1. Na kratko o varstvu podatkov

Splošen opis

V nadaljevanju je na razumljiv način opisano ravnanje z vašimi osebnimi podatki, pridobljenimi med obiskom te spletne strani. Osebni podatki so kakršnikoli podatki, ki se lahko uporabijo za osebno identifikacijo. Več informacij o varstvu podatkov boste našli v naši izjavi o varstvu podatkov v nadaljevanju.

Zbiranje podatkov na tej spletni strani

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tej spletni strani?
Na tej spletni strani podatke obdeluje upravljavec spletne strani. Kontaktne podatke lahko najdete v impresumu te spletne strani.

Kako zbiramo vaše podatke?
Po eni strani nam vi posredujete svoje podatke, ki jih zbiramo. To se dogaja na primer s podatki, ki ste jih vnesli v kontaktni obrazec.

Druge podatke v času vašega obiska spletne strani naši IT sistemi zbirajo avtomatsko ali na podlagi vaše privolitve. Tu gre večinoma za tehnične podatke (na primer spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas ogleda spletne strani). Ti podatki se zbirajo avtomatsko, čim obiščete to spletno stran.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?
Del podatkov se zbira zaradi zagotavljanja delovanja spletne strani brez napak. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vašega obnašanja kot uporabnika spletne strani.

Kakšne so vaše pravice v povezavi z vašimi podatki?
Kadarkoli lahko brezplačno prejmete informacije o izvoru, prejemniku in namenu vaših shranjenih osebnih podatkov. Imate tudi pravico, da zahtevate popravke ali izbris teh podatkov. Če ste nam posredovali privolitev za obdelavo podatkov, lahko to privolitev kadarkoli v prihodnosti prekličete. V okviru svojih pravic v povezavi z osebnimi podatki lahko zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov v določenih okoliščinah. Nadalje imate pravico do vložitve pritožbe na pristojnem nadzornem organu.

Za morebitna nadaljnja vprašanja v povezavi z varstvom podatkov lahko kadarkoli stopite v stik z nami. Kontaktni naslov boste našli v impresumu.

Analitična orodja in orodja tretjih oseb
Med obiskom te spletne strani se vaš način surfanja po spletu lahko statistično analizira. To se v večini izvaja s tako imenovanimi analitičnimi programi.

Podrobne informacije o teh analitičnih programih so na voljo v izjavi o varstvu podatkov v nadaljevanju.

2. Splošne opombe in obvezne informacije

Varstvo podatkov

Upravljavci teh strani zagotavljajo varstvo vaših osebnih podatkov zelo resno. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno in v skladu z zahtevami zakonskih predpisov s tega področja ter to izjavo o varstvu podatkov.

Med obiskom vaše spletne strani se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, ki omogočajo vašo osebno identifikacijo. V tej izjavi o varstvu podatkov je razloženo, katere podatke zbiramo in za kaj jih uporabljamo. Razloženo je tudi, kako in zakaj se to izvaja.

Želimo poudariti, da lahko med prenosi podatkov na spletu (na primer prek elektronske pošte) obstajajo varnostne vrzeli. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.

Podatki o odgovorni entiteti

Upravljavec podatkov za to spletno stran je:

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 206380 St. Johann in Tirol, Austria
Telefon: +43 50 600-0
Stiki

Odgovorna entiteta je fizična ali pravna oseba, ki samostojno ali skupaj z drugimi določa cilje in sredstva za obdelavo osebnih podatkov (na primer imen, elektronskih naslovov, itd.).

Imenovanje odgovorne osebe za varovanje podatkov je zakonsko zahtevano

Za naše podjetje smo imenovali odgovorno osebo za varovanje podatkov.

Fritz EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 206380 St. Johann in Tirol, Austria
Telefon: +43 50 600 -0
Stiki

Opomba o prenosu podatkov v ZDA

Med drugim so naši spletni strani vgrajena orodja družb s sedežem v ZDA. Med delovanjem teh orodij se vaši osebni podatki lahko prenašajo na strežnike teh družb v ZDA. Želimo poudariti, da ZDA ni varna tretja država v smislu Zakonodaje o varstvu osebnih podatkov v EU. Družbe v ZDA so dolžne osebne podatke predati varnostnim organom, proti temu pa vi, kot oseba, na katero se podatki nanašajo, ne morete sprožiti sodnih postopkov. Tako ni mogoče izključiti, da oblasti v ZDA (na primer obveščevalne službe) obdelujejo, vrednotijo in trajno hranijo vaše podatke na strežnikih v ZDA za namene nadzora. Na te dejavnosti mi ne moremo vplivati.

Preklic vaše privolitve za obdelavo podatkov

Številne operacije za obdelavo podatkov so mogoče samo z vašo izrecno privolitvijo. Svoje že posredovano privolitev lahko kadarkoli prekličete. Na zakonitost obdelave podatkov, ki je bila izvedena pred izdajo tega preklica, ta preklic ne vpliva.

Pravica do ugovora zoper zbiranje podatkov v posebnih primerih in za neposredno trženje (21. člen SUVP)

ČE OBDELAVA PODATKOV POTEKA NA OSNOVI TOČKE E ALI F PRVEGA ODSTAVKA 6. ČLENA SUVP (Splošna uredba o varstvu podatkov), IMATE KADARKOLI PRAVICO DO UGOVORA ZOPER OBDELAVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV ZARADI RAZLOGOV, KI IZHAJAJO IZ VAŠEGA POSEBNEGA POLOŽAJA. TO VELJA TUDI ZA OBLIKOVANJE OSEBNIH PROFILOV POSAMEZNIKOV NA PODLAGI TEH DOLOČB. V TEJ IZJAVI O VARSTVU PODATKOV LAHKO NAJDETE USTREZNO PRAVNO PODLAGO ZA OBDELAVO PODATKOV. ČE UGOVARJATE, VAŠIH PODATKOV NE BOMO VEČ OBDELOVALI, RAZEN ČE LAHKO IZKAŽEMO NUJNE ZAKONITE RAZLOGE ZA OBDELAVO PODATKOV, KI PREVLADAJO NAD VAŠIMI INTERESI, PRAVICAMI IN SVOBOŠČINAMI OZIROMA SE OBDELAVA PODATKOV IZVAJA ZA POTRDITEV, IZVAJANJE ALI OBRAMBO PRAVNIH ZAHTEVKOV (UGOVOR V SKLADU S PRVIM ODSTAVKOM 21. ČLENA SUVP).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZA NAMENE NEPOSREDNEGA TRŽENJA, IMATE KADARKOLI PRAVICO DO UGOVORA ZARADI OBDELAVE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV NA NAČIN, ZA KATEREGA MENITE, DA JE PREDVIDEN ZA NAMENE NEPOSREDNEGA TRŽENJA. TO VELJA TUDI ZA OBLIKOVANJE OSEBNIH PROFILOV, SAJ SE TO POVEZUJE Z NEPOSREDNIM TRŽENJEM. ČE UGOVARJATE, SE VAŠI OSEBNI PODATKI POSLEDIČNO NE BODO VEČ UPORABLJALI ZA NAMENE NEPOSREDNEGA OGLAŠEVANJA (UGOVOR V SKLADU Z DRUGIM ODSTAVKOM 21. ČLENA SUVP).

Pravica do pritožbe na pristojnem nadzornem organu

V primeru kršitve določb SUVP, se posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko pritožijo na nadzornem organu, zlasti še v državah članicah, kjer prebivajo, delajo ali kjer so bile zaznane kršitve. Pravica do pritožbe ne posega v nobeno drugo upravno ali pravno sredstvo.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico do posedovanja podatkov, ki jih avtomatsko obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali v okviru izpolnjevanja pogodbe, ki je bila izročena vam ali tretji osebi. Ti podatki so v običajnem, strojno berljivem formatu. Če zahtevate neposreden prenos podatkov na drug kontrolnik, se to opravi le tedaj, če je tehnično izvedljivo.

