Activitatea energetica

EGGER utilizează materia primă în cel mai bun mod posibil. Compania se concentrează pe unități de producție integrate, în care resursele sunt valorificate în mod optim, inclusiv pentru producerea energiei regenerabile. Astfel, în anul 2014 EGGER a pus în funcțiune o Centrală termoelectrică în cogenerare, pe bază de biomasă, având o putere electrică instalată de 14,50 MW. Grupul de firme a investit 35 de milioane de EUR producția de energie electrică și termică, ecologică și regenerabilă; în conformitate cu principiile companiei și cu respectul față de mediul înconjurător.
Anterior punerii în funcțiune a primei unități de producție a plăcilor din lemn, societatea noastră a construit și operează o Stație de transformare 110/20kV prin care se asigură legătura energetică a Platformei Industriale cu Sistemul Energetic Național.
Având în vedere preocuparea societății în ceea ce privește energia electrică și dezvoltarea acesteia, EGGER a solicitat și obținut următoarele Licențe ANRE:

  • Licența pentru distribuția energiei electrice nr. 1179/ 13.02.2013;
  • Licența pentru desfășurarea activității de furnizare a energiei electrice nr. 1468/ 11.12.2013;
  • Licența de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice produse în cogenerare nr. 1671/ 26.06.2014;

EGGER Romania S.R.L.

Cărăuleanu Gabriel, Manager Departament Energetic

Str. Austriei nr 2, mun. Rădăuți, jud. Suceava, 725400

T/F 0372 438 818

Contactaţi-ne

Legislaţie

Distribuția energiei electrice

Producerea energiei electrice

Furnizarea energiei electrice

Etichetă energie electrică

In conformitate cu Ordinului ANRE nr.69/ 2009 - Regulamentul de etichetare a energiei electrice furnizate la consumatori art.22, furnizorul de energie electrică EGGER Romania S.R.L. are obligația să publice pe site-ul eticheta privind energia electrica.

Raportări privind activitatea de soluționare a plângerilor clienților finali

Reclamatiile consumatorilor finali

Procedura operațională privind soluționarea plângerilor de la clienții finali alimentați cu energie electrică

Formular depunere plângere