Uzun vadede sektör lideri olarak kalabilmek için ileri düzeyde teknik uzmanlığa ihtiyaç vardır. Avrupa'da 20 merkezde faaliyet gösteren ve uzmanlardan oluşan ekiplerimiz, ahşapla ilgili yeni fikirlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması üzerine çalışmaktadır.

A'dan Z'ye uzmanlık

EGGER'deki her departman kendi alanında önemli bir bilgi birikimine sahiptir. Günlük çalışmalarımızda uzmanlar arası fikir alışverişi büyük önem taşımaktadır. Yeni ürün çözümlerinin üretilebilmesi amacıyla pazar gereksinimleri değerlendirilmekte, iş akışlarının optimize edilebilmesi için yeni üretim süreçleri denenmekte veya mevcut müşterilerle ilişkilerimizin daha fazla güçlenmesi için teknik çözümler test edilmektedir.

En uygun koşullar

İnovasyonlar uzmanların tüm potansiyellerini ortaya koyabilecekleri uygun bir ortamda gerçekleşebilir sadece. Biz bu ortamı,

  • ferah çalışma alanları sağlayarak
  • çalışanlarımızın güçlü yanlarını destekleyerek
  • yeni bilgiler üreterek ve
  • her çalışanın çıkardığı işe değer vererek yaratıyoruz.

Özelleşmiş ileri eğitim programlarımız kapsamında herkesin kendisini adım adım geliştirebilmesi bizim için çok önemli.

Çalışanlarımızın kişisel hedeflerini temel alarak gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. İleri eğitim ve gelişim fırsatlarıyla ilgili daha geniş bilgi için tıklayınız.

Başarılı bir ekip

Uzmanlarımızın,genç çalışanları destekleme ve eğitme görevi de bulunmaktadır. Üstlendikleri danışman rolüyle sürdürülebilir eğitimden ve ekip bağlarını güçlendirmekten sorumludurlar. Çıkarttıkları kaliteli işler ve sağduyulu çalışma prensipleri onları bir rol modeli haline getirmektedir.