SSL ali TLS šifriranje

Ta stran zaradi varnosti in zaščite prenosa zaupnih vsebin, kot so naročila ali povpraševanja, ki ste nam jih poslali kot upravljavec strani, uporablja šifriranje SSL ali TLS. Šifrirano povezavo je mogoče prepoznati po spremembi naslovne vrstice brskalnika, ki se spremeni iz "http://" v "https://", in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

Če sta SSL ali TLS šifriranji vključeni, vaših posredovanih podatkov tretje osebe ne morejo brati.

Šifrirane plačilne transakcije na tej spletni strani, zlasti še na MyEGGER.

Če po sklenitvi pogodbe, povezane s stroški, obstaja obveznost, da nam posredujete vaše podatke za plačilo (na primer številka računa v primeru avtorizacije neposredne bremenitve), so ti podatki potrebni za obdelavo plačil.

Plačilne transakcije, ki potekajo z običajnimi plačilnimi sredstvi (Visa/MasterCard, neposredna bremenitev), se izvajajo izključno prek šifrirane SSL ali TLS povezave. Šifrirano povezavo je mogoče prepoznati po spremembi naslovne vrstice brskalnika, ki se spremeni iz "http://" v "https://", in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

Šifrirana komunikacija tretjim osebam preprečuje branje vaših podatkov za plačila, ki ste nam jih posredovali.

Informacije, izbris in popravki

V okviru uporabnih zakonskih določb imate pravico, da lahko kadarkoli prejmete brezplačne informacije o vaših shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter o namenu obdelave podatkov. Če je uporabno, lahko zahtevate popravke ali izbris teh podatkov. Za morebitna nadaljnja vprašanja v povezavi z varstvom podatkov lahko kadarkoli stopite v stik z nami. Kontaktni naslov boste našli v impresumu.

Pravica do omejitve obdelave

V okviru svojih pravic v povezavi z osebnimi podatki lahko zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Z nami lahko kadarkoli stopite v stik prek naslova, navedenega v impresumu. Pravica do omejitve obdelave obstaja v naslednjih primerih:

• Če se vam zdijo pri nas shranjeni vaši osebni podatki nenatančni, običajno potrebujemo nekaj časa, da to potrdimo. V času preverjanja imate pravico, da zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
• Če obdelava vaših osebnih podatkov poteka/je potekala nezakonito, lahko namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave podatkov.
• Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, a jih vi rabite za izvajanje, obrambo ali uveljavljanje pravnih zahtevkov, imate pravico, da lahko zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov namesto njihovega izbrisa.
• Če ste se pritožili v skladu s prvim odstavkom 21. člena SUVP, se mora vaše in naše interese uravnotežiti. Dokler se ne ugotovi, čigavi interesi bodo prevladali, imate pravico, da lahko zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
• Če ste omejili obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko ti podatki – razen shranjevanja – obdelujejo samo z vašim soglasjem ali pa za potrditev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, oziroma za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa EU ali posamezne države članice.

Ugovor zoper oglaševanje prek elektronske pošte

S tem se ugovarja zoper uporabo kontaktnih podatkov, objavljenih v okviru obveznosti v impresumu, za posredovanje oglaševalskega in informacijskega materiala, ki ni bil izrecno zahtevan. Upravljavci strani si izrecno pridržujejo pravico do uporabe pravnega sredstva v primeru samovoljnega pošiljanja ali oglaševanja informacij, na primer z neželeno elektronsko pošto.

3. Zbiranje podatkov na tej spletni strani

Piškotki

Na naših spletnih straneh uporabljamo tako imenovane "piškotke". Piškotki so majhne besedilne datoteke. Vaše naprave ne poškodujejo. Začasno se shranijo bodisi za čas trajanja seje (piškotki seje) bodisi trajno (trajni piškotki) na vaši napravi. Piškotki seje se avtomatsko izbrišejo ob zaključku vašega obiska spletne strani. Trajni piškotki ostanejo shranjeni na vaši napravi, dokler jih vi ne izbrišete oziroma jih avtomatsko ne izbriše vaš spletni brskalnik.

V nekaterih primerih se ob začetku obiska naše spletne strani lahko piškotki družb tretjih oseb shranijo na vaši napravi (piškotki tretjih oseb). Ti piškotki nam omogočajo uporabo nekaterih storitev družb tretjih oseb (na primer piškotki za obdelavo plačilnih storitev).

Funkcije piškotkov so različne. Številni piškotki so s tehničnega vidika potrebni, saj določene funkcije spletne strani brez njih ne bi delovale (na primer funkcija nakupovalnega vozička ali prikaz video posnetkov). Drugi piškotki se uporabljajo za oceno uporabnikovega obnašanja ali oglaševalske prikaze.

Piškotki, ki so nujni za izvajanje procesa elektronske komunikacije (nujno potrebni piškotki) ali za zagotavljanje delovanja nekaterih z vaše strani zahtevanih funkcij (funkcionalni piškotki, na primer za funkcijo nakupovalnega vozička) ter za optimizacijo spletne strani (na primer piškotki za meritve spletnega občinstva), so shranjeni na podlagi točke f prvega odstavka 6. člena SUVP, če ni določena druga pravna podlaga. Shranjevanje piškotkov je zakoniti interes upravljavca spletne strani, saj so v tem primeru njegove storitve tehnično brezhibne in se izvajajo optimalno. Če se zahteva privolitev za hrambo piškotkov, je ta privolitev edina podlaga za omenjeno hrambo (točka a prvega odstavka 6. člena SUVP. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.

Vaš brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvah piškotkov in dovoljujete piškotke le v posameznih primerih, izključite možnost sprejemanja piškotkov v določenih primerih ali v splošnem in vključite avtomatski izbris piškotkov ob zapiranju brskalnika. Če so piškotki izklopljeni, je delovanje spletne strani lahko omejeno.

Če piškotke uporabljajo družbe tretjih oseb oziroma se piškotki uporabljajo za analize, vas bomo o tem posebej obvestili v okviru te izjave o varstvu podatkov ter po potrebi zaprosili za vašo privolitev.

Privolitev za piškotke s spletno storitvijo Cookiebot

Spletna storitev podjetja Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Danska (v nadaljevanju: cookiebot.com) je naložena na vaši spletni strani.

Te podatke uporabljamo za zagotavljanje popolne funkcionalnosti naše spletne strani. V povezavi s tem lahko vaš brskalnik osebne podatke posreduje na cookiebot.com. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka f prvega odstavka 6. člena SUVP. Brezhibno delovanje spletne strani je zakoniti interes. Podatki se izbrišejo nemudoma po tem, ko je bil dosežen cilj njihovega zbiranja. Za več informacij o ravnanju s posredovanimi podatki, prosimo, glejte izjavo o varstvu podatkov za cookiebot.com na spletni povezavi: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Zbiranje in tudi obdelavo vaših podatkov lahko preprečite s spletno storitvijo cookiebot.com tako, da izklopite izvajanje kode skripta v vašem brskalniku ali v vaš brskalnik namestite preprečevalec skripta.

Pogodba o obdelavi naročil

S podjetjem Cybot imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi naročil. To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja s področja varovanja podatkov. Zagotavlja, da Cybot obdeluje osebne podatke obiskovalcev naše spletne strani v skladu z našimi navodili in zahtevami SUVP.

Dnevniške datoteke strežnika

Skrbnik strani avtomatsko zbira in shranjuje podatke v tako imenovane dnevniške datoteke strežnika, ki nam jih vaš brskalnik avtomatsko posreduje. Ti podatki so:

• vrsta in verzija brskalnika
• uporabljen operacijski sistem
• napotitveni URL
• ime gostitelja dostopajočega računalnika
• ura zahteve strežnika
• IP naslov
Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov.

