1. Bir bakışta veri koruma

Genel bilgiler

Aşağıdaki bilgiler; bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, haber bültenine abone olduğunuzda, e-ticaret ve ödeme hizmeti sağlayıcısı dahil olduğunda, sesli ve videolu konferanslara katıldığınızda veya özellikle başvuru sürecinin bir parçası olarak şahsi hizmetleri kullandığınızda kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, şahsi olarak tanımlanabileceğiniz her türlü veriyi ifade eder.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde verilerin toplanmasından kim sorumludur?
Bu web sitesinde veriler, web sitesi operatörü tarafından işlenir. Operatörün iletişim bilgilerini, ilgili operatör iletişim bilgilerinde ve bu web sitesinin künye bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl toplarız?
Verileriniz, bunları bizimle paylaştığınızda toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir. Diğer veriler, BT sistemlerimiz tarafından web sitesini ziyaret ettiğinizde otomatik olarak veya sizin onayınızla toplanır. Bunlar temelde teknik verilerdir (ör. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme zamanı). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanırız?
Verilerin bir kısmı, web sitesini hatasız şekilde sunabilmek için toplanır. Diğer veriler, kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili olarak hangi haklara sahipsiniz?
Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye onay verdiyseniz bu onayı ileride istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Buna ek olarak yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Veri korumayla ilgili başka sorularınız varsa künyede belirtilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf sağlayıcılarının araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde internette gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu, temelde analiz programları ile yapılır.

Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgileri aşağıdaki veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz.

2. Hosting and Content Delivery Networks (CDN)

Amazon Web Services (AWS)

Web sitemizi AWS ile barındırıyoruz. Sağlayıcı Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg'dur (bundan böyle AWS olarak anılacaktır).

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde AWS sunucularında kişisel verileriniz işlenir. Burada kişisel veriler, ABD’de AWS’in ana işletmesine de iletilebilir. ABD'ye veri aktarımı, AB standart sözleşme maddelerine dayanır. Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz: https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/ . Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi AWS veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls .

AWS, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde kullanılır. Web sitemizin mümkün olan en güvenilir şekilde görüntülenmesine ilişkin meşru menfaat sahibiyiz. Bunun için onayınız istenmişse veriler yalnızca onay, TTDSG (Alman Telekomünikasyon ve Telemedya Veri Koruma Yasası) anlamında çerezlerin depolanmasını veya kullanıcının son cihazındaki bilgilere erişimi (ör. cihaz parmak izi) içerdiği sürece Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi ve TTDSG 25. maddesinin 1.fıkrası temelinde işlenir. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Şirket, "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir mutabakattır. DPF sertifikalı her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active

Kişisel veri işleme sözleşmesi

Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile bir kişisel veri işleme sözleşmesi (AVV) imzaladık. Bu, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uygun olarak işlemesini sağlayan, veri koruma yasası tarafından öngörülen bir sözleşmedir.

Amazon CloudFront CDN

Content Delivery Network Amazon CloudFront CDN kullanıyoruz. Sağlayıcı Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, -1855 Luxembourg'dur (bundan böyle Amazon olarak anılacaktır).

Amazon CloudFront CDN, küresel olarak dağıtılmış bir Content Delivery Network’tür. Tarayıcınız ve web sitemiz arasındaki bilgi aktarımı teknik olarak Content Delivery Network üzerinden yönlendirilir. Böylece web sitemizin küresel erişilebilirliğini ve performansını artırmamızı sağlar.

Amazon CloudFront CDN kullanımı, web sitemizi mümkün olduğunca hatasız ve güvenli bir şekilde sunma konusundaki meşru menfaatimize dayanmaktadır (Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. Madde 1. fıkra f bendi)

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanır. Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz: https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/ .

Amazon CloudFront CDN ile ilgili daha fazla bilgi burada yer almaktadır: https://aws.amazon.com/cloudfront/?nc1=h_ls .

Şirket, "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir mutabakattır. DPF sertifikalı her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active

Kişisel veri işleme sözleşmesi

Yukarıda belirtilen hizmetin kullanımı için bir kişisel veri işleme sözleşmesi (AVV) imzaladık. Bu, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uygun olarak işlemesini sağlayan, veri koruma yasası tarafından öngörülen bir sözleşmedir.

3. Genel bilgiler ve yükümlülük bilgileri

Veri Koruma

Verilerinizin korunmasının sizin için önemli olduğunun farkındayız. Dolayısıyla bunu korumayı çok ciddiye alıyoruz. Kişisel verilerinizi gizli olarak ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu veri gizlilik beyanında sizi bu konuda şeffaf bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz.

Bu web sitesine girdiğinizde çeşitli kişisel veriler toplanır. Bu veri gizlilik beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da belirtir.

İnternet üzerinden veri aktarımı sırasında (ör. e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verileri üçüncü tarafların erişimine karşı eksiksiz şekilde korumak mümkün değildir.

Sorumlu kuruma ilişkin bilgiler

Bu web sitesinde verilerin işlenmesinden sorumlu kurum:
FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol, Avusturya
Telefon: +43 50 600
E-posta

Yasal olarak öngörülen veri koruma görevlisi

Bu güncel durumda kontrolör için veri koruma görevlisi atanmasına gerek yoktur.

Saklama süresi

Bu veri gizlilik beyanında daha spesifik bir saklama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz veri işleme amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Silme için haklı bir talepte bulunursanız veya veri işleme izninizi iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadığı sürece verileriniz silinecektir (ör. vergi veya ticaret hukuku kapsamında saklama süreleri); ikinci durumda, silme işlemi bu nedenler artık geçerli olmadığında gerçekleşecektir.

Veri işlemenin yasal dayanağı hakkında genel bilgiler bu web sitesinde

Kişisel verilerinizi, veri işlemeye izin verdiyseniz Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 9. maddesinin 1. fıkrası uyarınca özel veri kategorileri işlendiği sürece Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendi veya Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 9. maddesinin 2. fıkrasının a bendi uyarınca işleriz. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına açık onay verilmesi durumunda, veri işleme ayrıca Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 49. maddesinin 1. fıkrası temelinde gerçekleştirilir. Çerezlerin depolanmasına veya son cihazınızdaki bilgilere erişilmesine (ör. cihaz parmak izi yoluyla) izin verdiyseniz veri işleme, ayrıca TTDSG 25. maddesinin 1. fıkrası temelinde gerçekleştirilir. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Verileriniz, sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli ise verilerinizi Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendine dayanarak işleriz. Ayrıca Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1.fıkrasının c bendi temelinde hukuki bir yükümlülüğü yerine getirmek için gerekli olması halinde verilerinizi işleriz. Veri işleme, bu veri gizlilik beyanının 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca meşru menfaatimize de dayanabilir.

Kişisel verilerin alıcısı

Ticari faaliyetlerimizin bir parçası olarak çeşitli dış kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz. Bu dış kuruluşlara, bazı durumlarda kişisel verilerin aktarılması da gereklidir. Kişisel verileri yalnızca bir sözleşmenin yerine getirilmesi çerçevesinde gerektiğinde, hukuki olarak bunu yapmak zorunda olduğumuzda (ör. vergi makamlarına veri aktarmak), Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca verileri aktarmakta meşru bir menfaatimiz olduğunda veya verilerin aktarılmasına başka bir yasal dayanak izin veriyorsa dış kuruluşlara aktarırız. Sözleşme işleyicileri kullanırken, müşterilerimizin kişisel verilerini yalnızca sipariş işleme için geçerli bir veri işleme sözleşmesine dayanarak aktarırız. Ortak işleme durumunda bir ortak işleme sözleşmesi imzalanır.

Verilerin veri koruma yasası kapsamında güvenli olmayan üçüncü ülkelere aktarılması ve DPF sertifikalı olmayan ABD şirketlerine aktarılması hakkında bilgi

Veri koruma yasası kapsamında güvenli olmayan üçüncü ülkelerde bulunan şirketlerin araçlarını ve sağlayıcıları EU-US-Data Privacy Framework (DPF) kapsamında sertifikalı olmayan ABD araçlarını kullanıyoruz. Bu araçların aktif olması halinde kişisel verileriniz bu ülkelere aktarılabilir ve orada işlenebilir. Veri koruma yasası kapsamında güvenli olmayan üçüncü ülkelerde AB'dekine benzer bir veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz.

Güvenli bir üçüncü ülke olarak ABD'nin genel olarak AB ile karşılaştırılabilir bir veri koruma seviyesine sahip olduğunu belirtmek isteriz. ABD'ye veri aktarımına, alıcının "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) kapsamında sertifikalandırılması veya uygun ek garantilere sahip olması halinde izin verilir. Veri alıcıları da dahil olmak üzere üçüncü ülkelere yapılan aktarımlara ilişkin bilgiler bu veri gizlilik beyanında bulunabilir.

Verilerin işlenmesine ilişkin onayınızın iptali

Birçok veri işleme süreci yalnızca açıkça onay vermeniz halinde mümkündür. Verdiğiniz onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptalden önce gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplanmasına ve doğrudan reklama itiraz etme hakkı (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 21. maddesi)

VERİ İŞLEME, GENEL VERİ KORUMA YÖNETMELİĞİ'NİN 6. MADDESİ 1. FIKRASI E VEYA F BENDİ TEMELİNDE GERÇEKLEŞİRSE ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İSTEDİĞİNİ ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINA SAHİPSİNİZ; BU AYNI ZAMANDA BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. İŞLEMENİN BAĞLI OLDUĞU İLGİLİ YASAL DAYANAĞI BU VERİ GİZLİLİK BEYANINDA BULABİLİRSİNİZ. İTİRAZ EDERSENİZ İŞLEME İÇİN MENFAATLERİNİZ, HAKLARINIZ VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZDEN DAHA AĞIR BASAN VE ZORUNLU BİR ŞEKİLDE KORUNMASI GEREKEN NEDENLERİ KANITLAYAMAZSAK VEYA VERİLERİNİZİN, HUKUKİ HAKLARIN TALEP EDİLMESİ, UYGULANMASI VEYA SAVUNULMASI AMACIYLA İŞLENMESİNİN GEREKLİ OLMASI DURUMUNDA İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEYE DEVAM ETMEYİZ (GENEL VERİ KORUMA YÖNETMELİĞİ'NİN 21. MADDESİ 1. FIKRASI UYARINCA İTİRAZ ETME).

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA İŞLENİRSE İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BU TÜR REKLAM AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA İŞLENMESİNE KARŞI İSTEDİĞİNİZ ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINA SAHİPSİNİZ; BU, AYNI TÜR DOĞRUDAN REKLAMLARLA İLGİLİ OLDUĞU SÜRECE PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZ EDERSENİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ BUNDAN SONRA DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA KULLANILMAZ (GENEL VERİ KORUMA YÖNETMELİĞİ'NİN 21. MADDESİ 2. FIKRASI UYARINCA İTİRAZ ETME).

Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin ihlal edilmesi durumunda ilgili kişiler, özellikle mutat meskenlerinin, iş yerlerinin veya iddia edilen ihlalin bulunduğu üye devlette olmak üzere bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin mevcuttur.

Verilerin aktarılabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak veya bir sözleşmeyi yerine getirirken otomatik olarak işlediğimiz verilerin size veya üçüncü bir tarafa geçerli, makine tarafından okunabilir bir formatta devredilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz bu, yalnızca teknik olarak mümkünse gerçekleştirilir.

SSL veya TLS şifrelemesi

Bu sitede, güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz sipariş veya talepler gibi gizli içeriklerin güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla SSL veya TLS şifrelemesi kullanılır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırındaki "http://" öğesinin "https://" olarak değişmesinden ve tarayıcı satırındaki kilit simgesinden tanıyabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirildiğinde bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

Özellikle myEGGER dahilindeki web sitesinde şifrelenmiş ödeme işlemleri Ücrete tabi bir sözleşmenin imzalanmasından sonra bize ödeme bilgilerinizi (ör. otomatik ödeme talimatı için hesap numarası) sağlama yükümlülüğünüz varsa bu veriler ödeme işlemi için kullanılır.

Geçerli ödeme araçlarıyla (Visa/MasterCard, otomatik ödeme) yapılan ödeme işlemleri yalnızca şifrelenmiş bir SSL veya TLS bağlantısı üzerinden gerçekleştirilir. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırındaki "http://" öğesinin "https://" olarak değişmesinden ve tarayıcı satırındaki kilit simgesinden tanıyabilirsiniz.

İletişimin şifrelenmiş olması durumunda bize ilettiğiniz ödeme bilgileriniz üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Bilgi alma, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ile bu verilerin hangi amaçla işlendiği hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerle ilgili başka sorularınız varsa künyede belirtilen adresten dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanma hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunun için künyede belirtilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

 • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğunu inkâr ederseniz genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız olur. Kontrol süresince kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi yasalara aykırı bir şekilde gerçekleşmişse/gerçekleşiyorsa silinmesi yerine verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verileriniz artık bizim için gerekli değil ancak hukuki hakların uygulanması, savunulması veya talep edilmesi amacıyla sizin için gerekliyse kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 21. maddesi 1. fıkrası uyarınca bir itirazda bulunduysanız sizin ve bizim menfaatlerimiz arasında bir değerlendirme yapılmalıdır. Kimin menfaatlerinin daha ağır bastığı belirlenene kadar kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız bu veriler yalnızca sizin onayınızla; hukuki hakların talep edilmesi, uygulanması ya da savunulması amacıyla; başka bir gerçek ya da tüzel kişinin haklarının korunması veya Avrupa Birliği ya da bir üye devletin önemli kamu yararı nedenlerine bağlı olarak (saklanmamak kaydıyla) işlenebilir.

Reklam e-postalarına itiraz etme

Açıkça istenmeyen reklam ve bilgi materyalleri göndermek için künye yükümlülüğü kapsamında yayınlanan iletişim bilgilerinin kullanılmasına işbu belgeyle itiraz edilir. Sayfaların operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi talep edilmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem başlatma hakkını açıkça saklı tutar.

4. Bu web sitesinde veri toplama

Çerezler

İnternet sayfalarımız "Çerezler" kullanır. Çerezler, küçük veri paketleridir ve cihazınıza zarar vermezler. Oturum süresi boyunca geçici olarak (oturum çerezleri) veya cihazınızda kalıcı olarak (kalıcı çerezler) saklanırlar. Oturum çerezleri ziyaretinizin ardından otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz kendiniz silene kadar veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar cihazınızda saklı kalır.

Çerezler, bizden (Birinci taraf çerezler) veya üçüncü taraf şirketlerden (Üçüncü taraf çerezler) kaynaklanabilir. Üçüncü taraf çerezler, üçüncü taraf şirketlerin web sitelerine belirli hizmetlerinin entegre edilmesini sağlar (ör. ödeme hizmetlerinin yürütülmesine yönelik çerezler).

Çerezlerin çeşitli işlevleri vardır. Belirli web sitesi işlevleri bunlar olmadan çalışmayacağı için teknik olarak çok sayıda çerez gereklidir (ör. alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler, kullanıcı davranışını analiz etmek veya reklam amacıyla kullanılabilir.

Elektronik iletişim işlemini gerçekleştirmek, tarafınızca talep edilen belirli işlevleri sunmak (ör. alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek (ör. web kitlesini ölçmek için çerezler) için gerekli olan çerezler (gerekli çerezler), farklı bir yasal dayanak belirtilmedikçe Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde saklanır. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize şekilde sunulması için gerekli çerezlerin saklanmasına ilişkin meşru menfaat sahibidir.

Çerezlerin veya benzer tanıma teknolojilerinin saklanması için onayınız istenmişse ilgili çerezler yalnızca bu onay temel alınarak saklanır (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi ve TTDSG 25. maddesinin 1. fıkrası) ve bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca istisnai durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini önleyecek ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakıldığında bu web sitesinin işlevleri kısıtlanabilir.

Bu web sitesinde hangi çerezlerin ve hizmetlerin kullanıldığını bu veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz.

Cookiebot ile çerez onayı

Web sitemiz, son cihazınızda belirli çerezlerin depolanmasına veya belirli teknolojilerin kullanılmasına ilişkin onayınızı almak ve bunu veri koruma düzenlemelerine uygun olarak belgelemek için Cookiebot'un Consent teknolojisini kullanır. Bu teknolojinin sağlayıcısı Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhag, Danimarka (aşağıda “Cookiebot” olarak anılacaktır).

Web sitemize girdiğinizde, çerezlerin kullanımına ilişkin onayınızı ve diğer beyanlarınızı almak için Cookiebot sunucularına bir bağlantı kurulur. Sonrasında Cookiebot, verilen onayları veya bunların iptalini size atayabilmek için tarayıcınızda bir çerez saklar. Bu şekilde toplanan veriler; siz bunları silmemizi isteyene, Cookiebot çerezini kendiniz silene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar saklanır. Zorunlu yasal muhafaza yükümlülükleri bundan etkilenmez.

Cookiebot, çerezlerin kullanımı için yasal olarak gerekli onayı almak için kullanılır. Yasal dayanağı Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi oluşturur.

Kişisel veri işleme sözleşmesi

Cybot ile bir kişisel veri işleme sözleşmesi imzaladık. Bu, Cybot'un web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uygun olarak işlemesini sağlayan, veri koruma yasası tarafından öngörülen bir sözleşmedir.

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

 • Tarayıcı tipi ve tarayıcı sürümü
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Yönlendiren URL
 • Erişim sağlayan bilgisayarın ana bilgisayar adı
 • Sunucu isteğinin zamanı
 • IP adresi
Bu veriler, diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Bu veriler Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde toplanır. Web sitesi operatörü, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonuna ilişkin meşru menfaat sahibidir. Bunun için sunucu günlük dosyaları kaydedilmelidir. Sunucu günlük dosyaları 14 gün boyunca saklanır.

İletişim formu

İletişim formunu kullanarak bize taleplerinizi iletirseniz verdiğiniz iletişim bilgileri dahil olmak üzere talep formundaki bilgileriniz, talebin işlenmesi amacıyla ve takip sorgulama için tarafımızdan saklanır. Bu verileri onayınız olmadan aktarmayız.

Bu veriler, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekliyse Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası b bendi temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda bu verilerin işlenmesi bize yönlendirilen taleplerin etkili bir şekilde işlenmesine ilişkin meşru menfaatimize (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi) veya istenmişse sizin onayınıza (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi) dayanır.

İletişim formuna girdiğiniz veriler; bunları silmemizi isteyene, saklama onayınızı iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (ör. talebinizin işlenmesi tamamlandıktan sonra) bizde kalır. Zorunlu yasal hükümler (özellikle muhafaza süreleri) bundan etkilenmez.

E-posta, telefon veya faks aracılığıyla talep

Bizimle e-posta, telefon veya faks aracılığıyla iletişime geçerseniz bu araçlardan kaynaklanan tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere talebiniz, işlenebilmesi için tarafımızdan saklanır ve işlenir. Bu verileri onayınız olmadan aktarmayız.

Bu veriler, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekliyse Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası b bendi temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda bu verilerin işlenmesi bize yönlendirilen taleplerin etkili bir şekilde işlenmesine ilişkin meşru menfaatimize (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi) veya istenmişse sizin onayınıza (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi) dayanır.

Bize iletişim talepleri aracılığıyla gönderdiğiniz veriler; bunları silmemizi isteyene, saklama onayınızı iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (ör. talebiniz işlenmesi tamamlandıktan sonra) bizde kalır. Zorunlu yasal hükümler (özellikle yasal muhafaza süreleri) bundan etkilenmez.

Bu web sitesinde EGGER müşteri portalı için kaydolma

Sayfadaki ek işlevleri kullanabilmek için bu web sitesine kaydolabilirsiniz. Bunun için girilen verileri yalnızca kaydolduğunuz ilgili teklif veya hizmetin kullanılması amacıyla kullanırız. Kayıt sırasında istenen zorunlu bilgiler eksiksiz şekilde girilmelidir. Aksi takdirde kaydı reddederiz.

Örneğin teklif kapsamındaki önemli değişiklikler ve teknik açıdan gerekli değişiklikler için sizi bilgilendirmek üzere kayıt sırasında verilen e-posta adresini kullanırız.

Kayıt sırasında girilen veriler, kayıt ile kurulan kullanıcı ilişkilerinin yürütülmesi ve gerekirse başka sözleşmelerin hazırlanması amacıyla işlenir (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası b bendi). Kayıt sırasında toplanan veriler, bu web sitesine kayıtlı olduğunuz sürece tarafımızca saklanır ve daha sonra silinir. Yasal muhafaza süreleri bundan etkilenmez.

5. Sosyal Medyalar

Shariff ile sosyal medya eklentileri

Bu web sitesinde sosyal medya eklentileri kullanılmaktadır (ör. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr). Eklentiler genelde ilgili sosyal medya logolarıyla tanınır. Bu web sitesinde verilerin korunmasını sağlamak için bu eklentileri yalnızca "Shariff" adı verilen çözüm ile birlikte kullanırız. Bu uygulama, bu web sitesine dahil edilen eklentilerin sayfaya ilk kez girildiğinde verileri ilgili sağlayıcıya aktarmasını engeller.

Ancak ilgili tuşa basarak bu eklentiyi etkinleştirdiğinizde sağlayıcının sunucusuna doğrudan bir bağlantı kurulur (onay). Eklentiyi etkinleştirdiğinizde ilgili sağlayıcı, IP adresinizle bu web sitesini ziyaret ettiğiniz bilgisini alır. Bu sırada ilgili sosyal medya hesabınızda (ör. Facebook) oturum açmışsanız ilgili sağlayıcı bu web sitesi ziyaretini kullanıcı hesabınızla eşleştirebilir.

