1. Bir bakışta veri koruma

Genel bilgiler

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, şahsi olarak tanımlanabileceğiniz her türlü veriyi ifade eder. Veri koruma konusuyla ilgili detaylı bilgiyi bu metnin altındaki veri gizlilik beyanımızda bulabilirsiniz.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde verilerin toplanmasından kim sorumludur?
Bu web sitesinde veriler, web sitesi operatörü tarafından işlenir. Operatörün iletişim bilgilerini bu web sitesinin künye bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl toplarız?
Verileriniz, bunları bizimle paylaştığınızda toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.
Diğer veriler, BT sistemlerimiz tarafından web sitesini ziyaret ettiğinizde otomatik olarak veya sizin onayınızla toplanır. Bunlar temelde teknik verilerdir (ör. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme zamanı). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanırız?
Verilerin bir kısmı, web sitesini hatasız şekilde sunabilmek için toplanır. Diğer veriler, kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili olarak hangi haklara sahipsiniz?
Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye onay verdiyseniz bu onayı ileride istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Buna ek olarak yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Veri korumayla ilgili başka sorularınız varsa künyede belirtilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf sağlayıcılarının araçları
Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde internette gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu, temelde analiz programları ile yapılır.

Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgileri aşağıdaki veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz.

2. Genel bilgiler ve yükümlülük bilgileri

Veri Koruma

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasına önem verir. Kişisel verilerinizi gizli olarak ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu veri gizlilik beyanına uygun şekilde işliyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, şahsi olarak tanımlanabileceğiniz verileri ifade eder. Bu veri gizlilik beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da belirtir.

İnternet üzerinden veri aktarımı sırasında (ör. e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verileri üçüncü tarafların erişimine karşı eksiksiz şekilde korumak mümkün değildir.

Sorumlu kuruma ilişkin bilgiler

Bu web sitesinde verilerin işlenmesinden sorumlu kurum:

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol, Avusturya
Telefon: +43 50 600-0
E-posta: sc@egger.com

Sorumlu kurum, kişisel verilerin (ör. isimler, e-posta adresleri vb.) işlenmesi ile ilgili amaçlar ve araçlar hakkında tek başına veya başkalarıyla müştereken karar verme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişilerdir.

Verilerin ABD'ye aktarılmasına ilişkin bilgiler

ABD merkezli şirketlere ait diğer araçlar web sitemize dahil edilmiştir. Bu araçlar etkinken kişisel verileriniz ilgili şirketlerin ABD sunucularına aktarılabilir. ABD'nin AB veri koruma yasası kapsamında güvenli üçüncü ülkeler arasında olmadığını belirtmek isteriz. ABD şirketleri, ilgili kişi olarak siz buna karşı yasal işlem başlatmadan kişisel verileri güvenlik yetkililerine teslim etmekle yükümlüdür. Bu nedenle, ABD yetkililerinin (ör. gizli hizmetler) mevcut verilerinizi izleme amacıyla ABD sunucularında işleyeceği, değerlendireceği ve kalıcı olarak kaydedeceği göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Verilerin işlenmesine ilişkin onayınızın iptali

Birçok veri işleme süreci yalnızca açıkça onay vermeniz halinde mümkündür. Verdiğiniz onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptalden önce gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplanmasına ve doğrudan reklama itiraz etme hakkı (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 21. maddesi)

VERİ İŞLEME, GENEL VERİ KORUMA YÖNETMELİĞİ'NİN 6. MADDESİ 1. FIKRASI E VEYA F BENDİ TEMELİNDE GERÇEKLEŞİRSE ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İSTEDİĞİNİ ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINA SAHİPSİNİZ; BU AYNI ZAMANDA BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. İŞLEMENİN BAĞLI OLDUĞU İLGİLİ YASAL DAYANAĞI BU VERİ GİZLİLİK BEYANINDA BULABİLİRSİNİZ. İTİRAZ EDERSENİZ İŞLEME İÇİN MENFAATLERİNİZ, HAKLARINIZ VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZDEN DAHA AĞIR BASAN VE ZORUNLU BİR ŞEKİLDE KORUNMASI GEREKEN NEDENLERİ KANITLAYAMAZSAK VEYA VERİLERİNİZİN, HUKUKİ HAKLARIN TALEP EDİLMESİ, UYGULANMASI VEYA SAVUNULMASI AMACIYLA İŞLENMESİNİN GEREKLİ OLMASI DURUMUNDA İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEYE DEVAM ETMEYİZ (GENEL VERİ KORUMA YÖNETMELİĞİ'NİN 21. MADDESİ 1. FIKRASI UYARINCA İTİRAZ ETME).

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA İŞLENİRSE İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BU TÜR REKLAM AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA İŞLENMESİNE KARŞI İSTEDİĞİNİZ ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINA SAHİPSİNİZ; BU, AYNI TÜR DOĞRUDAN REKLAMLARLA İLGİLİ OLDUĞU SÜRECE PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZ EDERSENİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ BUNDAN SONRA DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA KULLANILMAZ (GENEL VERİ KORUMA YÖNETMELİĞİ'NİN 21. MADDESİ 2. FIKRASI UYARINCA İTİRAZ ETME).

Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin ihlal edilmesi durumunda ilgili kişiler, özellikle mutat meskenlerinin, iş yerlerinin veya iddia edilen ihlalin bulunduğu üye devlette olmak üzere bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin mevcuttur.
Verilerin aktarılabilirliği hakkıOnayınıza dayanarak veya bir sözleşmeyi yerine getirirken otomatik olarak işlediğimiz verilerin size veya üçüncü bir tarafa geçerli, makine tarafından okunabilir bir formatta devredilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz bu, yalnızca teknik olarak mümkünse gerçekleştirilir.

SSL veya TLS şifrelemesi

Bu sitede, güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz sipariş veya talepler gibi gizli içeriklerin güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla SSL veya TLS şifrelemesi kullanılır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırındaki "http://" öğesinin "https://" olarak değişmesinden ve tarayıcı satırındaki kilit simgesinden tanıyabilirsiniz.
SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirildiğinde bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

Özellikle MyEGGER dahilindeki web sitesinde şifrelenmiş ödeme işlemleri

Ücrete tabi bir sözleşmenin imzalanmasından sonra bize ödeme bilgilerinizi (ör. otomatik ödeme talimatı için hesap numarası) sağlama yükümlülüğünüz varsa bu veriler ödeme işlemi için kullanılır.

