašom IP adresom. Ako kliknete na Facebookovu tipku "Like" dok ste prijavljeni na svoj Facebook korisnički račun, sadržaj ove mrežne stranice možete povezati sa svojim Facebook profilom. To Facebooku omogućava da Vaš posjet ovoj mrežnoj stranici poveže s Vašim korisničkim računom. Napominjemo da mi kao pružatelj usluga stranica ne znamo ništa o sadržaju prenesenih podataka niti o tome kako ih Facebook koristi. Za više informacija upućujemo Vas na Facebookovu izjavu o zaštiti podataka na: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ako ne želite omogućiti da Facebook poveže Vaš posjet ovoj mrežnoj stranici s Vašim Facebook korisničkim računom, molimo da se odjavite sa svojeg Facebook korisničkog računa.

Korištenje dodatnih programa Facebooka temelji se na čl. 6 st. 1 točka f GDPR. Operater mrežne stranice ima legitiman interes za postizanje najveće moguće vidljivosti na društvenim mrežama. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada podataka provodi se isključivo temeljem čl. 6 st. 1 točka a GDPR; privola se u svakom trenutku može opozvati. Naša kompanija ima profil na Facebooku. Pružatelj te usluge je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Prema navodima Facebooka, prikupljeni podaci prenose se u SAD i u druge treće zemlje.
S Facebookom smo sklopili ugovor o zajedničkoj obradi podataka (Dodatak ugovoru o voditelju obrade). U tom se ugovoru utvrđuje za koje postupke obrade podataka smo odgovorni mi ili Facebook kada posjetite našu Facebook stranicu. Taj ugovor možete pregledati na sljedećoj poveznici: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Podešenja svojeg oglašavanja možete neovisno prilagoditi u svojem korisničkom računu. Da biste to učinili, kliknite na sljedeću poveznicu i prijavite se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Dodatni program društvene mreže Instagram

Na ovoj mrežnoj stranici integrirani su dodatni programi usluge Instagram. Te funkcije nudi Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Ako ste prijavljeni na svoj Instagram korisnički račun, sadržaj ove stranice možete povezati sa svojim Instagram profilom klikom na tipku Instagram. To Instagramu omogućava da Vaš posjet ovoj mrežnoj stranici poveže s Vašim korisničkim računom. Napominjemo da mi kao pružatelj usluga stranica ne znamo ništa o sadržaju prenesenih podataka niti o tome kako ih Instagram koristi.

Pohranjivanje i analiza podataka temelji se na čl. 6 st. 1 točka f GDPR. Operater mrežne stranice ima legitiman interes za postizanje najveće moguće vidljivosti na društvenim mrežama. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada podataka provodi se isključivo temeljem čl. 6 st. 1 točka a GDPR; privola se u svakom trenutku može opozvati.
Za više informacija upućujemo Vas na Instagramovu izjavu o zaštiti podataka na: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Dodatni program društvene mreže LinkedIn

Ova mrežna stranica koristi funkcije mreže LinkedIn. Davatelj usluga je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SAD.
Pri svakom posjetu ove mrežne stranice koja sadrži funkcije LinkedIn uspostavlja se veza s poslužiteljima LinkedIna. LinkedIn će biti informiran da ste posjetili ovu mrežnu stranicu s Vašom IP adresom. Ako kliknete na LinkedIn tipku "Preporuči" i prijavljeni ste na svoj LinkedIn korisnički račun, LinkedIn može povezati Vaš posjet ovoj mrežnoj stranici s Vama i Vašim korisničkim računom. Napominjemo da mi kao pružatelj usluga stranica ne znamo ništa o sadržaju prenesenih podataka niti o tome kako ih LinkedIn koristi.

Korištenje dodatnog programa LinkedIna temelji se na čl. 6 st. 1 točka f GDPR. Operater mrežne stranice ima legitiman interes za postizanje najveće moguće vidljivosti na društvenim mrežama. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada podataka provodi se isključivo temeljem čl. 6 st. 1 točka a GDPR; privola se u svakom trenutku može opozvati. Više informacija možete naći u LinkedInovoj izjavi o zaštiti podataka: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Dodatni program mreže XING

Ova mrežna stranica koristi funkcije mreže XING. Davatelj usluga je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Njemačka.

Prilikom svakog posjeta nekoj od naših stranica koje sadrže funkciju XING uspostavlja se veza s poslužiteljima XINGa. Nemamo saznanja da se u tom procesu pohranjuju osobni podaci. Posebice se ne pohranjuju IP adrese i ne ocjenjuju se navike korisnika.
Pohranjivanje i analiza podataka temelji se na čl. 6 st. 1 točka f GDPR. Operater mrežne stranice ima legitiman interes za postizanje najveće moguće vidljivosti na društvenim mrežama. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada podataka provodi se isključivo temeljem čl. 6 st. 1 točka a GDPR; privola se u svakom trenutku može opozvati.
Dodatne podatke o zaštiti podataka i tipki Share mreže XING možete naći u XING izjavi o zaštiti podataka na: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Dodatni program društvene mreže Pinterest