Eklentinin etkinleştirilmesi, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi ve TTDSG 25. maddesinin 1. fıkrası bağlamında onay anlamına gelir. Bu onayı ileride istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Bu hizmet, belirli teknolojilerin kullanımı için yasal olarak gerekli onayları almak için kullanılır. Yasal dayanağı Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi oluşturur

Facebook eklentileri

Bu web sitesine Facebook sosyal ağ elemanları dahil edilmiştir. Bu hizmetin sağlayıcısı 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Meta Platforms Ireland Limited şirketidir. Ancak toplanan veriler,

Facebook'un ifadesi uyarınca ABD ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılır. Facebook sosyal medya elemanlarına ilişkin genel bir bakışı şurada bulabilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en .

Sosyal medya elemanı aktif olduğunda son cihazınız ile Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulur. Böylece Facebook, IP adresinizle bu web sitesini ziyaret ettiğiniz bilgisini alır. Facebook hesabınızda oturum açmışken Facebook "Beğen" butonuna tıkladığınızda bu web sitesinin içeriklerini Facebook profilinizde paylaşabilirsiniz. Böylece Facebook, bu web sitesi ziyaretini kullanıcı hesabınızla eşleştirebilir. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya bunların Facebook tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz. Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi Facebook'un veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz:

https://www.facebook.com/privacy/policy

Yukarıda belirtilen hizmet, onay (Consent) alınmışsa Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendine ve TTDSG 25. maddesi temelinde kullanılır. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Hizmet, herhangi bir onay alınmamışsa sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlüğe yönelik meşru menfaatimiz temelinde kullanılır.

Biz ve 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Meta Platforms Ireland Limited şirketi, burada açıklanan araç yardımıyla web sitemizde kişisel veriler toplandığı ve Facebook'a iletildiği ölçüde bu veri işlemeden ortak bir şekilde sorumluyuz (Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 26. maddesi). Ortak sorumluluk yalnızca verilerin toplanması ve Facebook'a aktarılmasıyla sınırlıdır. Aktarımdan sonra Facebook tarafından gerçekleştirilen işleme, ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Ortak olarak üstlendiğimiz yükümlülükler, ortak işlemeye ilişkin bir sözleşmede belirlenmiştir. Sözleşme metnini şurada bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Bu sözleşmeye göre Facebook aracı kullanıldığında veri koruma bilgilerini sağlamaktan ve aracın web sitemizde veri koruma yasasına uygun olarak güvenli bir şekilde hayata geçirilmesinden sorumluyuz. Facebook ürünlerinin veri güvenliğinden Facebook sorumludur. Facebook tarafından işlenen verilerle ilgili veri sahibi olarak yasal haklarınızı (ör. bilgi talepleri) doğrudan Facebook'tan talep edebilirsiniz. Veri sahibi olarak yasal haklarınızı bizden talep etmeniz halinde bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanır. Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum .

Bu sözleşmeye göre Facebook aracı kullanıldığında veri koruma bilgilerini sağlamaktan ve aracın web sitemizde veri koruma yasasına uygun olarak güvenli bir şekilde hayata geçirilmesinden sorumluyuz. Facebook ürünlerinin veri güvenliğinden Facebook sorumludur. Facebook tarafından işlenen verilerle ilgili veri sahibi olarak yasal haklarınızı (ör. bilgi talepleri) doğrudan Facebook'tan talep edebilirsiniz. Veri sahibi olarak yasal haklarınızı bizden talep etmeniz halinde bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanır. Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://www.facebook.com/help/566994660333381 ve https://www.facebook.com/policy.php .

Şirket, "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir mutabakattır. DPF sertifikalı her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active .

Instagram eklentisi

Bu web sitesine Instagram hizmetinin işlevleri dahil edilmiştir. Bu işlevler 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Meta Platforms Ireland Limited şirketi tarafından sağlanmaktadır.

Sosyal medya elemanı aktif olduğunda son cihazınız ile Instagram sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulur. Böylece Instagram, bu web sitesini ziyaretiniz hakkında bilgi alır.

Instagram hesabınızda oturum açmışsanız Instagram butonuna tıklayarak bu web sitesinin içeriklerini Instagram profilinizde paylaşabilirsiniz. Böylece Instagram, bu web sitesi ziyaretini kullanıcı hesabınızla eşleştirebilir. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya bunların Instagram tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz.

Yukarıda belirtilen hizmet, onay (Consent) alınmışsa Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendine ve TTDSG 25. maddesi temelinde kullanılır. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Hizmet, herhangi bir onay alınmamışsa sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlüğe yönelik meşru menfaatimiz temelinde kullanılır.

Biz ve 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Meta Platforms Ireland Limited şirketi, burada açıklanan araç yardımıyla web sitemizde kişisel veriler toplandığı ve Facebook veya Instagram’a iletildiği ölçüde bu veri işlemeden ortak bir şekilde sorumluyuz (Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 26. maddesi).

Ortak sorumluluk yalnızca verilerin toplanması ve Facebook veya Instagram’a aktarılmasıyla sınırlıdır. Aktarımdan sonra Facebook veya Instagram tarafından gerçekleştirilen işleme, ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Ortak olarak üstlendiğimiz yükümlülükler, ortak işlemeye ilişkin bir sözleşmede belirlenmiştir. Sözleşme metnini şurada bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Bu sözleşmeye göre Facebook veya Instagram aracı kullanıldığında veri koruma bilgilerini sağlamaktan ve aracın web sitemizde veri koruma yasasına uygun olarak güvenli bir şekilde hayata geçirilmesinden sorumluyuz. Facebook veya Instagram ürünlerinin veri güvenliğinden Facebook sorumludur. Facebook veya Instagram tarafından işlenen verilerle ilgili veri sahibi olarak yasal haklarınızı (ör. bilgi talepleri) doğrudan Facebook'tan talep edebilirsiniz. Veri sahibi olarak yasal haklarınızı bizden talep etmeniz halinde bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanır. Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://privacycenter.instagram.com/policy/ ve https://www.facebook.com/help/566994660333381 .

Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi Instagram’ın veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://privacycenter.instagram.com/policy/ .

Şirket, "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir mutabakattır. DPF sertifikalı her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

LinkedIn eklentisi

Bu web sitesinde LinkedIn ağının elemanları kullanılmaktadır. Sağlayıcı; Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda adresinde faaliyet gösteren LinkedIn Ireland Unlimited Company şirketidir.

Bu web sitesinde LinkedIn elemanlarını içeren bir sayfa her açıldığında LinkedIn sunucularıyla bir bağlantı kurulur. LinkedIn, IP adresinizle bu web sitesini ziyaret etmeniz hakkında bilgilendirilir. LinkedIn "Tavsiye Et" butonuna tıklarsanız ve LinkedIn hesabınızda oturum açmışsanız LinkedIn, bu web sitesi ziyaretinizi siz ve kullanıcı hesabınızla eşleştirebilir. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya bunların LinkedIn tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz.

Yukarıda belirtilen hizmet, onay (Consent) alınmışsa Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendine ve TTDSG 25. maddesi temelinde kullanılır. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Hizmet, herhangi bir onay alınmamışsa sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlüğe yönelik meşru menfaatimiz temelinde kullanılır.

Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi LinkedIn'in veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

XING eklentisi

Bu web sitesinde XING ağının işlevleri kullanılmaktadır. Sağlayıcı, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya adresinde faaliyet gösteren New Work SE şirketidir.

XING işlevlerini içeren sayfalarımızdan biri her açıldığında XING sunucularıyla bir bağlantı kurulur. Bildiğimiz kadarıyla burada kişisel veriler saklanmaz. Özellikle hiçbir IP adresi saklanmaz veya kullanım davranışı değerlendirilmez.

Yukarıda belirtilen hizmet, onay (Consent) alınmışsa Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendine ve TTDSG 25. maddesi temelinde kullanılır. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Hizmet, herhangi bir onay alınmamışsa sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlüğe yönelik meşru menfaatimiz temelinde kullanılır.

Veri koruma ve XING paylaş butonuna ilişkin daha fazla bilgiyi XING veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz:

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy .

Pinterest eklentisi

Bu web sitesinde; Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Pinterest Europe Ltd. şirketi tarafından işletilen Pinterest elemanlarının sosyal eklentilerini kullanırız.

Böyle bir elemanı içeren bir sayfayı çağırdığınızda tarayıcınız, Pinterest sunucularıyla doğrudan bir bağlantı kurar. Bu sosyal medya elemanı, protokol verilerini ABD'deki Pinterest sunucusuna iletir. Bu protokol verileri; IP adresinizi, ziyaret ettiğiniz Pinterest işlevlerini içeren web sitelerinin adresini, tarayıcının türü ve ayarlarını, talebin tarih ve saatini, Pinterest'i nasıl kullandığınızı ve çerezleri içerebilir.

Yukarıda belirtilen hizmet, onay (Consent) alınmışsa Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendine ve TTDSG 25. maddesi temelinde kullanılır. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Hizmet, herhangi bir onay alınmamışsa sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlüğe yönelik meşru menfaatimiz temelinde kullanılır.

Amaç, kapsam, verilerin Pinterest tarafından işlenmeye devam etmesi ve kullanılması ve gizliliğinizi korumaya yönelik ilgili haklarınız ve seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgiyi Pinterest veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

6. Analiz araçları ve reklam

Jentis

Web sitesi, JENTIS GmbH şirketinin hizmetlerini kullanmaktadır (Schönbrunner Straße 231, 1120 Viyana). Web sitemizdeki kullanıcı davranışlarının analizlerini yapmak için web sitelerimizi ziyaret edenlerin çevrimiçi verileri bu sözleşme işleyicileri aracılığıyla toplanır. Bunun yasal dayanağı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi uyarınca meşru menfaatimizdir.

Bu çevrimiçi veriler, özellikle ziyaretçinin IP adresini ve çerez kimliklerini, ziyaretçinin eriştiği sayfaları ve bu erişimlerin saatlerini içerir. Veriler önce JENTIS'e aktarılır. JENTIS, daha sonra ziyaretçiye bir kimlik atar ve ziyaretçiyi tarayıcılarında tanımak için bu kimlik kullanılır.

Ardından veriler, aşağıda listelenen çevrimiçi hizmet sağlayıcılarına takma ad ile iletilir ve ziyaretçi davranışını analizi, pazarlama analizleri ve web sitesi optimizasyonu için kullanılabilir.

Ziyaretçi, ayrıca aşağıda listelenen çevrimiçi hizmet sağlayıcılarına da onay verirse JENTIS, ziyaretçi verilerini takma ad kullanmadan bu hizmet sağlayıcılarına iletir.

Google Tag Manager

Google Tag Manager kullanıyoruz. Sağlayıcı, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Google Ireland Limited şirketidir.

