Naša grupa

Mi smo EGGER, obiteljsko poduzeće sa sjedištem u St. Johann u Tirolu (Austrija) koje od svojeg osnivanja 1961. bilježi postojan globalni rast.

Opširnije

Naš pristup

Cilj nam je da budemo vodeći brend u Europi za proizvode na bazi drva - to je vizija koja nas vodi u poslu.

Opširnije

Okoliš

EGGER veliku pozornost poklanja održivom šumarstvu. Na tom pristupu temelji se i naša misija.

Opširnije

Compliance

Poštivanje zakonskih propisa i internih smjernica nam je od središnje važnosti.

Opširnije

Kreditni rejting

U kategoriji EGGER Credit Relations na raspolaganju su vam sažeto i transparentno prikazani financijski podaci o Grupi EGGER.

Opširnije