Cod de Conduită EGGER

Valorile noastre definesc comportamentul nostru. Sustenabilitatea, calitatea și respectul sunt componente importante ale culturii noastre organizaționale și premisele esențiale pentru succesul nostru.
Conduita noastră este integră, plină de respect și corectitudine față de angajați, parteneri comerciali și terți, asigurând companiilor noastre un management în acord cu prevederile naționale și internaționale. Proprietarii, Conducerea Grupului și Consiliul Consultativ aderă la acest cod etic și confirmă susținerea lor pentru implementarea acestuia în viața profesională.

Link - Codul de Conduită EGGER (PDF)

Politica de Prevenire a Accidentelor Majore

Politica de Prevenire a Accidentelor Majore

EGGER Technologia, prin organismul de conducere, se angajează să își desfășoare toate activitățile în deplină conformitate cu prevederile stabilite de legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major. Astfel, compania se obligă să reducă la minim aceste riscuri și să utilizeze toate resursele necesare pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

Politica de Prevenire

Broșura Seveso

Broșura Seveso

Instalația de adezivi desfăşoară pe amplasamentul din cadrul platformei industriale EGGER activităţi în domeniul producţiei de adezivi şi răşini de impregnare. Aceste produse sunt folosite ca materie primă pentru producţia plăcilor aglomerate din lemn şi a hârtiei impregnate pentru înnobilarea plăcilor din lemn. Adezivii şi răşinile sunt produse în condiţii de maximă siguranţă în perimetrul fabricii din zona Rădăuţi.

Broșura Seveso (PDF)

Autorizația Integrată de Mediu (AIM)

Autorizația Integrată de Mediu (AIM)

Autorizația Integrată de Mediu este un document public prin care este reglementată activitatea beneficiarului în cadrul unor parametri. AIM este emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava după un lung proces de autorizare în cadrul căruia s-au realizat studii independente de impact potențial asupra mediului și a sănătății dar și mai multe dezbateri publice cu cetățenii și factorii interesați.

Autorizația Integrată de Mediu

Rapoarte de monitorizare

Realizăm lunar și trimestrial rapoarte de monitorizare în care sunt menționate valorile măsurate împreună cu limitele maxime admise. Rezultatele sunt puse la dispoziția autorităților și publicului și pot fi consultate la sediul APM Suceava dar și online, pe site-ul EGGER, în secțiunea dedicată.

Rapoarte de monitorizare