Google Tag Manager, izleme veya istatistik araçlarını ve diğer teknolojileri web sitemize entegre etmek için kullanabileceğimiz bir araçtır. Google Tag Manager’in kendisi herhangi bir kullanıcı profili oluşturmaz, herhangi bir çerez saklamaz ve bağımsız analizler gerçekleştirmez. Yalnızca üzerinden dahil edilen araçları yönetmek ve görüntülemek için kullanılır. Ancak Google Tag Manager, IP adresinizi kaydeder ve bu adres, Google'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana şirketine de iletilebilir.

Google Tag Manager, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde kullanılır. Web sitesi operatörü, web sitesindeki çeşitli araçların hızlı ve karmaşık olmayan entegrasyonu ve yönetimi konusunda meşru menfaat sahibidir. Bunun için onayınız istenmişse veriler yalnızca onay, TTDSG(Alman Telekomünikasyon ve Telemedya Veri Koruma Yasası) anlamında çerezlerin depolanmasını veya kullanıcının son cihazındaki bilgilere erişimi (ör. cihaz parmak izi) içerdiği sürece Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi ve TTDSG 25. maddesinin 1.fıkrası temelinde işlenir. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Şirket, "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir mutabakattır. DPF sertifikalı her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Bu web sitesinde web analiz hizmeti Google Analytics işlevleri kullanılmaktadır. Sağlayıcı, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Google Ireland Limited ("Google") şirketidir.

Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışını analiz etmesini sağlar. Böylece web sitesi operatörü; sayfa çağırmaları, gezinme süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının yeri gibi çeşitli kullanım verilerini alır. Bu veriler, bir kullanıcı kimliğinde bir araya getirilir ve web sitesi ziyaretçisinin ilgili son cihazına atanır.

Google Analytics ile diğer işlevlerin yanı sıra fare ve kaydırma hareketlerinizi ve tıklamalarınızı kaydedebiliriz. Google Analytics, ayrıca toplanan veri kayıtlarını desteklemek için çeşitli modelleme yaklaşımları kullanır ve veri analizi için Machine Learning teknolojilerinden yararlanır.

Google Analytics, kullanıcı davranışının analiz edilmesi amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojiler kullanır (ör. çerezler veya cihaz parmak izi). Google tarafından bu web sitesi kullanımı hakkında toplanan bilgiler genelde ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır.

Bu hizmet, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi ve TTDSG 25. maddesi 1. fıkrası temelinde kullanılır. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanır. Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Şirket, "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir mutabakattır. DPF sertifikalı her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Böylece IP adresiniz ABD'ye iletilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği üye devletleri veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşme ülkeleri dahilinde kısaltılır. IP adresinin tamamı, sadece istisnai durumlarda Google’ın ABD’deki bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Bu web sitesinin operatörü adına Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinlikleri hakkında raporlar hazırlamak ve web sitesi operatörüne web sitesi kullanımı ve internet kullanımıyla bağlantılı diğer hizmetleri sağlamak için kullanır. Google Analytics kapsamında tarayıcınız tarafından iletilen IP adresiniz Google’ın diğer verileriyle birleştirilmez

Tarayıcı eklentisi

Aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek verilerinizin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Google Analytics'in kullanıcı verilerini nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgiyi Google Veri Gizlilik Beyanında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en&sjid=13240733330428698571-EU .

Google sinyalleri

Google sinyallerini kullanırız. Google Analytics, web sitemizi ziyaret ettiğinizde diğer şeylerin yanı sıra konumunuzu, arama geçmişinizi, YouTube geçmişinizi ve demografik verilerinizi (ziyaretçi verileri) kaydeder. Bu veriler, Google sinyalleri yardımıyla kişiselleştirilmiş reklamcılık için kullanılabilir. Google sinyallerinden gelen ziyaretçi verileri, bir Google hesabınız varsa Google hesabınıza bağlanacak ve kişiselleştirilmiş reklam mesajları için kullanılacaktır. Veriler, ayrıca kullanıcılarımızın kullanıcı davranışları hakkında anonimleştirilmiş istatistikler derlemek için kullanılır.

Google Analytics demografik özellikleri

Google reklamcılık ağı dahilinde web sitesi ziyaretçilerine uygun reklamlar gösterebilmek için bu web sitesinde Google Analytics "demografik özellikleri" kullanılmaktadır. Böylece site ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanlarıyla ilgili ifadeler içeren raporlar oluşturulabilir. Bu veriler, Google'ın ilgi alanına dayalı reklamlarından ve üçüncü taraf sağlayıcılardan gelen ziyaretçi verilerinden elde edilir. Bu veriler belirli bir kişiyle eşleştirilemez. Bu işlevi istediğiniz zaman Google hesabınızdaki reklam ayarlarından devre dışı bırakabilir veya "Veri toplamaya itiraz" bölümünde açıklandığı gibi verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını genel olarak yasaklayabilirsiniz.

Kişisel veri işleme sözleşmesi

Google ile bir kişisel veri işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini eksiksiz şekilde yerine getirdik.

Google Analytics e-ticaret ölçümü

Bu web sitesi, Google Analytics'in "e-ticaret ölçümü" işlevini kullanmaktadır. Web sitesi operatörleri, e-ticaret ölçümü sayesinde çevrimiçi pazarlama kampanyalarını geliştirmek için web sitesi ziyaretçilerinin satın alma davranışlarını analiz edebilir. Verilen siparişler, ortalama sipariş değerleri, nakliye masrafları ve bir ürünün görüntülenmesinden satın alınmasına kadar geçen süre gibi bilgiler kaydedilir. Bu veriler, Google tarafından ilgili kullanıcıya veya cihazına atanan bir işlem kimliği altında bir araya getirilebilir.

Hotjar

Bu web sitesinde Hotjar kullanılmaktadır. Sağlayıcı, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Avrupa adresinde faaliyet gösteren Hotjar Ltd. şirketidir (web sitesi: https://www.hotjar.com ).

Hotjar, bu web sitesindeki kullanıcı davranışınızın analiz edilmesi için bir araçtır. Hotjar ile diğer işlevlerin yanı sıra fare ve kaydırma hareketlerinizi ve tıklamalarınızı kaydedebiliriz. Hotjar, fare imleci ile belirli bir noktada ne kadar kaldığınızı da belirleyebilir. Hotjar bu bilgileri kullanarak web sitesi ziyaretçileri tarafından hangi web sitesi alanlarının tercih edildiğini belirlemek için kullanılabilecek ısı haritaları oluşturur.

Buna ek olarak bir sayfada ne kadar kaldığınızı ve bu sayfadan ne zaman ayrıldığınızı belirleyebiliriz. Ayrıca bir iletişim formundaki girişlerinizi hangi noktada kesintiye uğrattığınızı belirleyebiliriz (dönüşüm hunileri).

Ek olarak Hotjar ile web sitesi ziyaretçilerinden doğrudan geri bildirim alınabilir. Bu işlev, web sitesi operatörünün web tekliflerini iyileştirmesi içindir.

Hotjar, kullanıcı davranışının analiz edilmesi amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojiler kullanır (ör. çerezler veya cihaz parmak izinin kullanımı).

Yukarıda belirtilen hizmet, onay (Consent) alınmışsa yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendine ve TTDSG 25. maddesi temelinde kullanılır. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu hizmet, herhangi bir onay alınmamışsa Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1. fıkrası f bendi temelinde kullanılır: Web sitesi operatörü, web teklifini ve reklamlarını optimize edebilmek için kullanıcı davranışının analiz edilmesine ilişkin meşru menfaat sahibidir.

Hotjar'ın devre dışı bırakılması

Hotjar'ın veri toplamasını devre dışı bırakmak isterseniz aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve oradaki talimatları takip edin: https://www.hotjar.com/opt-out

Hotjar'ın her tarayıcı ve her cihaz için ayrı ayrı devre dışı bırakılması gerektiğini lütfen unutmayın.

Hotjar ve toplanan verilere ilişkin daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantıda yer alan Hotjar veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://www.hotjar.com/privacy

Veri işleme sözleşmesi

Avrupa veri koruma yönetmeliklerinin sıkı gereksinimlerini yerine getirmek için Hotjar ile bir kişisel veri işleme sözleşmesi imzaladık.

Clarity (eski adıyla Bing Ads)

Bu web sitesinde Clarity kullanılmaktadır. Sağlayıcı, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Microsoft Ireland Operations Limited şirketidir, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ : https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq .

Şirket, "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir mutabakattır. DPF sertifikalı her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Kişisel veri işleme sözleşmesi

Yukarıda belirtilen hizmetin kullanımı için bir kişisel veri işleme sözleşmesi (AVV) imzaladık. Bu, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uygun olarak işlemesini sağlayan, veri koruma yasası tarafından öngörülen bir sözleşmedir.

Google Ads

Web sitesi operatörü Google Ads kullanmaktadır. Google Ads, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Google Ireland Limited ("Google") şirketinin bir çevrimiçi reklam programıdır.

Google Ads, kullanıcı Google'a belirli arama terimleri girdiğinde Google arama motorunda veya üçüncü taraf web sitelerinde reklam görüntülememizi sağlar (anahtar kelime hedeflemesi). Ayrıca hedeflenen reklamlar Google'da bulunan kullanıcı verilerine (ör. konum verileri ve ilgi alanları) göre görüntülenebilir (hedef kitle hedeflemesi). Web sitesi operatörü olarak, örneğin hangi arama terimlerinin reklamlarımızın gösterilmesine ve kaç reklamın ilgili tıklamalara yol açtığını analiz ederek bu verileri nicelik bakımından değerlendirebiliriz.

Bu hizmet, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi ve TTDSG 25. maddesi 1. fıkrası temelinde kullanılır. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanır. Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy/frameworks ve https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Şirket, "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir mutabakattır. DPF sertifikalı her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google AdSense

Bu web sitesinde reklamları dahil etme hizmeti Google AdSense kullanılmaktadır. Sağlayıcı, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Google Ireland Limited ("Google") şirketidir.

Web sitemizde üçüncü taraf şirketlerin hedefli reklamlarını Google Adsense yardımıyla görüntüleyebiliyoruz. Reklamların içeriği, Google'ın önceki kullanıcı davranışlarınıza dayanarak belirlediği ilgi alanlarınıza dayanmaktadır. Buna ek olarak konumunuz, ziyaret ettiğiniz web sitesinin içeriği veya girdiğiniz Google arama terimleri gibi bağlam bilgileri de uygun reklam seçilirken dikkate alınır.

Google AdSense'i "kişiselleştirilmemiş" modda kullanırız. Kişiselleştirilmiş modun aksine, reklamlar önceki kullanıcı davranışınıza dayalı değildir ve sizin için herhangi bir kullanıcı profili oluşturulmaz. Bunun yerine, reklam seçilirken "bağlam bilgileri" kullanılır. Seçilen reklamlar örneğin konumunuza, bulunduğunuz web sitesinin içeriğine veya güncel arama terimlerinize yöneliktir. Google AdSense ile kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş hedefleme arasındaki farklara ilişkin daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: https://support.google.com/adsense/answer/9007336 .