Na ovoj mrežnoj stranici koristimo dodatne programe društvene mreže Pinterest, kojom upravlja Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska. Pri svakom posjetu ove mrežne stranice koja sadrži takav dodatni program, vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s poslužiteljima Pinteresta. Dodatni program prenosi dnevnički zapis poslužitelju Pinteresta u SAD. Taj dnevnički zapis može sadržavati Vašu IP adresu, adrese mrežnih stranica koje ste posjetili, a koje također sadrže funkcije Pinteresta, vrstu preglednika i njegove postavke, datum i vrijeme zahtjeva, kako koristite Pinterest, te kolačiće. Pohranjivanje i analiza podataka temelji se na čl. 6 st. 1 točka f GDPR. Operater mrežne stranice ima legitiman interes za postizanje najveće moguće vidljivosti na društvenim mrežama. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada podataka provodi se isključivo temeljem čl. 6 st. 1 točka a GDPR; privola se u svakom trenutku može opozvati. Dodatne informacije o svrsi, obuhvatu i daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Pinteresta, kao i o Vašim pravima u tom pogledu i opcijama zaštite privatnosti možete naći u podacima o zaštiti podataka na Pinterestu: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

5. Analitički alati i oglašavanje

Google Analytics

Ova mrežna stranica koristi funkcije servisa za analizu mreže Google Analytics. Davatelj usluge je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics omogućava operateru mrežne stranice da analizira navike posjetitelja mrežne stranice. Pri tome operater mrežne stranice dobiva razne podatke o korištenju, poput pregledavanja stranice, trajanja posjeta stranici, korištenih operativnih sustava i porijeklu korisnika. Google može sažeti te podatke u profil koji se pridružuje pojedinom korisniku ili njihovom krajnjem uređaju.

Google Analytics koristi tehnologije koje omogućavaju prepoznavanje korisnika u svrhu analiziranja njegovih navika (npr. kolačići ili prikupljanje informacija o uređaju u svrhu njegove identifikacije i praćenja, tzv. device fingerprinting). Informacije koje je Google prikupio o korištenju ove mrežne stranice obično se prenose na poslužitelj Googlea u SAD i tamo se pohranjuju.

Korištenje ovog analitičkog alata temelji se na čl. 6 st. 1 točka f GDPR. Operater mrežne stranice ima legitiman interes za analizu navika korisnika kako bi optimizirao ponudu na svojoj mrežnoj stranici i svoje oglašavanje. Ako je zatražena odgovarajuća privola (npr. privola za pohranu kolačića), obrada podataka provodi se isključivo temeljem čl. 6 st. 1 točka a GDPR; privola se u svakom trenutku može opozvati.

Anonimizacija IP-a
Na ovoj mrežnoj stranici aktivirali smo funkciju anonimizacije IP-a. To znači da će Google skratiti Vašu IP adresu u zemljama članicama EU ili u drugim zemljama potpisnicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru prije nego je pošalje u SAD Samo u iznimnim slučajevima puna IP adresa će biti prenesena na Google poslužitelj u SAD i tamo skraćena. Google će u ime operatera ove mrežne stranice koristiti te podatke u svrhu ocjenjivanja Vašeg korištenja mrežne stranice, sastavljanja izvještaja o aktivnosti mrežne stranice i pružanja drugih usluga u vezi s aktivnošću mrežne stranice i korištenja interneta operateru mrežne stranice. IP adresa koja se odašilje s Vašeg preglednika u sklopu Google Analytics neće se spajati s drugim Google podacima.

Dodatni program preglednika
Možete spriječiti da Google prikuplja i obrađuje Vaše podatke tako što ćete preuzeti i instalirati dodatni program preglednika koji je dostupan na ovoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Više informacija o postupanju s korisničkim podacima u Google Analytics možete naći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Obrada narudžbi
S Googleom smo sklopili ugovor o obradi narudžbi i kod korištenja Google Analytics u potpunosti primjenjujemo stroge uvjete njemačkih nadležnih tijela za zaštitu podataka.

Demografske značajke u Google Analytics
Ova mrežna stranica koristi funkciju "demografske značajke" iz Google Analytics kako bi posjetiteljima mrežne stranice prikazala prikladne oglase u okviru Google mreže oglašavanja. To omogućava sastavljanje izvještaja koji sadrže podatke o dobi, spolu i interesima posjetitelja stranice. Ti podaci potječu iz oglašavanja Googlea na temelju interesa i iz podataka o posjetiteljima dobivenih od vanjskih pružatelja usluga. Ti se podaci ne mogu pripisati određenoj osobi. Ovu funkciju u svakom trenutku možete deaktivirati preko podešenja oglasa u svojem Google korisničkom računu, ili pak možete općenito zabraniti da Google Analytics prikuplja Vaše podatke, kako je opisano u poglavlju "prigovor prikupljanju podataka".

Razdoblje pohrane
Podaci koje Google pohranjuje na razini korisnika i događaja, a koji su povezani s kolačićima, identifikatorima korisnika (npr. ID korisnika) ili ID oglašavanja (npr. DoubleClick kolačići, ID oglašavanja za Android) anonimizirat će se ili izbrisati nakon 14 mjeseci. Pojedinosti o tome možete naći na sljedećoj poveznici: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Hotjar

Ova mrežna stranica koristi Hotjar. Pružatelj usluge je Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (mrežna stranica: https://www.hotjar.com).

