Compliance

EGGER je globalno družinsko podjetje, ki se osredotoča na trajnost. Tema skladnosti – torej upoštevanje zakonskih zahtev in internih smernic – je ključna za naše poslovanje in odnos z vsemi našimi partnerji. Naslednje smernice pomagajo zasidrati ta odnos v načinu razmišljanja in delovanja vseh zaposlenih v družbi EGGER.

Code of Conduct

Code of Conduct

EGGER Kodeks ravnanja je kodeks obnašanja, ki temelji na vrednotah, zgledih, ciljih podjetja in desetih načelih pobude UN Global Compact. Kodeks ravnanja vsebuje jasne napotke za obnašanje, ki jih morajo upoštevati vsi zaposleni.

Code of Conduct dobaviteljev

Tudi od svoji dobaviteljev pričakujemo, da bodo sledili našim načelom skladnosti. S Kodeksom ravnanja dobaviteljev smo v podjetju EGGER jasno pokazali, da od svojih dobaviteljev zahtevamo izpolnjevanje veljavnih zakonskih predpisov in načel pobude UN Global Compact.

Code of Conduct dobaviteljev
Smernice kartelnih pravil

Smernice kartelnih pravil

Vsak EGGER-sodelavec mora poznati vsa kartelna pravna določila in jih tudi upoštevati. Lastne smernice kartelnih pravil in redno šolanje pripomorejo k pravilni uporabi kartelnih pravil.

Preprečevanje korupcije

Strogo nasprotujemo kakršni koli obliki aktivne in pasivne korupcije. Naše Smernice o preprečevanju korupcije natančno določajo prepovedi in navodila v zvezi z dajanjem daril in povabili. O tem tudi ozaveščamo naše zaposlene na usposabljanjih.

Preprečevanje korupcije
Donacije in sponzorstvo

Donacije in sponzorstvo

EGGER deluje v dobro lokalne skupnosti. Ko gre za donacije in sponzorstvo, imamo jasno določena pravila. EGGER Smernica o skladnosti za donacije in sponzorstvo opredeljuje globalno veljaven standard. Podpiramo le organizacije ali dejavnosti, ki se osredotočajo na področja zdravja, sociale, izobraževanja in varstva okolja. Ne podpiramo političnih strank, kandidatov ali uradnikov. Prav tako ne podpiramo verskih organizacij in vrhunskega športa.

Varstvo podatkov

EGGER z različnimi ukrepi zagotavlja spoštovanje veljavne zakonodaje o varstvu podatkov in skrbno ravnanje z osebnimi podatki. Pri tem nam pomagajo lastna smernica o varstvu podatkov, redno obvezno usposabljanje in revizije, ki temeljijo na tveganju.

Varstvo podatkov
Smernice o skladnosti s kapitalskimi trgi

Smernice o skladnosti s kapitalskimi trgi

Naše Smernice o skladnosti s kapitalskimi trgi vlagateljem sporočajo, da skupina EGGER dosledno izpolnjuje zakonske zahteve kapitalskih trgov in preprečuje možnosti njihovih kršitev. Te Smernice so tudi predvidene kot zagotovilo, da izpolnjujemo pričakovanja kapitalskih trgov glede delovanja in organizacije družbe.

Pisarna varuha človekovih pravic

Neetično in zlasti nezakonito ravnanje bi lahko povzročilo znatno škodo za podjetje EGGER, njegove zaposlene, pa tudi za občo javnost. Za odkrivanje in preprečevanje tovrstnega ravnanja je EGGER ustanovil pisarno varuha človekovih pravic. Ob sumu ali znakih neprimernega ravnanja se zaposleni, dobavitelji, stranke in ostale tretje osebe lahko obrnejo na zunanjega, neodvisnega odvetnika dr. Carstena Thiela von Herffa kot varuha človekovih pravic. Na pisarno varuha človekovih pravic se lahko obrnete tudi anonimno.

Pisarna varuha človekovih pravic
Stik s pisarno varuha človekovih pravic

Stik s pisarno varuha človekovih pravic (po želji anonimno):

Telefon: 080066283762 (brezplačen klic) in +49 521 557 333 00

E-pošta: ct@thielvonherff.de

Internet: https://report-tvh.com/

Več informacij o pisarni varuha človekovih pravic

Več informacij o varuhu človekovih pravic, možnostih za stik in postopku prijave najdete na povezavi „Več o tem“ in v kodeksu ravnanja za dobavitelje. Postopek pri varuhu človekovih pravic je zaupen. Informacije, ki jih prejme varuh človekovih pravic, se podjetju EGGER posredujejo le z izrecno privolitvijo prijavitelja. Tako varuh človekovih pravic kot EGGER bosta identiteto prijavitelja obravnavala zaupno.