Geçerli ödeme araçlarıyla (Visa/MasterCard, otomatik ödeme) yapılan ödeme işlemleri yalnızca şifrelenmiş bir SSL veya TLS bağlantısı üzerinden gerçekleştirilir. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırındaki "http://" öğesinin "https://" olarak değişmesinden ve tarayıcı satırındaki kilit simgesinden tanıyabilirsiniz.
İletişimin şifrelenmiş olması durumunda bize ilettiğiniz ödeme bilgileriniz üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Bilgi alma, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ile bu verilerin hangi amaçla işlendiği hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerle ilgili başka sorularınız varsa künyede belirtilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanma hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunun için künyede belirtilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

 • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğunu inkâr ederseniz genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız olur. Kontrol süresince kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi yasalara aykırı bir şekilde gerçekleşmişse/gerçekleşiyorsa silinmesi yerine verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verileriniz artık bizim için gerekli değil ancak hukuki hakların uygulanması, savunulması veya talep edilmesi amacıyla sizin için gerekliyse kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 21. maddesi 1. fıkrası uyarınca bir itirazda bulunduysanız sizin ve bizim menfaatlerimiz arasında bir değerlendirme yapılmalıdır. Kimin menfaatlerinin daha ağır bastığı belirlenene kadar kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız bu veriler yalnızca sizin onayınızla; hukuki hakların talep edilmesi, uygulanması ya da savunulması amacıyla; başka bir gerçek ya da tüzel kişinin haklarının korunması veya

Avrupa Birliği ya da bir üye devletin önemli kamu yararı nedenlerine bağlı olarak (saklanmamak kaydıyla) işlenebilir.

Reklam e-postalarına itiraz etme

Açıkça istenmeyen reklam ve bilgi materyalleri göndermek için künye yükümlülüğü kapsamında yayınlanan iletişim bilgilerinin kullanılmasına işbu belgeyle itiraz edilir. Sayfaların operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi talep edilmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem başlatma hakkını açıkça saklı tutar.

3. Bu web sitesinde veri toplama

Çerezler

İnternet sayfalarımız "Çerezler" kullanır. Çerezler, küçük metin dosyalarıdır ve cihazınıza zarar vermezler. Oturum süresi boyunca geçici olarak (oturum çerezleri) veya cihazınızda kalıcı olarak (kalıcı çerezler) saklanırlar. Oturum çerezleri ziyaretinizin ardından otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz kendiniz silene kadar veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar cihazınızda saklı kalır.
Bazen sayfamıza girdiğinizde üçüncü taraf şirketlerine ait çerezler de cihazınızda saklanabilir (üçüncü taraf çerezleri). Bunlar bizim veya sizin için üçüncü taraf şirketlerine ait belirli hizmetlerin kullanılmasını mümkün kılar (ör. ödeme hizmetlerinin yürütülmesine yönelik çerezler).

Çerezlerin çeşitli işlevleri vardır. Belirli web sitesi işlevleri bunlar olmadan çalışmayacağı için teknik olarak çok sayıda çerez gereklidir (ör. alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler, kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklamları görüntülemek için kullanılır.

Elektronik iletişim işlemini gerçekleştirmek (gerekli çerezler), tarafınızca talep edilen belirli işlevleri sunmak (ör. alışveriş sepeti işlevi için işlevsel çerezler) veya web sitesini optimize etmek (ör. web kitlesini ölçmek için çerezler) için gerekli olan çerezler, farklı bir yasal dayanak belirtilmedikçe Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde saklanır. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize şekilde sunulması için çerezlerin saklanmasına ilişkin meşru menfaat sahibidir. Çerezlerin saklanması için onayınız istenmişse ilgili çerezler yalnızca bu onay temel alınarak saklanır (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi); bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca istisnai durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini önleyecek ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakıldığında bu web sitesinin işlevleri kısıtlanabilir.

Çerezlerin üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanılması durumunda, veri gizlilik beyanı kapsamında sizi bununla ilgili olarak ayrıca bilgilendirir ve gerekirse onayınızı isteriz.

Cookiebot ile çerez onayı

Web sitemize Havnegade 39, 1058 Kopenhag, Danimarka adresinde faaliyet gösteren Cybot A/S şirketinin (aşağıda cookiebot.com olarak anılacaktır) bir web hizmeti yüklenmiştir.

Bu verileri, web sitemizin tüm işlevlerini sunabilmek için kullanırız. Bu bağlamda tarayıcınız gerekirse kişisel verilerinizi cookiebot.com'a iletir. Verilerin işlenmesine ilişkin yasal dayanağı Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi oluşturur. Meşru menfaat ise internet sitesinin hatasız şekilde çalışmasıdır. Toplanma amacı yerine getirildiğinde veriler silinir. Aktarılan verilerin kullanılmasına ilişkin daha fazla bilgiyi cookiebot.com'un veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

Tarayıcınızda betik kodunun çalıştırılmasını devre dışı bırakarak veya tarayıcınıza bir betik engelleyici yükleyerek verilerinizin cookiebot.com tarafından toplanmasını ve işlenmesini önleyebilirsiniz.

Kişisel veri işleme sözleşmesi

Cybot ile bir kişisel veri işleme sözleşmesi imzaladık. Bu, Cybot'un web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uygun olarak işlemesini sağlayan, veri koruma yasası tarafından öngörülen bir sözleşmedir.

Sunucu günlük dosyalarıSayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

 • tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
 • kullanılan işletim sistemi
 • yönlendiren URL
 • erişilen bilgisayarın ana bilgisayar adı
 • sunucu talebinin zamanı
 • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Bu veriler Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde toplanır. Web sitesi operatörü, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonuna ilişkin meşru menfaat sahibidir. Bunun için sunucu günlük dosyaları kaydedilmelidir. Sunucu günlük dosyaları 14 gün boyunca saklanır.

İletişim formu

İletişim formunu kullanarak bize taleplerinizi iletirseniz verdiğiniz iletişim bilgileri dahil olmak üzere talep formundaki bilgileriniz, talebin işlenmesi amacıyla ve takip sorgulama için tarafımızdan saklanır. Bu verileri onayınız olmadan aktarmayız.

Bu veriler, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekliyse Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası b bendi temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda bu verilerin işlenmesi bize yönlendirilen taleplerin etkili bir şekilde işlenmesine ilişkin meşru menfaatimize (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi) veya istenmişse sizin onayınıza (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi) dayanır.

İletişim formuna girdiğiniz veriler; bunları silmemizi isteyene, saklama onayınızı iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (ör. talebiniz işlenmesi tamamlandıktan sonra) bizde kalır. Zorunlu yasal hükümler (özellikle muhafaza süreleri) bundan etkilenmez.

E-posta, telefon veya faks aracılığıyla talep

Bizimle e-posta, telefon veya faks aracılığıyla iletişime geçerseniz bu araçlardan kaynaklanan tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere talebiniz, işlenebilmesi için tarafımızdan saklanır ve işlenir. Bu verileri onayınız olmadan aktarmayız.

Bu veriler, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekliyse Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası b bendi temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda bu verilerin işlenmesi bize yönlendirilen taleplerin etkili bir şekilde işlenmesine ilişkin meşru menfaatimize (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi) veya istenmişse sizin onayınıza (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi) dayanır.

Bize iletişim talepleri aracılığıyla gönderdiğiniz veriler; bunları silmemizi isteyene, saklama onayınızı iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (ör. talebiniz işlenmesi tamamlandıktan sonra) bizde kalır. Zorunlu yasal hükümler (özellikle yasal muhafaza süreleri) bundan etkilenmez.

Bu web sitesinde EGGER müşteri portalına kaydolma

Sayfadaki ek işlevleri kullanabilmek için bu web sitesine kaydolabilirsiniz. Bunun için girilen verileri yalnızca kaydolduğunuz ilgili teklif veya hizmetin kullanılması amacıyla kullanırız. Kayıt sırasında istenen zorunlu bilgiler eksiksiz şekilde girilmelidir. Aksi takdirde kaydı reddederiz.