Hotjar je alat koji se koristi za analizu Vaših korisničkih navika na ovoj mrežnoj stranici. Hotjar nam između ostaloga omogućava bilježenje kretanja Vašeg miša, micanja na stranici i klikova. Hotjar isto tako može odrediti koliko dugo ste sa strelicom miša zadržali na određenom mjestu. Pomoću tih informacija Hotjar kreira takozvane mape topline, koje se mogu koristiti kako bi se odredilo koja područja mrežne stranice posjetitelji najviše vole posjećivati.

Osim toga možemo utvrditi koliko dugo ste se zadržali na stranici i kada ste je napustili. Isto tako možemo utvrditi u kojem trenutku ste odustali od unosa podataka u obrazac za kontakt (takozvani konverzijski lijevak).

Osim toga, Hotjar se može koristiti za dobivanje izravnih povratnih informacija od posjetitelja mrežnih stranica. Ta funkcija služi operateru mrežne stranice za poboljšanje ponude na stranici.

Hotjar koristi tehnologije koje omogućavaju raspoznavanje korisnika u svrhu analiziranja navika korisnika (npr. kolačići ili prikupljanje informacija o uređaju u svrhu njegove identifikacije i praćenja, tzv. device fingerprinting).

Korištenje ovog analitičkog alata temelji se na čl. 6 st. 1 točka f GDPR. Operater mrežne stranice ima legitiman interes za analizu navika korisnika, kako bi optimizirao ponudu na svojoj mrežnoj stranici i svoje oglašavanje. Ako je zatražena odgovarajuća privola (npr. privola za pohranu kolačića), obrada podataka provodi se isključivo temeljem čl. 6 st. 1 točka a GDPR; privola se u svakom trenutku može opozvati.

Onemogući Hotjar
Želite li deaktivirati prikupljanje podataka kroz Hotjar, kliknite na sljedeću poveznicu i slijedite upute koje su tamo navedene: https://www.hotjar.com/opt-out.

Imajte na umu da se Hotjar mora onemogućiti odvojeno za svaki preglednik ili krajnji uređaj. Više informacija o Hotjaru i podacima koje prikuplja potražite u Hotjar pravilima o zaštiti privatnosti na sljedećoj poveznici: https://www.hotjar.com/privacy.

Ugovor o obradi narudžbi
S Hotjarom smo sklopili ugovor o obradi narudžbi radi implementacije strogih europskih propisa o zaštiti podataka.

Google Ads

Operater ove mrežne stranice koristi Google Ads. Google Ads je program online oglašavanja tvrtke Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Ads nam omogućava prikazivanje oglasa u tražilici Google ili na mrežnim stranicama trećih strana kada korisnik u Google upiše određene riječ za pretraživanje (ciljanje ključnih riječi). Osim toga se mogu prikazivati ciljani oglasi temeljem korisničkih podataka dostupnih u Googleu (npr. podaci o lokaciji i interesima)(ciljanje ciljanih skupina). Kao operater mrežne stranice te podatke možemo kvantitativno ocijeniti tako što ćemo, primjerice, analizirati pretrage kojih riječi su dovele do prikazivanja naših oglasa i koliko je oglasa ponukalo korisnika na klikove.

Korištenje Google Ads temelji se na čl. 6 st. 1 točka f GDPR. Operater mrežne stranice ima legitiman interes da svoje usluge i proizvode plasira što je učinkovitije moguće.

Google AdSense (nije personaliziran)

Ova mrežna stranica koristi Google AdSense, uslugu za integriranje oglasa. Pružatelj usluge je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google AdSense koristimo u "nepersonaliziranom" načinu rada. Za razliku od personaliziranog načina rada, oglasi se ne temelje na Vašim prijašnjim korisničkim navikama i ne kreira se Vaš korisnički profil. Umjesto toga se kod odabira oglasa koriste takozvane "kontekstualne informacije". Tako se odabrani oglasi temelje na, primjerice, Vašoj lokaciji, sadržaju mrežne stranice koju posjećujete ili riječima koje trenutno pretražujete. Opširnije o razlikama između personaliziranog i nepersonaliziranog ciljanja s Google AdSense pročitajte na: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Napominjemo da se kolačići ili slične tehnologije raspoznavanja (npr. device fingerprinting) mogu koristiti i kada Google AdSense koristite u nepersonaliziranom načinu rada. Kako navodi Google, one se koriste radi borbe protiv prijevara i zlouporaba.

Korištenje AdSense temelji se na čl. 6 st. 1 točka f GDPR. Operater mrežne stranice ima legitiman interes da svoje usluge i proizvode plasira što je učinkovitije moguće. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada podataka provodi se isključivo temeljem čl. 6 st. 1 točka a GDP; privola se u svakom trenutku može opozvati.

Svoje postavke oglašavanja neovisno možete podesiti u svojem korisničkom računu. Da biste to učinili, kliknite na sljedeću poveznicu i prijavite se: https://adssettings.google.com/authenticated.

Više informacija o Googleovim tehnologijama oglašavanja možete naći ovdje: https://policies.google.com/technologies/adshttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Remarketing

Ova mrežna stranica koristi funkcije Google Analytics Remarketing. Pružatelj usluge je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Remarketing analizira navike korisnika na našoj mrežnoj stranici (npr. klikovi na određene proizvode) kako bi Vas kao korisnika svrstao u odgovarajuću ciljnu skupinu za oglašavanje i nakon toga Vam prilikom posjeta drugih ponuda online prikazao prikladne reklamne poruke (remarketing ili ponovljeno ciljanje).