Pravna podlaga za zbiranje teh podatkov je točka f prvega odstavka 6. člena SUVP. Zakoniti interes upravljavca spletne strani sta tehnično brezhibna predstavitev in optimizacija spletnih strani. Zaradi tega se morajo dnevniške datoteke strežnika posneti. Dnevniške datoteke strežnika se shranijo za 14 dni.

Kontaktni obrazec

Če ste nam poslali povpraševanja prek kontaktnega obrazca, se bodo vaši podatki iz obrazca za povpraševanje, vključno s kontaktnimi podatki na tem mestu, shranili zaradi obdelave povpraševanja in za morebitna naslednja povpraševanja. Brez vaše privolitve teh podatkov ne posredujemo naprej.

Pravna podlaga za obdelavo teh podatkov je točka b prvega odstavka 6. člena SUVP, če je vaša zahteva povezana z izpolnjevanjem pogodbe oziroma je potrebna za uresničevanje predpogodbenih dejanj. V vseh drugih primerih je podlaga za obdelavo naš zakoniti interes v povezavi z učinkovito obdelavo prejetih povpraševanj (točka f prvega odstavka 6. člena SUVP) oziroma je podlaga vaša privolitev (točka a prvega odstavka 6. člena SUVP), če je bila ta privolitev zahtevana.

Podatki, ki ste jih vnesli v kontaktni obrazec, bodo ostali pri nas, dokler od nas ne boste zahtevali njihovega izbrisa, preklicali vaše privolitve za njihovo shranjevanje oziroma do prenehanja obstoja potrebe po njihovem shranjevanju (na primer po zaključeni obdelavi vašega povpraševanja). Obvezujoče zakonske določbe - zlasti trajanje hrambe - se ne spremenijo.

Povpraševanje prek elektronske pošte, telefona ali telefaksa

Če stopite v stik z nami prek elektronske pošte, telefona ali telefaksa, vaše povpraševanje skupaj z vsemi pripadajočimi osebnimi podatki (ime, povpraševanje) shranimo in obdelamo. Brez vaše privolitve teh podatkov ne posredujemo naprej.

Pravna podlaga za obdelavo teh podatkov je točka b prvega odstavka 6. člena SUVP, če je vaša zahteva povezana z izpolnjevanjem pogodbe oziroma je potrebna za uresničevanje predpogodbenih dejanj. V vseh drugih primerih je podlaga za obdelavo naš zakoniti interes v povezavi z učinkovito obdelavo prejetih povpraševanj (točka f prvega odstavka 6. člena SUVP) oziroma je podlaga vaša privolitev (točka a prvega odstavka 6. člena SUVP), če je bila ta privolitev zahtevana.

Podatki, ki ste nam jih poslali prek kontaktnih poizvedb, bodo ostali pri nas, dokler od nas ne boste zahtevali njihovega izbrisa, preklicali vaše privolitve za njihovo shranjevanje oziroma do prenehanja obstoja potrebe po njihovem shranjevanju (na primer po zaključeni obdelavi vaše zahteve). Obvezujoče zakonske določbe - zlasti zakonsko določeno trajanje hrambe - se ne spremenijo.

Registracija v EGGER portal za kupce na tej spletni strani

Na tej spletni strani se lahko registrirate za uporabo njenih dodatnih lastnosti. Podatke, ki ste jih vnesli za ta namen, uporabljamo samo za določeno ponudbo ali storitev, za katero ste se registrirali. Obvezne informacije za registracijo morajo biti v celoti posredovane. V nasprotnem primeru bomo registracijo zavrnili.

Za pomembne spremembe, na primer sprememba obsega naročila oziroma tehnično nujne spremembe, bomo uporabili elektronski naslov, ki smo ga pridobili med registracijo. Prek tega elektronskega naslova vas bomo obvestili o spremembah.

Med registracijo vneseni podatki se obdelajo zaradi zagotavljanja z registracijo določenega razmerja med nami in uporabnikom in za začetek veljavnosti nadaljnjih dogovorov, če je to potrebno (točka b prvega odstavka 6. člena SUVP). Med registracijo zbrane podatke shranimo za čas trajanja vaše registracije na tej spletni strani. Potem se ti podatki izbrišejo. Zakonsko določena obdobja trajanja hrambe se ne spremenijo.

4. Družbena omrežja

Vtičniki družbenih omrežij Shariff

Vtičniki iz družbenih omrežij se uporabljajo na tej spletni strani (na primer Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn in Tumblr).

Običajno jih je mogoče prepoznati s pomočjo ustreznih logotipov družbenih omrežij. Za zagotavljanje varstva podatkov na tej spletni strani uporabljamo samo te vtičnike skupaj s tako imenovano rešitvijo Shariff. Ta aplikacija ob vašem prvem obisku spletne strani na njej nameščenim vtičnikom preprečuje posredovanje podatkov ustreznim ponudnikom.

Samo tedaj, če s klikom na ustrezen gumb vključite določen vtičnik, se vzpostavi neposredna povezava na ponudnikov strežnik (privolitev). Čim vključite vtičnik, ustrezen ponudnik prejme informacijo o vašem obisku te spletne strani skupaj z vašim IP naslovom. Če ste hkrati prijavljeni v ustrezen račun družbenega omrežja (na primer Facebook), lahko ustrezen ponudnik na vašemu uporabniškemu računu zabeleži vaš obisk te spletne strani.

Vključitev vtičnikov povzroči predstavlja privolitev v smislu točke a prvega odstavka 6. člena SUVP. To privolitev lahko kadarkoli prekličete in ta preklic ima učinek v prihodnosti.

Facebook vtičniki (gumb Všečkaj & Deli)

Na tej spletni strani so nameščeni vtičniki družbenega omrežja Facebook. Ponudnik te storitve je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Vendar se po navedbah Facebooka zbrani podatki prenesejo tudi v ZDA in druge tretje države.

Facebook vtičnike lahko prepoznate z logotipom Facebook ali gumbom Všečkaj na tej spletni strani. Na tej spletni povezavi si lahko ogledate pregled Facebook vtičnikov: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_UK.

Ob vašem obisku te spletne strani se prek vtičnika vzpostavi neposredna povezava med vašim brskalnikom in Facebook strežnikom. Facebook ob tem prejme informacijo, da ste obiskali to spletno stran in tudi vaš IP naslov. Če medtem, ko ste prijavljeni v vaš Facebook račun, kliknete Facebook gumb Všečkaj, lahko povežete vsebino te spletne strani z vašim Facebook profilom. To Facebooku dovoljuje, da poveže vaš obisk te spletne strani z vašim uporabniškim računom. Želimo poudariti, da mi kot skrbnik teh strani ne poznamo vsebine posredovanih podatkov in ne vemo, kako Facebook te podatke uporablja. Za več informacij si oglejte Facebookovo izjavo o varstvu podatkov na spletni povezavi: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Če ne želite, da Facebook lahko poveže vaš obisk te spletne strani z vašim Facebook uporabniškim računom, se odjavite iz Facebook uporabniškega računa.

Pravna podlaga za uporabo Facebook vtičnikov je je točka f prvega odstavka 6. člena SUVP. V zakonitem interesu upravljavca spletne strani je, da je v družbenih omrežjih čim bolj viden. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena SUVP. Privolitev je mogoče kadarkoli preklicati. Na družbenem omrežju Facebook imamo profil. Ponudnik te storitve je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Po navedbah Facebooka se zbrani podatki prenesejo tudi v ZDA in druge tretje države.