Google Adsense'i kişiselleştirilmemiş modda kullanırken de çerezlerin veya benzer tanıma teknolojilerinin (ör. cihaz parmak izi) kullanılabileceğini lütfen unutmayın. Google'a göre bunlar dolandırıcılık ve kötüye kullanımla mücadele etmek için kullanılmaktadır.
Bu hizmet, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi ve TTDSG 25. maddesi 1. fıkrası temelinde kullanılır. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanır. Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Şirket, "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir mutabakattır. DPF sertifikalı her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Ads yeniden pazarlama

Bu web sitesinde Google Ads yeniden pazarlama işlevleri kullanılmaktadır. Sağlayıcı, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Google Ireland Limited ("Google") şirketidir.

Google Ads yeniden pazarlama sayesinde, çevrimiçi teklifimizle etkileşime giren kişileri, daha sonra Google reklam ağında ilgi alanına dayalı reklamlar göstermek için belirli hedef gruplara atayabiliriz (yeniden pazarlama veya yeniden hedefleme).

Buna ek olarak Google Ads yeniden pazarlama ile oluşturulan reklam hedef grupları Google'ın cihazlar arası işlevlerine bağlanabilir. Bu şekilde, bir cihazda (ör. cep telefonu) önceki kullanımınıza ve gezinme davranışınıza bağlı olarak sizin için uyarlanmış, ilgi alanına dayalı, kişiselleştirilmiş reklam mesajları başka cihazlarınızda da (ör. tablet veya bilgisayar) görüntülenebilir.

Bir Google hesabınız varsa kişiselleştirilmiş reklamlara aşağıdaki bağlantıdan itiraz edebilirsiniz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Bu hizmet, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi ve TTDSG 25. maddesi 1. fıkrası temelinde kullanılır. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Daha fazla bilgiyi ve veri koruma hükümlerini Google veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en .

Şirket, "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir mutabakattır. DPF sertifikalı her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Müşteri eşleştirme ile hedef grup oluşturma

Diğer şeylerin yanı sıra, hedef gruplar oluşturmak için Google Ads yeniden pazarlamanın müşteri eşleştirmesini kullanıyoruz. Bunu yaparken müşteri listelerimizdeki belirli müşteri verilerini (ör. e-posta adresleri) Google'a aktarıyoruz. İlgili müşteriler Google kullanıcısıysa ve Google hesaplarında oturum açmışlarsa Google ağı içinde (ör. YouTube, Gmail veya arama motorunda) uygun reklam mesajları gösterilecektir.

Google Dönüşüm İzleme

Bu web sitesinde Google Dönüşüm İzleme kullanılmaktadır. Sağlayıcı, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Google Ireland Limited ("Google") şirketidir.

Google Dönüşüm İzleme sayesinde Google ve biz kullanıcının belirli eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini anlayabiliriz. Örneğin web sitemizdeki hangi butonlara ne sıklıkta tıklandığını ve hangi ürünlerin özellikle sık görüntülendiğini veya satın alındığını değerlendirebiliriz. Bu bilgiler, dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Reklamlarımıza tıklayan toplam kullanıcı sayısını ve bu kullanıcıların hangi işlemleri yaptıklarını öğreniriz.

Kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayabileceğimiz hiçbir bilgi almayız. Google'ın kendisi tanımlama amacıyla çerezler veya benzer tanıma teknolojileri kullanır.

Bu hizmet, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi ve TTDSG 25. maddesi 1. fıkrası temelinde kullanılır. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Google Dönüşüm İzlemeye ilişkin daha fazla bilgiyi Google veri koruma hükümlerinde bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

Şirket, "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir mutabakattır. DPF sertifikalı her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google DoubleClick

Bu web sitesinde Google DoubleClick işlevleri kullanılmaktadır. Sağlayıcı, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Google Ireland Limited ("Google") şirketidir (bundan böyle Google DoubleClick olarak anılacaktır).

DoubleClick, Google reklam ağının tamamında ilgi alanınıza dayalı reklamlar göstermek için kullanılır. Reklamlar, DoubleClick yardımıyla ilgili izleyicinin ilgi alanlarına göre özelleştirilebilir. Reklamlarımız, böylece Google arama sonuçlarında veya DoubleClick ile bağlantılı reklam başlıklarında görüntülenebilir.

Kullanıcılara, ilgi alanlarına dayalı reklam gösterebilmek için DoubleClick'in ilgili izleyiciyi tanıyabilmesi ve ziyaret edilen web sitelerini, tıklamaları ve kullanıcı davranışına ilişkin diğer bilgileri onlara atayabilmesi gerekir. DoubleClick, bu amaçla çerezler veya benzer tanıma teknolojileri (ör. cihaz parmak izi) kullanır. Toplanan bilgiler, ilgili kullanıcıya ilgi alanına dayalı reklamlar göstermek amacıyla takma isimli bir kullanıcı profilinde bir araya getirilir.

Bu hizmet, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi ve TTDSG 25. maddesi 1. fıkrası temelinde kullanılır. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Google tarafından görüntülenen reklamlara karşı itiraz etme hakkına ilişkin daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda bulunabilir:

https://policies.google.com/technologies/ads https://adssettings.google.com/authenticated .

Şirket, "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir mutabakattır. DPF sertifikalı her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meta Pixel (eski adıyla Facebook Piksel)

Bu web sitesinde ziyaretçi eylemlerinin dönüşüm ölçümleri için Facebook/Meta Piksel kullanılmaktadır. Bu hizmetin sağlayıcısı 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Meta Platforms Ireland Limited şirketidir. Ancak toplanan veriler, Facebook'un ifadesi uyarınca ABD ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılır.

Böylece bir Facebook reklamına tıklayıp sağlayıcının web sitesine yönlendirilmelerinin ardından sayfa ziyaretçilerinin davranışları izlenebilir. Bu sayede Facebook reklamlarının etkinliği istatistiksel olarak ve pazar araştırması amacıyla değerlendirilebilir ve dolayısıyla ileride alınacak reklam önlemleri optimize edilebilir.

Toplanan veriler, bu web sitesinin operatörü olarak bizim için anonimdir; kullanıcının kimliğine ilişkin hiçbir sonuca varamayız. Ancak veriler Facebook tarafından saklanır ve işlenir, böylece ilgili kullanıcı profiliyle bir bağlantı kurulabilir ve Facebook kendi reklam amaçları doğrultusunda Facebook veri kullanım yönetmeliğine ( https://www.facebook.com/privacy/policy/ ) uygun olarak bu verileri kullanabilir. Böylece Facebook, Facebook sayfalarında ve Facebook dışında da reklam verilebilmesini sağlar. Web sitesi operatörü olarak bizler verilerin bu şekilde kullanılmasını etkileyemeyiz.

Bu hizmet, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi ve TTDSG 25. maddesi 1. fıkrası temelinde kullanılır. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Biz ve 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Meta Platforms Ireland Limited şirketi, burada açıklanan araç yardımıyla web sitemizde kişisel veriler toplandığı ve Facebook'a iletildiği ölçüde bu veri işlemeden ortak bir şekilde sorumluyuz (Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 26. maddesi). Ortak sorumluluk yalnızca verilerin toplanması ve Facebook'a aktarılmasıyla sınırlıdır. Aktarımdan sonra Facebook tarafından gerçekleştirilen işleme, ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Ortak olarak üstlendiğimiz yükümlülükler, ortak işlemeye ilişkin bir sözleşmede belirlenmiştir. Sözleşme metnini şurada bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum .

Bu sözleşmeye göre Facebook aracı kullanıldığında veri koruma bilgilerini sağlamaktan ve aracın web sitemizde veri koruma yasasına uygun olarak güvenli bir şekilde hayata geçirilmesinden sorumluyuz. Facebook ürünlerinin veri güvenliğinden Facebook sorumludur. Facebook tarafından işlenen verilerle ilgili veri sahibi olarak yasal haklarınızı (ör. bilgi talepleri) doğrudan Facebook'tan talep edebilirsiniz. Veri sahibi olarak yasal haklarınızı bizden talep etmeniz halinde bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanır. Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ve https://www.facebook.com/help/566994660333381 .

Facebook veri koruma bilgilerinde gizliliğinizin korunmasına ilişkin daha fazla bilgi bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/privacy/policy/ .

Ayrıca yeniden pazarlama işlevini

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen .

adresindeki reklam ayarları alanında "Özel hedef kitleler” kısmından devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için Facebook'a giriş yapmanız gerekir.

Bir Facebook hesabınız yoksa Avrupa İnteraktif Dijital Reklam Birliği'nin web sitesinden Facebook'un kullanıma dayalı reklamlarını devre dışı bırakabilirsiniz: https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices .

Şirket, "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir mutabakattır. DPF sertifikalı her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

LinkedIn İçgörü Etiketi

Bu web sitesinde LinkedIn İçgörü Etiketi kullanılmaktadır. Bu hizmetin sağlayıcısı, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda adresinde faaliyet gösteren LinkedIn Ireland Unlimited Company şirketidir.

LinkedIn İçgörü Etiketi ile verilerin işlenmesi

LinkedIn İçgörü Etiketi sayesinde web sitemizin ziyaretçileri hakkında bilgi ediniriz. Bir web sitesi ziyaretçisi LinkedIn'e kayıtlıysa web sitesi ziyaretçilerimizin temel mesleki verilerini (ör. kariyer seviyesi, şirket büyüklüğü, ülke, konum, sektör ve iş unvanı) analiz edebilir ve böylece sayfamızı ilgili hedef gruplara göre daha iyi uyarlayabiliriz. Ayrıca LinkedIn İçgörü Etiketleri sayesinde web sitemizi ziyaret edenlerin bir satın alma veya başka bir işlem yapıp yapmadığını da ölçebiliriz (dönüşüm ölçümü). Dönüşüm ölçümü aynı zamanda cihazlar arası da gerçekleştirilebilir (ör. bilgisayardan tablete). LinkedIn İçgörü Etiketi ayrıca, web sitemizin ziyaretçilerine web sitesi dışında da hedefe yönelik reklamları gösterebileceğimiz bir yeniden hedefleme işlevi sunar; LinkedIn'e göre bu işlevle reklam muhatabının kimliği tanımlanmaz.

LinkedIn'in kendisi günlük dosyalarını (URL, yönlendiren URL, IP adresi, cihaz ve tarayıcı özellikleri ve erişim zamanı) kaydeder. IP adresleri kısaltılır veya (LinkedIn üyelerine cihazlar arasında erişmek için kullanılırsa) karma hale getirilir (takma ad verilir). LinkedIn üyelerinin doğrudan etiketleri yedi gün sonra LinkedIn tarafından silinir. Geriye kalan takma adlı veriler 180 gün içinde silinir.