Örneğin teklif kapsamındaki önemli değişiklikler ve teknik açıdan gerekli değişiklikler için sizi bilgilendirmek üzere kayıt sırasında verilen e-posta adresini kullanırız.
Kayıt sırasında girilen veriler, kayıt ile kurulan kullanıcı ilişkilerinin yürütülmesi ve gerekirse başka sözleşmelerin hazırlanması amacıyla işlenir (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası b bendi).Kayıt sırasında toplanan veriler, bu web sitesine kayıtlı olduğunuz sürece tarafımızca saklanır ve daha sonra silinir. Yasal muhafaza süreleri bundan etkilenmez.

4. Sosyal Medyalar

Shariff ile sosyal medya eklentileri

Bu web sitesinde sosyal medya eklentileri kullanılmaktadır (ör. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Eklentiler genelde ilgili sosyal medya logolarıya tanınır. Bu web sitesinde verilerin korunmasını sağlamak için bu eklentileri yalnızca "Shariff" adı verilen çözüm ile birlikte kullanırız. Bu uygulama, bu web sitesine dahil edilen eklentilerin sayfaya ilk kez girildiğinde verileri ilgili sağlayıcıya aktarmasını engeller.

Ancak ilgili tuşa basarak bu eklentiyi etkinleştirdiğinizde sağlayıcının sunucusuna doğrudan bir bağlantı kurulur (onay). Eklentiyi etkinleştirdiğinizde ilgili sağlayıcı, IP adresinizle bu web sitesini ziyaret ettiğiniz bilgisini alır. Bu sırada ilgili sosyal medya hesabınızda (ör. Facebook) oturum açmışsanız ilgili sağlayıcı bu web sitesi ziyaretini kullanıcı hesabınızla eşleştirebilir.

Eklentinin etkinleştirilmesi, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi bağlamında onay anlamına gelir. Bu onayı ileride istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Facebook eklentileri (Beğen ve Paylaş butonu)

Bu web sitesine Facebook sosyal ağ eklentileri dahil edilmiştir. Bu hizmetin sağlayıcısı 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Facebook Ireland Limited şirketidir. Ancak toplanan veriler, Facebook'un ifadesi uyarınca ABD ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılır.

Facebook eklentilerini Facebook logosundan veya bu web sitesindeki "Like" butonundan ("Beğen butonu") tanıyabilirsiniz. Facebook eklentilerine ilişkin genel bakışı şurada bulabilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.
. Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde eklenti üzerinden tarayıcınız ile Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulur. Böylece Facebook, IP adresinizle bu web sitesini ziyaret ettiğiniz bilgisini alır. Facebook hesabınızda oturum açmışken Facebook "Beğen" butonuna tıkladığınızda bu web sitesinin içeriklerini Facebook profilinizde paylaşabilirsiniz. Böylece Facebook, bu web sitesi ziyaretini kullanıcı hesabınızla eşleştirebilir. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya bunların Facebook tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz.

Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi Facebook'un veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz:https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook'un bu web sitesi ziyaretini Facebook kullanıcı hesabınızla eşleştirebilmesini istemezseniz lütfen Facebook kullanıcı hesabınızdan çıkış yapın.

Facebook eklentileri Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde kullanılır. Web sitesi operatörü, sosyal medyada mümkün olan en kapsamlı görünürlüğe ilişkin meşru menfaat sahibidir. Bunun için onayınız istenmişse veriler yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi temelinde işlenir; bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Facebook'ta bir profilimiz vardır. Bu hizmetin sağlayıcısı 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Facebook Ireland Limited şirketidir. Toplanan veriler, Facebook'un ifadesi uyarınca ABD ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılır.

Facebook ile ortak işleme konusunda bir anlaşma (Denetleyici Eki) imzaladık. Bu anlaşma, Facebook sayfamızı ziyaret ettiğinizde bizim veya Facebook'un hangi veri işleme süreçlerinden sorumlu olduğunu belirler. Bu anlaşmayı aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Kullanıcı hesabınızda reklam ayarlarınızı kendiniz yapılandırabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve oturum açın: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Instagram eklentisi

Bu web sitesine Instagram hizmetinin işlevleri dahil edilmiştir. Bu işlevler 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ABD adresinde faaliyet gösteren Instagram Inc. şirketi tarafından sunulur.

Instagram hesabınızda oturum açmışsanız Instagram butonuna tıklayarak bu web sitesinin içeriklerini Instagram profilinizde paylaşabilirsiniz. Böylece Instagram, bu web sitesi ziyaretini kullanıcı hesabınızla eşleştirebilir. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya bunların Instagram tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz.

Veriler, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde saklanır ve analiz edilir. Web sitesi operatörü, sosyal medyada mümkün olan en kapsamlı görünürlüğe ilişkin meşru menfaat sahibidir. Bunun için onayınız istenmişse veriler yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi temelinde işlenir; bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi Instagram'ın veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn eklentisi

Bu web sitesinde LinkedIn ağının işlevleri kullanılmaktadır. Sağlayıcı, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde faaliyet gösteren LinkedIn Corporation şirketidir.

Bu web sitesinde LinkedIn işlevlerini içeren bir sayfa her açıldığında LinkedIn sunucularıyla bir bağlantı kurulur. LinkedIn, IP adresinizle bu web sitesini ziyaret etmeniz hakkında bilgilendirilir. LinkedIn "Tavsiye Et" butonuna tıklarsanız ve LinkedIn hesabınızda oturum açmışsanız LinkedIn, bu web sitesi ziyaretinizi siz ve kullanıcı hesabınızla eşleştirebilir. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya bunların LinkedIn tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz.

LinkedIn eklentileri Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde kullanılır. Web sitesi operatörü, sosyal medyada mümkün olan en kapsamlı görünürlüğe ilişkin meşru menfaat sahibidir. Bunun için onayınız istenmişse veriler yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi temelinde işlenir; bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi LinkedIn'in veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING eklentisi

Bu web sitesinde XING ağının işlevleri kullanılmaktadır. Sağlayıcı, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya adresinde faaliyet gösteren New Work SE şirketidir.
XING işlevlerini içeren sayfalarımızdan biri her açıldığında XING sunucularıyla bir bağlantı kurulur. Bildiğimiz kadarıyla burada kişisel veriler saklanmaz. Özellikle hiçbir IP adresi saklanmaz veya kullanım davranışı değerlendirilmez.

Veriler, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde saklanır ve analiz edilir. Web sitesi operatörü, sosyal medyada mümkün olan en kapsamlı görünürlüğe ilişkin meşru menfaat sahibidir. Bunun için onayınız istenmişse veriler yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi temelinde işlenir; bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Veri koruma ve XING paylaş butonuna ilişkin daha fazla bilgiyi XING veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
Pinterest eklentisiBu web sitesinde, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Pinterest Europe Ltd. şirketi tarafından işletilen Pinterest sosyal ağının sosyal eklentilerini kullanırız.Böyle bir eklenti içeren bir sayfayı çağırdığınızda tarayıcınız Pinterest sunucularıyla doğrudan bir bağlantı kurar.

