Efektivní – Datově bezpečné - Inteligentní

EDI znamená automatickou výměnu obchodních podkladů (např. objednávek, potvrzení zakázek, dodacích listů, faktur) mezi dvěma IT systémy, aniž by zde musel zasahovat člověk. Tato přímá komunikace umožňuje vysokou automatizaci procesů; je to z toho důvodu, že se obchodní informace předávají v bezdokladové podobě a rychle mezi dvěma různými systémy.

1. Objednávka

 • Snížení chyb při zadávání
  vámi zaslaná data se nahrávají do našeho systému v poměru 1:1
 • Nedochází ke ztrátám dat
  žádná objednávka se nemůže ztratit
 • Snížení koordinačních nákladů
  nejsou nutné žádné zpětné dotazy, nedochází k žádným nedorozuměním
 • Krátké průběžné časy
  objednávky EDI se nahrávají přímo do našeho systému a mohou se tak urychleně a efektivně zpracovávat

2. Potvrzení objednávky

 • Automatické porovnání potvrzení objednávky a objednávky
  podstatné rozdíly se mohou pracovníkovi zobrazit během pracovního procesu
 • V případě bezchybnosti automatické zapsání potvrzení objednávky k dané objednávce
  80% potvrzených objednávek nepotřebuje žádné další zpracování
 • Nahlášení objednávek, u kterých chybí potvrzení
  objednávky, u kterých chybí potvrzení, je možné nahlásit ve zprávě
 • Snížení nákladů na koordinaci
  cena v potvrzení odpovídá ceně ve faktuře, včas jsou nalezeny cenové rozdíly a snižují se tak náklady na reklamace

3. Dodací list

 • Informace v předstihu o zasílaném zboží
  informace v předstihu umožňují optimalizovat správu skladových míst a lepší plánování výroby

4. Faktura

 • Automatické porovnání faktury a objednávky
  podstatné rozdíly se mohou pracovníkovi zobrazit během pracovního procesu
 • V případě bezchybnosti automatické zapsání faktury k dané objednávce
  80% faktur nepotřebuje žádné další zpracování
 • Úspora času a nákladů díky snížení administrativy
  doručená pošta a rozdělování, skenování papírových dokumentů, ukládání, manuální zadávání
 • Ochrana životního prostředí
  výrazné snížení spotřeby papíru

Ke stažení pro zákazníky

Ke stažení pro dodavatele

Poznámka: Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce. Výběr barevně sladěného dekoru je možný pouze u originálního vzorku.