Web sitesi operatörü olarak, LinkedIn tarafından toplanan verileri belirli şahsi kişilerle eşleştiremeyiz. LinkedIn, web sitesi ziyaretçilerinden topladığı kişisel verileri ABD'deki sunucularında saklar ve bunları kendi reklam önlemleri kapsamında kullanır. Bu konuyla ilgili ayrıntıları https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig adresindeki LinkedIn veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz.

Yasal dayanak

Yukarıda belirtilen hizmet, onay (Consent) alınmışsa yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendine ve TTDSG 25. maddesi temelinde kullanılır. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu hizmet, herhangi bir onay alınmamışsa Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1. fıkrası f bendi temelinde kullanılır: Web sitesi operatörü, sosyal medya da dahil olmak üzere etkili reklam önlemlerine ilişkin meşru menfaat sahibidir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanır. Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa ve https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs .

LinkedIn İçgörü Etiketinin kullanılmasına itiraz etme

Aşağıdaki bağlantı altında kullanım davranışının ve hedefe yönelik reklamın LinkedIn tarafından analiz edilmesine itiraz edebilirsiniz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

Buna ek olarak LinkedIn üyeleri, kişisel verilerinin reklam amacıyla kullanılmasını hesap ayarlarından kontrol edebilir. Web sitemizde toplanan verilerin LinkedIn ve LinkedIn hesabınız tarafından ilişkilendirilmesini engellemek için web sitemizi ziyaret etmeden önce LinkedIn hesabınızdan çıkış yapmalısınız.

Kişisel veri işleme sözleşmesi

Yukarıda belirtilen hizmetin kullanımı için bir kişisel veri işleme sözleşmesi (AVV) imzaladık. Bu, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uygun olarak işlemesini sağlayan, veri koruma yasası tarafından öngörülen bir sözleşmedir.

Pinterest etiketi

Pinterest etiketini bu web sitesine entegre ettik. Sağlayıcı, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Pinterest Europe Ltd. şirketidir.

Pinterest etiketi, web sitemizde gerçekleştirdiğiniz belirli eylemleri kaydetmek için kullanılır. Bu veriler daha sonra size web sitemizde veya Pinterest etiketi reklam ağının başka bir sayfasında ilgi alanınıza dayalı reklamlar göstermek için kullanılabilir.

Bu amaçla Pinterest etiketi, diğerlerinin yanı sıra bir etiket kimliğini, konumunuzu ve yönlendiren URL'yi kaydeder. Ayrıca sipariş değeri, sipariş miktarı, sipariş numarası, satın alınan ürünlerin kategorisi ve video görüntülemeleri gibi eyleme özgü veriler kaydedilebilir.

Pinterest etiketi, kullanıcı davranışının analiz edilmesi amacıyla kullanıcının sayfalar arası tanınmasını sağlayan teknolojiler kullanır (ör. çerezler veya cihaz parmak izi).

Yukarıda belirtilen hizmet, onay (Consent) alınmışsa yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendine ve TTDSG 25. maddesi temelinde kullanılır. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu hizmet, herhangi bir onay alınmamışsa Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1. fıkrası f bendi temelinde kullanılır: Web sitesi operatörü, mümkün olan en etkili pazarlama önlemlerine ilişkin meşru menfaat sahibidir.

Pinterest küresel bir şirkettir, böylece veriler ABD'ye de aktarılabilir. Bu veri aktarımı, Pinterest'e göre AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanır. Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy .

Pinterest etiketi ile ilgili daha fazla bilgi için: https://help.pinterest.com/en/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag .

Kişisel veri işleme sözleşmesi

Yukarıda belirtilen hizmetin kullanımı için bir kişisel veri işleme sözleşmesi (AVV) imzaladık. Bu, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uygun olarak işlemesini sağlayan, veri koruma yasası tarafından öngörülen bir sözleşmedir.

Qualtrics

Customer Experience Management (Müşteri Deneyimi Yönetimi), panellerin oluşturulması, ayrıca anketlerin uygulanması ve değerlendirilmesi için Qualtrics LLC, 400 West Qualtrics Drive, Provo, UT 84606, Amerika Birleşik Devletleri tarafından sunulan Qualtrics hizmetini kullanıyoruz. Qualtrics platformundaki veriler 256 bit TLS/SSL şifreli olarak aktarılır ve tamamen takma adla kullanılır. Veriler üçüncü şahıslara aktarılmaz ve belirli amaç için kullanıldıktan sonra silinir. Verilerin toplanması, aktarılması ve işlenmesine yönelik vermiş olduğunuz onayı dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Qualtrics'in veri koruma politikası hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://www.qualtrics.com/privacy-statement .

Bunun için onayınız istenmişse veriler yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi ve TTDSG 25. maddesi temelinde işlenir; bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Verilerinizin Qualtrics tarafından işlenmesini istemiyorsanız lütfen anketlerimize katılmayın.

Standart sözleşme maddelerine ve sipariş işleme sözleşmesine ek olarak Qualtrics ile geniş kapsamlı veri koruma düzenlemeleri de yaptık. Dolayısıyla verileriniz AB içinde kaydedilir. Bununla birlikte, işleme ile bağlantılı veri koruma ve veri güvenliği için mevcut önlemlere rağmen güncel olarak tamamen ortadan kaldırılamayan olası riskler vardır. Bunlar özellikle şunu içerir:

 • Kişisel verileriniz, siparişin yerine getirilmesine yönelik gerçek amaç dışında Qualtrics tarafından işlenebilir ve üçüncü şahıslardan alınabilir.
 • Qualtrics'e erişim haklarınızı sürdürülebilir bir şekilde uygulayamayabilirsiniz.

7. Haber bülteni

Bülten verileri

Web sitesinde sunulan bültene abone olmak isterseniz sizden bir e-posta adresi ve verilen e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve bülteni almayı kabul ettiğinizi doğrulamamızı sağlayacak bilgileri almamız gerekir. Başka veri toplanmaz veya yalnızca gönüllülük esasına göre toplanır. Bu verileri yalnızca talep edilen bilgileri göndermek için kullanırız ve üçüncü taraflara aktarmayız.

Bülten kayıt formuna girilen veriler yalnızca sizin onayınız temelinde işlenir (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi). Veri ve e-posta adreslerinin saklanmasına ve bunların bültenin gönderilmesi için kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman bültendeki "Aboneliği iptal et" bağlantısı üzerinden iptal edebilirsiniz. Bu zamana kadarki veri işleme sürecinin yasallığı iptalden etkilenmez.

Okuma alışkanlıklarının analizi

İzleme araçları yardımıyla haber bülteni kampanyalarımızı analiz edebiliyoruz. Gönderilen bir e-postayı açtığınızda, e-postada bulunan bir dosya bağlanır (web-beacon olarak adlandırılır). Böylece bir haber bülteni mesajının açılıp açılmadığı ve varsa hangi bağlantılara tıklandığı belirlenebilir. Bu içeriklerle nasıl etkileşim kurduğunuza ilişkin bu ayrıntılar, sizinle olan iletişimimizi tasarlamamıza, geliştirmemize, sağlamamıza ve iyileştirmemize olanak tanır. Bu bilgiler, size daha faydalı bilgiler sağlayabilmemiz ve ilginizi en çok neyin çektiğini öğrenebilmemiz için bir araya getirilir ve kullanılır.

Teknik bilgiler de toplanır (ör. erişim zamanı, IP adresi, tarayıcı türü ve işletim sistemi). İlgili haber bülteni alıcısına bu bilgiler atanamaz. Bunlar yalnızca haber bülteni kampanyalarının istatistiksel analizi için kullanılır. Bu analizlerin sonuçları, gelecekteki haber bültenlerini alıcıların ilgi alanlarına göre daha iyi uyarlamak için kullanılabilir.

Kullanıcının açık onayı gözetilerek haber bülteninin değerlendirilmesi ve başarı ölçümü, hem reklam e-posta iletişimimizi müşterilerimizin ilgi alanlarına göre daha iyi uyarlayabilmek için ticari çıkarlarımıza hizmet eden hem de kullanıcıların beklentilerini karşılayan kullanıcı dostu ve güvenli bir haber bülteni sistemi kullanmak amacıyla meşru menfaatlerimiz temelinde gerçekleştirilir.

Bu, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi bağlamında meşru menfaat anlamına gelir. Bunun için onayınız istenmişse veriler yalnızca onay, TTDSG(Alman Telekomünikasyon ve Telemedya Veri Koruma Yasası) anlamında Beacon’ların depolanmasını veya kullanıcının son cihazındaki bilgilere erişimi (ör. cihaz parmak izi) içerdiği sürece Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi ve TTDSG 25. maddesinin 1.fıkrası temelinde işlenir. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 21. maddesi 2. fıkrası gereğince yapılan itiraz için de aynı durum geçerlidir.

Başarı ölçümünün ayrı olarak iptal edilmesi ne yazık ki mümkün değildir. Başarı ölçümüne itiraz etmek isterseniz haber bülteni aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir. Bu amaçla, her haber bülteni mesajında ilgili bir bağlantı sağlıyoruz.

Bültene abone olmak amacıyla tarafımızca saklanan veriler, siz bülten aboneliğinizi iptal edene kadar bizde veya bülten hizmeti sağlayıcısında saklanır, sorumlu kuruma bağlı şirketlerle paylaşılır ve haber bülteni aboneliğinizi iptal ettiğinizde bülten dağıtım listesinden silinir. Başka amaçlarla tarafımızca saklanan veriler bundan etkilenmez.

Bülten dağıtım listesinden çıkarıldıktan sonra gelecekteki postaları engellemek için e-posta adresiniz bizde veya bülten hizmeti sağlayıcısında gerekirse bir kara liste dahilinde saklanır. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaç için kullanılır ve diğer verilerle birleştirilmez. Bu, bültenleri gönderirken yasal gereksinimlere uygunluk konusunda hem sizin hem de bizim menfaatimiz içindir (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi bağlamında meşru menfaat). Kara listede saklama süresi sınırlandırılmamıştır. Menfaatlerinizin meşru menfaatlerimizden daha ağır basması halinde verilerin saklanmasına itiraz edebilirsiniz.