Eklenti, protokol verilerini ABD'deki Pinterest sunucusuna iletir. Bu protokol verileri; IP adresinizi, ziyaret ettiğiniz Pinterest işlevlerini içeren web sitelerinin adresini, tarayıcının türü ve ayarlarını, talebin tarih ve saatini, Pinterest'i nasıl kullandığınızı ve çerezleri içerebilir.Veriler, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde saklanır ve analiz edilir. Web sitesi operatörü, sosyal medyada mümkün olan en kapsamlı görünürlüğe ilişkin meşru menfaat sahibidir. Bunun için onayınız istenmişse veriler yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi temelinde işlenir; bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.Amaç, kapsam, verilerin Pinterest tarafından işlenmeye devam etmesi ve kullanılması ve gizliliğinizi korumaya yönelik ilgili haklarınız ve seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgiyi Pinterest veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://policy.pinterest.com/tr/privacy-policy.

5. Analiz araçları ve reklam

Google Analytics

Bu web sitesinde web analiz hizmeti Google Analytics işlevleri kullanılmaktadır. Sağlayıcı, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Google Ireland Limited ("Google") şirketidir.

Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışını analiz etmesini sağlar. Böylece web sitesi operatörü; sayfa çağırmaları, gezinme süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının yeri gibi çeşitli kullanım verilerini alır. Bu veriler gerekirse Google tarafından ilgili kullanıcı veya cihazı ile eşleştirilen bir profilde bir araya getirilebilir.

Google Analytics, kullanıcı davranışının analiz edilmesi amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojiler kullanır (ör. çerezler veya cihaz parmak izi). Google tarafından bu web sitesi kullanımı hakkında toplanan bilgiler genelde ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır.

Bu analiz araçları Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde kullanılır. Web sitesi operatörü, web teklifini ve reklamlarını optimize edebilmek için kullanıcı davranışının analiz edilmesine ilişkin meşru menfaat sahibidir. Bunun için onayınız istenmişse (ör. çerezlerin saklanması için onay) veriler yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi temelinde işlenir; bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

IP anonimleştirme
Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Böylece IP adresiniz ABD'ye iletilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği üye devletleri veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşme ülkeleri dahilinde kısaltılır. IP adresinin tamamı, sadece istisnai durumlarda Google'ın ABD'deki bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Bu web sitesinin operatörü adına Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinlikleri hakkında raporlar hazırlamak ve web sitesi operatörüne web sitesi kullanımı ve internet kullanımıyla bağlantılı diğer hizmetleri sağlamak için kullanır. Google Analytics kapsamında tarayıcınız tarafından iletilen IP adresiniz Google'ın diğer verileriyle birleştirilmez.

Tarayıcı eklentisi
Aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek verilerinizin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr.

Google Analytics'de kullanıcı verilerinin yönetilmesine ilişkin daha fazla bilgiyi Google veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr.

Kişisel veri işleme sözleşmesi
Google ile bir kişisel veri işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini eksiksiz şekilde yerine getirdik.

Google Analytics demografik özellikleri
Google reklamcılık ağı dahilinde web sitesi ziyaretçilerine uygun reklamlar gösterebilmek için bu web sitesinde Google Analytics "demografik özellikleri" kullanılmaktadır. Böylece site ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanlarıyla ilgili ifadeler içeren raporlar oluşturulabilir. Bu veriler, Google'ın ilgi alanına dayalı reklamlarından ve üçüncü taraf sağlayıcılardan gelen ziyaretçi verilerinden elde edilir. Bu veriler belirli bir kişiyle eşleştirilemez. Bu işlevi istediğiniz zaman Google hesabınızdaki reklam ayarlarından devre dışı bırakabilir veya "Veri toplamaya itiraz" bölümünde açıklandığı gibi verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını genel olarak yasaklayabilirsiniz.

Saklama süresi
Google tarafından kullanıcı ve etkinlik düzeyinde saklanan ve çerezler, kullanıcı kimlikleri (ör. kullanıcı kimliği) veya reklam kimlikleri (ör. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimliği) ile bağlantılı veriler 14 ay sonra anonimleştirilir veya silinir. Bu konuya ilişkin ayrıntıları aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=tr

Hotjar

Bu web sitesinde Hotjar kullanılmaktadır. Sağlayıcı, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Avrupa adresinde faaliyet gösteren Hotjar Ltd. şirketidir (web sitesi: https://www.hotjar.com).

Hotjar, bu web sitesindeki kullanıcı davranışınızın analiz edilmesi için bir araçtır. Hotjar ile diğer işlevlerin yanı sıra fare ve kaydırma hareketlerinizi ve tıklamalarınızı kaydedebiliriz. Hotjar, fare imleci ile belirli bir noktada ne kadar kaldığınızı da belirleyebilir. Hotjar bu bilgileri kullanarak web sitesi ziyaretçileri tarafından hangi web sitesi alanlarının tercih edildiğini belirlemek için kullanılabilecek ısı haritaları oluşturur.
Buna ek olarak bir sayfada ne kadar kaldığınızı ve bu sayfadan ne zaman ayrıldığınızı belirleyebiliriz. Ayrıca bir iletişim formundaki girişlerinizi hangi noktada kesintiye uğrattığınızı belirleyebiliriz (dönüşüm hunileri).

Ek olarak Hotjar ile web sitesi ziyaretçilerinden doğrudan geri bildirim alınabilir. Bu işlev, web sitesi operatörünün web tekliflerini iyileştirmesi içindir.
Hotjar, kullanıcı davranışının analiz edilmesi amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojiler kullanır (ör. çerezler veya cihaz parmak izinin kullanımı).

Bu analiz araçları Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde kullanılır. Web sitesi operatörü, web teklifini ve reklamlarını optimize edebilmek için kullanıcı davranışının analiz edilmesine ilişkin meşru menfaat sahibidir. Bunun için onayınız istenmişse (ör. çerezlerin saklanması için onay) veriler yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi temelinde işlenir; bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Hotjar'ın devre dışı bırakılması
Hotjar'ın veri toplamasını devre dışı bırakmak isterseniz aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve oradaki talimatları takip edin: https://www.hotjar.com/opt-out
Hotjar'ın her tarayıcı ve her cihaz için ayrı ayrı devre dışı bırakılması gerektiğini lütfen unutmayın.

Hotjar ve toplanan verilere ilişkin daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantıda yer alan Hotjar veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://www.hotjar.com/privacy

Kişisel veri işleme sözleşmesi
Avrupa veri koruma yönetmeliklerinin sıkı gereksinimlerini yerine getirmek için Hotjar ile bir kişisel veri işleme sözleşmesi imzaladık.

Google Ads

Web sitesi operatörü Google Ads kullanmaktadır. Google Ads, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Google Ireland Limited ("Google") şirketinin bir çevrimiçi reklam programıdır.

Google Ads, kullanıcı Google'a belirli arama terimleri girdiğinde Google arama motorunda veya üçüncü taraf web sitelerinde reklam görüntülememizi sağlar (anahtar kelime hedeflemesi). Ayrıca hedeflenen reklamlar Google'da bulunan kullanıcı verilerine (ör. konum verileri ve ilgi alanları) göre görüntülenebilir (hedef kitle hedeflemesi). Web sitesi operatörü olarak, örneğin hangi arama terimlerinin reklamlarımızın gösterilmesine ve kaç reklamın ilgili tıklamalara yol açtığını analiz ederek bu verileri nicelik bakımından değerlendirebiliriz.

