Ke stažení

Udržitelná výstavba a zdravý životní prostor s EGGER materiály na bázi dřeva. Brožura Životní prostředí obsahuje nejdůležitější informace o udržitelnosti, šetrném nakládání se zdroji, ekologické bilanci, recyklaci a certifikaci budov.

K brožuře Životní prostředí

Dosahujeme transparentnosti prostřednictvím spolehlivé databáze a kompetentních rad. Využití našich produktů pro udržitelně certifikovanou budovu by mělo být co nejjednodušší.

Z tohoto důvodu shrňujeme všechna naše environmentálně relevantní data týkající se našich materiálů v našich EPD.

Ke stažení

Společnost EGGER bere svou odpovědnost vážně, a to jak z hlediska výrobků a vlastní výroby, tak i zaměstnanců a společnosti. Přečtěte si více v naší Zprávě o udržitelnosti o našich službách a celkovém příspěvku na toto téma.

Ke zprávě o udržitelnosti

Co je EPD?

EPD je zkratka pro "Prohlášení o environmentálním výrobku" (anglicky "Environmental Product Declaration") které obsahuje veškeré informace o životním prostředí:

  • Popisy produktů
  • Certifikáty a protokoly o zkouškách charakteristik výrobku
  • Komponenty Výrobní procesy
  • Hodnocení vlivu na životní prostředí
  • Řízení zdrojů
  • Odpad

Jaký je účel EPD??

Prohlášení o environmentálním výrobku umožňují stavitelům, architektům a výrobcům určit vliv materiálů na životní prostředí. Získávají větší přehlednost a kontrolu při porovnávání různých produktů a stavebních metod.

Protože při výrobě a využití materiálů se používá energie, která má vliv na životní prostředí.

Naše EPD přispívají k udržitelné výstavbě a životu po celou dobu životnosti budovy.