S Facebookom imamo sklenjen sporazum o skupni obdelavi (Controller Addendum). Ta sporazum določa, za katera dejanja obdelave podatkov ob vašem obisku Facebookove spletne strani je odgovoren Facebook oziroma za katera smo odgovorni mi. Ta sporazum si lahko ogledate na spletni povezavi: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Svoje nastavitve v povezavi z oglaševanjem lahko v vašem uporabniškem računu neodvisno nastavite. Če želite to storiti, kliknite na naslednjo povezavo in se prijavite: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Instagram vtičnik

Na tej spletni strani. so nameščene funkcije storitve Instagram. Ponudnik teh funkcij je Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ZDA.

Če ste prijavljeni v vaš Instagram račun, lahko s klikom na gumb Instagram povežete vsebino te spletne strani z vašim Instagram profilom.

To Instagramu dovoljuje, da poveže vaš obisk te spletne strani z vašim uporabniškim računom. Želimo poudariti, da mi kot skrbnik teh strani ne poznamo vsebine posredovanih podatkov in ne vemo, kako Instagram te podatke uporablja.

Pravna podlaga za hrambo in analizo teh podatkov je točka f prvega odstavka 6. člena SUVP. V zakonitem interesu upravljavca spletne strani je, da je v družbenih omrežjih čim bolj viden. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena SUVP. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.

Za več informacij si oglejte Instagramovo izjavo o varstvu podatkov na spletni povezavi: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn vtičnik

Ta spletna stran uporablja funkcije LinkedIn omrežja. Ponudnik je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ZDA.

Ob vsakem dostopu spletne strani, na kateri so nameščena LinkedIn funkcije, se vzpostavi povezava do LinkedIn strežnikov. LinkedIn ob tem prejme informacijo, da ste obiskali to spletno stran in tudi vaš IP naslov. Če kliknete na gumb Priporoči in ste prijavljeni v LinkedIn račun, LinkedIn lahko poveže vaš obisk te spletne strani z vami in z vašim uporabniškim računom. Želimo poudariti, da mi kot skrbnik teh strani ne poznamo vsebine posredovanih podatkov in ne vemo, kako LinkedIn te podatke uporablja.

Pravna podlaga za uporabo LinkedIn vtičnikov je točka f prvega odstavka 6. člena 6. člena SUVP. V zakonitem interesu upravljavca spletne strani je, da je v družbenih omrežjih čim bolj viden. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena SUVP. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.

Za več informacij si oglejte LinkedInovo izjavo o varstvu podatkov na spletni povezavi: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING vtičnik

Ta spletna stran uporablja funkcije XING omrežja. Ponudnik je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemčija.

Vsakokrat ob dostopu ene izmed naših spletnih strani z vsebovanimi XING funkcijami, se vzpostavi povezava s XING strežnikom. Kot nam je znano, se pri tem ne shranijo nobeni osebni podatki. Še zlasti se ne shrani noben IP naslov in obnašanja uporabnika se ne vrednoti.

Pravna podlaga za hrambo in analizo teh podatkov je točka f prvega odstavka 6. člena SUVP. V zakonitem interesu upravljavca spletne strani je, da je v družbenih omrežjih čim bolj viden. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena SUVP. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.
Več informacij o varstvu podatkov in XING gumbu za delitev boste našli v izjavi o varstvu podatkov družbe XING na spletni povezavi: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest vtičnik

ONa tej spletni strani uporabljamo družbene vtičnike družbenega omrežja Pinterest, katerega upravljavec je Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska.

Ko obiščete stran, ki vsebuje tak vtičnik, vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s Pinterest strežniki. Vtičnik prenaša podatke o prijavi na Pinterest strežnik v ZDA. Ti podatki o prijavi lahko vsebujejo vaš IP naslov, naslove obiskanih spletnih strani, ki tudi vsebujejo Pinterestove značilnosti, vrsto brskalnika in njegove nastavitve, datum in uro zahteve glede uporabe Pinteresta in piškotke.

Pravna podlaga za hrambo in analizo teh podatkov je točka f prvega odstavka 6. člena SUVP. V zakonitem interesu upravljavca spletne strani je, da je v družbenih omrežjih čim bolj viden. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena SUVP. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.

Več informacij o Pinterestovem namenu, obsegu in nadaljnji obdelavi ter uporabi podatkov in o vaših pravicah v povezavi s tem ter možnostih za varstvo vaše zasebnosti boste našli na Pinterestovih informacijah o varstvu podatkov na spletni povezavi: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

5. Analitična orodja in oglaševanje

Google analitika

Ta spletna stran uporablja funkcije storitve spletne analize Google analitika. Ponudnik je Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google analitika upravljavca spletne strani omogoča analizo obnašanja obiskovalcev spletne strani. Pri tem upravljavec spletne strani prejme različne podatke, kot so podatki o ogledih strani, trajanje obiska strani, uporabljeni operacijski sistemi in izvor uporabnika. Te podatke Google povzame v profil, ki se dodeli posameznemu uporabniku ali njihovi napravi.
Google analitika uporablja tehnologije, ki omogočajo prepoznavanje uporabnika. Cilj je analiza uporabnikovega obnašanja (na primer piškotki ali prstni odtis naprave). Informacije o uporabi spletne strani, ki jih zbere Google, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se tam shranijo.

Pravna podlaga za uporabi tega analitičnega orodja je točka f prvega odstavka 6. člena SUVP. Zakoniti interes upravljavca spletne strani je analiza uporabnikovega obnašanja. Ta analiza se uporabi za optimiranje spletnih ponudb in njihovega oglaševanja. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev (na primer privolitev za hrambo piškotkov), obdelava poteka izključno na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena SUVP. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.

IP anonimizacija
Na tej spletni strani smo vključili funkcijo za IP anonimizacijo. To pomeni, da v državah članicah EU in podpisnicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru Google skrajša vaš IP naslov pred njegovim posredovanjem v ZDA. Samo v izjemnih primerih se na Googlov strežnik v ZDA prenese celoten IP naslov in se skrajša tam. Za upravljavca te spletne strani Google uporablja te informacije za vrednotenje vaše uporabe spletne strani, sestavlja poročila o aktivnostih na spletni strani in za upravljavca spletne strani zagotavlja druge storitve v povezavi z aktivnostmi na spletni strani in uporabo spleta. IP naslov, ki se kot del Google analitike prenese iz vašega brskalnika, se ne bo shranil skupaj z drugimi Google podatki.

Vtičnik brskalnika
Googlovo zbiranje in obdelavo vaših podatkov lahko preprečite tako, da prenesete in namestite vtičnik brskalnika, ki je na voljo na spletni povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Več informacij o ravnanju s podatki o uporabnikih, pridobljenih z Google analitiko, boste našli v Googlovi izjavi o varstvu podatkov: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Obdelava naročil
Z Googlom imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi naročil. Med uporabo Google analitike so stroge zahteve Nemških predpisov o varstvu podatkov v celoti izpolnjene.

Demografske značilnosti v Google analitiki
Ta spletna stran zaradi prikaza primernih oglasov obiskovalcem spletne strani v okviru Googlovega oglaševalskega omrežja uporablja funkcijo Googlove analitike "demografske značilnosti". Tako je mogoče izdelati poročila, ki vsebujejo podatke o starosti, spolu in interesih obiskovalcev spletne strani. Ti podatki prihajajo iz Googlovega oglaševanja, zasnovanega na podlagi interesov in temeljijo na podatkih o obiskovalcih, ki jih zagotavljajo ponudniki tretjih strank. Teh podatkov ni mogoče dodeliti določeni osebi. To funkcijo lahko kadarkoli izklopite prek nastavitev na vašem Google računu ali v splošnem prepoveste zbiranje vaših podatkov Google analitiki, kot je prikazano v poglavju "Ugovor zoper zbiranje podatkov".

Trajanje hrambe
Podatki, ki jih Google shrani na nivoju uporabnika in dogodka, so povezani s piškotki, identifikatorji uporabnikov (na primer ID uporabnika) ali oglaševalskimi ID (na primer DoubleClick piškotki, ID Android oglaševanje), se anonimizirajo ali izbrišejo po 14 mesecih. Več informacij boste našli na spletni povezavi: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Hotjar

Ta spletna stran uporablja Hotjar. Ponudnik je Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa (spletna stran: https://www.hotjar.com).

