Mai mult din lemn. Mai multă transparență.

Materialele pe bază de lemn sunt prietenoase cu mediul.
Materialele pe bază de lemn se regenerează.
Conservăm resursele naturale.
Oferim prioritate rutelor scurte de transport.
Folosim lemn din surse verificate legal și certificate.

Lemnul este cea mai prețioasă resursă a noastră. Producem o gamă largă de produse pentru mobilier și amenajări interioare, pardoseli și produse pentru construcții din lemn din resursele regenerabile ale naturii. Ne străduim să acționăm în mod sustenabil, conservăm resursele și protejăm mediul. Indicatorii noștri de sustenabilitate ilustrează în mod clar cât de departe am ajuns cu implementarea acestei atitudini fundamentale. Astfel, performanța de mediu a produselor noastre este transparentă, ușor de înțeles și evidențiază promisiunea noastră: Mai mult din lemn.

Materialele pe bază de lemn sunt prietenoase cu mediul.

Amprenta de CO2

Fiecare produs are impact asupra mediului. Amprenta de carbon poate fi folosită pentru a determina cât de mari sunt aceste urme. Materia primă - lemnul absoarbe CO2 în timpul creșterii și îl stochează. În timpul transportului și al procesării se emite CO2. Atunci când aceste valori sunt comparate, rezultă amprenta de carbon a produsului. În cazul produselor noastre pe bază de lemn, această valoare este foarte scăzută. Dacă produsul stochează mai mult CO2 decât cel emis în timpul transportului și al prelucrării, amprenta de carbon este negativă.

Indicatorul de sustenabilitate corespunde echivalentului de CO2 GWP total de la producție la livrare (A1-A3 conform EN 15804). Calculul este verificat extern (a se vedea EPD).

Materialele pe bază de lemn se regenerează.

Proporția de resurse regenerabile

Lemnul se regenerează în câteva decenii. Materiile prime fosile au nevoie de milioane de ani pentru a se dezvolta. De aceea este importantă folosirea mai multor resurse regenerabile. Acest indicator de sustenabilitate arată proporția de produse formate din resurse regenerabile (lemn, hârtie) și cea formată din resurse fosile (adeziv, ceară, rășină). Astfel, ilustrăm contribuția fiecărui produs la bioeconomie în mod transparent.

Indicatorul de sustenabilitate face referire la toate ingredientele unui produs în funcție de greutate. Se bazează pe un calcul intern.

Conservăm resursele naturale.

Proporția de lemn provenit din economia circulară

Pentru a proteja resursele naturale, trebuie să refolosim, să reciclăm și să recuperăm produsele existente în cel mai eficient mod posibil. Acest indicator de sustenabilitate ilustrează eficiența acestor acțiuni în practică. Acesta prezintă lemnul utilizat la un produs în funcție de categorie: materialele reciclate (de ex., piese vechi de mobilier, paleți sau bucăți de paleți) și produsele secundare din industria de cherestea (de ex., așchii de lemn sau rumeguș) contribuie la economia circulară. Restul conținutului de lemn provine din gestionarea sustenabilă a pădurilor, din urma operațiunilor de rărire, lemn rotund care nu poate fi tăiat sau așchii de lemn.

Indicatorul de sustenabilitate face referire la lemnul folosit în produs. Acesta se bazează pe o evaluare internă.

Materialele pe bază de lemn au mai multe vieți.

Reciclarea

Materialele pe bază de lemn sunt de calitate superioară și rezistă mulți ani. Acestea reprezintă, de asemenea, o resursă valoroasă la finalul ciclului de viață al produsului: Multe produse pot fi reciclate și se pot transforma, așadar, într-o placă pe bază de lemn de calitate înaltă.

Indicatorul de sustenabilitate specifică dacă un produs poate fi utilizat pentru producerea de noi materiale pe bază de lemn la finalul ciclului de viață al produsului. Factorul decisiv pentru clasificare este reprezentat de faptul că noi înșine folosim fără restricții materialul la producția de PAL și că acesta este recomandat pentru reciclare în ghidul ÖWAV privind sortarea deșeurilor de lemn.

Folosim lemn din surse verificate legal și certificate.

Proporția de lemn provenit din surse verificate și certificate

Ne-am luat angajamentul de a promova silvicultura sustenabilă și de a conserva resursele naturale. În cadrul sistemului nostru de due diligence, certificat în conformitate cu ISO 38200, asigurăm respectarea standardelor legale și sociale în cadrul lanțurilor noastre de aprovizionare. Astfel, produsele noastre pot fi declarate 100% verificate de o terță parte, în conformitate cu ISO 38200 și îndeplinesc toate cerințele legale privind sustenabilitatea lemnului utilizat. În plus, acest indicator de sustenabilitate specifică, de asemenea, proporția de lemn din păduri certificate în produsul care beneficiază de certificare ISO 38200.

Acest indicator de sustenabilitate face referire la lemnul folosit în produs. Definiția exactă a termenilor „verificat” și „certificat” poate fi găsită în Declarația producătorului privind originea sustenabilă a lemnului (VRG270).

EGGER pledează pentru transparența totală

Publicăm toate ingredientele folosite în produsele noastre. Pentru asta există două documente diferite: EPD (declarațiile de mediu ale produselor), care publică evaluarea randamentului de mediu al produselor noastre și EHD. EHD reprezintă fișa de date pentru mediu și sănătate. În fișă clasificăm ingredientele după contribuția acestora în economia reciclării.

Către pagina cu documente relevante (EDP și EHD)