Osim toga, ciljne grupe za oglašavanje koje određuje Google Remarketing mogu se povezati s Googleovim funkcijama za više uređaja. Tako se personalizirane reklamne poruke koje su ovisno o prethodnom korištenju stranica i navikama pretraživanja prilagođene Vašim interesima na jednom krajnjem uređaju (npr. mobitelu) mogu prikazati na Vašim drugim krajnjim uređajima (npr. tabletu ili osobnom računalu).

Ako imate Google korisnički račun, možete prigovoriti personaliziranom oglašavanju pomoću sljedeće poveznice: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Korištenje funkcije Google Remarketing temelji se na čl. 6 st. 1 točka f GDPR. Operater mrežne stranice ima legitiman interes da svoje usluge i proizvode plasira što je učinkovitije moguće. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada podataka provodi se isključivo temeljem čl. 6 st. 1 točka a GDPR; privola se u svakom trenutku može opozvati.

Više informacija i odredbe o zaštiti podataka možete naći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka na: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google Conversion Tracking

Ova mrežna stranica koristi Google Conversion Tracking. Pružatelj usluge je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Alat Google Conversion Tracking omogućava Googleu i nama da vidimo je li korisnik poduzeo određene korake. Primjerice, možemo provjeriti na koje su tipke na našoj mrežnoj stranici i koliko često korisnici klikali te koji su proizvodi naročito često pregledani ili kupljeni. Ti se podaci koriste za sastavljanje statistike konverzije. Tako saznajemo ukupan broj korisnika koji su kliknuli na naše oglase i koje su korake poduzeli. Pri tome ne primamo nikakve podatke s kojima bismo mogli saznati identitet korisnika. Sam Google u svrhu identifikacije koristi kolačiće ili usporedive tehnologije raspoznavanja.

Korištenje alata Google Conversion Tracking temelji se na čl. 6 st. 1 točka f GDPR. Operater mrežne stranice ima legitiman interes da analizira navike korisnika kako bi optimizirao ponudu i oglase na svojoj mrežnoj stranici. Ako je zatražena odgovarajuća privola (npr. privola za pohranu kolačića), obrada podataka provodi se isključivo temeljem čl. 6 st. 1 točka a GDPR; privola se u svakom trenutku može opozvati.

Više informacija o Google Conversion Tracking možete naći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Facebook Pixel

Ova mrežna stranica koristi se za mjerenje konverzije Facebookovog piksela za postupke korisnika. Pružatelj ove usluge je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. No, prema navodima Facebooka, prikupljeni podaci prenose se i u SAD i u druge treće zemlje.

Tako se mogu pratiti navike posjetitelja stranica nakon što su klikom na oglas Facebooka bili preusmjereni na mrežnu stranicu pružatelja usluga. To omogućava ocjenjivanje učinkovitosti oglasa na Facebooku u svrhe statistike i istraživanja tržišta, te optimizaciju budućih mjera oglašavanja.

Za nas kao operatera ove mrežne stranice podaci se prikupljaju anonimno i mi ne možemo izvoditi nikakve zaključke o identitetu korisnika. No, Facebook pohranjuje i obrađuje te podatke, tako da je moguće povezivanje s odgovarajućim korisničkim profilima, pa Facebook može koristiti te podatke za svoje vlastito oglašavanje u skladu sa Facebook smjernicom o podacima Facebook Data Policy. To Facebooku omogućava oglašavanje na svojim stranicama, kao i izvan Facebooka. Mi kao operater stranice ne možemo utjecati na takvo korištenje podataka.

Korištenje funkcije Facebook Pixel temelji se na čl. 6 st. 1 točka f GDPR. Operater mrežne stranice ima legitiman interes za učinkovite mjere oglašavanja, uključujući i na društvenim mrežama. Ako je zatražena odgovarajuća privola (npr. privola za pohranu kolačića), obrada podataka provodi se isključivo temeljem čl. 6 st. 1 točka a GDPR; privola se u svakom trenutku može opozvati.

Dodatne informacije o zaštiti svoje privatnosti možete naći u Facebookovim informacijama o zaštiti podataka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Isto tako možete deaktivirati funkciju remarketinga "Custom Audiences" u postavkama oglašavanja na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Da biste to učinili, morate biti prijavljeni na Facebook.

Ako nemate Facebook korisnički račun, Facebookovo oglašavanje temeljeno na na korištenju mrežnih stranica možete onemogućiti na mrežnoj stranici Europskog saveza za interaktivno digitalno oglašavanje: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn Insight Tag