Bizden mal veya hizmet satın alırsanız ve e-posta adresinizi verirseniz kendi benzer mal veya hizmetlerimiz için doğrudan reklam içeren haber bültenleri göndermek için bu adresi kullanma hakkımızı saklı tutarız. Bu, müşterilerimize yönelik bir reklam yaklaşımında menfaatlerin tartılması bağlamında daha ağır basan meşru menfaatlerimizi korumaya hizmet eder. Aşağıda belirtilen iletişim seçeneklerine bir mesaj göndererek veya reklam e-postasındaki abonelikten çıkma bağlantısı üzerinden, temel ücretlere göre gönderim maliyetleri dışında herhangi bir maliyete maruz kalmadan, verilerinizin bu şekilde kullanılmasına istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Haber bülteninin mal veya hizmet satışı temelinde gönderilmesi durumunda, Alman Haksız Rekabet Kanunu (UWG) gerekliliklerine atıfta bulunuyoruz

8. Eklentiler ve araçlar

Genişletilmiş veri korumasıyla YouTube

Bu web sitesinde YouTube web sitesinin videolarını bulunmaktadır. Sayfanın operatörü, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Google Ireland Limited ("Google") şirketidir.

YouTube'u genişletilmiş veri koruma modunda kullanırız. YouTube'a göre bu mod, YouTube'un videoyu izlemeden önce bu web sitesini ziyaret edenler hakkında hiçbir bilgi saklanmamasını sağlar. Ancak genişletilmiş veri koruma modu, verilerin YouTube iş ortaklarına aktarılmadığı anlamına gelmez. YouTube (video izleyip izlemediğinize bakılmaksızın) Google Marketing ağıyla bağlantı kurar.

Bu web sitesinde bir YouTube videosu başlattığınız anda YouTube sunucularıyla bir bağlantı kurulur. Bu sayede YouTube sunucusu, sayfalarımızdan hangilerini ziyaret ettiğiniz konusunda bilgi edinir. YouTube hesabınızda oturum açmışsanız YouTube'un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinizle eşleştirmesine imkan tanırsınız. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu engelleyebilirsiniz.

Buna ek olarak, bir video başlatıldıktan sonra YouTube, cihazınızda çeşitli çerezler saklayabilir veya benzer tanıma teknolojilerini (ör. cihaz parmak izi) kullanabilir. Bu şekilde YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi edinebilir. Bu bilgiler; video istatistikleri toplamak, kullanıcı dostu özelliğini geliştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır.

Gerekirse bir YouTube videosu başlatıldıktan sonra, üzerinde hiçbir etkimizin olmadığı başka veri işleme süreçleri de başlatılabilir.

YouTube, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir şekilde sunulabilmesi için kullanılmaktadır. Bu, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi bağlamında meşru menfaat anlamına gelir. Bunun için onayınız istenmişse veriler yalnızca onay, TTDSG(Alman Telekomünikasyon ve Telemedya Veri Koruma Yasası) anlamında çerezlerin depolanmasını veya kullanıcının son cihazındaki bilgilere erişimi (ör. cihaz parmak izi) içerdiği sürece Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi ve TTDSG 25. maddesinin 1.fıkrası temelinde işlenir. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

YouTube veri korumasına ilişkin daha fazla bilgiyi ilgili veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

Şirket, "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir mutabakattır. DPF sertifikalı her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Web Fonts

Bu site, yazı tiplerinin standartlaştırılmış gösterimi için Google tarafından sağlanan ve Google Fonts olarak adlandırılan yazı tiplerini kullanır. Tarayıcınız, bir sayfayı açtığınızda metinleri ve yazı tiplerini doğru şekilde görüntülemek için gerekli yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler.

Bu amaçla, kullandığınız tarayıcı Google'ın sunucularına bağlanmalıdır. Bu web sitesine IP adresiniz üzerinden erişildiğini Google’a bildirir. Google Fonts Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde kullanılır. Web sitesi operatörü, web sitesinde yazı karakterlerinin tek tip gösteriminde meşru menfaat sahibidir. Bunun için onayınız istenmişse veriler yalnızca onay, TTDSG(Alman Telekomünikasyon ve Telemedya Veri Koruma Yasası) anlamında çerezlerin depolanmasını veya kullanıcının son cihazındaki bilgilere erişimi (ör. cihaz parmak izi) içerdiği sürece Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi ve TTDSG 25. maddesinin 1.fıkrası temelinde işlenir. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Tarayıcınız Google Fonts'u desteklemiyorsa bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılacaktır.

Google Fonts hakkında daha fazla bilgiyi https://developers.google.com/fonts/faq bağlantısında ve Google Veri Gizlilik Beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

Şirket, "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir mutabakattır. DPF sertifikalı her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Haritalar

Bu sitede bir harita hizmeti olan Google Haritalar kullanılmaktadır. Sağlayıcı, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Google Ireland Limited ("Google") şirketidir.

Google Haritalar işlevlerini kullanabilmeniz için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genelde ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu sayfanın sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Google Haritalar etkinleştirilirse Google, yazı tiplerinin tek tip gösterimi için Google Fonts kullanabilir. Tarayıcınız, Google Haritalar’ı açtığınızda metinleri ve yazı tiplerini doğru şekilde görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler.

Google Haritalar, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir şekilde sunulabilmesi ve web sitesinde belirttiğimiz yerlerin daha kolay bulunabilmesi için kullanılır. Bu, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi bağlamında meşru menfaat anlamına gelir. Bunun için onayınız istenmişse veriler yalnızca onay, TTDSG(Alman Telekomünikasyon ve Telemedya Veri Koruma Yasası) anlamında çerezlerin depolanmasını veya kullanıcının son cihazındaki bilgilere erişimi (ör. cihaz parmak izi) içerdiği sürece Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi ve TTDSG 25. maddesinin 1.fıkrası temelinde işlenir. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanır. Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Kullanıcı verilerinin yönetilmesine ilişkin daha fazla bilgiyi Google veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB .

Şirket, "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir mutabakattır. DPF sertifikalı her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Zendesk

Kullanıcı taleplerini işlemek için CRM sistemi Zendesk'i kullanıyoruz. Sağlayıcı, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, ABD adresinde faaliyet gösteren Zendesk Inc. şirketidir.

Taleplerinizi hızlı ve verimli bir şekilde işleme koymak için Zendesk kullanıyoruz. Bu, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi bağlamında meşru menfaat anlamına gelir.

Taleplerinizi sadece e-posta adresinizi girerek ve isminizi vermeden gönderebilirsiniz.

Bize gönderilen mesajlar; bunları silmemizi isteyene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (ör. talebiniz işlenmesi tamamlandıktan sonra) bizde kalır. Zorunlu yasal hükümler (özellikle muhafaza süreleri) bundan etkilenmez.

Zendesk, İrlanda veri koruma kurumları tarafından onaylanmış Bağlayıcı Şirket Kurallarına (BCR) sahiptir. Bunlar, verilerin AB ve AEA dışındaki üçüncü ülkelere dahili olarak aktarılmasını meşrulaştıran bağlayıcı şirket içi düzenlemelerdir. Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz: https://www.zendesk.com/blog/update-privacy-shield-invalidation-european-court-justice/ .

Talebinizi Zendesk aracılığıyla işleme almamızı kabul etmiyorsanız alternatif olarak bizimle e-posta, telefon veya faks aracılığıyla iletişim kurabilirsiniz.

Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi Zendesk’in veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://www.zendesk.co.uk/company/agreements-and-terms/privacy-notice/ .

Şirket, "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir mutabakattır. DPF sertifikalı her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active

Zendesk’in sohbet işlevleri

Web sitemiz, bir sohbet penceresi aracılığıyla bize mesaj gönderme fırsatını size sunmaktadır. Sohbet işlevleri Zendesk tarafından sağlanmaktadır. Bu sohbet penceresini kullandığınızda sohbet mesajlarınıza ek olarak IP adresinizi de kaydediyoruz. Sohbet için adınızı girmeniz gerekli değildir.

Kişisel veri işleme sözleşmesi

Yukarıda belirtilen hizmetin kullanımı için bir kişisel veri işleme sözleşmesi (AVV) imzaladık. Bu, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uygun olarak işlemesini sağlayan, veri koruma yasası tarafından öngörülen bir sözleşmedir.

9. E-ticaret ve ödeme hizmeti sağlayıcısı

Verilerin işlenmesi (müşteri ve sözleşme verileri)

Kişisel verileri yalnızca yasal ilişkide gerekçe, içerik veya değişiklik gerekli olduğu durumda toplar, işler ve kullanırız (envanter verileri). Bu, bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için verilerin işlenmesine izin veren Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası b bendi temelinde gerçekleştirilir. Bu web sitesinin kullanımına ilişkin kişisel verileri (kullanım verileri) yalnızca kullanıcının hizmetten faydalanmasını sağlamak veya fatura kesmek üzere gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız.

Toplanan müşteri verileri, sipariş tamamlandıktan veya iş ilişkisi sona erdikten sonra silinir. Yasal muhafaza süreleri bundan etkilenmez.

Çevrimiçi mağazalar, bayiler ve malların sevkiyatı için sözleşme yapılırken veri aktarımı

Kişisel verileri örneğin malların teslimatından sorumlu şirket veya ödeme işleminden sorumlu kredi kuruluşu gibi üçüncü taraflara yalnızca sözleşmenin ifası kapsamında gerekli olması halinde iletiriz. Veriler başka bir yere aktarılmaz veya yalnızca açıkça onay verdiyseniz aktarılır. Verileriniz, açık onayınız olmadan örneğin reklam amacıyla üçüncü taraflara aktarılmaz.

Verilerin işlenmesinin yasal dayanağını, bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için verilerin işlenmesine izin veren Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası b bendi oluşturur.

Hizmetler ve dijital içerikler için sözleşme yapılırken veri aktarımı

Kişisel verileri örneğin ödeme işleminden sorumlu kredi kuruluşu gibi üçüncü taraflara yalnızca sözleşmenin ifası kapsamında gerekli olması halinde iletiriz.

Veriler başka bir yere aktarılmaz veya yalnızca açıkça onay verdiyseniz aktarılır. Verileriniz, açık onayınız olmadan örneğin reklam amacıyla üçüncü taraflara aktarılmaz.

Verilerin işlenmesinin yasal dayanağını, bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için verilerin işlenmesine izin veren Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası b bendi oluşturur.

PayPal

Bu web sitesinde diğerlerinin yanı sıra PayPal ödeme sistemi sunulmaktadır. Bu ödeme sisteminin sağlayıcısı, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lüksemburg adresinde faaliyet gösteren PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (aşağıda "PayPal" olarak anılacaktır) şirketidir.

PayPal ile ödeme yapmayı seçerseniz girdiğiniz ödeme bilgileri PayPal'a iletilir.

Verileriniz Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi (onay) ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası b bendi (bir sözleşmenin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesi) temelinde PayPal'a iletilir. Verilerin işlenmesine ilişkin onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal, geçmişteki veri işleme süreçlerinin geçerliliğini etkilemez.

BS PAYONE

Ödeme hizmeti sağlayıcısı BS PAYONE üzerinden ödeme yapmak isterseniz ödeme işlemleri, Lyoner Straße 9 60528 Frankfurt/Main adresinde faaliyet gösteren BS PAYONE GmbH üzerinden gerçekleşir ve sipariş işlemleri kapsamında verdiğiniz bilgiler, sipariş bilgilerinizle birlikte Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesi 1. fıkrası b bendine uygun olarak bu ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılır. Verileriniz sadece PAYONE ödeme hizmeti sağlayıcısı üzerinden gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde kullanılmak üzere aktarılır ve verilerinizin sadece bu işlemler için gerekli olan kısmı aktarılır.

