Motivasyon ve yapılan işe aşina olma, güzel bir çalışma atmosferinin ve ortak başarının temelini oluşturur. Çalışanlarımızı esnek çalışma saatleri, sosyal ayrıcalıklar ve becerilerini geliştirebilecekleri eğitimlerle destekliyoruz.

EGGER’de avantajlı çalışma şartları

Personel gelişimi

Çok yönlü çalışma

Ödüller