Ova mrežna stranica koristi Insight tag s LinkedIna. Pružatelj te usluge je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Obrada podataka kroz LinkedIn Tag
Uz pomoć LinkedIn Insight Taga dobivamo informacije o posjetiteljima naše mrežne stranice. Ako je posjetitelj mrežne stranice prijavljen u LinkedIn, između ostaloga možemo analizirati ključne podatke o profesiji posjetitelja naše mrežne stranice (npr. razina u karijeri, veličina kompanije, zemlja, lokacija, djelatnost i naziv raznog mjesta) i tako bolje prilagoditi našu stranicu pojedinim ciljanim skupinama. Nadalje, pomoću LinkedIn Insight Tagova možemo mjeriti obavljaju li posjetitelji naših mrežnih stranica kupovinu ili poduzimaju neke druge radnje (mjerenje konverzije). Mjerenje konverzije može se provoditi i na više uređaja (npr. s osobnog računala na tablet). LinkedIn Insight Tag nudi i funkciju promjene ciljane publike, koja nam omogućava da ciljane oglase koji se ne nalaze na našoj stranici prikažemo posjetiteljima naše mrežne stranice.Kako navodi LinkedIn, pri tome se ne utvrđuje identitet primatelja oglasa. I sam LinkedIn prikuplja takozvane dnevničke datoteke (URL, URL posrednika, IP adrese, svojstva uređaja i preglednika i vrijeme pristupa). IP adrese se skraćuju ili (ako se koriste za dopiranje do članova LinkedIna na više uređaja) pseudonimiziraju. LinkedIn nakon sedam dana briše izravne identifikatore članova LinkedIna. Preostali pseudonimizirani podaci brišu se unutar 180 dana.

Podatke koje je prikupio LinkedIn mi kao operater stranice ne možemo povezati s određenim osobama. LinkedIn će pohraniti prikupljene osobne podatke posjetitelja mrežne stranice na svojim poslužiteljima u SAD i koristiti ih u kontekstu vlastitog oglašavanja. Opširnije o tome pročitajte u LinkedInovoj izjavi o zaštiti podataka na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Pravna osnova
Korištenje LinkedIn Insight temelji se na čl. 6 st. 1 točka f GDPR. Operater mrežne stranice ima legitiman interes za učinkovite mjere oglašavanja, uključujući i na društvenim mrežama. Ako je zatražena odgovarajuća privola (npr. privola za pohranu kolačića), obrada podataka provodi se isključivo temeljem čl. 6 st. 1 točka a GDPR; privola se u svakom trenutku može opozvati. Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim odredbama Komisije EU. Pojedinosti možete naći ovdje: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Prigovor korištenju LinkedIn Insight Taga
Prigovor analiziranju navika korisnika i ciljanom oglašavanju od strane LinkedIna možete uložiti na ovoj poveznici: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.Osim toga, članovi LinkedIna mogu upravljati načinom korištenja njihovih osobnih podataka u svrhe oglašavanja u podešenjima korisničkog računa. Da biste izbjegli povezivanje podataka prikupljenih na našoj mrežnoj stranici s Vašim LinkedIn korisničkim računom, prije posjećivanja naše mrežne stranice morate se odjaviti sa svojeg LinkedIn korisničkog računa.

Sklapanje ugovora o obradi narudžbi
S LinkedInom smo sklopili ugovor o obradi narudžbi.

Qualtrics

U kontekstu upravljanja iskustvima kupaca, osmišljavanja diskusija te provedbe i analize anketa koristimo uslugu Qualtrics, koju pruža Qualtrics LLC, 400 West Qualtrics Drive, Provo, UT 84606, United States. Podaci se na platformu Qualtrics prenose u 256-bitnoj enkripciji TLS/SSL i u potpunosti su pseudonimizirani. Podaci se neće prosljeđivati niti prenositi trećim stranama, te će biti izbrisani nakon što se ispuni njihova svrha. Privola za prikupljanje, prijenos i obradu podataka može se u svakom trenutku opozvati. Dodatne informacije o zaštiti podataka na platformi Qualtrics mogu se naći ovdje:https://www.qualtrics.com/privacy-statement.

Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada podataka provodi se isključivo temeljem čl. 6 st. 1 točka a GDPR; privola se u svakom trenutku može opozvati.
Ako ne želite da Qualtrics obrađuje vaše podatke, molimo da ne sudjelujete u našim anketama.

Uz standardne ugovorne odredbe i sporazum o obradi narudžbi, s Qualtricsom smo sklopili i dalekosežne propise o zaštiti podataka. Vaši osobni podaci bit će pohranjeni unutar EU. Ipak, usprkos postojećoj zaštiti podataka i mjerama osiguranja podataka u vezi s njihovom obradom postoje potencijali rizici koje u ovom trenutku ne možemo u potpunosti isključiti. To su naročito sljedeći rizici:

 • Može se desiti da će Microsoft obrađivati vaše osobne podatke u mjeri koja nadilazi stvarnu svrhu ispunjenja narudžbe, te do njih mogu doći treće strane.
 • Moguće je da prema Qualtricsu nećete moći na održiv način ostvariti svoja prava na pristup podacima.

6. Bilten

Podaci za primanje biltena

Ako želite primati bilten koji se nudi na mrežnoj stranici, treba nam Vaša adresa elektroničke pošte, kao i informacije pomoću kojih možemo provjeriti jeste li vlasnik navedene adrese elektroničke pošte i pristajete li da Vam šaljemo bilten. Dodatni podaci se ne prikupljaju ili se prikupljaju na dobrovoljnoj bazi. Te podatke koristimo isključivo za slanje traženih informacija i ne prosljeđujemo ih trećim stranama.

Podaci unijeti u obrazac prijave za bilten obrađuju se isključivo temeljem Vaše privole (čl. 6 st. 1 točka a GDP). U svakom trenutku možete opozvati svoju privolu za pohranu podataka, adrese elektroničke pošte i njihovo korištenje za slanje biltena, primjerice preko poveznice "Unsubscribe" (otkaži pretplatu) u biltenu. Opoziv ne utječe na zakonitost već provedenih postupaka obrade podataka.

