1. Protecția datelor dintr-o privire

Indicații generale

Următoarele indicații oferă o privire de ansamblu simplificată cu privire la ceea ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați această pagină web, vă abonați la buletinul informativ, atunci când sunt implicate comerțul electronic și procesatori de plăți, când participați la conferințe audio și video sau utilizați serviciile proprii, în special în cadrul procesului de depunere a unei candidaturi. Datele cu caracter personal sunt toate datele prin care puteți fi identificat personal.

Colectarea datelor pe această pagină web

Cine este responsabil pentru colectarea datelor pe această pagină web? Prelucrarea datelor pe această pagină web este efectuată de către operatorul paginii web. Puteți găsi datele de contact ale acestuia în trimiterile către entitatea responsabilă, precum și în caseta tehnică a acestei pagini web.

Cum vă colectăm datele?

Datele dumneavoastră sunt colectate, pe de-o parte, prin furnizarea acestora de către dumneavoastră. În situația de față, poate fi vorba, de ex., despre date pe care le introduceți într-un formular de contact.
Alte date sunt colectate de sistemele noastre IT în mod automat sau prin consimțământul dumneavoastră la vizitarea paginii web. Acestea sunt îndeosebi date tehnice (de ex., browserul de internet, sistemul de operare sau ora accesării paginii). Colectarea acestor date se face automat, de îndată ce accesați această pagină web.

Pentru ce utilizăm datele dumneavoastră?

O parte din date sunt colectate pentru a garanta furnizarea fără erori a paginii web. Alte date pot fi utilizate pentru analiza comportamentului dumneavoastră în calitate de utilizator.

Ce drepturi aveți cu privire la datele dumneavoastră?

Aveți întotdeauna dreptul să primiți gratuit informații despre originea, destinatarii și scopul datelor dumneavoastră cu caracter personal salvate. În plus, aveți dreptul să cereți rectificarea sau ștergerea acestor date. Dacă v-ați oferit consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, acesta poate fi revocat în orice moment pe viitor. De asemenea, aveți dreptul să cereți, în anumite condiții, limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În plus, aveți dreptul de a depune o plângere autorității de supraveghere responsabile.
În acest scop, precum și pentru alte întrebări despre subiectul protecției datelor, ne puteți contacta oricând la adresa indicată în caseta informativă.

Instrumente de analiză și instrumente ale furnizorilor terți

Când vizitați această pagină web, comportamentul dumneavoastră de navigare poate fi evaluat în mod statistic. Această acțiune are loc îndeosebi cu așa-numitele programe de analiză.

Informațiile detaliate despre aceste programe de analiză se găsesc în următoarea declarație privind protecția datelor.

2. Hosting și Content Delivery Networks (CDN)

Amazon Web Services (AWS)

Pagina noastră web este găzduită de către AWS. Furnizorul este Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg (denumit în continuare AWS).

Atunci când vizitați pagina noastră web, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe serverele AWS. În acest context, date cu caracter personal pot fi transmise și către compania-mamă a AWS din SUA. Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard UE. Detalii găsiți aici: https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/ .
Informații suplimentare puteți găsi în declarația privind protecția datelor a AWS: https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls .

Utilizarea AWS are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f RGPD. Avem un interes legitim cu privire la o reprezentare cât mai fiabilă posibil a paginii noastre web. În măsura în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și § 25 alin. 1 TTDSG (Legea privind protecția datelor din telecomunicații și telemedia), în măsura în care consimțământul include salvarea de module cookie sau accesul la informații din terminalul utilizatorului (de ex. amprentarea de dispozitive) în sensul TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment.

Compania dispune de o certificare conform „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF este un acord încheiat între Uniunea Europeană și SUA, care are rolul de a asigura respectarea standardelor europene de protecție a datelor în cazul prelucrării datelor în SUA. Fiecare companie certificată conform DPF se obligă să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Găsiți informații suplimentare în acest sens de la furnizor la următorul link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active

Prelucrarea datelor

Am încheiat un contract pentru prelucrarea datelor (AVV) cu furnizorul mai sus menționat. Este vorba despre un contract impus de legislația privind protecția datelor, care garantează faptul că acesta prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor paginii noastre web numai conform instrucțiunilor noastre și cu respectarea RGPD.

Amazon CloudFront CDN

Utilizăm Content Delivery Network Amazon CloudFront CDN. Furnizorul este Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg (denumit în continuare „Amazon“).

Amazon CloudFront CDN este de fapt Content Delivery Network distribuit la nivel global.. Astfel se realizează din punct de vedere tehnic transferul de informații dintre browserul dumneavoastră și pagina noastră prin intermediul Content Delivery Network. Astfel putem crește accesibilitatea globală și performanța paginii noastre web.

Utilizarea Amazon CloudFront CDN se bazează pe interesul nostru legitim cu privire la o punere la dispoziție cât mai lipsită de erori și sigură a ofertei noastre online (art. 6 alin. 1 lit. f RGPD).

Transferul de date în SUA este susținut de clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii găsiți aici: https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/ .

Informații suplimentare cu privire la Amazon CloudFront CDN găsiți aici: https://aws.amazon.com/cloudfront/?nc1=h_ls .

Compania dispune de o certificare conform „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF este un acord încheiat între Uniunea Europeană și SUA, care are rolul de a asigura respectarea standardelor europene de protecție a datelor în cazul prelucrării datelor în SUA. Fiecare companie certificată conform DPF se obligă să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Găsiți informații suplimentare în acest sens de la furnizor la următorul link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active

Prelucrarea datelor

Am încheiat un contract pentru prelucrarea datelor (AVV) în vederea utilizării serviciului mai sus menționat. Este vorba despre un contract impus de legislația privind protecția datelor, care garantează faptul că acesta prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor paginii noastre web numai conform instrucțiunilor noastre și cu respectarea RGPD.

3. Indicații generale și informații obligatorii

Protecția datelor

Știm că protecția datelor este importantă pentru dumneavoastră. De aceea tratăm această protecție cu multă seriozitate. Tratăm confidențial datele dumneavoastră cu caracter personal și în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și dorim să vă informăm transparent cu privire la aceasta prin prezenta declarație privind protecția datelor.

Când intrați pe această pagină web sunt colectate diferite date cu caracter personal. Prezenta declarație privind protecția datelor explică care date sunt colectate de noi și pentru ce le utilizăm. Aceasta mai explică cum și în ce scop are loc această acțiune.

Atragem atenția asupra faptului că transferul de date prin internet (de ex., în cazul comunicării prin e-mail) poate prezenta lacune de securitate. O protecție fără lacune a datelor împotriva accesării de către terți nu este posibilă.

Indicație cu privire la entitatea responsabilă

Entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor de pe această pagină web este:
FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol, Austria
Telefon: +43 50 600
E-mail

Responsabilul cu protecția datelor impus de lege

La momentul actual, operatorul nu este obligat să numească un responsabil cu protecția datelor.

Durata stocării

În măsura în care în prezenta declarație privind protecția datelor nu a fost numită o durată specifică de stocare, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate de către noi până când scopul prelucrării datelor nu mai este aplicabil. Dacă doriți să formulați o solicitare justificată de ștergere sau vă retrageți consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, datele dumneavoastră vor fi șterse în măsura în care nu avem alte motive admisibile legal pentru stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (de ex. termene de păstrare impuse de legislația fiscală sau comercială); în acest din urmă caz, ștergerea va avea loc după încetarea acestor motive.

Indicații generale cu privire la temeiurile juridice ale prelucrării datelor pe această pagină web

În măsura în care ați fost de acord cu prelucrarea datelor, vă prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a RGPD resp. art. 9 alin. 2 lit. a RGPD, în măsura în care sunt prelucrate categorii speciale de date conform art. 9 alin. 1 RGPD. În cazul unui consimțământ expres cu privire la transferul datelor cu caracter personal către state terțe, prelucrarea datelor are loc de asemenea în temeiul art. 49 alin. 1 lit. a RGPD. În măsura în care ați fost de acord cu salvarea de module cookie sau cu accesul la informații din terminalul dumneavoastră (de ex. prin amprentarea de dispozitive), prelucrarea datelor are loc de asemenea în temeiul § 25 alin. 1 TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment. În cazul în care datele dumneavoastră sunt necesare pentru executarea unui contract sau pentru executarea de măsuri precontractuale, vă prelucrăm datele în temeiul art. 6 alin. 1 lit. b RGPD. În plus, vă prelucrăm datele, în măsura în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. c RGPD. În plus, prelucrarea datelor poate avea loc în temeiul interesului nostru legitim conform art. 6 alin. 1 lit. f, în baza informărilor din secțiunile prezentei declarații privind protecția datelor.

Destinatarii datelor cu caracter personal

În cadrul activității noastre comerciale, colaborăm cu diferite entități externe. În acest context, parțial este necesară și o transmitere a datelor cu caracter personal către aceste entități externe. Transmitem date cu caracter personal mai departe către entități externe numai atunci când acest lucru este necesar în cadrul executării unui contract, dacă suntem obligați prin lege în acest sens (de ex., transmiterea de date către autoritățile fiscale), dacă avem un interes legitim conform art. 6 alin. 1 lit. f RGPD cu privire la transmitere sau dacă transmiterea datelor este permisă în baza unui alt temei juridic. În cazul în care intervin persoane împuternicite de către operator, transmitem datele cu caracter personal ale clienților noștri numai în temeiul unui contract valabil privind prelucrarea datelor. În cazul unei prelucrări comune, se încheie un contract cu privire la prelucrarea comună.

Indicație privind transmiterea datelor către state terțe nesigure din punct de vedere al legislației privind protecția datelor, precum și transmiterea către companii din SUA care nu sunt certificate DPF

Utilizăm, printre altele, instrumente de la companii cu sediul în state terțe nesigure din punct de vedere al legislației privind protecția datelor, precum și instrumente din SUA ai căror furnizori nu sunt certificați conform EU-US-Data Privacy Framework (DPF). Atunci când aceste instrumente sunt active, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către aceste state și prelucrate acolo. Atragem atenția asupra faptului că în statele terțe nesigure din punct de vedere al legislației privind protecția datelor nu poate fi garantat un nivel al protecției datelor comparabil cu cel din UE.

Atragem atenția asupra faptului că SUA, în calitate de stat terț sigur, prezintă un nivel de protecție a datelor comparabil în principiu cu cel din UE. Astfel, transferul de date în SUA este permis, dacă destinatarul deține o certificare conform „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF) sau dispune de garanții suplimentare adecvate. Găsiți informații privind transmiterea către state terțe, inclusiv destinatarii datelor, în prezenta declarație privind protecția datelor.

Revocarea consimțământului cu privire la prelucrarea datelor

Multe proceduri de prelucrare a datelor sunt posibile doar cu consimțământul dumneavoastră expres. Vă puteți revoca oricând consimțământul deja oferit. Legalitatea prelucrării datelor, efectuată până la momentul revocării, nu este afectată de revocare.