Google Ads Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde kullanılır. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin mümkün olan en etkili şekilde pazarlanmasına ilişkin meşru menfaat sahibidir.

Google AdSense (kişiselleştirilmemiş)

Bu web sitesinde reklamları dahil etme hizmeti Google AdSense kullanılmaktadır. Sağlayıcı, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Google Ireland Limited ("Google") şirketidir.

Google AdSense'i "kişiselleştirilmemiş" modda kullanırız. Kişiselleştirilmiş modun aksine, reklamlar önceki kullanıcı davranışınıza dayalı değildir ve sizin için herhangi bir kullanıcı profili oluşturulmaz. Bunun yerine, reklam seçilirken "içerik bilgileri" kullanılır. Seçilen reklamlar örneğin konumunuza, bulunduğunuz web sitesinin içeriğine veya güncel arama terimlerinize yöneliktir. Google AdSense ile kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş hedefleme arasındaki farklara ilişkin daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Google Adsense'i kişiselleştirilmemiş modda kullanırken de çerezlerin veya benzer tanıma teknolojilerinin (ör. cihaz parmak izi) kullanılabileceğini lütfen unutmayın. Google'a göre bunlar dolandırıcılık ve kötüye kullanımla mücadele etmek için kullanılmaktadır.

AdSense Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde kullanılır. Web sitesi operatörü, web sitesinin mümkün olan en etkili şekilde pazarlanmasına ilişkin meşru menfaat sahibidir. Bunun için onayınız istenmişse veriler yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi temelinde işlenir; bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Kullanıcı hesabınızda reklam ayarlarınızı kendiniz yapılandırabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve oturum açın: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google reklam teknolojilerine ilişkin daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz: https://policies.google.com/technologies/adshttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Yeniden Pazarlama

Bu web sitesinde Google Analytics Yeniden Pazarlama işlevleri kullanılmaktadır. Sağlayıcı, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Google Ireland Limited ("Google") şirketidir.

Google Yeniden Pazarlama, sizi belirli reklam hedef gruplarına ayırmak ve ardından diğer çevrimiçi teklifleri ziyaret ettiğinizde uygun reklam mesajlarını göstermek için (yeniden pazarlama veya yeniden hedefleme) web sitemizdeki kullanıcı davranışınızı (ör. belirli ürünlere tıklama) analiz eder.

Buna ek olarak Google Yeniden Pazarlama ile oluşturulan reklam hedef grupları Google'ın cihazlar arası işlevlerine bağlanabilir. Bu şekilde, bir cihazda (ör. cep telefonu) önceki kullanımınıza ve gezinme davranışınıza bağlı olarak sizin için uyarlanmış, ilgi alanına dayalı, kişiselleştirilmiş reklam mesajları başka cihazlarınızda da (ör. tablet veya bilgisayar) görüntülenebilir.

Bir Google hesabınız varsa kişiselleştirilmiş reklamlara aşağıdaki bağlantıdan itiraz edebilirsiniz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Google Yeniden Pazarlama, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde kullanılır. Web sitesi operatörü, ürünlerinin mümkün olan en etkili şekilde pazarlanmasına ilişkin meşru menfaat sahibidir. Bunun için onayınız istenmişse veriler yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi temelinde işlenir; bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Daha fazla bilgiyi ve veri koruma hükümlerini Google veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=tr.

Google Dönüşüm İzleme

Bu web sitesinde Google Dönüşüm İzleme kullanılmaktadır. Sağlayıcı, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Google Ireland Limited ("Google") şirketidir.

Google Dönüşüm İzleme sayesinde Google ve biz kullanıcının belirli eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini anlayabiliriz. Örneğin web sitemizdeki hangi butonlara ne sıklıkta tıklandığını ve hangi ürünlerin özellikle sık görüntülendiğini veya satın alındığını değerlendirebiliriz. Bu bilgiler, dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Reklamlarımıza tıklayan toplam kullanıcı sayısını ve bu kullanıcıların hangi işlemleri yaptıklarını öğreniriz. Kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayabileceğimiz hiçbir bilgi almayız. Google'ın kendisi tanımlama amacıyla çerezler veya benzer tanıma teknolojileri kullanır.

Google Dönüşüm İzleme, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde kullanılır. Web sitesi operatörü, web teklifini ve reklamlarını optimize edebilmek için kullanıcı davranışının analiz edilmesine ilişkin meşru menfaat sahibidir. Bunun için onayınız istenmişse (ör. çerezlerin saklanması için onay) veriler yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi temelinde işlenir; bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Google Dönüşüm İzlemeye ilişkin daha fazla bilgiyi Google veri koruma hükümlerinde bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr.

Facebook Piksel

Bu web sitesinde ziyaretçi eylemlerinin dönüşüm ölçümleri için Facebook Piksel kullanılmaktadır. Bu hizmetin sağlayıcısı 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Facebook Ireland Limited şirketidir. Ancak toplanan veriler, Facebook'un ifadesi uyarınca ABD ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılır.

Böylece bir Facebook reklamına tıklayıp sağlayıcının web sitesine yönlendirilmelerinin ardından sayfa ziyaretçilerinin davranışları izlenebilir. Bu sayede Facebook reklamlarının etkinliği istatistiksel olarak ve pazar araştırması amacıyla değerlendirilebilir ve dolayısıyla ileride alınacak reklam önlemleri optimize edilebilir.
Toplanan veriler, bu web sitesinin operatörü olarak bizim için anonimdir; kullanıcının kimliğine ilişkin hiçbir sonuca varamayız. Ancak veriler Facebook tarafından saklanır ve işlenir, böylece ilgili kullanıcı profiliyle bir bağlantı kurulabilir ve Facebook kendi reklam amaçları doğrultusunda Facebook veri kullanım yönetmeliğine uygun olarak bu verileri kullanabilir. Böylece Facebook, Facebook sayfalarında ve Facebook dışında da reklam verilebilmesini sağlar. Web sitesi operatörü olarak bizler verilerin bu şekilde kullanılmasını etkileyemeyiz.

Facebook Piksel, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde kullanılır. Web sitesi operatörü, sosyal medya dahilinde etkili reklam önlemlerine ilişkin meşru menfaat sahibidir. Bunun için onayınız istenmişse (ör. çerezlerin saklanması için onay) veriler yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi temelinde işlenir; bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Facebook veri koruma bilgilerinde gizliliğinizin korunmasına ilişkin daha fazla bilgi bulabilirsiniz: https://tr-tr.facebook.com/about/privacy/.
Ayrıca https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen adresindeki reklam ayarları alanında "Özel hedef kitleler" yeniden pazarlama işlevini devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için Facebook'a giriş yapmanız gerekir.

Bir Facebook hesabınız yoksa Avrupa İnteraktif Dijital Reklam Birliği'nin web sitesinden Facebook'un kullanıma dayalı reklamlarını devre dışı bırakabilirsiniz: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn İçgörü Etiketi

Bu web sitesinde LinkedIn İçgörü Etiketi kullanılmaktadır. Bu hizmetin sağlayıcısı, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda adresinde faaliyet gösteren LinkedIn Ireland Unlimited Company şirketidir.

LinkedIn İçgörü Etiketi ile verilerin işlenmesi
LinkedIn İçgörü Etiketi sayesinde web sitemizin ziyaretçileri hakkında bilgi ediniriz. Bir web sitesi ziyaretçisi LinkedIn'e kayıtlıysa web sitesi ziyaretçilerimizin temel mesleki verilerini (ör. kariyer seviyesi, şirket büyüklüğü, ülke, konum, sektör ve iş unvanı) analiz edebilir ve böylece sayfamızı ilgili hedef gruplara göre daha iyi uyarlayabiliriz. Ayrıca LinkedIn İçgörü Etiketleri sayesinde web sitemizi ziyaret edenlerin bir satın alma veya başka bir işlem yapıp yapmadığını da ölçebiliriz (dönüşüm ölçümü). Dönüşüm ölçümü aynı zamanda cihazlar arası da gerçekleştirilebilir (ör. bilgisayardan tablete). LinkedIn İçgörü Etiketi ayrıca, web sitemizin ziyaretçilerine web sitesi dışında da hedefe yönelik reklamları gösterebileceğimiz bir yeniden hedefleme işlevi sunar; LinkedIn'e göre bu işlevle reklam muhatabının kimliği tanımlanmaz.LinkedIn'in kendisi günlük dosyalarını (URL, yönlendiren URL, IP adresi, cihaz ve tarayıcı özellikleri ve erişim zamanı) kaydeder. IP adresleri kısaltılır veya (LinkedIn üyelerine cihazlar arasında erişmek için kullanılırsa) karma hale getirilir (takma ad verilir). LinkedIn üyelerinin doğrudan etiketleri yedi gün sonra LinkedIn tarafından silinir. Geriye kalan takma adlı veriler 180 gün içinde silinir.Web sitesi operatörü olarak, LinkedIn tarafından toplanan verileri belirli şahsi kişilerle eşleştiremeyiz. LinkedIn, web sitesi ziyaretçilerinden topladığı kişisel verileri ABD'deki sunucularında saklar ve bunları kendi reklam önlemleri kapsamında kullanır. Bu konuyla ilgili ayrıntıları https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig adresindeki LinkedIn veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz.

Yasal dayanak
LinkedIn İçgörü, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde kullanılır. Web sitesi operatörü, sosyal medya dahilinde etkili reklam önlemlerine ilişkin meşru menfaat sahibidir. Bunun için onayınız istenmişse (ör. çerezlerin saklanması için onay) veriler yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi temelinde işlenir; bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanır. Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa ve https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

LinkedIn İçgörü Etiketinin kullanılmasına itiraz etme
Aşağıdaki bağlantı altında kullanım davranışının ve hedefe yönelik reklamın LinkedIn tarafından analiz edilmesine itiraz edebilirsiniz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.Buna ek olarak LinkedIn üyeleri, kişisel verilerinin reklam amacıyla kullanılmasını hesap ayarlarından kontrol edebilir. Web sitemizde toplanan verilerin LinkedIn ve LinkedIn hesabınız tarafından ilişkilendirilmesini engellemek için web sitemizi ziyaret etmeden önce LinkedIn hesabınızdan çıkış yapmalısınız.

Kişisel veri işleme sözleşmesinin sonuçlandırılması
LinkedIn ile bir kişisel veri işleme sözleşmesi imzaladık.

Qualtrics

Customer Experience Management (Müşteri Deneyimi Yönetimi), panellerin oluşturulması, ayrıca anketlerin uygulanması ve değerlendirilmesi için Qualtrics LLC, 400 West Qualtrics Drive, Provo, UT 84606, Amerika Birleşik Devletleri tarafından sunulan Qualtrics hizmetini kullanıyoruz. Qualtrics platformundaki veriler 256 bit TLS/SSL şifreli olarak aktarılır ve tamamen takma adla kullanılır. Veriler üçüncü şahıslara aktarılmaz ve belirli amaç için kullanıldıktan sonra silinir. Verilerin toplanması, aktarılması ve işlenmesine yönelik vermiş olduğunuz onayı dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Qualtrics'in veri koruma politikası hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://www.qualtrics.com/privacy-statement.
Bunun için onayınız istenmişse veriler yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi temelinde işlenir; bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Verilerinizin Qualtrics tarafından işlenmesini istemiyorsanız lütfen anketlerimize katılmayın.

Standart sözleşme maddelerine ve sipariş işleme sözleşmesine ek olarak Qualtrics ile geniş kapsamlı veri koruma düzenlemeleri de yaptık. Dolayısıyla verileriniz AB içinde kaydedilir. Bununla birlikte, işleme ile bağlantılı veri koruma ve veri güvenliği için mevcut önlemlere rağmen güncel olarak tamamen ortadan kaldırılamayan olası riskler vardır. Bunlar özellikle şunu içerir:

 • Kişisel verileriniz, siparişin yerine getirilmesine yönelik gerçek amaç dışında Microsoft tarafından işlenebilir ve üçüncü şahıslardan alınabilir.
 • Qualtrics'e erişim haklarınızı sürdürülebilir bir şekilde uygulayamayabilirsiniz.

6. E-bülteni

Bülten verileri

Web sitesinde sunulan bültene abone olmak isterseniz sizden bir e-posta adresi ve verilen e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve bülteni almayı kabul ettiğinizi doğrulamamızı sağlayacak bilgileri almamız gerekir. Başka veri toplanmaz veya yalnızca gönüllülük esasına göre toplanır. Bu verileri yalnızca talep edilen bilgileri göndermek için kullanırız ve üçüncü taraflara aktarmayız.

Bülten kayıt formuna girilen veriler yalnızca sizin onayınız temelinde işlenir (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi). Veri ve e-posta adreslerinin saklanmasına ve bunların bültenin gönderilmesi için kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman bültendeki "Aboneliği iptal et" bağlantısı üzerinden iptal edebilirsiniz. Bu zamana kadarki veri işleme sürecinin yasallığı iptalden etkilenmez.

Bültene abone olmak amacıyla tarafımızca saklanan veriler, siz bülten aboneliğinizi iptal edene kadar bizde veya bülten hizmeti sağlayıcısında saklanır ve bülten aboneliğinizi iptal ettiğinizde bülten dağıtım listesinden silinir. Başka amaçlarla tarafımızca saklanan veriler bundan etkilenmez.

Bülten dağıtım listesinden çıkarıldıktan sonra gelecekteki postaları engellemek için e-posta adresiniz bizde veya bülten hizmeti sağlayıcısında gerekirse bir kara liste dahilinde saklanır. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaç için kullanılır ve diğer verilerle birleştirilmez. Bu, bültenleri gönderirken yasal gereksinimlere uygunluk konusunda hem sizin hem de bizim menfaatimiz içindir (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi bağlamında meşru menfaat). Kara listede saklama süresi sınırlandırılmamıştır. Menfaatlerinizin meşru menfaatlerimizden daha ağır basması halinde verilerin saklanmasına itiraz edebilirsiniz .

