Stratejik gelişim programlarımızla beklentilerinizi bir adım öteye taşıyoruz. Sizi gelişmeye, büyümeye ve iş arkadaşlarınızla birlikte çok çeşitli deneyimler edinmeye davet ediyoruz.

Stratejik gelişim programlarımızın hedeflerini şöyle sıralayabiliriz:

Çalışanlar için stratejik gelişim programları

Doğru alan bilgisi, beceriler ve yetenekler ekiplerimizin başarıya ulaşmasında anahtar rol oynar. Stratejik gelişim programlarımıza ek olarak, fabrikalarımızdaki yerel eğitimleri tamamlamak üzere şirket genelinde ideal eğitimler sunuyoruz.

Start Up - Eğitim Programımız

Güvenilir ağların ve uluslararası işbirliğinin giderek artan bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Kendi uzmanlık alanımızın ötesinde düşünmek ve uluslararası ilişkileri kavramak birçok pozisyon için olmazsa olmazdır. Start Up, sözünü ettiğimiz bu gereklilikleri karşılamak için sunduğumuz bir çözüm. Start Up, kariyerine yeni başlayanların sürece farklı departmanlarda ve uluslararası ölçekte uyum sağlayabilmesini ve çalışma arkadaşlarını anlayabilmelerini sağlıyor. Bu beceriler, EGGER' de sürdürülecek bir kariyer için son derece önemlidir.
Katılımcılar, başlangıçtan itibaren uzmanlık alanlarıyla bütünleşir, kendi görevlerinin ve gelişimlerinin sorumluluğunu üstlenirler.
12 aylık İngilizce programı sırasında yeni iş arkadaşlarımız, gelişim yolunda atılacak adımları bağımsız şekilde planlar. Bu süreçte uluslararası ölçekte ve ' te eğitimler alınır, yapılan iş kavranır ve gündelik iş faaliyetlerinden çok çeşitli bilgiler edinilir. Katılımcılar, bu aşamada yöneticileri ve danışmanları tarafından desteklenir.
Üstelik, akıllarına takılabilecek her soruyu cevaplamak üzere bir danışman hazır bulunur. Start Up katılımcıları, gruplarındaki bir kişiyle eşleşir.

Startklar - Liderlik potansiyelini ortaya çıkaracak programımız

Uluslararası programda ve İngilizce programında potansiyel yöneticiler, yönetim kademelerinde üstlenecekleri uygun bir pozisyon için hazırlanırlar. Gelişim programında liderliğin ana hatlarına ve genel yönetim ilkelerine odaklanılmıştır. Bu kapsamda örneğin uluslararası ölçekte yapılacak pratik bir uygulama da yer alır. Startklar 3 aşamaya ayrılmıştır:

  • Yönetimin temel bileşenleri
  • Uluslararası proje çalışması
  • Yapılan işi kavrama (job sensing)

Yöneticiler için stratejik gelişim programları

Yöneticilerimizin alan bilgileri, iletişim becerileri ve duygusal zekaları gibi yetkinlikleri ortak başarımız için hayati önem taşır. Yöneticiler için stratejik gelişim programları liderlik ilkelerimizin hayata geçirilmesi için özel olarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte inşa ettiğimiz anlayış ve davranışların geliştirilmesi için bir çerçeve de sunar.

İmpuls

EGGER liderlik ilkelerinden yola çıkarak çeşitli Impulse atölyeleri sunuyoruz. Bununla kişisel gelişimi teşvik ediyor ve yöneticilerimizin, ilkelerimize uygun olarak ekiplerine liderlik ve eşlik etmelerini sağlıyoruz; ortak başarımızın temelini de bu oluşturuyor.
İş arkadaşlarıyla yürütülen kapsamlı tartışmalar ve ağ kurma faaliyetleri bu atölyenin temel bileşenleridir. Bu konuyla ilgili yöntemler, yüz yüze çalışmalardan grup çalışmalarına kadar uzanmaktadır. Her zaman katılımcıların hayatın içinden deneyimleri üzerinde çalışıyoruz.

Spirit

Üst yönetimimiz için her iki yılda bir liderlik konferansı düzenliyoruz. Liderlik ilkelerimiz, değerlerimiz, vizyonumuz ve kurumsal stratejimiz bu iki günlük konferansın ana temelini oluşturur.
Birbirinden farklı konular ve formatlar sayesinde katılımcılara geniş bir içerik yelpazesi sunuluyor. Üstelik katılımcılar fikir alışverişi yaparak çalışma arkadaşlarının tecrübesinden yararlanabiliyor ve herkes karşılıklı olarak birbirine bir şey öğretebiliyor.