Dreptul la opoziție împotriva colectării datelor în cazuri speciale, precum și împotriva publicității directe (art. 21 RGPD)

DACĂ PRELUCRAREA DATELOR ESTE EFECTUATĂ ÎN TEMEIUL ART. 6 ALIN. 1 LIT. E SAU F DIN RGPD, AVEȚI ÎN ORICE MOMENT DREPTUL, ÎN BAZA UNOR MOTIVE CE DECURG DINTR-O SITUAȚIE SPECIFICĂ, SĂ FORMULAȚI OBIECȚIUNI CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL; ACEST ASPECT SE APLICĂ ȘI PENTRU CREAREA DE PROFILURI ÎN BAZA ACESTOR PREVEDERI. TEMEIUL JURIDIC RESPECTIV, PE CARE SE FONDEAZĂ ORICE FORMĂ DE PRELUCRARE, SE GĂSEȘTE ÎN ACEASTĂ DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR. DACĂ FORMULAȚI OBIECȚIUNI, NU VĂ VOM MAI PRELUCRA DATELE CU CARACTER PERSONAL VIZATE, CU EXCEPȚIA SITUAȚIEI ÎN CARE PUTEM DOVEDI MOTIVE CU CARACTER OBLIGATORIU CARE TREBUIE PROTEJATE, CARE AU PREVALENȚĂ ÎN FAȚA INTERESELOR, DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR DUMNEAVOASTRĂ FUNDAMENTALE SAU DACĂ PRELUCRAREA SERVEȘTE LA INVOCAREA, EXERCITAREA SAU APĂRAREA UNOR PRETENȚII LEGALE (OPOZIȚIE CONFORM ART. 21 ALIN. 1 RGPD).

DACĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE PENTRU PRACTICAREA PUBLICITĂȚII DIRECTE, AVEȚI DREPTUL DE A FORMULA ÎN ORICE MOMENT OBIECȚIUNI ÎMPOTRIVA PRELUCRĂRII RESPECTIVELOR DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL UNEI ASTFEL DE PUBLICITĂȚI; ACEASTĂ PREVEDERE SE APLICĂ ȘI PENTRU CREAREA DE PROFILURI, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACEASTA ESTE LEGATĂ DE PUBLICITATEA DIRECTĂ DE ACEST FEL. DACĂ FORMULAȚI OBIECȚIUNI, DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL VIZATE NU VOR MAI FI UTILIZATE ÎN SCOPURI DE PUBLICITATE DIRECTĂ (OPOZIȚIE CONFORM ART. 21 ALIN. 2 RGPD).

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă

În cazurile de încălcare a prevederilor RGPD, persoana vizată are dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care persoana își are rezidența obișnuită, locul de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare. Dreptul de a depune plângere nu intră în contradicție cu o altă cale de atac judiciară sau administrativă.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să obțineți, într-un format accesibil și care să poată fi citit cu ajutorul dispozitivelor electronice, datele pe care le prelucrăm automat în temeiul consimțământului dumneavoastră sau pentru îndeplinirea unui contract sau să solicitați ca acestea să fie transmise unui terț. În situația în care solicitați transferarea directă a datelor către un alt responsabil, aceasta se poate efectua numai în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Criptare SSL, respectiv TLS

Din motive de siguranță și pentru protecția transferării informațiilor confidențiale, cum ar fi comenzile sau solicitările adresate nouă în calitate de operator al paginii, această pagină folosește criptare SSL, respectiv TLS. O conexiune criptată poate fi recunoscută prin faptul că bara de adrese a browserului se schimbă din „http://” în „https://” și după simbolul de lacăt din bara de adrese a browserului dumneavoastră.

Dacă este activată criptarea SSL, respectiv TLS, datele transmise nouă nu pot fi citite de către terți.

Tranzacții criptate pe această pagină web, îndeosebi la myEGGER

Dacă, în urma încheierii unui contract cu obligații de plată, există obligația de a ne furniza datele dumneavoastră de plată (de ex. numărul de cont în cazul mandatului de debitare directă), aceste date sunt necesare pentru procesarea plății.

Tranzacțiile prin metodele obișnuite de plată (Visa/MasterCard, debitare directă) au loc exclusiv prin intermediul unei conexiuni criptate SSL, respectiv TSL. O conexiune criptată poate fi recunoscută prin faptul că bara de adrese a browserului se schimbă din „http://” în „https://” și după simbolul de lacăt din bara de adrese a browserului dumneavoastră.

În cazul comunicării criptate, datele dumneavoastră de plată transmise nouă nu pot fi citite de către terți.

Informare, ștergere și rectificare

În cadrul prevederilor legale în vigoare, aveți întotdeauna dreptul să fiți informat gratuit cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal stocate, originea și destinatarii acestora și scopul prelucrării datelor și, dacă este cazul, dreptul la rectificarea sau ștergerea acestor date. În acest scop, precum și pentru alte întrebări legate de subiectul datelor cu caracter personal, ne puteți contacta oricând la adresa indicată în caseta tehnică.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să cereți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest scop, ne puteți contacta oricând la adresa indicată în caseta informativă. Dreptul la restricționarea prelucrării există în următoarele cazuri:

 • În situația în care contestați corectitudinea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le stocăm, avem nevoie, de regulă, de timp pentru a verifica această situație. Pe durata verificării, aveți dreptul să cereți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a avut loc/are loc în mod ilegal, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor în locul ștergerii.
 • În cazul în care nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, însă dumneavoastră vă sunt necesare pentru exercitarea, apărarea ori exprimarea pretențiilor legale, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în locul ștergerii.
 • Dacă ați formulat obiecțiuni în conformitate cu art. 21, alin. 1 din RGPD, trebuie să aibă loc o evaluare între interesele dumneavoastră și ale noastre. În măsura în care nu este încă stabilit interesele căror persoane primează, aveți dreptul să cereți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prelucrarea acestor date, în afara stocării acestora, este permisă doar cu consimțământul dumneavoastră sau pentru exprimarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive ce țin de interesele publice importante ale Uniunii Europene sau ale unui stat membru.

Opoziția împotriva publicității prin e-mail

Prin prezenta este interzisă utilizarea datelor de contact, publicate în cadrul casetei informative obligatorii, în scopul trimiterii de reclame și materiale informative nesolicitate în mod expres. Operatorii paginilor își rezervă expres dreptul de a lua măsuri juridice în cazul trimiterii nesolicitate a informațiilor publicitare, cum ar fi mesaje spam prin e-mail.

4. Colectarea datelor pe această pagină web

Modulele cookie

Paginile noastre de internet utilizează așa-numitele module „cookie”. Modulele cookie sunt pachete de date de mici dimensiuni și nu provoacă daune terminalului dumneavoastră. Acestea sunt stocate pe terminalul dumneavoastră fie temporar pentru durata unei sesiuni (module cookie pentru sesiune), fie permanent (module cookie permanente). Modulele cookie pentru sesiune sunt șterse automat după încheierea vizitei dumneavoastră. Modulele cookie permanente rămân stocate pe terminalul dumneavoastră până când le ștergeți personal sau până când are loc ștergerea automată de către browserul dumneavoastră web.

Modulele cookie pot proveni de la noi (First-Party-Cookies) sau de la companii terțe (așa-numite Third-Party-Cookies). Third-Party-Cookies permit integrarea anumitor servicii ale unor companii terțe în paginile web (de ex. module cookie pentru derularea de servicii de plată).

Modulele cookie au diferite funcții. Numeroase module cookie sunt necesare din punct de vedere tehnic, întrucât anumite funcții ale paginilor web nu pot funcționa fără aceste module (de ex. funcția de coș de cumpărături sau afișarea videoclipurilor). Alte module cookie pot fi utilizate pentru evaluarea comportamentului utilizatorului sau în scopuri publicitare.

Modulele cookie necesare pentru executarea procedurii electronice de comunicare, pentru punerea la dispoziție a anumitor funcții dorite de dumneavoastră (de ex. funcția de coș de cumpărături) sau pentru optimizarea paginii web (de ex. module cookie pentru măsurarea audienței web) (module cookie necesare) sunt stocate în temeiul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD, în măsura în care nu este indicat un alt temei juridic. Operatorul paginii web are interesul legitim de a stoca module cookie necesare pentru furnizarea serviciilor sale în mod optim și fără erori tehnice.

În măsura în care a fost solicitat consimțământul cu privire la salvarea modulelor cookie și a altor tehnologii de identificare ulterioară, prelucrarea are loc exclusiv în temeiul acestui consimțământ (art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și § 25 alin. 1 TTDSG); consimțământul este revocabil în orice moment.

Vă puteți seta browserul astfel încât să fiți informat despre setarea modulelor cookie și să permiteți module cookie doar în cazuri individuale, să respingeți acceptarea de module cookie în anumite cazuri sau la modul general, precum și să activați ștergerea automată a modulelor cookie la închiderea browserului. Dacă dezactivați modulele cookie, acest lucru poate limita funcționalitatea respectivei pagini web.

Puteți afla din prezenta declarație privind protecția datelor ce module cookie și servicii sunt utilizate pe respectiva pagină web.

Consimțământ pentru module cookie cu Cookiebot

Pagina noastră web utilizează tehnologia de consimțământ de la Cookiebot, pentru a obține consimțământul dumneavoastră privind stocarea anumitor module cookie pe terminalul dumneavoastră sau pentru utilizarea anumitor tehnologii și pentru a le documenta în conformitate cu protecția datelor. Furnizorul acestei tehnologii este Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhaga, Danemarca (denumit în continuare „Cookiebot“).

La accesarea paginii noastre web se stabilește o conexiune cu serverele Cookiebot pentru obținerea consimțămintelor dumneavoastră și a altor declarații privind utilizarea modulelor cookie. Apoi, Cookiebot salvează în browserul dumneavoastră un modul cookie pentru a vă putea atribui consimțămintele exprimate resp. revocarea acestora. Datele înregistrate astfel sunt salvate până când ne solicitați ștergerea lor, ștergeți modulul cookie Cookiebot sau scopul prelucrării datelor nu se mai aplică. Termenele legale de păstrare obligatorii prin lege rămân neafectate.

Utilizarea Cookiebot are loc pentru obținerea consimțămintelor prevăzute prin lege pentru utilizarea modulelor cookie. Temeiul juridic în acest sens îl constituie art. 6 alin. 1 lit. c RGPD.

Prelucrarea datelor

Am încheiat un contract cu Cybot pentru prelucrarea datelor. Acesta este un contract impus de legislația pentru protecția datelor prin care se garantează că Cybot prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor paginii noastre web numai în concordanță cu instrucțiunile noastre și în conformitate cu RGPD.

Fișiere de jurnal de server

Furnizorul paginilor colectează și stochează automat informații în așa-numite fișiere de jurnal de server, pe care browserul dumneavoastră ni le transmite nouă în mod automat. Acestea sunt:

 • tip browser și versiune browser
 • sistem de operare utilizat
 • adresă URL de referință
 • numele de host al calculatorului de acces
 • ora accesării serverului
 • adresa IP

O coroborare a acestor date cu alte surse de date nu are loc.