ConCardis

Ödeme hizmeti sağlayıcısı ConCardis üzerinden kredi kartı ile ödeme yapmak isterseniz ödeme işlemleri, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn adresinde faaliyet gösteren ConCardis GmbH üzerinden gerçekleşir ve sipariş işlemleri kapsamında verdiğiniz bilgiler, sipariş bilgilerinizle birlikte Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesi 1. fıkrası b bendine uygun olarak bu ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılır. Verileriniz sadece ConCardis ödeme hizmeti sağlayıcısı üzerinden gerçekleştirilen ödeme işlemleri için aktarılır ve verilerinizin sadece bu işlemler için gerekli olan kısmı aktarılır. Aşağıdaki internet adresinden ConCardis’in veri koruma beyanı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: https://www.nexi.de/en/legal-footer/data-policy

10. Çevrimiçi gerçekleşen sesli ve videolu konferanslar (konferans araçları)

Verilerin işlenmesi

Müşterilerimizle iletişim kurmak için diğerlerinin yanı sıra çevrimiçi konferans araçları da kullanırız. Kullandığımız araçlar aşağıda ayrıntılarıyla listelenmiştir. Bizimle internet üzerinden video veya sesli konferans aracılığıyla iletişim kurarsanız kişisel verileriniz bizim ve ilgili konferans aracının sağlayıcısı tarafından kaydedilir ve işlenir.

Konferans araçları, bu araçlardan faydalanmak için sağladığınız/kullandığınız tüm verileri (e-posta adresi ve/veya telefon numaranız) toplar. Ayrıca, konferans araçları konferansın süresini, konferansa katılımın başlangıcını ve bitişini (zamanını), katılımcı sayısını ve iletişim süreci (meta veriler) ile bağlantılı diğer "bağlam bilgilerini" işler.

Buna ek olarak aracın sağlayıcısı, çevrimiçi iletişimi yönetmek için gereken tüm teknik verileri işler. Bu; özellikle IP adreslerini, MAC adreslerini, cihaz kimliklerini, cihaz türünü, işletim sistemi türünü ve sürümünü, istemci sürümünü, kamera türünü, mikrofonu veya hoparlörü ve bağlantı türünü içerir.

Araç dahilinde alışverişi yapılan, yüklenen veya başka bir şekilde sunulan içerikler de araç sağlayıcısının sunucusunda saklanır. Bu tür içerikler arasında özellikle bulut kayıtları, sohbet/anlık mesajlar, sesli postalar, yüklenen fotoğraflar ve videolar, dosyalar, beyaz tahtalar ve hizmet kullanılırken paylaşılan diğer bilgiler bulunur.

Kullanılan araçların veri işleme süreçleri üzerinde tam etkiye sahip olmadığımızı lütfen unutmayın. Seçeneklerimiz büyük oranda ilgili sağlayıcının şirket politikasına bağlıdır. Konferans araçlarıyla veri işleme hakkında daha fazla bilgiyi bu metnin altında listelediğimiz, kullanılan araçların veri gizlilik beyanlarında bulabilirsiniz.

Amaç ve yasal dayanaklar

Konferans araçları, olası veya mevcut sözleşme taraflarıyla iletişim kurmak veya müşterilerimize belirli hizmetleri sunmak için kullanılır (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi b bendi). Buna ek olarak, bu araçlar bizimle veya genel olarak şirketimizle iletişimi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kullanılır (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi bağlamında meşru menfaat). Onay istenmişse ilgili araçlar bu onay temelinde kullanılır; bu onayı ileride istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Saklama süresi

Tarafımızca doğrudan video ve konferans araçlarıyla toplanan veriler, bunları silmemizi istediğinizde, saklama onayınızı iptal ettiğinizde veya veri saklama amacı artık geçerli olmadığında sistemlerimizden silinir. Saklanan çerezler, siz silene kadar cihazınızda kalır. Zorunlu yasal muhafaza süreleri bundan etkilenmez. Konferans araçlarının operatörleri tarafından kendi amaçları için saklanan verilerinizin saklama süresi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Ayrıntılı bilgi için lütfen doğrudan konferans araçlarının operatörleriyle iletişime geçin.

Kullanılan konferans araçları

Aşağıdaki konferans araçlarını kullanırız:

Webex’i kullanırız. Bu hizmetin sağlayıcısı, 40549 Düsseldorf, Almanya’da faaliyet gösteren Webex Communications Deutschland GmbH Hansaallee 249 c/o Cisco Systems GmbH şirketidir.

WebEx ile işlenen verilerin üçüncü ülkelere (ör. ABD) aktarılacağı göz ardı edilemez. Webex; Hollanda, Polonya, İspanya ve diğer ilgili Avrupa veri koruma düzenleyici makamları tarafından onaylanmış Bağlayıcı Şirket Kurallarına (BCR) sahiptir. Bunlar, verilerin AB ve AEA dışındaki üçüncü ülkelere dahili olarak aktarılmasını meşrulaştıran bağlayıcı şirket içi düzenlemelerdir. Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz: https://www.cisco.com/c/en_be/about/legal/privacy-full.html ve https://www.telekom.com/en/deutsche-telekom/data-privacy-information-1744 .

Veri işlemeye ilişkin ayrıntıları Webex veri gizlilik beyanında bulabilirsiniz: https://www.cisco.com/c/en_be/index.html .

Kişisel veri işleme sözleşmesi

Cisco sağlayıcısı ile bir kişisel veri işleme sözleşmesi imzaladık ve Cisco'yu kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini eksiksiz şekilde yerine getirdik.

11. Şahsi hizmetler

Başvuru sahibi verilerinin yönetimi

Sizlere başvuruda bulunma (ör. e-posta, posta veya çevrimiçi başvuru formu aracılığıyla) fırsatı sunuyoruz. Aşağıda, başvuru süreci kapsamında toplanan kişisel verilerinizin kapsamı, amacı ve kullanımı hakkında bilgiler yer almaktadır. Verilerinizin geçerli veri koruma yasasına ve diğer tüm yasal hükümlere uygun şekilde toplandığını, işlendiğini ve kullanıldığını; verilerinizin kesinlikle gizli tutulduğunu garanti ederiz. Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi başvuruda bulunanlar için veri koruma bilgilerindebulabilirsiniz .

Iş ortakları için kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgiler

Bu veri koruma bilgileri ; iş ortağımız veya potansiyel iş ortağımız olarak sizi, kişisel verilerinizin EGGER grubuna bağlı şirketler tarafından işlenmesi hakkında bilgilendirir. "İş ortağı” ifadesi ile Egger'in iş ilişkisi içinde olduğu herhangi bir gerçek kişi, özellikle de müşterilerin, tedarikçilerin ve hizmet sağlayıcıların temsilcileri ve çalışanları ifade edilir.

12. EGGER INSIDE Mobilya tasarlama aracı

Kullanıcı verilerinin işlenmesi

Marangozunuz veya bayiniz tarafından veri işleme

Mobilya tasarlama aracı (mobilya tasarlama aracı ve mobilya tasarlama aracı PRO), bir mobilya parçasını kullanıcı olarak kişisel gereksinimlerinize göre yapılandırabileceğiniz ve ardından sözleşmeli ortağınızdan sipariş edebileceğiniz bir uygulamadır. Mobilya tasarım aracı ile bağlantılı olarak kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu kişi genellikle sözleşmeli ortağınız veya mobilyanın yapılandırıldığı sitenin operatörüdür. Kişisel verilerinizin işlenmesi, yasal dayanağı ve daha fazla bilgi hakkında bilgiyi size bu kişi sağlayacaktır.

Bununla birlikte, mobilya tasarım aracında uzaktan veri işlemenin nasıl gerçekleştiğini aşağıda kısaca açıklamak istiyoruz:

Mobilya tasarım aracında bir teklif talep etmek istemeniz halinde teklif talebini işlemek ve yönetmek için bazı kişisel verilerinizi sağlamanız gerekecektir.

Mobilya tasarlama aracı aracılığıyla verileriniz iletilecek, kaydedilecek ve bir teklif talebinizin yönetilmesi veya sözleşme ortağınız tarafından sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir.

Verileriniz, sözleşme ortağınızın sözleşme işleyicisi olarak EGGER tarafından uygun teknik ve organizasyonel önlemlerle korunacaktır. Kişisel verilerinize üçüncü taraflarca yetkisiz erişimi önlemek için TLS teknolojisi kullanılarak sipariş süreci şifrelenir.

EGGER tarafından analiz amaçlı veri işleme

Sözleşmeli ortağınız tarafından işlenmesine ek olarak, aşağıdaki işlemlerden EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH&Co KG sorumludur: Veriler, işlenmesine onay vermeniz halinde kullanıcı davranışlarının analizi ve mobilya tasarım aracının kullanımı ve kullanışlılığı hakkında anonimleştirilmiş raporların sağlanması için toplanacaktır. Raporlarda sizi bir kişi olarak tanımlamak, IP adresinin anonimleştirilmesiyle mümkün değildir.

Mobilya tasarım aracında Google Analytics hizmeti kullanılır ve IP anonimleştirme işlevi etkinleştirilir. Google Analytics hakkında daha fazla bilgiyi veri gizlilik beyanımızın 5. maddesi altında bulabilirsiniz. Burada yasal dayanağı, istediğiniz zaman onayı iptal etme olanağını ve verilerin saklanması hakkında bilgiyi de bulacaksınız.

Bununla birlikte ürün taleplerini istatistiksel analizler yapmak için kullanıyoruz (ör. yapılandırılan mobilyaların türü, kullanılan malzemeler, yapılandırma sıklığı). Bu amaçla kişisel referans kaldırılır ve böylece sizinle veya somut teklifinizle ilgili sonuçlara varmak artık mümkün olmaz.

Lütfen dikkat: Kişisel verileriniz, mobilya tasarlama aracını kullanırken ABD sunucularına iletilebilir . Bu bağlamda, verilerin ABD’ye aktarılmasına ilişkin 2. maddede yer alan bilgilere başvurabilirsiniz

Mobilya tasarlama aracı, Microsoft Azure Cloud'u kullanır. Microsoft ile standart sözleşme maddelerine ve bir sipariş işleme sözleşmesine ek olarak, Microsoft çevrimiçi hizmetleri için geniş kapsamlı veri koruma düzenlemeleri (Data Protection Addendum, DPA) de imzaladık. Microsoft'un verileri yalnızca AB'de saklayacağı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Microsoft tarafından işleme, Avrupa Birliği yasaları kapsamında AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Microsoft ile ilgili haklarınızın uygulanmasına dair daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement