Bizim için ahşap bir çalışma malzemesi ve geri dönüştürülebilir bir malzemedir: Mobilya ve iç tasarım, parke ve ahşap konstrüksiyon için doğanın yenilenebilir kaynaklarından geniş bir ürün yelpazesi üretiyoruz."Ahşaptan daha fazlası" misyonumuza sadık kalarak, sürdürülebilir hareket etmek, kaynakları korumak ve iklimin korunmasını teşvik etmek bizim için önemlidir. Sürdürülebilirlik göstergelerimiz, ürünlerimizin bu vaadin gerçekleşmesine gerçekte ne katkıda bulunduğunu göstermekte ve her bir ürünün çevresel performansını şeffaf ve anlaşılması kolay hale getirmektedir.

EGGER ürünlerine güveniyor ve iklimi korumaya yardım ediyorsunuz.

CO2 ayak izi

Her ürün iklimde izler bırakır. CO₂ ayak izi bu izlerin ne kadar büyük olduğunu ölçmek için kullanılabilir. Hammaddemiz olan ahşap, büyümesi sırasında CO₂'yi emer ve depolar. Taşıma ve işleme sırasında CO₂ salınır. Depolama ve emisyon arasındaki fark, CO₂ ayak iziyle sonuçlanır. Ürünlerimiz (Ahşap bazlı) çok küçük bir karbon ayak izine sahiptir, çünkü ahşap büyürken nakliye ve işleme sırasında salınandan daha fazla CO₂ bağlanır.

Gösterge CO₂ eşdeğeri GWP 100 beşikten kapıya (EN 15804'e göre A1-A3) karşılık gelir. Hesaplama harici olarak doğrulanır (bkz. EPD).

EGGER ürününüz de geri dönüşür.

Biyoekonomiye katkı

Ahşap hammadesi olan ağaçlar birkaç on yıl içinde yeniden büyür ancak fosil hammaddelerin geliştirilmesi için milyonlarca yıl gerekir. Bu nedenle, daha fazla yenilenebilir hammadde kullanmak önemlidir. Gösterge, ürünleri üretmek için kullanılan malzemenin ne kadarının yenilenebilir kaynaklardan (ahşap, kağıt) ve ne kadarının fosil kaynaklardan (tutkal, mum, reçine) geldiğini belirtiyor. Bu şekilde, her ürün için biyoekonomiye yaptığı katkıyı şeffaf bir şekilde gösteriyoruz.

Gösterge, bir ürünün tüm bileşenlerini ağırlık olarak ifade eder. Dahili bir hesaplamaya dayanmaktadır.

EGGER ürünleri ile kaynakları korursunuz.

Döngüsel ekonomiye katkı

Doğal kaynakları korumak için, mevcut ürünleri mümkün olan en iyi şekilde yeniden kullanmalı, geri dönüştürmeli ve kurtarmalıyız. Bu gösterge bunun pratikte ne kadar iyi çalıştığını gösterir. Bir ürünün bileşenlerini şu kategorilerde sunar: Geri dönüştürülmüş malzemeler (örn. Eski mobilya parçaları veya paletler ) ve kereste fabrikası endüstrisinden gelen yan ürünler (örneğin, talaş veya hızar tozu) döngüsel ekonomiye katkıda bulunur. Kalan ürün bileşenleri odun, tutkal ve kağıt gibi taze kaynaklardan gelir.

Gösterge, bir ürünün tüm bileşenlerini ağırlık olarak ifade eder. Dahili bir hesaplamaya dayanmaktadır.

Üretimde bölgeselliğe odaklanıyoruz.

Yakın çevreden hammadde temin oranı

Bölgede satın alma ve mümkün olan en kısa nakliye mesafesi, bölge ekonomisini güçlendiriyor ve trafik hacmini düşürüyor.

Gösterge, üründe kullanılan ahşabın ne kadarının maksimum 150 kilometre yarıçaplık bir bölgeden geldiğini gösterir.

Gösterge, üründe kullanılan ahşabın taşıma mesafesini ifade eder. Hesaplama harici olarak doğrulanır (ISO 38200 " belirli bölgesel ").

Sürdürülebilir orman yönetiminden elde edilen ahşap.

Doğrulanmış ve sertifikalı kaynaklardan ahşap oranı

Ahşap, yenilenebilir bir hammadde olduğu için genel olarak sürdürülebilirdir. Ancak bunun tam olarak gerçekleşmesi için ormanların da ekonomik, ekolojik ve sosyal kriterlere göre yönetilmesi gerekir. Değer zincirlerimiz için bunun kanıtını sağlıyoruz: Tüm ahşap bazlı ürünlerimiz ISO 38200'e göre bağımsız üçüncü şahıslar tarafından % 100 doğrulanır. Bu, ahşabın menşeinin yasallığını teyit eder. Ayrıca, tüm EGGER tesisleri, gözetim zincirinin bir parçası olarak FSC ve PEFC standartlarına göre sertifikalandırılmıştır.

Gösterge, üründe kullanılan ahşabı ifade eder. Hesaplama harici olarak doğrulanmıştır (yasal olarak doğrulanmıştır = üründe kullanılan tüm ahşabın ISO 38200 " doğrulanmış " oranı; sertifikalı = üründe kullanılan tüm taze ahşabın ISO 38200 " sertifikalı " oranı).

Ürünlerimiz için tam şeffaflık

Ürünlerimizde kullanılan tüm malzemeleri halka açıklıyoruz. Bunun için iki farklı belge formatı vardır: Ürünlerimizin yaşam döngüsü değerlendirmesini şeffaf hale getiren EPD'ler ("Çevresel Ürün Beyanları") ve EHD'ler ("Çevresel ve Sağlık Veri Sayfaları").

EPD ve EHD'lerimiz