İndir

Çevre broşürü; sürdürülebilirlik, kaynakların korunması, ekolojik yapı, çevre etiketleri ve bina sertifikaları gibi en önemli bilgileri içermektedir.

Çevre broşürüne git (İngiliz/PDF)

EGGER, güvenilir bir veri tabanı ve yetkin bir danışmanlık hizmeti ile şeffaflık sağlıyor. Ürünlerimiz, sürdürülebilirlik sertifikasına sahip bir binada, mümkün olduğunca kolay kullanılabilir olmalıdır. Ürünlerimizin çevre ile ilgili verileri, bu nedenle, çevresel ürün beyanlarımızda yer almaktadır.

Sürdürülebilirlik Raporları

Sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz! Sürdürülebilirlik performansımız hakkında bilgi edinin.

Dahası

(EPD) Çevresel ürün beyanı nedir?

EPD, „Environmental Product Declaration“ (çevresel ürün beyanı) kavramının kısaltılmış şeklidir. Çevresel ürün beyanları, bir malzemenin, aşağıda yer alan çevreyle ilgili tüm bilgilerini içerir:

  • Ürün Tanımları
  • Belgeler & Ürün özellikleri test raporları
  • İçerik maddeleri
  • Üretim prosesleri
  • Ekolojik bilanço
  • Kaynak kullanımı
  • Atıklar

EPD'nin (çevresel ürün beyanı) işlevi nedir?

İnşaat sahipleri, mimarlar veya imalatçılar, çevresel ürün beyanları sayesinde, malzemelerin çevreye sağladıkları katkıyı öğrenme imkanı buluyor ve çeşitli ürünleri ve inşaat tarzlarını daha kolay karşılaştırıp, kontrol edebiliyorlar. Çünkü, sadece kullanma aşamasında değil, yapı malzemeleri imal edilirken de enerji tüketiliyor ve çevresel yük oluşuyor. EPD'lerimiz (çevresel ürün beyanlarımız), bir binanın sürdürülebilir bir şekilde inşa edilmesi ve binanın tüm yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulabilmesine katkı sağlıyor.