Hotjar je orodje za analizo vašega obnašanja med uporabo te spletne strani. Z orodjem Hotjar je med drugim mogoče beležiti podatke o vaših premikih miške, listanju ter klikanju. Hotjar lahko ugotovi, kako dolgo se je miškin kazalec zadrževal na določenem mestu. Iz teh informacij Hotjar izdela tako imenovane toplotne zemljevide, ki vsebujejo podatke o tem, katera področja spletne strani njen obiskovalec najraje obiskuje.

Nadalje je mogoče ugotoviti, kako dolgo ste se zadrževali na strani in kdaj ste jo zapustili. Ugotovimo tudi lahko, na kateri točki ste zapustili vaše vnose v kontaktnem obrazcu (tako imenovani konverzijski lijaki).

Poleg tega je mogoče uporabiti Hotjar za pridobivanje neposrednih povratnih informacij od obiskovalcev spletne strani. Ta funkcija je predvidena za izboljšanje ponudb upravljavca spletne strani.

Hotjar uporablja tehnologije prepoznavanja uporabnika za namene analize njegovega obnašanja (na primer piškotki ali uporaba prstnega odtisa naprave).

Pravna podlaga za uporabo tega analitičnega orodja je točka f prvega odstavka 6. člena SUVP. Zakoniti interes upravljavca spletne strani je analiza uporabnikovega obnašanja, ki se uporabi za optimiranje spletnih ponudb in njihovega oglaševanja. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev (na primer privolitev za hrambo piškotkov), obdelava poteka izključno na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena SUVP. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.

Onemogočanje Hotjarja
Če želite izklopiti zbiranje podatkov z orodjem Hotjar, kliknite na naslednjo spletno povezave in upoštevajte tamkajšnja navodila: https://www.hotjar.com/opt-out

Prosimo, upoštevajte, da je treba Hotjar onemogočiti posebej za vsak brskalnik in za vsako končno napravo. Več informacij o Hotjarju in njegovih zbranih podatkih boste našli v Hotjarjevi politiki zasebnosti na naslednjih spletni povezavi: https://www.hotjar.com/privacy

Pogodba o obdelavi naročil
Z družbo Hotjar imamo zaradi izpolnjevanja zahtev strogih evropskih predpisov o varstvu podatkov sklenjeno pogodbo o obdelavi naročil.

Google oglasi

Upravljavec spletne strani uporablja Google oglase. Google oglasi je spletni oglaševalski program družbe Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Program Google oglasi nam omogoča prikaz oglasov v Google iskalniku ali na spletnih straneh tretjih oseb tedaj, ko uporabnik v Google vnese določene iskalne izraze (ciljanje na ključne besede). Nadalje se ciljani oglasi lahko prikažejo na podlagi razpoložljivih podatkov o uporabniku, ki jih ima Google (na primer lokacijski podatki in interesi in ciljanje ciljnih skupin). Kot upravljavec spletne strani lahko te podatke z analizo kvantitativno ovrednotimo, na primer, ugotovimo kateri iskalni izraz je povzročil prikaz naših oglasov in koliko oglasov je vodilo do ustreznih klikov.

Pravna podlaga za uporabo Google oglasov je točka f prvega odstavka 6. člena SUVP. Zakoniti interes upravljavca spletne strani je čim učinkovitejše trženje njegovih storitev oziroma izdelkov.

Google AdSense (ni personalizirano)

Ta spletna stran uporablja Google AdSense, storitev za integracijo oglaševanja. Ponudnik je Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google AdSense uporabljamo v "nepersonaliziranem" načinu. V nasprotju s personaliziranim načinom oglasi ne temeljijo na vašem predhodnem obnašanju v vlogi uporabnika in za vas se ne ustvari uporabniški profil. Namesto tega se za izbiro oglaševanja uporabljajo tako imenovane kontekstualne informacije. Oglasi so tako izbrani na podlagi vaše lokacije, vsebine obiskane spletne strani ali vaših trenutnih iskalnih izrazov. Več informacij o razlikah med personaliziranem in nepersonaliziranem ciljanju programa Google AdSense boste našli na spletni povezavi: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Prosimo, upoštevajte, da se piškotki ali primerljive tehnologije prepoznavanja (na primer prstni odtis naprave) lahko uporabljajo tudi tedaj, ko se Google AdSense uporablja v nepersonaliziranem načinu. Kot navaja Google, se uporabljajo za preprečevanje prevar in zlorab.

Pravna podlaga za uporabo AdSense je točka f prvega odstavka 6. člena SUVP. Zakoniti interes upravljavca spletne strani je čim učinkovitejše trženje njegove spletne strani. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena SUVP. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.

Svoje nastavitve v povezavi z oglaševanjem lahko v vašem uporabniškem računu neodvisno nastavite. Če želite to storiti, kliknite na naslednjo povezavo in se prijavite: https://adssettings.google.com/authenticated.

Več informacij o Google tehnologijah oglaševanja je na voljo na spletni povezavi: https://policies.google.com/technologies/adshttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Remarketing (ponovno trženje)

Ta spletna stran uporablja funkcije Google Analytics Remarketing (analiza ponovnega trženja). Ponudnik je Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Remarketing analizira vaše obnašanje v vlogi uporabnika naše spletne strani (na primer klikanje na določene izdelke) in vas na podlagi tega razvrsti v različne oglaševalske ciljne skupine. Med vašim obiskom drugih spletnih ponudb vam posledično prikazuje primerna oglaševalska sporočila (ponovno trženje in ponovno ciljanje).

Nadalje je oglaševalske ciljne skupine, ki jih ustvaril Google Remarketing (ponovno trženje), mogoče povezati z Googlovimi cross-device funkcijami, ki uporabniku sledijo na več napravah (na primer mobilni telefon, pametni televizor in osebni računalnik). Tako je mogoče personalizirana oglaševalska sporočila na podlagi interesov, ki so bila za vas prilagojena na eni napravi (na primer na mobilnem telefonu) in temeljijo na vašem predhodnem obnašanju in načinu surfanja po spletu, prikazovati na vaših drugih napravah (na primer na tabličnem ali osebnem računalniku).

Če imate Googlov račun, lahko ugovarjate zoper personalizirano oglaševanje. To storite s spletno povezavo: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Pravna podlaga za Google Remarketing (ponovno oglaševanje) je točka f prvega odstavka 6. člena SUVP. Zakoniti interes upravljavca spletne strani je čim učinkovitejše trženje njegovih storitev. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena SUVP. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.

Več informacij o določbah glede varstva podatkov je na voljo v Googlovi izjavi o varstvu podatkov na spletni povezavi: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google Conversion Tracking (sledenje konverzijam)

Ta spletna stran uporablja funkcijo Google Conversion Tracking (sledenje konverzijam). Ponudnik je Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Conversion Tracking (sledenje konverzijam) Googlu in nam sporoča, ali je uporabnik izvedel določene korake. Tako lahko vidimo, na katere gumbe na naši spletni strani je uporabnik klikal in kako pogosto je to delal. Izvemo tudi, katere izdelke si je pogosteje ogledoval ali jih naročil. Te informacije se uporabljajo za izdelavo statistike konverzije. Na voljo imamo podatek o celotnem številu uporabnikov, ki so kliknili na naše oglase in tudi, katere korake so izvedli. Podatkov, s katerimi bi lahko osebno identificirali uporabnika, ne dobimo. Za namene identifikacije Google uporablja piškotke ali primerljive tehnologije prepoznavanja.