Podaci koje ste nam dali u svrhu dobivanja biltena ostaju pohranjeni kod nas ili kod pružatelja usluge biltena sve dok ne otkažete pretplatu na bilten. Kada otkažete pretplatu, podaci će biti brisani s popisa za slanje biltena. To neće utjecati na podatke koje smo pohranili u druge svrhe.

Nakon što ste otkazali primanje biltena, Vaša adresa elektroničke pošte će po potrebi biti pohranjena na crnoj listi kod nas ili kod pružatelja usluge biltena, kako bi se spriječilo buduće slanje pošte. Podaci s crne liste koriste se samo u tu svrhu i neće se spajati s drugim podacima. To je ne samo u Vašem, već i u našem interesu - kako bismo kod slanja biltena poštivali zakonske uvjete (legitimni interes u smislu čl. 6 st. 1 točka f GDPR). Pohrana na crnoj listi vremenski je neograničena. Možete uložiti prigovor na takvu pohranu ako Vaši interesi pretežu nad našim legitimnim interesom .

7. Dodatni programi i alati

YouTube s unaprijeđenom zaštitom podataka

Ova mrežna stranica ima ugrađene video zapise sa YouTubea. Operater stranica je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

YouTube koristimo u načinu rada s proširenom zaštitom podataka. Kako navodi YouTube, u takvom načinu rada YouTube ne pohranjuje nikakve podatke o posjetiteljima ove mrežne stranice prije nego pogledaju video. No, u načinu rada s proširenom zaštitom podataka nije isključeno da YouTube otkriva podatke svojim partnerima. To znači da YouTube uspostavlja vezu s mrežom Google DoubleClick, bez obzira gledate li video ili ne.

Čim pokrenete YouTube video na ovoj mrežnoj stranici, uspostavlja se veza s poslužiteljima YouTubea. Tako poslužitelj YouTubea dobiva informaciju o tome koju od naših stranica ste posjetili. Ako ste prijavljeni na svoj YouTube korisnički račun, YouTube može pridružiti Vaše navike pretraživanja izravno Vašem osobnom profilu. To možete spriječiti tako da se odjavite sa svojeg YouTube korisničkog računa.

Osim toga, nakon što pokrenete video, YouTube će možda pohraniti razne kolačiće na Vašem krajnjem uređaju ili koristiti usporedive tehnologije raspoznavanja (npr. device fingerprinting). Tako YouTube može dobiti informacije o posjetiteljima ove mrežne stranice. Te se informacije između ostaloga koriste za prikupljanje statističkih podataka o video materijalima, unapređenje jednostavnosti korištenja i sprječavanje pokušaja prijevare.

Nakon pokretanja YouTube videa po potrebi se mogu pokrenuti i dodatni procesi obrade podataka, na što mi ne možemo utjecati.

YouTube koristimo radi privlačne prezentacije naših online ponuda. To predstavlja legitimni interes u smislu čl. 6 st. 1 točka f GDPR. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada podataka provodi se isključivo temeljem čl. 6 st. 1 točka a GDPR; privola se u svakom trenutku može opozvati.

Više informacija o zaštiti podataka na YouTubeu molimo potražite u njihovoj izjavi o zaštiti podataka na: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Ova mrežna stranica koristi uslugu Google Maps preko sučelja API. Pružatelj usluge je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Da biste mogli koristiti funkcije Google Maps nužno je da pohranimo Vašu IP adresu. Ti se podaci obično prosljeđuju poslužitelju Googlea u SAD i tamo se pohranjuju. Pružatelj usluga ove stranice nema nikakvog utjecaja na taj prijenos podataka.

Google Maps se koristi radi atraktivnosti prezentacije naše online ponude i kako bi se olakšalo nalaženje mjesta koja pokazujemo na mrežnoj stranici. To predstavlja legitimni interes u smislu čl. 6 st. 1 točka f GDPR. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada podataka provodi se isključivo temeljem čl. 6 st. 1 točka a GDPR; privola se u svakom trenutku može opozvati.

Opširnije o postupanju s podacima korisnika može se pročitati u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. Pružatelji usluga eCommerce i plaćanja

Obrada podataka (podaci o kupcu i ugovoru)

Osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo ako su nužni za uspostavljanje, sadržaj ili dopune zakonskog odnosa (inventarski podaci). To činimo temeljem čl. 6 st. 1 točka b GDPR, odredbe koja dozvoljava obradu podataka za ispunjenje ugovora ili predugovornih mjera. Osobne podatke o korištenju ove mrežne stranice (podaci o korištenju) prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo u mjeri u kojoj je to nužno kako bismo korisnicima omogućili korištenje usluge ili kako bismo za tu uslugu zaračunali naknadu.

Prikupljene podatke o kupcima izbrisat ćemo nakon ispunjenja narudžbe ili prestanka poslovnog odnosa. To ne utječe na zakonska razdoblja zadržavanja podataka.

Prijenos podataka nakon zaključenja ugovora za internet prodavaonice, trgovce i otpremu robe

Osobne podatke prenosimo trećim stranama samo ako je to nužno u okviru obrade ugovora - primjerice, kompanijama kojima smo povjerili isporuku robe ili kreditnim institucijama koje smo angažirali za obradu plaćanja. Nema daljnjeg prijenosa podataka, odnosno daljnji prijenos podataka se provodi samo ako ste dali izričitu privolu za takav prijenos. Vaši podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama bez Vaše izričite privole - primjerice, u svrhu oglašavanja.