Colectarea acestor date are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. Operatorul paginii web are interesul legitim ca pagina sa web să fie reprezentată fără erori tehnice și să funcționeze în mod optim. În acest scop, trebuie colectate fișierele de jurnal de server. Fișierele de jurnal de server sunt stocate pentru o perioadă de 14 zile.

Formular de contact

Dacă ne trimiteți solicitări prin intermediul formularului de contact, informațiile dumneavoastră din formularul pentru adresarea solicitării, inclusiv datele dumneavoastră de contact indicate în acesta, vor fi stocate de noi în scopul prelucrării solicitării și în cazul solicitărilor ulterioare. Nu transmitem mai departe aceste date fără consimțământul dumneavoastră.

Prelucrarea acestor date are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD, în măsura în care solicitarea dumneavoastră depinde de executarea unui contract sau este necesară pentru a face demersuri înainte de încheierea contractului. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se fondează pe interesul nostru legitim privind prelucrarea efectivă a solicitărilor adresate nouă (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD) sau pe consimțământul dumneavoastră (art. 6, alin. 1, lit. a RGPD), dacă acesta a fost solicitat.

Datele dumneavoastră indicate în formularul de contact rămân la noi până când ne solicitați ștergerea acestora, vă revocați consimțământul pentru stocare sau scopul stocării datelor nu se mai aplică (de ex., după finalizarea prelucrării solicitării dumneavoastră). Prevederile legale obligatorii – în special termenele de păstrare – rămân neafectate.

Solicitări prin e-mail, telefon sau telefax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau telefax, solicitarea dumneavoastră și inclusiv toate datele cu caracter personal care rezultă din aceasta (nume, solicitare) vor fi stocate și prelucrate de noi în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră. Nu transmitem mai departe aceste date fără consimțământul dumneavoastră.

Prelucrarea acestor date are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD, în măsura în care solicitarea dumneavoastră depinde de executarea unui contract sau este necesară pentru a face demersuri înainte de încheierea contractului. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se fondează pe interesul nostru legitim privind prelucrarea efectivă a solicitărilor adresate nouă (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD) sau pe consimțământul dumneavoastră (art. 6, alin. 1, lit. a RGPD), dacă acesta a fost solicitat.

Datele dumneavoastră trimise nouă prin intermediul formularului de contact rămân la noi până când ne solicitați ștergerea acestora, vă revocați consimțământul pentru stocare sau scopul stocării datelor nu se mai aplică (de ex., după finalizarea prelucrării solicitării dumneavoastră). Prevederile legale obligatorii – în special termenele legale de păstrare – rămân neafectate.

Înregistrarea în portalul pentru clienți EGGER pe această pagină web

Vă puteți înregistra pe această pagină web pentru a utiliza funcții suplimentare pe pagină. Utilizăm datele introduse în acest sens numai în scopul utilizării ofertei sau serviciului respectiv pentru care v-ați înregistrat. Informațiile obligatorii cerute la înregistrare trebuie introduse în întregime. În caz contrar, vom refuza înregistrarea.

Pentru modificările importante, cum ar fi la domeniul de aplicare al ofertei sau în cazul modificărilor tehnice necesare, utilizăm adresa de e-mail indicată la înregistrare, pentru a vă informa pe această cale.

Prelucrarea datelor introduse la înregistrare are loc în scopul implementării relației de utilizator întemeiată prin înregistrare și, dacă este necesar, pentru inițierea altor contracte (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD). Datele colectate la înregistrare sunt stocate de noi pe durata înregistrării dumneavoastră pe această pagină web și apoi sunt șterse. Termenele legale de păstrare rămân neafectate.

5. Rețelele de socializare

Plugin pentru rețele de socializare cu Shariff

Pe această pagină web sunt utilizate pluginuri ale rețelelor de socializare (de ex. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

De regulă, pluginurile pot fi recunoscute în baza logoului rețelei de socializare respective. Pentru a garanta protecția datelor pe această pagină web, utilizăm aceste pluginuri doar împreună cu așa-numita soluție „Shariff”. Această aplicație împiedică pluginurile integrate pe această pagină web să transfere date către furnizorul respectiv în momentul primei accesări a paginii.

Este stabilită o conexiune directă la serverul furnizorului doar atunci când activați pluginul respectiv printr-un clic pe butonul aferent (consimțământ). De îndată ce activați pluginul, furnizorul respectiv este informat că ați vizitat această pagină web cu adresa dumneavoastră de IP. Dacă sunteți autentificat în același timp cu contul dumneavoastră de pe respectiva rețea de socializare (de ex. Facebook), respectivul furnizor poate asocia vizita dumneavoastră pe această pagină web cu contul dumneavoastră de utilizator.

Activarea pluginului reprezintă o formă de consimțământ în sensul art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și al § 25 alin. 1 TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment cu efect pentru viitor.

Utilizarea serviciului are loc pentru obținerea consimțămintelor prevăzute prin lege pentru utilizarea anumitor tehnologii. Temeiul juridic în acest sens îl constituie art. 6 alin. 1 lit. c RGPD

Pluginuri Facebook

Pe această pagină web sunt integrate elemente ale rețelei de socializare Facebook. Furnizorul acestui serviciu este Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda. Însă, în conformitate cu Facebook, datele colectate sunt, de asemenea, transferate în SUA și în alte țări terțe.

Găsiți o sinteză a elementelor rețelei de socializare Facebook aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en

Dacă elementul rețelei de socializare este activ, între terminalul dumneavoastră și serverul Facebook se stabilește o conexiune directă. Astfel, Facebook este informat că ați vizitat această pagină web cu adresa dumneavoastră de IP. Când faceți clic pe butonul „Îmi place” al Facebook în timp ce sunteți autentificat în contul dumneavoastră de Facebook, puteți asocia conținutul acestei pagini web cu profilul dumneavoastră de Facebook. Astfel, Facebook poate atribui vizita acestei pagini web contului dumneavoastră de utilizator. Atragem atenția că noi, în calitate de furnizor al paginilor, nu primim informații despre conținutul datelor transferate, precum și despre utilizarea acestora de către Facebook. Informații suplimentare în acest sens se găsesc în declarația de protecție a datelor a Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/policy

În măsura în care a fost obținut consimțământul (Consent), utilizarea serviciului mai sus menționat are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și al § 25 TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment. În măsura în care nu a fost obținut consimțământul, utilizarea serviciului are loc în temeiul interesului nostru legitim cu privire la o vizibilitate cât mai mare pe rețelele de socializare.

În măsura în care, cu ajutorul instrumentului descris aici, pe pagina noastră web au fost înregistrate date, care sunt transmise mai departe către Facebook, noi și Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda suntem responsabili în comun pentru această prelucrare a datelor (art. 26 RGPD). Responsabilitatea comună se limitează în acest context exclusiv la înregistrarea datelor și transmiterea lor mai departe către Facebook. Prelucrarea ulterioară transmiterii realizată de către Facebook nu face parte din răspunderea comună. Obligațiile noastre comune au fost stabilite în cadrul unui acord cu privire la prelucrarea comună. Găsiți textul acordului la adresa: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Conform acestui acord, suntem responsabili pentru furnizarea informațiilor privind protecția datelor la utilizarea instrumentului Facebook și pentru implementarea sigură a instrumentului pe pagina noastră web din punct de vedere al legislației privind protecția datelor. Pentru securitatea datelor produselor Facebook este responsabil Facebook. Drepturile persoanelor vizate (de ex. solicitări de informații) cu privire la datele prelucrate de Facebook pot fi exercitate direct față de Facebook. Dacă vă exercitați drepturile de persoană vizată față de noi, suntem obligați să le transmitem mai departe către Facebook.

Transferul de date în SUA este susținut de clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii găsiți aici:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://www.facebook.com/help/566994660333381 and https://www.facebook.com/policy.php .

Compania dispune de o certificare conform „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF este un acord încheiat între Uniunea Europeană și SUA, care are rolul de a asigura respectarea standardelor europene de protecție a datelor în cazul prelucrării datelor în SUA. Fiecare companie certificată conform DPF se obligă să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Găsiți informații suplimentare în acest sens de la furnizor la următorul link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active

Plugin Instagram

Pe această pagină web sunt integrate funcții ale serviciului Instagram. Aceste funcții sunt oferite de către Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Dacă elementul rețelei de socializare este activ, între terminalul dumneavoastră și serverul Instagram se stabilește o conexiune directă. Instagram obține astfel informații cu privire la vizitarea acestei pagini web de către dumneavoastră.

Dacă sunteți autentificat în contul dumneavoastră de Instagram, puteți conecta conținutul acestei pagini web cu profilul dumneavoastră de Instagram dând clic pe butonul Instagram. Astfel, Instagram poate atribui vizita acestei pagini web contului dumneavoastră de utilizator. Atragem atenția că noi, în calitate de furnizor al paginilor, nu primim informații despre conținutul datelor transferate, precum și despre utilizarea acestora de către Instagram.

În măsura în care a fost obținut consimțământul (Consent), utilizarea serviciului mai sus menționat are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și al § 25 TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment. În măsura în care nu a fost obținut consimțământul, utilizarea serviciului are loc în temeiul interesului nostru legitim cu privire la o vizibilitate cât mai mare pe rețelele de socializare.

În măsura în care, cu ajutorul instrumentului descris aici, pe pagina noastră web au fost înregistrate date, care sunt transmise mai departe către Facebook resp. Instagram, noi și Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda suntem responsabili în comun pentru această prelucrare a datelor (art. 26 RGPD).

Responsabilitatea comună se limitează în acest context exclusiv la înregistrarea datelor și transmiterea lor mai departe către Facebook resp. Instagram. Prelucrarea ulterioară transmiterii realizată de către Facebook resp. Instagram nu face parte din răspunderea comună. Obligațiile noastre comune au fost stabilite în cadrul unui acord cu privire la prelucrarea comună. Găsiți textul acordului la adresa: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Conform acestui acord, suntem responsabili pentru furnizarea informațiilor privind protecția datelor la utilizarea instrumentului Facebook resp. Instagram și pentru implementarea sigură a instrumentului pe pagina noastră web din punct de vedere al legislației privind protecția datelor. Pentru securitatea datelor produselor Facebook resp. Instagram este responsabil Facebook. Drepturile persoanelor vizate (de ex. solicitări de informații) cu privire la datele prelucrate de Facebook resp. Instagram pot fi exercitate direct față de Facebook. Dacă vă exercitați drepturile de persoană vizată față de noi, suntem obligați să le transmitem mai departe către Facebook.

Transferul de date în SUA este susținut de clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii găsiți aici: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://privacycenter.instagram.com/policy/ și https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Informații suplimentare în acest sens se găsesc în declarația de protecție a datelor a Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/ .

