Efficiency (Verimlilik) – Data security (Veri güvenliği) - Intelligence (Bilgi)

EDI, insan müdahalesi olmadan iki bilişim sistemi arasında (örneğin sipariş formları, sipariş onayları, sevk irsaliyeleri, faturalar gibi) ticari belgelerin otomatik değişimi işleminin adıdır. Bu direkt iletişim yolu, ticari bilgilerin değişim prosesinin, farklı sistemler arasında hızla, elektronik ortamda ve ileri düzeyde otomatik olarak gerçekleştirilebilmesini mümkün kılar.

1. Sipariş Formu

 • Giriş hatalarının azaltılması
  Bize gönderdiğiniz veriler hiç bir değişikliğe tabi tutulmadan sisteme aktarılır
 • Sıfır veri kaybı
  Sipariş formları kaybolmaz
 • Koordinasyon maliyetlerinin azaltılması
  Soru yok, yanlış anlama yok
 • Daha hızlı işlem süreleri
  EDI sipariş formları sistemimize doğrudan aktarılır ve bu sayede öncelikli ve daha etkin bir şekilde işleme alını

2. Sipariş Onayı

 • Sipariş onayı ve sipariş formu arasında otomatik uyarlama
  Sorumlu kişi, iş akışlarında ilgili tüm farklılıkları saptayabilir
 • Doğru sipariş onayları, otomatik olarak sipariş formuna gönderilir
  Sipariş onaylarının %80'inin ek olarak işlem görmesine gerek yoktur
 • Sipariş onayı eksik olan sipariş formlarının rapor edilmesi
  Sipariş onayı eksik olan sipariş formları raporlar vasıtasıyla tespit edilebilir
 • Koordinasyon maliyetlerinin azaltılması
  Sipariş onayındaki fiyat, fatura fiyatına karşılık gelir; fiyat sapmaları sipariş formuna nazaran daha erken bir aşamada tespit edilir; bu da şikayetler için vakit kaybedilmesine gerek kalmadığı anlamına gelir

3. Sevk İrsaliyesi

 • Gelen ürünlere dair ön bilgiler
  Ön bilgiler, depolama yerleri ve üretim planının optimum düzeyde yönetilebilmesine olanak sağlar

4. Fatura

 • Fatura ve sipariş formu arasında otomatik uyarlama
  Sorumlu kişi, iş akışlarında ilgili tüm farklılıkları saptayabilir
 • Doğru faturalar, otomatik olarak sipariş formuna gönderilir
  Faturaların %80'inin ek olarak işlem görmesine gerek yoktur
 • Yönetimsel işlerin azaltılması sayesinde zaman ve maliyetten tasarruf
  Gelen posta ve dağıtımı, kağıt belgelerin taranması, depolama, manüel girişler
 • Çevre duyarlılığı
  Kağıt tüketiminde önemli düzeyde azalma

İndirilebilir Dosyalar Müşteriler

İndirilebilir Dosyalar Tedarikçiler