7. Eklentiler ve araçlar

Genişletilmiş veri korumasıyla YouTube

Bu web sitesinde YouTube videoları bulunmaktadır. Sayfanın operatörü, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Google Ireland Limited ("Google") şirketidir.

YouTube'u genişletilmiş veri koruma modunda kullanırız. YouTube'a göre bu mod, YouTube'un videoyu izlemeden önce bu web sitesini ziyaret edenler hakkında hiçbir bilgi saklanmamasını sağlar. Ancak genişletilmiş veri koruma modu, verilerin YouTube iş ortaklarına aktarılmadığı anlamına gelmez. YouTube (video izleyip izlemediğinize bakılmaksızın) Google DoubleClick ağıyla bağlantı kurar.

Bu web sitesinde bir YouTube videosu başlattığınız anda YouTube sunucularıyla bir bağlantı kurulur. Bu sayede YouTube sunucusu, sayfalarımızdan hangilerini ziyaret ettiğiniz konusunda bilgi edinir. YouTube hesabınızda oturum açmışsanız YouTube'un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinizle eşleştirmesine imkan tanırsınız. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu engelleyebilirsiniz.

Buna ek olarak, bir video başlatıldıktan sonra YouTube, cihazınızda çeşitli çerezler saklayabilir veya benzer tanıma teknolojilerini (ör. cihaz parmak izi) kullanabilir. Bu şekilde YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi edinebilir. Bu bilgiler; video istatistikleri toplamak, kullanıcı dostu özelliğini geliştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır.

Gerekirse bir YouTube videosu başlatıldıktan sonra, üzerinde hiçbir etkimizin olmadığı başka veri işleme süreçleri de başlatılabilir.

YouTube, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir şekilde sunulabilmesi için kullanılmaktadır. Bu, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi bağlamında meşru menfaat anlamına gelir. Bunun için onayınız istenmişse veriler yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi temelinde işlenir; bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

YouTube veri korumasına ilişkin daha fazla bilgiyi ilgili veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr.

Google Maps

Bu sitede API üzerinden bir harita hizmeti olan Google Haritalar kullanılmaktadır. Sağlayıcı, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Google Ireland Limited ("Google") şirketidir.

Google Haritalar işlevlerini kullanabilmeniz için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genelde ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu sayfanın sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Google Haritalar, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir şekilde sunulabilmesi ve web sitesinde belirttiğimiz yerlerin daha kolay bulunabilmesi için kullanılır. Bu, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi bağlamında meşru menfaat anlamına gelir. Bunun için onayınız istenmişse veriler yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi temelinde işlenir; bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Kullanıcı verilerinin yönetilmesine ilişkin daha fazla bilgiyi Google veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr.

8. E-ticaret ve ödeme hizmeti sağlayıcısı

Verilerin işlenmesi (müşteri ve sözleşme verileri)

Kişisel verileri yalnızca yasal ilişkide gerekçe, içerik veya değişiklik gerekli olduğu durumda toplar, işler ve kullanırız (envanter verileri). Bu, bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için verilerin işlenmesine izin veren Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası b bendi temelinde gerçekleştirilir. Bu web sitesinin kullanımına ilişkin kişisel verileri (kullanım verileri) yalnızca kullanıcının hizmetten faydalanmasını sağlamak veya fatura kesmek üzere gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız.

Toplanan müşteri verileri, sipariş tamamlandıktan veya iş ilişkisi sona erdikten sonra silinir. Yasal muhafaza süreleri bundan etkilenmez.

Çevrimiçi mağazalar, bayiler ve malların sevkiyatı için sözleşme yapılırken veri aktarımı

Kişisel verileri örneğin malların teslimatından sorumlu şirket veya ödeme işleminden sorumlu kredi kuruluşu gibi üçüncü taraflara yalnızca sözleşmenin ifası kapsamında gerekli olması halinde iletiriz. Veriler başka bir yere aktarılmaz veya yalnızca açıkça onay verdiyseniz aktarılır. Verileriniz, açık onayınız olmadan örneğin reklam amacıyla üçüncü taraflara aktarılmaz.

Verilerin işlenmesinin yasal dayanağını, bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için verilerin işlenmesine izin veren Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası b bendi oluşturur.

Hizmetler ve dijital içerikler için sözleşme yapılırken veri aktarımı

Kişisel verileri örneğin ödeme işleminden sorumlu kredi kuruluşu gibi üçüncü taraflara yalnızca sözleşmenin ifası kapsamında gerekli olması halinde iletiriz.

Veriler başka bir yere aktarılmaz veya yalnızca açıkça onay verdiyseniz aktarılır. Verileriniz, açık onayınız olmadan örneğin reklam amacıyla üçüncü taraflara aktarılmaz.
Verilerin işlenmesinin yasal dayanağını, bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için verilerin işlenmesine izin veren Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası b bendi oluşturur.

PayPal

Bu web sitesinde diğerlerinin yanı sıra PayPal ödeme sistemi sunulmaktadır. Bu ödeme sisteminin sağlayıcısı, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lüksemburg adresinde faaliyet gösteren PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (aşağıdaki "PayPal" olarak anılacaktır) şirketidir.

PayPal ile ödeme yapmayı seçerseniz girdiğiniz ödeme bilgileri PayPal'a iletilir.
Verileriniz Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi (onay) ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası b bendi (bir sözleşmenin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesi) temelinde PayPal'a iletilir. Verilerin işlenmesine ilişkin onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal, geçmişteki veri işleme süreçlerinin geçerliliğini etkilemez.

BS PAYONE

Ödeme hizmeti sağlayıcısı BS PAYONE üzerinden ödeme yapmak isterseniz ödeme işlemleri, Lyoner Straße 9 60528 Frankfurt/Main adresinde faaliyet gösteren BS PAYONE GmbH üzerinden gerçekleşir ve sipariş işlemleri kapsamında verdiğiniz bilgiler, sipariş bilgilerinizle birlikte Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesi 1. fıkrası b bendine uygun olarak bu ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılır. Verileriniz sadece PAYONE ödeme hizmeti sağlayıcısı üzerinden gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde kullanılmak üzere aktarılır ve verilerinizin sadece bu işlemler için gerekli olan kısmı iletilir.