Pravna podlaga za uporabo funkcije Google Conversion Tracking (sledenje konverzijam) je točka f prvega odstavka 6. člena SUVP. Zakoniti interes upravljavca spletne strani je analiza uporabnikovega obnašanja. Ta analiza se uporabi za optimiranje spletnih ponudb in njihovega oglaševanja. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev (na primer privolitev za hrambo piškotkov), obdelava poteka izključno na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena SUVP. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.

Več informacij o Google Conversion Tracking (sledenje konverzijam) je na voljo v Googlovi izjavi o varstvu podatkov na spletni povezavi: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Facebook Pixel

Ta spletna stran se uporablja za merjenje konverzije akcijskih pikslov obiskovalca Facebooka. Ponudnik te storitve je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Vendar se po navedbah Facebooka zbrani podatki prenesejo tudi v ZDA in druge tretje države.

Na ta način je mogoče slediti obnašanju obiskovalcev strani potem, ko so bili s klikom na Facebookov oglas preusmerjeni na spletno stran ponudnika. To omogoča statistično vrednotenje učinkovitosti Facebookovih oglasov in izdelavo tržnih raziskav ter optimiranje prihodnjih oglaševalskih korakov.

Za nas, kot upravljavca spletne strani, so zbrani podatki anonimni. O identiteti uporabnikov ne moremo sklepati ničesar. Vendar je Facebook tisti, ki shranjuje in obdeluje podatke. Tako je mogoča povezava na ustrezen uporabniški profil in Facebook lahko podatke uporabi za svoje oglaševalske namene v skladu s Facebookovo podatkovno politiko. To Facebooku omogoča namestitev oglasov na Facebook strani in tudi izven Facebooka. Upravljavec strani ne more vplivati na uporabo podatkov.

Pravna podlaga za Facebook Pixel je točka f prvega odstavka 6. člena SUVP. Zakoniti interes upravljavca spletne strani so učinkoviti oglaševalski koraki, vključno z družbenimi omrežji. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev (na primer privolitev za hrambo piškotkov), obdelava poteka izključno na podlagi točke a prvega ostavka 6. člena SUVP. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.

Več informacij o varstvu vaše zasebnosti boste našli v Facebookovih informacijah o varstvu podatkov na spletni povezavi: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkcijo ponovnega oglaševanja Custom Audiences (ciljne skupine po meri) v oglaševalskih nastavitvah lahko izključite na spletni povezavi https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Pri tem morate biti prijavljeni v Facebook.

Če Facebook računa nimate, lahko Facebookovo oglaševanje na podlagi uporabe spletne strani onemogočite na spletni strani Evropskega združenja za interaktivno digitalno oglaševanje (European Interactive Digital Advertising Alliance): http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn Insight Tag

Ta spletna stran uporablja LinkedIn funkcijo Insight tag. Ponudnik te storitve je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Obdelava podatkov s funkcijo LinkedIn Insight Tag
S pomočjo funkcije LinkedIn Insight Tag prejmemo podatke o obiskovalcih naše spletne strani. Če je obiskovalec registriran v LinkedInu, lahko analiziramo tudi njegove poklicne podatke (npr. karierni nivo, velikost podjetja, država, lokacija, panoga in službeni naziv). Tako lahko spletno stran bolje prilagodimo posameznim ciljnim skupinam. Nadalje lahko s funkcijo LinkedIn Insight Tags ugotovimo, ali so obiskovalci naših spletnih strani opravili nakup oziroma naredili kaj drugega (merjenje konverzije). Konverzijo je mogoče meriti in prenašati tudi na različnih napravah (na primer iz osebnega računalnika na tablični računalnik). LinkedIn Insight Tag omogoča torej funkcijo ponovnega ciljanja, ki nam dovoljuje prikaz ciljanega off-site oglaševanja za obiskovalce naše spletne strani. Po navedbah LinkedIna se prejemnika oglasov ne identificira.
LinkedIn zbira tudi tako imenovane log datoteke (dnevniške datoteke) (URL, napotitveni URL, IP naslov, značilnosti naprave in brskalnika ter ura dostopa). IP naslovi se skrajšajo ali (če se uporabljajo za dostop do LinkedIn članov prek naprav) zgostijo (psevdonimizirajo). Neposredni identifikatorji LinkedIn članov se po sedmih dneh izbrišejo. Preostali psevdonimizirani podatki so pozneje izbrišejo v roku 180 dni.
Podatkov, ki jih zbere LinkedIn, kot upravljavec spletne strani ne moremo dodeliti posameznikom. LinkedIn zbrane osebne podatke obiskovalcev spletne strani shrani na svojih strežnikih v ZDA in jih uporablja v okviru svojega oglaševanja. Več informacij boste našli v LinkedInovi izjavi o varstvu podatkov na spletni povezavi https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Pravna podlaga
Pravna podlaga za uporabo funkcije LinkedIn Insight je točka f prvega odstavka 6. člena SUVP. Zakoniti interes upravljavca spletne strani so učinkoviti oglaševalski koraki, vključno z družbenimi omrežji. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev (na primer privolitev za hrambo piškotkov), obdelava poteka izključno na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena SUVP. Privolitev lahko kadarkoli prekličete. Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih določbah Komisije EU. Več informacij boste našli na spletnih povezavah: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa in https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Ugovor zoper uporabo funkcije LinkedIn Insight Tag
Ugovor zoper analizo uporabnikovega obnašanja in ciljanega oglaševanja prek LinkedIna boste našli na spletni povezavi: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.Poleg tega lahko LinkedIn člani nadzirajo uporabo svojih osebnih podatkov za oglaševalske namene v nastavitvah računa. Če želite LinkedInu preprečiti povezavo med zbranimi podatki na naši spletni strani in vašim LinkedIn računom, se morate pred obiskom naše spletne strani odjaviti iz svojega LinkedIn računa.

Sklenitev pogodbe o obdelavi naročil
S podjetjem LinkedIn imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi naročil.

Qualtrics

Pri upravljanju izkušenj kupcev, zasnovi plošč, izvajanju ter analizi anket uporabljamo storitve podjetja Qualtrics, ki jih ponuja družba Qualtrics LLC, 400 West Qualtrics Drive, Provo, UT 84606, ZDA. Na Qualtrics platformo se podatki posredujejo v 256-bit TLS/SSL šifriranju in so popolnoma psevdonimizirani. Podatki se ne bodo posredovali ali prenašali tretjim osebam in bodo izbrisani potem, ko bodo izpolnili svoj namen. Privolitev za zbiranje, prenos in obdelavo podatkov se lahko kadarkoli prekliče. Več informacij o varovanju podatkov pri družbi si lahko ogledate na spletni povezavi:
https://www.qualtrics.com/privacy-statement.

Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena SUVP. Privolitev se lahko kadarkoli prekliče.

Če ne želite, da vaše podatke ne obdeluje družba Qualtrics, ne sodelujte v naših anketah.

Poleg običajnih pogodbenih določb in dogovoru o obdelavi naročil smo z družbo Qualtrics sklenili daljnosežni načrt, ki ureja varovanje podatkov. Vaši podatki bodo shranjeni znotraj EU. Ne glede na to obstajajo morebitna tveganja, ki se jim kljub obstoječim varnostnim ukrepom za varovanje in varstvo obdelave podatkov ni mogoče popolnoma izogniti. Ta tveganja so zlasti:

• Lahko se zgodi, da vaše osebne podatke obdela družba Microsoft izven okvira dejanskega namena izpolnitve naročila ter te podatke prejmejo tretje osebe.
• Lahko ne bo mogoče trajno uveljavljati vaših pravic zoper družbo Qualtrics.

6. Novičnik

Podatki novičnika

Če želite prejemati na naši spletni strani ponujene novice, potrebujemo vaš elektronski naslov in dovoljenje, da preverimo, ali ste imetnik posredovanega elektronskega naslova in privolitev, da se strinjate glede prejemanja novic. Poleg tega se podatki ne zbirajo oziroma se zbirajo le na prostovoljni osnovi. Te podatke uporabljamo izključno za pošiljanje zahtevanih informacij in jih ne posredujemo tretjim osebam.

