Sürdürülebilir ormancılık
Sürdürülebilir ormancılık
Sürdürülebilir ormancılık
Sürdürülebilir ormancılık
Sürdürülebilir ormancılık
Sürdürülebilir ormancılık

Ormanlar biyolojik çeşitlilik sağlayan, yenilenmeye hizmet eden ve doğal kaynağımız olan ahşabı sağlayan su rezervleridir. Ormanların korunması için ormancılığın mümkün olduğunca sürdürülebilir şekilde yönetilmesi gerekir. Sürdürülebilir ormancılığı teşvik etmeye ve doğal kaynakları korumaya büyük önem veriyoruz.

Ahşabımızı tesislerimizin yakın çevresinden, mümkün olduğunca bölgesel olarak satın alarak ve geri dönüştürülmüş odunlar ile kereste fabrikası yan ürünlerini kullanarak iklimi ve doğal kaynakları koruyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporları

Sürdürülebilirlik yönetimimiz ve sürdürülebilir tedarik için stratejik hedeflerimize giden süreçteki durumumuz hakkında daha fazla bilgiyi Sürdürülebilirlik Raporumuzda bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Üretimimiz için taze ahşaba ihtiyacımız olduğunda, ahşabı bölgedeki sertifikalı ormanlardan temin etmeyi tercih ediyoruz.

Bu tedarikçiler, sertifikalı ormancılık faaliyetlerindeki yönetim uygulamalarının ulusal ormancılık yasalarının asgari şartlarını ve ilgili sertifikasyon sisteminin gerekliliklerini karşıladığını bize teyit eder.

EGGER durum tespit sistemi kapsamında, tedarik zincirlerimizde yasal ve sosyal standartlara uyulmasını sağlıyoruz. Durum tespit sistemimiz, tanınan tedarik zinciri standartlarına göre onaylanmıştır.

EGGER'de yasal olarak öngörülen durum tespitine uygunluk, tanınmış izleme şirketleri tarafından denetlenir ve uygun şekilde onaylanır.

EGGER sourcing sustainable wood

Bu simgeyi gördüğünüzde, sürdürülebilir bir ahşap temininden ve orman yönetiminden emin olabilirsiniz.

Sürdürülebilir ahşap tedarikine ilişkin üretici beyanımız ile (VRG270) şeffaflık sağlıyoruz. Burada listelenen sürdürülebilirlik değerleri, yeni ISO 38200 standardı uyarınca üçüncü taraflarca doğrulanmıştır.