EGGER zagovarja odgovorno ravnanje z gozdnimi viri. Tako kot v naravi, so tudi naši procesi organizirani učinkovito povezani v okoljski krog. Poudarek je na sklenjenem materialnem krogotoku.

Trajnostno gozdarjenje

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi

Uporaba stranskih proizvodov žaganja

Uporaba stranskih proizvodov žaganja

Proizvodnja materialov na lesni osnovi in nadaljnja obdelava

Proizvodnja materialov na lesni osnovi in nadaljnja obdelava

Zavzemamo se za spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Zagotavljamo skladnost s pravnimi in socialnimi standardi v naših dobavnih verigah. Naš les izvira iz 100-% preverjeno zakonitih in nadzorovanih virov v skladu z ISO 38200. Hlodovino prednostno kupujemo iz certificiranih gozdov v odkupni regiji.

Več

Odločamo se za nabavo stranskih produktov v regionalnih, ustrezno certificiranih žagah. Z uporabo stranskih proizvodov varčujemo s porabo naravnih virov.

Več

Za nenehno izboljševanje naših prizadevanj za varovanje okolja med proizvodnimi procesi uporabljamo mednarodno certificirane sisteme za energetsko in okoljsko upravljanje v skladu s standardi ISO 50001, ISO 14001 in EMAS.

Več

Načrtovanje in uporaba

Načrtovanje in uporaba

Recikliranje

Recikliranje

Obnovljiva energija

Obnovljiva energija

Naše okoljske deklaracije (EPD) zagotavljajo popolno transparentnost. Strokovnjakom posredujejo pomembne informacije o okoljskih in zdravstvenih vidikih ter so dostopne tudi zainteresiranim končnim uporabnikom. Okoljske deklaracije imamo izdelane za vse naše osnovne izdelke.

Več

V naši proizvodnji materialov na lesni osnovi recikliramo lesni odpad. Pridobimo ga iz zavrženih dobrin, kot so pohištvo, palete in embalažni materiali. Tako varujemo neizrabljene vire in povečujemo učinek shranjevanja CO2.

Več

V naših lastnih elektrarnah na biomaso pretvarjamo toploto v zeleno elektriko. Biomase in lesnih ostankov ni več mogoče uporabljati v proizvodnji materialov.

Več