Osnova za obradu podataka je čl. 6 st. 1 točka b GDPR, odredbe koja dozvoljava obradu podataka za ispunjenje ugovora ili predugovornih mjera.

Prijenos podataka nakon zaključenja ugovora o uslugama ili digitalnom sadržaju

Osobne podatke prenosimo trećim stranama samo ako je to nužno za obradu ugovora - primjerice, kreditnim institucijama kojima smo povjerili obradu plaćanja.

Nema daljnjeg prijenosa podataka, odnosno daljnji prijenos podataka se provodi samo ako ste dali izričitu privolu za takav prijenos. Vaši podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama bez Vaše izričite privole - primjerice, u svrhu oglašavanja.
Osnova za obradu podataka je čl. 6 st. 1 točka b GDPR, odredbe koja dozvoljava obradu podataka za ispunjenje ugovora ili predugovornih mjera.

PayPal

Na ovoj mrežnoj stranici između ostaloga nudimo plaćanje preko usluge PayPal. Pružatelj te usluge plaćanja je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (u daljnjem tekstu: "PayPal").
Ako odaberete plaćanje putem usluge PayPal, podaci za plaćanje koje unesete prenijet će se u PayPal.

Prijenos Vaših podataka u PayPal temelji se na čl. 6 st. 1 točka a GDPR (privola) i čl. 6 st. 1 točka b GDPR (obrada radi izvršenja ugovora). U svakom trenutku možete opozvati svoju privolu za obradu podataka. Opoziv ne utječe na valjanost prošlih postupaka obrade podataka.

BS PAYONE

Odaberete li plaćanje kreditnom karticom preko pružatelja usluga plaćanja BS PAYONE, plaćanje će obraditi pružatelj usluge plaćanja BS PAYONE GmbH, Lyoner Strasse 9 60528 Frankfurt/Main, kojemu prosljeđujemo Vaše podatke koje ste nam dali tijekom procesa naručivanja, kao i podatke o Vašoj narudžbi u skladu s čl. 6 st. 1 točka b GDPR. Vaše podatke proslijedit ćemo samo kako bi pružatelj usluge plaćanja PAYONE mogao obraditi Vaše plaćanje i samo u mjeri u kojoj je to nužno.

ConCardis

Odaberete li plaćanje kreditnom karticom preko pružatelja usluga plaćanja ConCardis GmbH, plaćanje će obraditi pružatelj usluge plaćanja ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, kojemu prosljeđujemo Vaše podatke koje ste nam dali tijekom procesa naručivanja, kao i podatke o Vašoj narudžbi u skladu s čl. 6 st. 1 točka b GDPR. Vaše podatke proslijedit ćemo samo kako bi pružatelj usluge plaćanja ConCardis mogao obraditi Vaše plaćanje i samo u mjeri u kojoj je to nužno. Na sljedećem URL možete naći dodatne informacije o pravilima o zaštiti podataka tvrtke ConCardis: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung

9. Online audio i video konferencije (konferencijski alati)

Obrada podataka

Između ostaloga koristimo i online konferencijske alate za komunikaciju s našim klijentima. Alati koje koristimo nastavno su pojedinačno navedeni. Ako s nama komunicirate preko interneta putem video ili audio konferencije, Vaše osobne podatke ćemo prikupiti i obraditi mi i pružatelj usluge pojedinog konferencijskog alata.

Konferencijski alati prikupljaju sve podatke koje dajete/unosite kako biste koristili alate (adresa elektroničke pošte i/ili Vaš telefonski broj). Osim toga, konferencijski alati obrađuju podatke o trajanju konferencije, vremenu početka i kraja sudjelovanja u konferenciji, broju sudionika i druge "kontekstualne informacije" u vezi s komunikacijom (metapodaci).

Nadalje, pružatelj usluge alata obrađuje sve tehničke podatke potrebne za online komunikaciju. To su sljedeći podaci: IP adrese, MAC adrese, ID uređaja, vrsta uređaja, vrsta i inačica operativnog sustava, inačica klijenta, vrsta kamere, mikrofona ili zvučnika, te vrsta veze.

Ako se sadržaj razmjenjuje, učitava ili na drugi način čini dostupnim unutar alata, onda se i on pohranjuje na poslužiteljima pružatelja usluge alata. Takvi sadržaji između ostaloga obuhvaćaju snimke na Cloudu, chat/instant poruke, govornu poštu, učitane fotografije i video zapise, datoteke, zaslonske ploče i ostale informacije koje se dijele prilikom korištenja usluge.

Napominjemo da nemamo potpunu kontrolu nad postupcima obrade podataka u alatima koje koristimo. Naše opcije uvelike su određene korporativnim pravilima pojedinog pružatelja usluga. Dodatne informacije o obradi podataka koju provode konferencijski alati molimo potražite u izjavama o zaštiti podataka za pojedini nastavno navedeni alat.

Svrha i pravna osnova

Konferencijske alate koristimo za komunikaciju s potencijalnim ili postojećim ugovornim partnerima ili za nuđenje određenih usluga našim kupcima (čl. 6 st. 1 podstavak 1 točka b GDPR). Uz to, korištenje alata služi općenitom pojednostavljenju i ubrzavanju komunikacije s nama ili našom kompanijom (legitimni interes u smislu čl. 6 st. 1 točka f GDPR). Ako je zatražena odgovarajuća privola, dotični alati se koriste temeljem te privole; privola se u svakom trenutku može opozvati za ubuduće.

Razdoblje pohrane

Podatke koje smo izravno prikupili preko alata za video i konferencijskih alata izbrisat ćemo iz naših sustava čim to od nas zatražite ili čim opozovete svoju privolu za njihovu pohranu ili čim prestane postojati svrha za pohranu podataka. Pohranjeni kolačići ostaju na vašem krajnjem uređaju sve dok ih ne izbrišete. To ne utječe na zakonska razdoblja zadržavanja podataka.

Nemamo nikakav utjecaj na razdoblje pohrane vaših podataka koje operateri konferencijskih alata pohranjuju za svoje vlastite svrhe. Za pojedinosti molimo da se obratite izravno operaterima konferencijskih alata.

Konferencijski alati koje koristimo

Koristimo sljedeće konferencijske alate:

Koristimo Cisco WebEx. Pružatelj ove usluge je Cisco Systems GmbH, Parkring 20, D-85748 Garching. Pojedinosti o obradi podataka molimo potražite u izjavi o zaštiti podataka tvrtke Cisco: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html.

Sklapanje ugovora o obradi narudžbi

S pružateljem usluga Cisco sklopili smo ugovor o obradi narudžbi i kod korištenja njihovih usluga u potpunosti primjenjujemo stroge uvjete njemačkih nadležnih tijela za zaštitu podataka.

10. Naše vlastite usluge

Postupanje s podacima podnositelja prijava za posao

Nudimo Vam priliku da nam podnesete prijavu (poštanskom pošiljkom, elektroničkom poštom ili putem online obrasca prijave za posao). U nastavku teksta navodimo informacije o obuhvatu prikupljanja podataka, te svrsi i načinu korištenja Vaših osobnih podataka koje smo prikupili u procesu Vašeg podnošenja prijave za posao. Budite sigurni da ćemo prikupljanje, obradu i korištenje Vaših podataka provesti u skladu s važećim zakonom o zaštiti podataka i svim drugim zakonskim odredbama, te da ćemo Vaše podatke smatrati strogo povjerljivima.

Obuhvat i svrha prikupljanja podataka

Ako nam pošaljete prijavu za posao, Vaše osobne podatke iz prijave (npr. podatke za kontakt, podatke o komunikaciji, dokumentaciju uz prijavu, bilješke s intervjua i sl.) obrađujemo u mjeri u kojoj je to nužno kako bismo donijeli odluku o zasnivanju radnog odnosa. Pravna osnova za takvu obradu podataka je čl. 6 st. 1 točka b GDPR (opće započinjanje ugovora) i - ako ste dali privolu - čl. 6 st. 1 točka a GDPR. Privolu u svakom trenutku možete opozvati. Vaše osobne podatke proslijedit ćemo samo unutar kompanije, osobama koje sudjeluju u obradi vaše prijave.

Ako prijava završi Vašim zapošljavanjem, podaci koje ste nam dali pohranit će se u našim sustavima za obradu podataka temeljem čl. 6 st. 1 točka b GDPR u svrhu zasnivanja radnog odnosa.

Razdoblje zadržavanja podataka

Ako Vam ne možemo ponuditi posao, ako odbijete ponuđeni posao ili ako povučete svoju prijavu, zadržavamo pravo da temeljem naših legitimnih ineresa (čl. 6 st. 1 točka f GDPR) zadržimo podatke koje ste nam dali najviše 6 mjeseci od završetka procesa primanja prijava (odbijanje posla ili povlačenje prijave). Nakon tog razdoblja podaci se brišu, a fizička dokumentacija za prijavu se uništava. Svrha pohranjivanja podataka je poglavito da bismo imali dokaze u slučaju sudskog spora. Ako je jasno da će nam podaci biti potrebni i nakon isteka šestomjesečnog razdoblja (primjerice, zbog neminovnog ili očekivanog sudskog spora), podatke ćemo brisati tek kada više neće postojati svrha za nastavak njihovog zadržavanja.

Dulje razdoblje zadržavanja podataka moguće je i ako ste nam za to dali privolu (čl. 6 st. 1 točka a GDPR) ili ako ih ne smijemo brisati zbog zakonskih obveza pohrane.

Uključivanje u pričuvni popis kandidata

Ako Vam ne ponudimo posao, možda ćemo Vas moći uključiti u naš pričuvni popis kandidata. U tom slučaju će svi dokumenti i pojedinosti iz Vaše prijave biti prenijeti na pričuvni popis kandidata, kako bismo mogli kontaktirati s Vama u slučaju otvaranja odgovarajućih radnih mjesta.

Uključivanje u pričuvni popis kandidata temelji se isključivo na Vašoj izričitoj privoli (čl. 6 st. 1 točka a GDPR). Davanje privole je dobrovoljno i nije povezano s procesom prikupljanja prijava u tijeku. Ispitanik u svakom trenutku može opozvati svoju privolu. U tom će slučaju podaci biti neopozivo brisani s pričuvnog popisa kandidata, osim ako ne postoje zakonski razlozi za zadržavanje podataka.

Podaci s pričuvnog popisa kandidata bit će neopozivo brisani najkasnije dvije godine nakon davanja privole.