ConCardis

Ödeme hizmeti sağlayıcısı ConCardis üzerinden kredi kartı ile ödeme yapmak isterseniz ödeme işlemleri, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn adresinde faaliyet gösteren ConCardis GmbH üzerinden gerçekleşir ve sipariş işlemleri kapsamında verdiğiniz bilgiler, sipariş bilgilerinizle birlikte Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesi 1. fıkrası b bendine uygun olarak bu ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılır. Verileriniz sadece ConCardis ödeme hizmeti sağlayıcısı üzerinden gerçekleştirilen ödeme işlemleri için aktarılır ve verilerinizin sadece bu işlemler için gerekli olan kısmı iletilir. Aşağıdaki internet adresinden ConCardis’in veri koruma beyanı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung

9. Çevrimiçi gerçekleşen sesli ve videolu konferanslar (konferans araçları)

Verilerin işlenmesi

Müşterilerimizle iletişim kurmak için diğerlerinin yanı sıra çevrimiçi konferans araçları da kullanırız. Kullandığımız araçlar aşağıda ayrıntılarıyla listelenmiştir. Bizimle internet üzerinden video veya sesli konferans aracılığıyla iletişim kurarsanız kişisel verileriniz bizim ve ilgili konferans aracının sağlayıcısı tarafından kaydedilir ve işlenir.
Konferans araçları, bu araçlardan faydalanmak için sağladığınız/kullandığınız tüm verileri (e-posta adresi ve/veya telefon numaranız) toplar. Ayrıca, konferans araçları konferansın süresini, konferansa katılımın başlangıcını ve bitişini (zamanını), katılımcı sayısını ve iletişim süreci (meta veriler) ile bağlantılı diğer "bağlam bilgilerini" işler.
Buna ek olarak aracın sağlayıcısı, çevrimiçi iletişimi yönetmek için gereken tüm teknik verileri işler. Bu; özellikle IP adreslerini, MAC adreslerini, cihaz kimliklerini, cihaz türünü, işletim sistemi türünü ve sürümünü, istemci sürümünü, kamera türünü, mikrofonu veya hoparlörü ve bağlantı türünü içerir.

Araç dahilinde alışverişi yapılan, yüklenen veya başka bir şekilde sunulan içerikler de araç sağlayıcısının sunucusunda saklanır. Bu tür içerikler arasında özellikle bulut kayıtları, sohbet/anlık mesajlar, sesli postalar, yüklenen fotoğraflar ve videolar, dosyalar, beyaz tahtalar ve hizmet kullanılırken paylaşılan diğer bilgiler bulunur.
Kullanılan araçların veri işleme süreçleri üzerinde tam etkiye sahip olmadığımızı lütfen unutmayın. Seçeneklerimiz büyük oranda ilgili sağlayıcının şirket politikasına bağlıdır. Konferans araçlarıyla veri işleme hakkında daha fazla bilgiyi bu metnin altında listelediğimiz, kullanılan araçların veri gizlilik beyanlarında bulabilirsiniz.

Amaç ve yasal dayanaklar

Konferans araçları, olası veya mevcut sözleşme taraflarıyla iletişim kurmak veya müşterilerimize belirli hizmetleri sunmak için kullanılır (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi b bendi). Buna ek olarak, bu araçlar bizimle veya genel olarak şirketimizle iletişimi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kullanılır (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi bağlamında meşru menfaat). Onay istenmişse ilgili araçlar bu onay temelinde kullanılır; bu onayı ileride istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Saklama süresi

Tarafımızca doğrudan video ve konferans araçlarıyla toplanan veriler, bunları silmemizi istediğinizde, saklama onayınızı iptal ettiğinizde veya veri saklama amacı artık geçerli olmadığında sistemlerimizden silinir. Saklanan çerezler, siz silene kadar cihazınızda kalır. Zorunlu yasal muhafaza süreleri bundan etkilenmez.
Konferans araçlarının operatörleri tarafından kendi amaçları için saklanan verilerinizin saklama süresi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Ayrıntılı bilgi için lütfen doğrudan konferans araçlarının operatörleriyle iletişime geçin.

Kullanılan konferans araçları

Aşağıdaki konferans araçlarını kullanırız:
Cisco WebEx'i kullanırız. Bu hizmetin sağlayıcısı, Parkring 20, D-85748 Garching adresinde faaliyet gösteren Cisco Systems GmbH şirketidir. Veri işlemeye ilişkin ayrıntıları Cisco veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html.

Kişisel veri işleme sözleşmesinin sonuçlandırılması

Cisco sağlayıcısı ile bir kişisel veri işleme sözleşmesi imzaladık ve Cisco'yu kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini eksiksiz şekilde yerine getirdik.

10. Şahsi hizmetler

Başvuru sahibi verilerinin yönetimi

Sizlere başvuruda bulunma (ör. e-posta, posta veya çevrimiçi başvuru formu aracılığıyla) fırsatı sunuyoruz. Aşağıda, başvuru süreci kapsamında toplanan kişisel verilerinizin kapsamı, amacı ve kullanımı hakkında bilgiler yer almaktadır. Verilerinizin geçerli veri koruma yasasına ve diğer tüm yasal hükümlere uygun şekilde toplandığını, işlendiğini ve kullanıldığını; verilerinizin kesinlikle gizli tutulduğunu garanti ederiz. Daha fazla bilgi başvuru sahipleri için Veri Gizliliği Bilgilendirmesi.

Veri toplamanın kapsamı ve amacı

Bize bir başvuru gönderirseniz iş ilişkisinin kurulmasına karar vermek için gerekli olduğu sürece ilgili kişisel verilerinizi (ör. irtibat ve iletişim bilgileri, başvuru belgeleri, iş görüşmeleri kapsamındaki notlar vb.) işleriz. Bunun yasal dayanağını Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesi 1. fıkrası b bendi (genel sözleşme hazırlığı) ve onay vermişseniz Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi oluşturur. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Kişisel verileriniz yalnızca şirketimiz bünyesinde başvurunuzun işleme alınmasına dahil olan kişilere aktarılır.
Başvuru başarılı olursa tarafınızca gönderilen veriler Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası b bendi temelinde iş ilişkilerinin yürütülmesi amacıyla veri işleme sistemlerimizde saklanır.

Verilerin muhafaza süresi

Size bir iş teklifinde bulunamazsak, bir iş teklifini reddederseniz veya başvurunuzu geri çekerseniz ilettiğiniz verileri meşru menfaatlerimiz temelinde (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi) başvuru işleminin bitiminden (başvurunun reddedilmesi veya geri çekilmesi) itibaren 6 aya kadar muhafaza etme hakkını saklı tutarız. Veriler daha sonra silinir ve fiziki başvuru belgeleri imha edilir. Veriler özellikle hukuki uyuşmazlık durumunda kanıt amacıyla kullanılmak üzere muhafaza edilir. 6 aylık sürenin sona ermesi akabinde verilerin hala gerekli olacağı aşikârsa (ör. yaklaşan veya bekleyen bir hukuki uyuşmazlık nedeniyle) yalnızca bu veriler ancak muhafaza edilme amacı artık geçerli olmadığında silinir.

Muhafaza süresi, ilgili onayı (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi) vermişseniz veya yasal muhafaza yükümlülükleri silme işlemini engelliyorsa uzatılabilir.

Başvuru havuzuna alınma

Size bir iş teklifi yapmazsak başvuru havuzumuza alınabilirsiniz. Havuza alınmanız durumunda, uygun boşlukların olması halinde sizinle iletişime geçmek için başvurudan gelen tüm belge ve bilgiler başvuru havuzuna aktarılır.
Başvuru havuzuna alınma işlemi yalnızca sizin açık onayınız (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi) temelinde gerçekleşir. Onay vermek isteğe bağlıdır ve mevcut başvuru süreciyle hiçbir ilgisi yoktur.İlgili kişi onayını istediği zaman iptal edebilir. Bu durumda, muhafaza için hiçbir yasal neden olmadığı sürece veriler başvuru havuzundan geri alınamaz şekilde silinir.

Başvuru havuzundaki veriler, onay verildikten sonra en geç iki yıl içinde geri alınamaz bir şekilde silinir.