Compania dispune de o certificare conform „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF este un acord încheiat între Uniunea Europeană și SUA, care are rolul de a asigura respectarea standardelor europene de protecție a datelor în cazul prelucrării datelor în SUA. Fiecare companie certificată conform DPF se obligă să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Găsiți informații suplimentare în acest sens de la furnizor la următorul link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Plugin LinkedIn

Această pagină web utilizează elemente ale rețelei LinkedIn. Furnizorul este LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda.

La fiecare vizualizare a unei pagini a acestei pagini web care conține elemente LinkedIn, este stabilită o conexiune cu serverele LinkedIn. LinkedIn este informat că ați vizitat această pagină web cu adresa dumneavoastră IP. Dacă dați clic pe butonul „Recomandați” al LinkedIn și sunteți autentificat în contul dumneavoastră LinkedIn, este posibil ca LinkedIn să asocieze vizita dumneavoastră pe această pagină web cu contul dumneavoastră de utilizator. Atragem atenția că noi, în calitate de furnizor al paginilor, nu deținem informații despre conținutul datelor transferate, precum și despre utilizarea acestora de LinkedIn.

În măsura în care a fost obținut consimțământul (Consent), utilizarea serviciului mai sus menționat are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și al § 25 TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment. În măsura în care nu a fost obținut consimțământul, utilizarea serviciului are loc în temeiul interesului nostru legitim cu privire la o vizibilitate cât mai mare pe rețelele de socializare.

Informații suplimentare în acest sens se găsesc în declarația de protecție a datelor de la LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

Plugin XING

Această pagină web utilizează funcții ale rețelei XING. Furnizorul este New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germania.

La fiecare vizualizare a unei dintre paginile noastre care conține funcțiile XING, este stabilită o conexiune la serverele XING. Din informațiile pe care le deținem, datele cu caracter personal nu sunt stocate. Îndeosebi nu este stocată nicio adresă IP sau comportamentul de utilizator nu este evaluat.

În măsura în care a fost obținut consimțământul (Consent), utilizarea serviciului mai sus menționat are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și al § 25 TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment. În măsura în care nu a fost obținut consimțământul, utilizarea serviciului are loc în temeiul interesului nostru legitim cu privire la o vizibilitate cât mai mare pe rețelele de socializare.

Informații suplimentare privind protecția datelor și butonul de distribuire XING puteți găsi în declarația de protecție a datelor de la XING la adresa:
https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Plugin Pinterest

Pe această pagină web utilizăm elemente ale rețelei de socializare Pinterest care este operată de către Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda.

Când vizualizați o pagină care conține un astfel de element, browserul dumneavoastră stabilește o conexiune directă cu serverele Pinterest. În acest sens, elementul rețelei de socializare transmite date de protocol către serverele Pinterest din SUA. Există posibilitatea ca aceste date de protocol să conțină adresa dumneavoastră de IP, adresa paginilor web vizitate care conțin, de asemenea, funcții Pinterest, tipul și setările browserului, data și momentul interogării, modul în care utilizați Pinterest, precum și module cookie.

În măsura în care a fost obținut consimțământul (Consent), utilizarea serviciului mai sus menționat are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și al § 25 TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment. În măsura în care nu a fost obținut consimțământul, utilizarea serviciului are loc în temeiul interesului nostru legitim cu privire la o vizibilitate cât mai mare pe rețelele de socializare.

Mai multe informații despre scopul, domeniul de aplicare și prelucrarea ulterioară și utilizarea datelor de Pinterest, precum și drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de protecție a confidențialității dumneavoastră se găsesc în politica de confidențialitate de la Pinterest: https://policy.pinterest.com/ro/privacy-policy .

6. Publicitate și instrumente de analiză

Jentis

Această pagină web utilizează serviciile firmei JENTIS GmbH (Schönbrunner Straße 231, 1120 Viena). Prin intermediul acestei persoane împuternicite de către operator sunt colectate date online ale vizitatorilor paginilor noastre web pentru efectuarea de analize ale comportamentului utilizatorilor pe pagina noastră web. Temeiul juridic îl reprezintă interesul nostru legitim în acest sens conf. § 6 alin. 1 lit. f RGPD.

Printre aceste date online se numără în special adresa IP și ID-urile modulelor cookie ale vizitatorului, paginile accesate de către utilizator și momentele acestor accesări. Datele sunt transmise apoi către JENTIS. JENTIS atribuie ulterior un ID utilizatorului, care servește identificării ulterioare a utilizatorului în browserul său.

Datele sunt transmise apoi în formă pseudonimizată către prestatorii de servicii online enumerați mai jos și pot fi utilizate pentru analiza comportamentului vizitatorilor, pentru analize de marketing și pentru optimizarea paginii web.

Dacă utilizatorul își exprimă suplimentar consimțământul referitor la prestatorii de servicii online enumerați mai jos, JENTIS transmite datele vizitatorilor mai departe către acești prestatori de servicii, fără pseudonimizare.

Google Tag Manager

Utilizăm Google Tag Manager. Furnizorul este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Tag Manager este un instrument cu ajutorul căruia putem integra instrumente de urmărire sau statistică și alte tehnologii pe pagina noastră web. Google Tag Manager în sine nu creează profiluri de utilizatori, nu salvează module cookie și nu efectuează analize independente. Acesta servește exclusiv gestionării și rulării instrumentelor integrate prin intermediul său. Google Tag Manager înregistrează însă adresa IP care poate fi transmisă și către compania-mamă a Google din Statele Unite.

Utilizarea Google Tag Manager are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f RGPD. Operatorul paginii web are un interes legitim cu privire la integrarea și gestionarea rapidă și simplă a diferitelor instrumente pe pagina sa web. În măsura în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și § 25 alin. 1 TTDSG, în măsura în care consimțământul include salvarea de module cookie sau accesul la informații din terminalul utilizatorului (de ex. amprentarea de dispozitive) în sensul TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment.

Compania dispune de o certificare conform „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF este un acord încheiat între Uniunea Europeană și SUA, care are rolul de a asigura respectarea standardelor europene de protecție a datelor în cazul prelucrării datelor în SUA. Fiecare companie certificată conform DPF se obligă să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Găsiți informații suplimentare în acest sens de la furnizor la următorul link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active

Google Analytics

Această pagină web utilizează funcțiile serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Analytics permite operatorului paginii web să analizeze comportamentul vizitatorilor paginii web. În acest sens, operatorul obține diferite date de utilizare, cum ar fi vizualizările paginilor, durata sesiunii, sistemele de operare utilizate și originea utilizatorului. Aceste date sunt centralizate într-un ID de utilizator și atribuite respectivului terminal al vizitatorului paginii web.

În plus, cu ajutorul Google Analytics putem înregistra, printre altele, mișcările dumneavoastră cu mouse-ul și cele de derulare și clicurile. Google Analytics mai utilizează și diferite abordări de modelare, pentru a completa seturile de date înregistrate și utilizează tehnologii de tip Machine Learning pentru analizarea datelor.

Google Analytics utilizează tehnologii care permit recunoașterea utilizatorului în scopul analizei comportamentului de utilizator (de ex. module cookie sau amprentarea de dispozitive). Informațiile colectate de Google cu privire la utilizarea acestei pagini web sunt transferate în mod obișnuit către un server al Google din SUA și stocate acolo.

Utilizarea acestui serviciu are loc pe baza consimțământului dumneavoastră, conform art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și § 25 alin. 1 TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment.

Transferul de date în SUA este susținut de clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Mai multe detalii se găsesc aici:

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Compania dispune de o certificare conform „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF este un acord încheiat între Uniunea Europeană și SUA, care are rolul de a asigura respectarea standardelor europene de protecție a datelor în cazul prelucrării datelor în SUA. Fiecare companie certificată conform DPF se obligă să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Găsiți informații suplimentare în acest sens de la furnizor la următorul link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Anonimizare IP

Pe această pagină web am activat funcția de anonimizare IP. Prin aceasta, adresa dumneavoastră IP este scurtată de Google, pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau în cel al altor state parte a Acordului referitor la Spațiul economic european, înainte de transmiterea în SUA. Doar în cazuri excepționale va fi transferată întreaga adresă IP către un server Google din SUA, urmând ca scurtarea să aibă loc acolo. La solicitarea operatorului acestei pagini web, Google va folosi aceste informații pentru a evalua felul în care utilizați paginile web, pentru a compila rapoarte pentru operatorul paginii web despre activitatea desfășurată pe paginile web și pentru a furniza alte servicii conexe utilizării paginilor web și internetului. Adresa IP transmisă din browserul dumneavoastră, în cadrul Google Analytics, nu va fi grupată cu alte date deținute de Google.

Plugin de browser

Puteți împiedica colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră de Google prin descărcarea și instalarea pluginului de browser disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Mai multe informații despre gestionarea datelor de utilizator la Google Analytics puteți găsi în declarația de confidențialitate de la Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en&sjid=13240733330428698571-EU

Semnale Google

Utilizăm semnale Google. Atunci când vizitați pagina noastră web, Google Analytics înregistrează, printre altele, locația dumneavoastră, căutările și navigarea pe YouTube, precum și date demografice (date ale vizitatorului). Cu ajutorul semnalului Google, aceste date pot fi utilizate pentru publicitate personalizată. Dacă dispuneți de un cont Google, datele de utilizator de la semnalul Google sunt asociate contului dumneavoastră Google și utilizate pentru mesaje publicitare personalizate. În plus, datele sunt utilizate pentru crearea de statistici anonimizate privind comportamentul de utilizare al utilizatorilor noștri.

Caracteristici demografice la Google Analytics

Această pagină web utilizează funcția „caracteristici demografice” aparținând Google Analytics pentru a putea afișa vizitatorilor paginii web anunțuri publicitare potrivite în cadrul rețelei publicitare Google. Prin aceasta pot fi generate rapoarte care includ declarații cu privire la vârsta, sexul și interesele vizitatorilor paginii. Aceste date provin din publicitatea bazată pe interese de pe Google, precum și din datele vizitatorilor unor furnizori terți. Aceste date nu pot fi asociate niciunei persoane anume. Puteți dezactiva această funcție în orice moment prin setările anunțurilor din contul dumneavoastră Google sau, în general, puteți interzice colectarea datelor dumneavoastră de Google Analytics așa cum se menționează la punctul „Opoziție împotriva colectării datelor”.

Prelucrarea datelor

Am încheiat cu Google un contract pentru prelucrarea datelor și implementăm în totalitate cerințele stricte ale autorităților germane de protecție a datelor cu privire la utilizarea serviciului Google Analytics.

Măsurătoare comerț electronic Google Analytics

Această pagină web utilizează funcția „Măsurătoare comerț electronic” de la Google Analytics. Cu ajutorul măsurătorii comerțului electronic, operatorul paginii web poate analiza comportamentul de cumpărare al vizitatorilor paginii web pentru îmbunătățirea campaniilor sale de marketing online. În acest context sunt înregistrate informații precum comenzile plasate, valorile medii ale comenzilor, costurile de expediere și timpul de la vizualizarea până la cumpărarea unui produs. Aceste date pot fi centralizate de către Google în cadrul unui ID de tranzacție care poate fi atribuit respectivului utilizator, respectiv dispozitivului acestuia.