V obrazec za registracijo na novičnik vneseni podatki se obdelujejo izključno na podlagi vaše privolitve (točka a prvega odstavka 6. člena SUVP). Svojo privolitev za hrambo podatkov in za uporabo elektronskega naslova za pošiljanje novičnika lahko kadarkoli prekličete. To lahko storite s pomočjo spletne povezave "Odjavi" v novičniku. Na zakonitost obdelave podatkov, ki je bila izvedena pred izdajo tega preklica, ta preklic ne vpliva.

Podatke, ki ste jih posredovali za prejemanje novičnika, shranimo oziroma jih shrani ponudnik storitev. Če se odjavite od prejemanja novičnika, se podatki po vaši odjavi izbrišejo iz seznama prejemnikov novičnika. Na podatke, ki smo jih shranili za druge namene, zgoraj opisano ne vpliva.

Po vaši odjavi iz seznama prejemnikov novičnika bomo na črni seznam shranili vaš elektronski naslov oziroma ga bo shranil ponudnik storitve prejemanja novičnika. Razlog temu je preprečitev pošiljanja elektronskih sporočil v prihodnje. Podatki s črnega seznama se uporabljajo le za to in se ne povezujejo z drugimi podatki. To je v vašem in našem interesu v povezavi z izpolnjevanjem zakonskih zahtev glede pošiljanja novičnika (zakoniti interes v smislu točke f prvega odstavka 6. člena SUVP). Hramba na črnem seznamu ni časovno omejena. Zoper to hrambo lahko ugovarjate, če vaši interesi prevladajo nad našimi zakonitim interesi.

7. Vtičniki in orodja

YouTube z okrepljenim varstvom podatkov

Ta spletna stran ima vstavljene videoposnetke iz YouTuba. Upravljavec strani je Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

YouTube uporabljamo v razširjenem načinu varstva podatkov. Po navedbah YouTuba to pomeni, da YouTube ne shrani nobenih podatkov o obiskovalcih te spletne strani pred njihovim ogledom video posnetka. Vendar razširjen način varstva podatkov nujno ne izključuje razkritja podatkov partnerjem družbe YouTube. Tako YouTube vzpostavi povezavo z omrežjem Google DoubleClick neodvisno od tega, ali ste si ogledali video posnetek.

Čim zaženete YouTube videoposnetek na tej spletni strani, se vzpostavi povezava z YouTube strežniki. S tem se YouTube strežniku sporoči, katere izmed naših strani ste obiskali. Če ste prijavljeni v svoj YouTube račun, omogočite YouTubu, da dodeli podatke o vašem surfanju po spletni strani neposredno vašemu osebnemu profilu. To lahko preprečite z odjavo iz vašega YouTube računa.

Nadalje lahko YouTube po zagonu video posnetka ali uporabi primerljivih tehnologij prepoznavanja (prstni odtis naprave) na vaše končne naprave shrani različne piškotke. Na način YouTube lahko pridobi podatke o obiskovalcih te spletne strani. Ti podatki se med drugim uporabljajo za statistično vrednotenje ogledov video posnetkov, večjo prijaznost do uporabnika in za preprečevanje poskusov prevar.

Kjer je uporabno, se po zagonu predvajanja YouTube video posnetka lahko sprožijo nadaljnji postopki obdelave podatkov, na katere nimamo vpliva.

YouTube uporabljamo zaradi zagotavljanja privlačne predstavitve naših spletnih ponudb. To predstavlja zakoniti interes v smislu točke f prvega odstavka 6. člena SUVP. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena SUVP. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.

Več informacij o varstvu podatkov v družbi YouTube boste našli v njihovi izjavi o varstvu podatkov na spletni povezavi: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google zemljevidi

Ta spletna stran uporablja storitev z uporabo zemljevidov družbe Google Maps prek API. Ponudnik je Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Za shranjevanje vaših IP naslovov je potrebna uporaba funkcij Google zemljevidi. Te informacije se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se tam shranijo. Ponudnik te strani nima vpliva na ta prenos podatkov.

Google zemljevidi se uporabljajo za zagotavljanje privlačne predstavitve naših spletnih ponudb in za lažje iskanje krajev, navedenih na spletni strani. To predstavlja zakonit interes v smislu točke f prvega odstavka 6. člena SUVP. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena SUVP. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.

Več informacij o ravnanju s podatki o uporabnikih boste našli v Googlovi izjavi o varstvu podatkov na spletni povezavi: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. Ponudniki eCommerce in plačil

Obdelava podatkov (podatki o kupcu in pogodbeni podatki)

Osebne podatke zbiramo in uporabljamo samo, če je to potrebno za vzpostavitev, vsebino ali dopolnitev pravnega razmerja (inventurni podatki). To poteka na podlagi točke b prvega odstavka 6. člena SUVP, ki dovoljuje obdelavo podatkov za pogodbena ali predpogodbena dejanja. Osebne podatke o uporabi te spletne strani (uporabniški podatki) zbiramo, obdelujemo in uporabljamo samo tedaj, če s tem lahko uporabniku omogočimo uporabo storitve ali uporabnik lahko zanjo plača.

Zbrani podatki o kupcu se po zaključku naročila ali zaključku poslovnega razmerja izbrišejo. Zakonsko določena obdobja trajanja hrambe se ne spremenijo.

Prenos podatkov na podlagi sklenitvi pogodbe za spletne trgovine, trgovce in dostave blaga

Tretjim osebam posredujemo osebne podatke samo tedaj, če je to potrebno za izvajanje pogodbe, na primer družbam, ki smo jih izbrali za dostavljanje blaga ali kreditnim ustanovam v povezavi z obdelavo plačil. Preostali prenosi podatkov se ne izvajajo oziroma se izvajajo samo v primerih vaše izrecne privolitve zanje. Vaših podatkov brez vaše izrecne privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam, na primer za oglaševalske namene.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka b prvega odstavka 6. člena SUVP, ki dovoljuje obdelavo podatkov zaradi izpolnjevanja pogodbenih ali predpogodbenih dejanj.

Prenos podatkov na podlagi sklenitve pogodbe za storitve in digitalne vsebine

Tretjim osebam posredujemo osebne podatke samo tedaj, če je to potrebno za izvajanje pogodbe, na primer kreditnim ustanovam v povezavi z obdelavo plačil.

Preostali prenosi podatkov se ne izvajajo oziroma se izvajajo samo v primerih vaše izrecne privolitve zanje. Vaših podatkov brez vaše izrecne privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam, na primer za oglaševalske namene.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka b prvega odstavka 6. člena SUVP, ki dovoljuje obdelavo podatkov zaradi izpolnjevanja pogodbenih ali predpogodbenih dejanj.

PayPal

Na tej spletni strani med drugim ponujamo plačilo prek sistema PayPal. Ponudnik te plačilne storitve je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (v nadaljevanju PayPal).

Če ste izbrali plačilo prek sistema PayPal, se bodo podatki, ki ste jih vnesli, posredovali družbi Paypal.

Pravna podlaga za prenos vaših podatkov družbi PayPal je točka a prvega odstavka 6. člena SUVP (vsebina) in točka b prvega odstavka 6. člena SUVP (obdelava v smislu izvajanja pogodbe). Privolitev za obdelavo podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na veljavnost pretekle obdelave podatkov.

BS PAYONE

Če ste izbrali plačilo s kreditno kartico s ponudnikom plačilnih storitev BS PAYONE, plačilo izvede družba BS PAYONE GmbH, Lyoner Strasse 9 60528 Frankfurt/Main. Tej družbi posredujemo vaše informacije, ki ste jih vnesli v okviru naročila in kot informacije o vašem naročilu v skladu s točko b prvega odstavka 6. člena SUVP. Vaši podatki se posredujejo samo zaradi plačila, ki ga izvede ponudnik plačilnih storitev BS PAYONE in samo v za to potrebnem obsegu.