Hotjar

Această pagină web utilizează Hotjar. Furnizorul este Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (pagină web: https://www.hotjar.com ).

Hotjar este un instrument pentru analiza comportamentului dumneavoastră în calitate de utilizator pe această pagină web. Cu Hotjar putem înregistra, printre altele, clicurile și mișcările de mouse și cele de derulare. Hotjar mai poate determina cât timp ați stat cu indicatorul mouse-ului pe o anumită poziție. Folosind aceste informații, Hotjar creează așa-numite hărți termice prin care se poate determina care zone ale paginii web sunt vizualizate preferențial de către vizitatori.

Astfel putem determina cât timp ați stat pe o pagină și când ați părăsit-o. Mai putem determina momentul în care ați încetat să vă mai introduceți datele în formularul de contact (așa-numitele pâlnii de conversie).

În plus, Hotjar poate fi utilizat pentru a obține opiniile directe ale vizitatorilor paginii web. Această funcție servește la îmbunătățirea ofertei web a operatorului paginii web.

Hotjar utilizează tehnologii care permit recunoașterea utilizatorului în scopul analizei comportamentului de utilizator (de ex. module cookie sau utilizarea amprentării de dispozitive).

În măsura în care a fost obținut consimțământul (Consent), utilizarea serviciului mai sus menționat are loc exclusiv în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și al § 25 TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment. În măsura în care nu a fost obținut consimțământul, utilizarea acestui serviciu are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f RGPD; operatorul paginii web are un interes legitim în ceea ce privește analiza comportamentului utilizatorilor, atât pentru optimizarea ofertei sale web, cât și a reclamelor sale.

Dezactivarea serviciului Hotjar

Dacă doriți să dezactivați colectarea datelor de către Hotjar, faceți clic pe următorul link și urmați instrucțiunile indicate acolo: https://www.hotjar.com/opt-out
Rețineți că dezactivarea serviciului Hotjar trebuie efectuată separat pentru fiecare browser, respectiv pentru fiecare terminal.

Găsiți informații detaliate despre Hotjar și datele colectate în declarația de protecție a datelor de la Hotjar, la următorul link: https://www.hotjar.com/privacy

Contract privind prelucrarea datelor

Am încheiat cu Hotjar un contract pentru prelucrarea datelor, pentru a implementa prevederile europene stricte privind protecția datelor.

Clarity (anterior Bing Ads)

Această pagină web utilizează Clarity. Furnizorul este Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlanda, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (denumit în continuare „Clarity”). Clarity este un instrument pentru analiza comportamentului utilizatorilor pe această pagină web. Clarity înregistrează în acest context în special mișcările mouse-ului și creează o reprezentare grafică privind părțile paginii web pe care utilizatorii le derulează deosebit de frecvent (hărți termice). Clarity mai poate înregistra și sesiuni, astfel încât să putem vizualiza utilizarea paginii sub formă de videoclipuri. În plus, obținem informații despre comportamentul general de utilizator în cadrul paginii noastre web. Clarity utilizează tehnologii care permit recunoașterea utilizatorului în scopul analizei comportamentului de utilizator (de ex. module cookie sau utilizarea amprentării de dispozitive). Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt salvate pe serverele Microsoft (Microsoft Azure Cloud Service) din SUA. În măsura în care a fost obținut consimțământul (Consent), utilizarea serviciului mai sus menționat are loc exclusiv în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și al § 25 TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment. În măsura în care nu a fost obținut consimțământul, utilizarea acestui serviciu are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f RGPD; operatorul paginii web are un interes legitim în ceea ce privește o analiză eficientă a utilizatorilor. Găsiți detalii suplimentare despre protecția datelor oferită de Clarity aici: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq . Compania dispune de o certificare conform „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF este un acord încheiat între Uniunea Europeană și SUA, care are rolul de a asigura respectarea standardelor europene de protecție a datelor în cazul prelucrării datelor în SUA. Fiecare companie certificată conform DPF se obligă să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Găsiți informații suplimentare în acest sens de la furnizor la următorul link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Prelucrarea datelor

Am încheiat un contract pentru prelucrarea datelor (AVV) în vederea utilizării serviciului mai sus menționat. Este vorba despre un contract impus de legislația privind protecția datelor, care garantează faptul că acesta prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor paginii noastre web numai conform instrucțiunilor noastre și cu respectarea RGPD.

Google Ads

Operatorul paginii web utilizează Google Ads. Google Ads este un serviciu de publicitate digitală al Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Ads ne permite să afișăm anunțuri publicitare în motorul de căutare Google sau pe pagini web terțe atunci când utilizatorul introduce prin Google anumiți termeni de căutare (direcționare în funcție de cuvinte-cheie). În plus, pot fi afișate anunțuri publicitare direcționate în baza datelor utilizatorilor (de exemplu, datele de locație și interesele) disponibile la Google (direcționarea către un anumit grup țintă). În calitate de operator al paginii web, putem evalua calitativ aceste date analizând, de exemplu, care termeni de căutare au dus la afișarea anunțurilor noastre publicitare și câte reclame au rezultat din clicurile corespunzătoare.

Utilizarea acestui serviciu are loc pe baza consimțământului dumneavoastră, conform art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și § 25 alin. 1 TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment.

Transferul de date în SUA este susținut de clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii găsiți aici: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en-GB și https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Compania dispune de o certificare conform „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF este un acord încheiat între Uniunea Europeană și SUA, care are rolul de a asigura respectarea standardelor europene de protecție a datelor în cazul prelucrării datelor în SUA. Fiecare companie certificată conform DPF se obligă să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Găsiți informații suplimentare în acest sens de la furnizor la următorul link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google AdSense

Această pagină web utilizează Google AdSense, un serviciu pentru integrarea anunțurilor publicitare. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Cu ajutorul Google AdSense putem permite integrarea de anunțuri publicitare specifice de la furnizori terți pe pagina noastră. Conținuturile anunțurilor publicitare se orientează în acest context în funcție de interesele dumneavoastră, pe care Google le determină pe baza comportamentului dumneavoastră de utilizator de până acum. În plus, la selectarea anunțurilor publicitare potrivite sunt luate în considerare și informații contextuale precum locația dumneavoastră, conținutul paginii web vizitate sau termeni de căutare introduși de dumneavoastră în Google.

Utilizăm Google AdSense în modul „nepersonalizat”. Spre deosebire de modul personalizat, anunțurile publicitare nu se bazează, așadar, pe comportamentul dumneavoastră anterior în calitate de utilizator și nu vi se creează niciun profil de utilizator În schimb, sunt utilizate așa-numitele „informații contextuale” la selectarea reclamelor. Astfel, anunțurile publicitare selectate se bazează, de exemplu, pe locația dumneavoastră, pe conținutul paginii web pe care vă aflați sau pe termenii dumneavoastră actuali de căutare. Mai multe informații despre diferențele dintre direcționarea personalizată și cea nepersonalizată prin Google AdSense găsiți la adresa: https://support.google.com/adsense/answer/9007336 .

Rețineți că și la utilizarea serviciului Google AdSense în modul nepersonalizat pot fi utilizate module cookie sau tehnologii de recunoaștere similare (de ex. amprentarea de dispozitive). Conform Google, acestea sunt utilizate la combaterea înșelăciunii și abuzului.

Utilizarea acestui serviciu are loc pe baza consimțământului dumneavoastră, conform art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și § 25 alin. 1 TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment.

Transferul de date în SUA este susținut de clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Mai multe detalii se găsesc aici: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Compania dispune de o certificare conform „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF este un acord încheiat între Uniunea Europeană și SUA, care are rolul de a asigura respectarea standardelor europene de protecție a datelor în cazul prelucrării datelor în SUA. Fiecare companie certificată conform DPF se obligă să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Găsiți informații suplimentare în acest sens de la furnizor la următorul link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Ads Remarketing

Această pagină web utilizează funcțiile de Remarketing de la Google Ads. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Prin Google Ads Remarketing putem atribui persoanele care interacționează cu oferta noastră online anumitor grupuri țintă, pentru a le afișa ulterior reclame adecvate intereselor în rețeaua publicitară Google (Remarketing resp. Retargeting).

În plus, grupurile țintă publicitare create cu Google Ads Remarketing pot fi asociate cu funcțiile mai multor dispozitive de la Google. Pe această cale, mesajele publicitare personalizate, bazate pe interes, care au fost adaptate în funcție de comportamentul dumneavoastră anterior de utilizare și navigare de pe un terminal (de ex. telefon mobil), vă pot fi afișate și pe un alt terminal (de ex. tabletă sau PC).

Dacă dispuneți de un cont Google, vă puteți opune publicității personalizate la următorul link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Utilizarea acestui serviciu are loc pe baza consimțământului dumneavoastră, conform art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și § 25 alin. 1 TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment.

Informații suplimentare și prevederile de protecție a datelor se găsesc în declarația de protecție a datelor de la Google la:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

Compania dispune de o certificare conform „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF este un acord încheiat între Uniunea Europeană și SUA, care are rolul de a asigura respectarea standardelor europene de protecție a datelor în cazul prelucrării datelor în SUA. Fiecare companie certificată conform DPF se obligă să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Găsiți informații suplimentare în acest sens de la furnizor la următorul link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Formarea de grupuri țintă cu compararea clienților

Pentru formarea grupurilor țintă utilizăm, printre altele, compararea clienților prin intermediul Google Ads Remarketing. În acest context furnizăm anumite date ale clienților (de ex. adrese de e-mail) din listele noastre de clienți către Google. Dacă respectivii clienți sunt utilizatori Google și sunt autentificați în contul lor Google, le sunt afișate mesaje publicitare adecvate în cadrul rețelei Google (de ex. pe YouTube, Gmail sau în motorul de căutare).

Urmărirea conversiilor Google

Această pagină web utilizează instrumentul de urmărire a conversiilor Google. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Cu ajutorul instrumentului de urmărire a conversiilor Google, împreună cu Google putem detecta dacă utilizatorul a efectuat anumite acțiuni. Astfel putem, de exemplu, evalua cât de des sunt apăsate anumite butoane de pe pagina noastră web și care produse au fost vizualizate sau cumpărate deosebit de frecvent. Aceste informații servesc la generarea statisticilor de conversie. Aflăm numărul total de utilizatori care au dat clic pe anunțurile noastre și ce acțiuni au efectuat aceștia. Nu obținem informații cu care putem identifica utilizatorul în mod personal. Google în sine utilizează doar module cookie de identificare sau tehnologii similare de recunoaștere.

Utilizarea acestui serviciu are loc pe baza consimțământului dumneavoastră, conform art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și § 25 alin. 1 TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment.

Mai multe informații cu privire la instrumentul de urmărire a conversiilor Google se găsesc în prevederile de protecție a datelor de la Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

Compania dispune de o certificare conform „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF este un acord încheiat între Uniunea Europeană și SUA, care are rolul de a asigura respectarea standardelor europene de protecție a datelor în cazul prelucrării datelor în SUA. Fiecare companie certificată conform DPF se obligă să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Găsiți informații suplimentare în acest sens de la furnizor la următorul link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google DoubleClick

Această pagină web utilizează funcțiile Google DoubleClick. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, (denumit în continuare „DoubleClick”).

DoubleClick se utilizează pentru a vă afișa anunțuri publicitare adecvate intereselor în întreaga rețea publicitară Google. Anunțurile publicitare pot fi adaptate cu ajutorul DoubleClick în mod specific intereselor respectivului vizitator. Astfel, reclamele noastre pot fi afișate, de exemplu, în rezultatele căutărilor Google sau pe bannere publicitare conectate cu DoubleClick.

Pentru a putea afișa utilizatorilor publicitate adecvată intereselor, DoubleClick trebuie să poată reidentifica respectivul utilizator și trebuie să îi poată atribui paginile web vizitate, clicurile și alte informații privind comportamentul de utilizator. În acest sens, DoubleClick utilizează module cookie sau alte tehnologii de reidentificare comparabile (de ex. amprentarea de dispozitive). Informațiile înregistrate sunt centralizate într-un profil de utilizator pseudonimizat, pentru a afișa respectivului utilizator publicitate adecvată intereselor.

Utilizarea acestui serviciu are loc pe baza consimțământului dumneavoastră, conform art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și § 25 alin. 1 TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment.

Găsiți informații suplimentare privind posibilitățile de opoziție împotriva anunțurilor publicitare afișate de către Google la următoarele linkuri:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Compania dispune de o certificare conform „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF este un acord încheiat între Uniunea Europeană și SUA, care are rolul de a asigura respectarea standardelor europene de protecție a datelor în cazul prelucrării datelor în SUA. Fiecare companie certificată conform DPF se obligă să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Găsiți informații suplimentare în acest sens de la furnizor la următorul link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meta-Pixel (anterior Facebook Pixel)

Această pagină web utilizează pentru măsurarea conversiilor Pixelul acțiunilor vizitatorilor de la Facebook/Meta. Furnizorul acestui serviciu este Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda. Însă, în conformitate cu Facebook, datele colectate sunt, de asemenea, transferate în SUA și în alte țări terțe.

Astfel, comportamentul vizitatorilor paginii poate fi urmărit după ce aceștia au fost redirecționați către pagina web a furnizorului după ce au dat clic pe un anunț publicitar Facebook. Prin aceasta, poate fi evaluată eficiența anunțurilor publicitare Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață și se pot optimiza acțiunile publicitare viitoare.

Datele colectate sunt anonime pentru noi în calitate de operator al acestei pagini web. Nu putem trage concluzii cu privire la identitatea utilizatorilor. Datele sunt însă stocate și prelucrate de către Facebook, astfel încât asocierea cu respectivul profil de utilizator este posibilă, iar Facebook poate utiliza datele în scopuri publicitare proprii, conform directivei Facebook privind utilizarea datelor ( https://www.facebook.com/privacy/policy/ ). Prin aceasta, Facebook poate permite afișarea de anunțuri publicitare pe pagini ale Facebook, precum și în afara Facebook. Această utilizare a datelor nu poate fi influențată de noi în calitate de operator al paginilor.

Utilizarea acestui serviciu are loc pe baza consimțământului dumneavoastră, conform art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și § 25 alin. 1 TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment.

În măsura în care, cu ajutorul instrumentului descris aici, pe pagina noastră web au fost înregistrate date, care sunt transmise mai departe către Facebook, noi și Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda suntem responsabili în comun pentru această prelucrare a datelor (art. 26 RGPD). Responsabilitatea comună se limitează în acest context exclusiv la înregistrarea datelor și transmiterea lor mai departe către Facebook. Prelucrarea ulterioară transmiterii realizată de către Facebook nu face parte din răspunderea comună. Obligațiile noastre comune au fost stabilite în cadrul unui acord cu privire la prelucrarea comună. Găsiți textul acordului la adresa: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum .Conform acestui acord, suntem responsabili pentru furnizarea informațiilor privind protecția datelor la utilizarea instrumentului Facebook și pentru implementarea sigură a instrumentului pe pagina noastră web din punct de vedere al legislației privind protecția datelor. Pentru securitatea datelor produselor Facebook este responsabil Facebook. Drepturile persoanelor vizate (de ex. solicitări de informații) cu privire la datele prelucrate de Facebook pot fi exercitate direct față de Facebook. Dacă vă exercitați drepturile de persoană vizată față de noi, suntem obligați să le transmitem mai departe către Facebook.

Transferul de date în SUA este susținut de clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Mai multe detalii se găsesc aici: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum și https://www.facebook.com/help/566994660333381 .

În politica de confidențialitate a furnizorului Facebook se găsesc indicații ulterioare cu privire la protecția confidențialității dumneavoastră: https://www.facebook.com/privacy/policy/ .

De asemenea, puteți dezactiva funcția de Remarketing „Custom Audiences” din setările pentru anunțuri publicitare la https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . În acest sens, trebuie să fiți autentificat pe Facebook.

Dacă nu dețineți un cont de Facebook, puteți dezactiva publicitatea pe bază de utilizare de la Facebook de pe pagina web a European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices .

Compania dispune de o certificare conform „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF este un acord încheiat între Uniunea Europeană și SUA, care are rolul de a asigura respectarea standardelor europene de protecție a datelor în cazul prelucrării datelor în SUA. Fiecare companie certificată conform DPF se obligă să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Găsiți informații suplimentare în acest sens de la furnizor la următorul link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Eticheta LinkedIn Informații

Această pagină web utilizează Eticheta LinkedIn Informații. Furnizorul acestui serviciu este LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda.

Prelucrarea datelor prin Eticheta LinkedIn Informații

Cu ajutorul Etichetei LinkedIn Informații, obținem informații despre vizitatorii paginii noastre web. Dacă un vizitator este înregistrat pe LinkedIn, putem analiza, printre altele, datele-cheie profesionale (de ex. nivelul de carieră, dimensiunea companiei, țara, locația, branșa și denumirea profesiei) ale vizitatorilor paginii noastre web și, astfel, direcționa mai bine pagina noastră către grupul țintă respectiv. În plus, cu ajutorul Etichetei LinkedIn Informații putem măsura dacă vizitatorii paginilor noastre web efectuează o achiziție sau alte acțiuni (măsurarea conversiei). Măsurarea conversiei poate avea loc și pe mai multe dispozitive (de ex., de la PC la tabletă). Eticheta LinkedIn Informații mai oferă o funcție de Retargeting cu ajutorul căreia putem afișa vizitatorilor paginii noastre web reclame direcționate în afara paginii web, prin care, conform LinkedIn, nu are loc identificarea destinatarilor reclamelor.

De asemenea, LinkedIn însuși colectează așa-numite fișiere de jurnal (URL, URL de referință, adresă IP, proprietățile dispozitivului și browserului și momentul accesului). Adresele IP sunt scurtate (în măsura în care sunt utilizate pentru a ajunge la membrii LinkedIn pe mai multe dispozitive) sau indexate prin hashing (pseudonimizate). Identificatorii direcți ai membrilor LinkedIn sunt șterși automat de LinkedIn după șapte zile. Datele pseudonimizate rămase sunt apoi șterse în decurs de 180 de zile.

În calitate de operator al paginii web, nu putem asocia datele colectate de LinkedIn cu anumite persoane individuale. LinkedIn stochează pe serverele sale din SUA datele cu caracter personal colectate ale vizitatorilor paginii web și le utilizează în cadrul propriilor măsuri publicitare. Pentru mai multe detalii, accesați declarația de protecție a datelor de la LinkedIn la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?#choices-oblig .

Temeiul juridic

În măsura în care a fost obținut consimțământul (Consent), utilizarea serviciului mai sus menționat are loc exclusiv în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și al § 25 TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment. În măsura în care nu a fost obținut consimțământul, utilizarea acestui serviciu are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f RGPD; operatorul paginii web are un interes legitim în ceea ce privește măsuri publicitare efective, inclusiv pe rețelele de socializare.

Transferul de date în SUA este susținut de clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii găsiți aici: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa și https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs .

Opoziție împotriva utilizării Etichetei LinkedIn Informații

Vă puteți opune analizei comportamentului utilizatorului, precum și publicității direcționate la următorul link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

În plus, din setările contului, membrii LinkedIn pot controla utilizarea datelor lor cu caracter personal în scopuri publicitare. Pentru a împiedica asocierea datelor colectate de pe pagina noastră web prin LinkedIn și contul dumneavoastră de LinkedIn, trebuie să vă deconectați din contul de LinkedIn înainte să accesați pagina noastră web.

Prelucrarea datelor

Am încheiat un contract pentru prelucrarea datelor (AVV) în vederea utilizării serviciului mai sus menționat. Este vorba despre un contract impus de legislația privind protecția datelor, care garantează faptul că acesta prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor paginii noastre web numai conform instrucțiunilor noastre și cu respectarea RGPD.

Pinterest-Tag

Am integrat Pinterest-Tag pe această pagină web. Furnizorul este Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda.

Pinterest-Tag servește înregistrării anumitor acțiuni pe care le desfășurați pe pagina noastră web. Datele pot fi utilizate exclusiv pentru a vă afișa publicitate adecvată intereselor pe pagina noastră web sau pe o altă pagină a rețelei publicitare Pinterest-Tag.

În acest scop, Pinterest-Tag înregistrează, printre altele, un Tag ID, locația dumneavoastră și adresa URL de referință. În plus, pot fi înregistrate date specifice acțiunilor precum valoarea comenzii, cantitatea comandată, numărul comenzii, categoria articolelor achiziționate și vizualizări video.

Pinterest-Tag utilizează tehnologii care permit reidentificarea utilizatorului pe toate paginile, pentru analizarea comportamentului de utilizator (de ex. module cookie sau amprentarea de dispozitive).

În măsura în care a fost obținut consimțământul (Consent), utilizarea serviciului mai sus menționat are loc exclusiv în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și al § 25 TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment. În măsura în care nu a fost obținut consimțământul, utilizarea acestui serviciu are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f RGPD; operatorul paginii web are un interes legitim în ceea ce privește măsuri de marketing cât mai eficiente.

Pinterest este o companie activă în întreaga lume, astfel încât poate avea loc și un transfer al datelor către SUA. Acest transfer de date se bazează, conform declarației Pinterest, pe baza clauzelor contractuale standard ale Comisiei EU. Detalii găsiți aici: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy .

Informații suplimentare despre Pinterest-Tag găsiți aici: https://help.pinterest.com/en/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag .

Prelucrarea datelor

Am încheiat un contract pentru prelucrarea datelor (AVV) în vederea utilizării serviciului mai sus menționat. Este vorba despre un contract impus de legislația privind protecția datelor, care garantează faptul că acesta prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor paginii noastre web numai conform instrucțiunilor noastre și cu respectarea RGPD.