ConCardis

Če ste izbrali plačilo s kreditno kartico s ponudnikom plačilnih storitev ConCardis GmbH, plačilo izvede družba ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn. Tej družbi posredujemo vaše informacije, ki ste jih vnesli v okviru naročila in kot informacije o vašem naročilu v skladu s točko b prvega odstavka 6. člena SUVP. Vaši podatki se posredujejo samo zaradi plačila, ki ga izvede ponudnik plačilnih storitev ConCardis in samo v za to potrebnem obsegu. Več informacij o politiki zasebnosti družbe ConCardis boste našli na naslednjem URL-ju: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung

9. Spletne avdio in video konference (konferenčna orodja)

Obdelava podatkov

Spletne konference med drugim uporabljamo za komunikacijo z našimi strankami. Individualno uporabljena orodja so navedena v nadaljevanju. Če z nami komunicirate prek spletnih video oziroma avdio konferenc, zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke. Enako veja za ponudnika uporabljenega konferenčnega orodja.

Konferenčna orodja zbirajo vse posredovane/vnesene podatke (elektronske naslove in/ali vašo telefonsko številko). Nadalje konferenčna obdelujejo podatke, kot so trajanje konference, začetni in končni čas (ura) udeležb na konferenci, število udeležencev in druge informacije, povezane s komunikacijskim procesom (meta podatki).

Poleg tega ponudnik orodja obdeluje vse tehnične podatke, ki se zahtevajo za potek spletne komunikacije. To še zlasti vključuje podatke o IP naslovih, MAC naslovih, ID naprav, vrsti naprav, vrsti in verziji operacijskega sistema, vrsti kamere, mikrofona ali zvočnikov ter vrsti povezave.

Če se vsebine izmenjujejo, nalagajo ali so kako drugače razpoložljive v povezavi z orodjem, se prav tako shranijo na strežnikih ponudnikov orodij. Take vsebine vključujejo, a niso omejene na posnetke v oblaku, sporočila klepeta/takojšnja sporočila, glasovna sporočila, naložene fotografije, table in druge informacije, ki se delijo med uporabo storitve.

Prosimo, upoštevajte, da nimamo popolnega nadzora nad obdelavo podatkov, ki jo izvajajo uporabljena orodja. Naše možnosti v veliki meri določa korporacijska politika posameznih ponudnikov. Več informacij o obdelavi podatkov prek konferenčnih rodij boste našli v izjavah o varstvu podatkov za posamezna uporabljena orodja, kot je navedeno pod tem besedilom.

Cilj in pravna podlaga

The conference tools are used to communicate with prospective or existing contractual partners or to offer certain services to our customers (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b GDPR). Furthermore, the use of the tools serves the general simplification and acceleration of communication with us or our company (legitimate interest within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Insofar as consent has been requested, the tools in question are used on the basis of this consent; consent can be revoked at any time with effect for the future.

Trajanje hrambe

Podatki, ki smo jih zbrali s pomočjo video in konferenčnih orodij, se iz naših sistemov izbrišejo, nemudoma po tem, ko vi tako zahtevate, prekličete svojo privolitev za njihovo shranjevanje oziroma se cilj, zaradi katerega se podatki shranjujejo, ne uporablja več. Shranjeni piškotki ostanejo v vaši napravi, dokler jih ne izbrišete. Zakonsko določena obdobja trajanja hrambe se ne spremenijo. Na trajanje hrambe vaših podatkov, ki so shranjeni pri upravljavcih konferenčnih orodij za njihove lastne namene, nimamo vpliva. Za več informacij neposredno kontaktirajte upravljavce konferenčnih orodij.

Uporabljena konferenčna orodja

Uporabljamo naslednja konferenčna orodja:

We use Cisco WebEx. Ponudnik te storitve je Cisco Systems GmbH, Parkring 20, D-85748 Garching. Več informacij o obdelavi podatkov boste našli v izjavi o varstvu podatkov družbe Cisco na spletni povezavi:
https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html.

Sklenitev pogodbe o obdelavi naročil

S ponudnikom Cisco imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi naročil. Med uporabo Google analitike so stroge zahteve Nemških predpisov o varstvu podatkov v celoti izpolnjene.

10. Lastne storitve

Ravnanje s podatki prosilca za delo

Ponujamo vam možnost prijave za delo pri nas (na primer prek elektronske pošte, pošte ali prek spletnega obrazca). V nadaljevanju so opisani obseg, cilj in uporaba vaših zbranih podatkov kot del prijave za delo. Zagotavljamo vam, da vaše podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo v skladu z uporabnimi zakonskimi predpisi o varstvu podatkov in drugih obvezujočih določb ter tudi, da se vaši podatki obravnavajo strogo zaupno.

Obseg in namen zbiranja podatkov

Če nam pošljete prijavo za delo, vaše podatke obdelamo (na primer kontaktni in komunikacijski podatki, prijavna dokumentacija, opombe med razgovorom, itd.) v obsegu, potrebnem za odločitev o sklenitvi delovnega razmerja. Pravna podlaga za to je točka b prvega odstavka 6. člena SUVP (začetek splošne pogodbe) in, če ste podali privolitev, točka a prvega odstavka 6. člena SUVP. Privolitev lahko kadarkoli prekličete. Vaši osebni podatki se posredujejo samo znotraj našega podjetja osebam, ki so vključene v obravnavo vaše prijave za delo.

Če je bila prijava za delo uspešna, se z vaše strani posredovani podatki na podlagi točke b prvega odstavka 6. člena SUVP shranijo v naših sistemih za obdelavo podatkov zaradi vzpostavitve delovnega razmerja.

Trajanje hrambe podatkov

Če vam ne moremo ponuditi dela, če zavrnete pogodbo o delu ali umaknete svojo prijavo za delo, si pridržujemo pravico do hrambe vaših posredovanih podatkov na podlagi naših zakonitih interesov (točka f prvega odstavka 6. člena SUVP) za obdobje do 6 mesecev od zaključka obravnave prijave za delo (zavrnitev ali umik prijave za delo). Nato se podatki izbrišejo ter fizična dokumentacija prijave za delo se uniči. Hramba je predvidena zlasti kot dokaz v primeru pravnega spora. Če je očitno, da se bodo ti podatki potrebovali po izteku 6-mesečnega obdobja (na primer zaradi bližajočega se pravnega spora ali zaradi pravnega spora v teku), se ti podatki izbrišejo tedaj, ko potrebe po njihovi nadaljnji hrambi ni več.

Trajanje hrambe je lahko daljše, če ste podali svojo privolitev (točka a prvega odstavka 6. člena SUVP) ali v primerih, kjer se zaradi obvezne hrambe podatki ne morejo izbrisati.

Dovoljenje za vstop v bazen prosilcev

Če vam ne moremo ponuditi dela, vas morda lahko vključimo v naš bazen prosilcev. Če je mogoče, se vsa dokumentacija in podatki iz prijave za delo prenesejo v bazen prosilcev zaradi morebitne vzpostavitve stika z vami v primeru ustreznih prostih delovnih mest.

Dovoljenje za vstop v bazen prosilcev temelji izključno na vaši osebni privolitvi (točka a prvega odstavka 6. člena SUVP). Podajanje privolitve je prostovoljno in ni povezano s tekočo obravnavo prijave za delo. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svojo privolitev kadarkoli prekliče. V takem primeru se podatki nepreklicno izbrišejo iz bazena prosilcev razen tedaj, če za njihovo hrambo obstajajo zakonski razlogi.
Podatki iz bazena prosilcev se nepreklicno izbrišejo najpozneje dve leti po podani privolitvi.