Qualtrics

În cadrul Customer Experience Management, al creării de paneluri, precum și în cadrul efectuării și evaluării sondajelor de opinie utilizăm serviciul Qualtrics, furnizat de către Qualtrics LLC, 400 West Qualtrics Drive, Provo, UT 84606, Statele Unite. Datele pentru platforma Qualtrics se transmit criptate prin 256-bit TLS/SSL și sunt complet anonimizate. Datele nu se redirecționează și nu se transmit către terți, iar după îndeplinirea scopului se șterg. Consimțământul pentru colectarea, transmiterea și prelucrarea datelor poate fi retras oricând. Aici regăsiți mai multe informații despre protecția datelor în cadrul Qualtrics:

https://www.qualtrics.com/privacy-statement .

În măsura în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6, alin. (1), lit. a) din RGPD și § 25 TTDSG; consimțământul este revocabil în orice moment.

Dacă nu doriți prelucrarea datelor de către Qualtrics, vă rugăm nu participați la chestionarele noastre.

Pe lângă clauzele contractuale standard și acordul de prelucrare a datelor am încheiat cu Qualtrics inclusiv dispoziții extinse cu privire la protecția datelor. Datele dumneavoastră vor fi stocate pe teritoriul UE. Totuși, există posibile riscuri legate de prelucrare, care nu pot fi excluse în prezent, în ciuda măsurilor în vigoare pentru protecția și securitatea a datelor. Cele mai frecvente:

 • Este posibilă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Qualtrics în scopuri din afara sferei contractuale și dobândirea lor de către terți.
 • Este posibil ca dreptul dumneavoastră la informație să își piardă valabilitatea pe termen lung în raporturile cu Qualtrics.

7. Buletinul informativ

Date de buletin informativ

Dacă ați dori să primiți buletinul informativ oferit pe pagina web, trebuie să ne oferiți o adresă de e-mail, precum și informațiile care ne permit să verificăm dacă sunteți deținătorul adresei indicate și că sunteți de acord cu primirea buletinului informativ. Alte date nu sunt colectate, respectiv sunt colectate doar în baza consimțământului. Utilizăm aceste date exclusiv pentru trimiterea informațiilor solicitate și nu le transmitem mai departe terților.

Prelucrarea datelor introduse în formularul de înregistrare pentru buletinul informativ are loc exclusiv în temeiul consimțământului dumneavoastră (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD). Vă puteți revoca în orice moment consimțământul acordat pentru stocarea datelor, a adresei de e-mail, precum și pentru utilizarea acestora pentru trimiterea buletinului informativ, de exemplu, prin opțiunea „Dezabonare” din buletinul informativ. Legalitatea procedurilor deja efectuate de prelucrare a datelor nu este afectată de revocare.

Analiza obiceiurilor de lectură

Cu ajutorul instrumentelor de urmărire ne putem analiza campaniile derulate prin intermediul buletinelor informative. Atunci când deschideți un e-mail transmis, un fișier conținut în e-mail (așa numit web-beacon) se conectează. Astfel se poate constata dacă un mesaj de tip buletin informativ a fost deschis și, după caz, ce linkuri au fost accesate. Prin intermediul acestor detalii privind modul în care interacționați cu aceste conținuturi, ne putem crea, dezvolta, pune la dispoziție și îmbunătăți comunicarea cu dumneavoastră. Aceste informații sunt agregate și utilizate pentru a vă putea pune la dispoziție informații mai utile și pentru a putea afla ce prezintă cel mai mult interes pentru dumneavoastră.

În plus, sunt înregistrate informații tehnice (de ex. momentul accesării, adresa IP, tipul browserului și sistemul de operare). Aceste informații nu pot fi atribuite respectivului destinatar al buletinului informativ. Acestea servesc exclusiv analizei statistice a campaniilor derulate prin intermediul buletinului informativ. Rezultatele acestor analize pot fi utilizate pentru a adapta buletinele informative viitoare mai bine la interesele destinatarilor.

Evaluarea buletinului informativ și măsurarea succesului au loc, cu excepția cazului în care există un consimțământ expres al utilizatorilor, în temeiul interesului nostru legitim, în scopul utilizării unui sistem de buletine informative prietenos cu utilizatorul și sigur, care servește atât intereselor noastre comerciale privind o mai bună adaptare a comunicării noastre publicitare prin e-mail la interesele clienților noștri, cât și așteptărilor utilizatorilor.

Aceasta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. În măsura în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și § 25 alin. 1 TTDSG, în măsura în care consimțământul include salvarea de beaconuri sau accesul la informații din terminalul utilizatorului (de ex. amprentarea de dispozitive) în sensul TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment. Același lucru este valabil și pentru opoziție conf. art. 21 alin. 2 RGPD.

Din păcate, o revocare separată a măsurării succesului nu este posibilă. În cazul în care doriți să vă opuneți măsurării succesului, trebuie să vă anulați abonarea la buletinul informativ. În acest sens punem la dispoziție un link corespunzător în fiecare mesaj de tip buletin informativ

Datele salvate de dumneavoastră la noi în scopul primirii buletinului informativ sunt stocate de noi resp. de către furnizorul buletinului informativ până când vă dezabonați de la buletinul informativ, sunt partajate cu companiile asociate entității responsabile și sunt șterse din lista de distribuție pentru buletinul informativ după dezabonarea de la acesta. Datele stocate de noi în alte scopuri rămân neafectate în acest caz.

După ce vă dezabonați din lista de distribuire a buletinului informativ, adresa dumneavoastră de e-mail este stocată, dacă este cazul, de către noi, respectiv de către furnizorul serviciului de buletin informativ într-o listă neagră, pentru a împiedica pe viitor trimiterea de mesaje. Datele din lista neagră sunt utilizate doar în acest scop și nu sunt grupate cu alte date. Această măsură servește atât intereselor dumneavoastră, cât și intereselor noastre cu privire la respectarea prevederilor legale la trimiterea de buletine informative (interes legitim în sensul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD). Stocarea în lista neagră nu are caracter provizoriu. Vă puteți opune stocării, în măsura în care interesele dumneavoastră prevalează asupra intereselor noastre.

Dacă achiziționați de la noi mărfuri sau servicii și vă furnizați în acest context adresa de e-mail, ne rezervăm dreptul de a o utiliza pentru transmiterea de buletine informative cu reclame directe privind mărfuri sau servicii similare. Acest lucru servește apărării intereselor noastre legitime care prevalează în evaluarea comparativă a intereselor cu abordarea prin publicitate a clienților noștri. Vă puteți opune acestei utilizări a datelor dumneavoastră în orice moment, printr-un mesaj transmis către datele de contact de mai jos sau prin linkul de dezabonare din e-mailul publicitar, fără ca în acest sens să apară alte costuri decât cele de transmitere conform tarifelor de bază. În măsura în care transmiterea buletinului informativ are loc pe baza vânzării de mărfuri sau servicii, facem trimitere la prevederile legii împotriva concurenței nelegitime (UWG).

8. Pluginuri și instrumente

YouTube cu grad sporit de confidențialitate

Această pagină web integrează videoclipuri ale paginii web YouTube. Operatorul paginilor este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Utilizăm YouTube în modul cu grad sporit de confidențialitate. Conform YouTube, acest mod face ca YouTube să nu stocheze informațiile despre vizitatorii de pe această pagină web înainte ca aceștia să vizioneze videoclipul. Pe de altă parte, transmiterea mai departe a datelor către parteneri YouTube nu este obligatoriu exclusă prin modul cu grad sporit de confidențialitate. Astfel, YouTube stabilește – indiferent dacă vizionați sau nu un videoclip – o conexiune cu rețeaua Google Marketing.

Imediat ce porniți un videoclip YouTube pe această pagină web, se stabilește o conexiune la serverele YouTube. Astfel, serverul YouTube informează care dintre paginile noastre au fost vizitate de dumneavoastră. Dacă sunteți autentificat în contul dumneavoastră de YouTube, permiteți YouTube să atribuie comportamentul dumneavoastră de navigare direct profilului dumneavoastră personal. Puteți împiedica acest lucru dacă vă deconectați din contul de YouTube.

În plus, după pornirea unui videoclip, YouTube poate salva pe terminalul dumneavoastră diferite module cookie sau utiliza tehnologii similare de recunoaștere (de ex. amprentare de dispozitiv). Pe această cale YouTube poate obține informații despre vizitatorii acestei pagini web. Aceste informații sunt utilizate, printre altele, la compilarea de statistici video, la îmbunătățirea satisfacției utilizatorilor și la prevenirea tentativelor de înșelăciune.

După caz, după pornirea unui videoclip YouTube pot fi declanșate și alte procese de prelucrare a datelor, asupra cărora nu avem nicio influență.

Utilizarea serviciului YouTube are loc având ca interes o reprezentare atractivă a ofertelor noastre digitale. Aceasta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. În măsura în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și § 25 alin. 1 TTDSG, în măsura în care consimțământul include salvarea de module cookie sau accesul la informații din terminalul utilizatorului (de ex. amprentarea de dispozitive) în sensul TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment.

Mai multe informații despre protecția datelor în cadrul YouTube găsiți în declarația de confidențialitate la adresa https://policies.google.com/privacy?hl=en .

Compania dispune de o certificare conform „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF este un acord încheiat între Uniunea Europeană și SUA, care are rolul de a asigura respectarea standardelor europene de protecție a datelor în cazul prelucrării datelor în SUA. Fiecare companie certificată conform DPF se obligă să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Găsiți informații suplimentare în acest sens de la furnizor la următorul link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Web Fonts

Pentru reprezentarea unitară a fonturilor, această pagină utilizează așa numite Google Fonts, puse la dispoziție de către Google. La apelarea unei pagini, browserul dumneavoastră încarcă fonturile necesare în memoria cache a browserului dumneavoastră, pentru a afișa corect texte și fonturi.

În acest scop, browserul utilizat de dumneavoastră trebuie să stabilească o conexiune cu serverele Google. Astfel, Google este informat cu privire la faptul că această pagină web a fost apelată de pe adresa dumneavoastră IP. Utilizarea Google Fonts are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f RGPD. Operatorul paginii web are un interes legitim cu privire la afișarea unitară a imaginii fonturilor pe pagina sa web. În măsura în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și § 25 alin. 1 TTDSG, în măsura în care consimțământul include salvarea de module cookie sau accesul la informații din terminalul utilizatorului (de ex. amprentarea de dispozitive) în sensul TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment.

Dacă browserul dumneavoastră nu suportă Google Fonts, se utilizează un font standard al computerului dumneavoastră.

Informații suplimentare despre Google Fonts găsiți la adresa https://developers.google.com/fonts/faq și în declarația de protecție a datelor de la Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

Compania dispune de o certificare conform „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF este un acord încheiat între Uniunea Europeană și SUA, care are rolul de a asigura respectarea standardelor europene de protecție a datelor în cazul prelucrării datelor în SUA. Fiecare companie certificată conform DPF se obligă să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Găsiți informații suplimentare în acest sens de la furnizor la următorul link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Maps

Această pagină utilizează serviciul de hărți Google Maps. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Pentru utilizarea funcțiilor Google Maps este necesară stocarea adresei dumneavoastră de IP. Aceste informații sunt transferate în mod obișnuit către un server al Google din SUA și stocate acolo. Furnizorul acestei pagini nu are nicio influență asupra transferului de date. Când Google Maps este activat, Google poate utiliza Google Fonts în scopul afișării unitare a fonturilor. La accesarea Google Maps, browserul dumneavoastră încarcă fonturile web necesare în memoria cache a browserului dumneavoastră, pentru a afișa corect texte și fonturi.

Utilizarea serviciului Google Maps are loc având ca interes o reprezentare atractivă a ofertelor noastre digitale și pentru a fi mai ușoară găsirea locurilor indicate de noi pe pagina web. Aceasta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. În măsura în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și § 25 alin. 1 TTDSG, în măsura în care consimțământul include salvarea de module cookie sau accesul la informații din terminalul utilizatorului (de ex. amprentarea de dispozitive) în sensul TTDSG. Consimțământul este revocabil în orice moment.

Transferul de date în SUA este susținut de clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Mai multe detalii se găsesc aici: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Mai multe informații despre gestionarea datelor de utilizator se găsesc în declarația de confidențialitate de la Google: ttps://policies.google.com/privacy?hl=en-GB .

Compania dispune de o certificare conform „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF este un acord încheiat între Uniunea Europeană și SUA, care are rolul de a asigura respectarea standardelor europene de protecție a datelor în cazul prelucrării datelor în SUA. Fiecare companie certificată conform DPF se obligă să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Găsiți informații suplimentare în acest sens de la furnizor la următorul link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Zendesk

Pentru procesarea solicitărilor utilizatorilor folosim sistemul CRM Zendesk. Furnizorul este Zendesk, Inc., 1019 Market Street in San Francisco, CA 94103 SUA.

Utilizăm Zendesk, pentru a vă putea procesa solicitările rapid și eficient. Aceasta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

Puteți transmite solicitări numai cu indicarea adresei de e-mail și fără indicarea numelui dumneavoastră.

Mesajele transmise către noi rămân la noi până când ne solicitați ștergerea acestora sau până când scopul stocării datelor nu se mai aplică (de ex., după finalizarea prelucrării solicitării dumneavoastră). Prevederile legale obligatorii – în spec. termenele de păstrare – rămân neafectate.

Zendesk dispune de Binding Corporate Rules (BCR) care au fost aprobate de către autoritatea irlandeză pentru protecția datelor. Este vorba despre prevederi interne obligatorii care legitimează transmiterea internă a datelor în cadrul companiei către state terțe din afara UE și SEE. Detalii găsiți aici: h https://www.zendesk.com/blog/update-privacy-shield-invalidation-european-court-justice/ .

În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea solicitării dumneavoastră de către noi prin intermediul Zendesk, puteți comunica alternativ cu noi prin e-mail, telefon sau fax.

Informații suplimentare în acest sens găsiți în declarația de protecție a datelor de la Zendesk: https://www.zendesk.co.uk/company/agreements-and-terms/privacy-notice/ .

Compania dispune de o certificare conform „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF este un acord încheiat între Uniunea Europeană și SUA, care are rolul de a asigura respectarea standardelor europene de protecție a datelor în cazul prelucrării datelor în SUA. Fiecare companie certificată conform DPF se obligă să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Găsiți informații suplimentare în acest sens de la furnizor la următorul link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active

Funcțiile de chat de la Zendesk

Pagina noastră web vă oferă posibilitatea de a ne transmite mesaje prin intermediul unei ferestre de chat. Funcțiile de chat sunt puse la dispoziție de către Zendesk. Atunci când utilizați această fereastră de chat, pe lângă mesajele dumneavoastră de chat salvăm și adresa dumneavoastră IP. Introducerea numelui dumneavoastră nu este necesară pentru chat.

Prelucrarea datelor

Am încheiat un contract pentru prelucrarea datelor (AVV) în vederea utilizării serviciului mai sus menționat. Este vorba despre un contract impus de legislația privind protecția datelor, care garantează faptul că acesta prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor paginii noastre web numai conform instrucțiunilor noastre și cu respectarea RGPD.

9. Comerțul electronic și furnizorii de servicii de plată

Prelucrarea datelor (datelor contractului și ale clienților)

Colectăm, prelucrăm și utilizăm date cu caracter personal doar în măsura în care acestea sunt necesare pentru întemeierea, elaborarea din punct de vedere al conținutului sau modificarea raportului juridic (date privind stocurile). Acest lucru are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD care permite prelucrarea datelor în vederea executării unui contract sau a face demersuri înainte de încheierea contractului. Colectăm, prelucrăm și utilizăm date cu caracter personal referitoare la utilizarea acestei pagini web (date de utilizare) doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru a permite utilizatorului să utilizeze serviciul sau pentru a factura utilizatorul.

Datele colectate ale clienților sunt șterse după finalizarea comenzii sau încetarea relației de afaceri. Termenele legale de păstrare rămân neafectate.

Transferul de date în cazul finalizării comenzilor pentru magazine digitale, comercianți și expedierea de bunuri

Transmitem terților date cu caracter personal doar atunci când acest lucru este necesar în cadrul derulării contractului, de exemplu, către companiile însărcinate cu livrarea bunurilor sau către institutul de credit însărcinat cu procesarea plății. Nu are loc un transfer suplimentar al datelor, respectiv are loc doar atunci când ați fost de acord în mod expres cu transferul. Transmiterea mai departe a datelor dumneavoastră către terți nu are loc fără consimțământ expres, cum ar fi în scopuri publicitare.

Temeiul pentru prelucrarea datelor este art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD care permite prelucrarea datelor în vederea executării unui contract sau a face demersuri înainte de încheierea contractului.

Transmiterea datelor în cazul finalizării comenzilor pentru prestările de servicii și conținuturile digitale

Transmitem terților date cu caracter personal doar atunci când acest lucru este necesar în cadrul derulării contractului, de exemplu, către institutul de credit însărcinat cu procesarea plății.

Nu are loc un transfer suplimentar al datelor, respectiv are loc doar atunci când ați fost de acord în mod expres cu transferul. Transmiterea mai departe a datelor dumneavoastră către terți nu are loc fără consimțământ expres, cum ar fi în scopuri publicitare.

Temeiul pentru prelucrarea datelor este art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD care permite prelucrarea datelor în vederea executării unui contract sau a face demersuri înainte de încheierea contractului.

PayPal

Pe această pagină web oferim, printre altele, plata prin PayPal. Furnizorul acestui serviciu de plată este PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (denumit în continuare „PayPal”).

Dacă selectați plata prin PayPal, datele de plată introduse de dumneavoastră sunt transmise către PayPal.

Transmiterea datelor dumneavoastră către PayPal are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD (consimțământ) și art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD (prelucrarea pentru îndeplinirea unui contract). Aveți posibilitatea de a vă revoca în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor. Revocarea nu are efect asupra eficienței procedurilor de prelucrare a datelor din trecut.

BS PAYONE

Dacă optați pentru o modalitate de plată a furnizorului de servicii de plată BS PAYONE, procesarea plății se realizează prin intermediul furnizorului de servicii de plată BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9 60528 Frankfurt pe Main, căruia îi transmitem datele pe care ni le-ați comunicat cu ocazia comenzii, împreună cu informațiile despre comanda dumneavoastră, conform art. 6, alin. 1, lit. b RGPD. Transmiterea datelor dumneavoastră se face exclusiv în scopul procesării plății prin furnizorul de servicii de plată PAYONE și doar în măsura în care acest lucru este necesar.

ConCardis

Dacă optați pentru plata prin card bancar a furnizorului de servicii de plată ConCardis, procesarea plății se realizează prin intermediul furnizorului de servicii de plată ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, căruia îi transmitem datele pe care ni le-ați comunicat cu ocazia comenzii, împreună cu informațiile despre comanda dumneavoastră, conform art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD. Transmiterea datelor dumneavoastră se face exclusiv în scopul procesării plății prin furnizorul de servicii de plată ConCardis și doar în măsura în care acest lucru este necesar. Informații suplimentare despre dispozițiile ConCardis privind protecția datelor puteți găsi la următoarea adresă de internet: https://www.nexi.de/en/legal-footer/data-policy

10. Conferințe audio și video online (instrumente pentru conferințe)

Prelucrarea datelor

Pentru comunicarea cu clienții noștri utilizăm, printre altele, instrumente pentru conferințe online. Instrumentele pe care le utilizăm în mod detaliat sunt enumerate mai jos. Atunci când comunicați cu noi prin conferință video sau audio prin intermediul internetului, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de noi și de furnizorul respectivului instrument pentru conferințe.

Instrumentele pentru conferințe colectează, în acest sens, toate datele pe care le puneți la dispoziție/utilizați pentru utilizarea instrumentelor (adresă de e-mail și/sau număr de telefon). În plus, instrumentele pentru conferințe prelucrează durata conferinței, începutul și sfârșitul (timp) participării la conferință, numărul de participanți și alte „informații contextuale” în legătură cu procedura de comunicare (metadate).

De asemenea, furnizorul instrumentelor prelucrează toate datele tehnice necesare pentru derularea comunicării online. Aceasta include îndeosebi adresele IP, adresele MAC, codurile de identificare ale dispozitivelor, tipul dispozitivelor, tipul și versiunea sistemelor de operare, versiunea de client, tipul camerei, microfonul sau difuzorul, precum și tipul conexiunii.

În măsura în care, în cadrul instrumentelor, are loc schimbul de conținut, încărcarea sau punerea acestuia la dispoziție pe altă cale, acestea sunt stocate, de asemenea, pe serverele furnizorului instrumentului. Printre astfel de conținuturi se numără îndeosebi înregistrările dematerializate, mesajele instantanee/pe chat, mesajele vocale, fotografiile și videoclipurile încărcate, fișierele, tablele albe și alte informații distribuite pe durata utilizării serviciului.

Rețineți că nu avem influență completă asupra procedurilor de prelucrare a datelor ale instrumentelor utilizate. Posibilitățile noastre depind în mare măsură de politica internă a furnizorului respectiv. Mai multe informații despre prelucrarea datelor prin instrumentele pentru conferințe se găsesc în declarațiile de protecție a datelor ale respectivelor instrumente utilizate, pe care le-am pus la dispoziție sub acest text.

Scopul și temeiurile juridice

Instrumentele pentru conferințe sunt utilizate pentru a comunica cu partenerii contractuali viitori sau existenți sau pentru a oferi clienților noștri anumite servicii (art. 6, alin. 1, prima teză, lit. b din RGPD). În plus, utilizarea instrumentelor servește la accelerarea și facilitarea generală a comunicării cu noi, respectiv cu compania noastră (interes legitim în sensul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD). În măsura în care a fost solicitat consimțământul, utilizarea instrumentelor respective are loc în temeiul acestui consimțământ; consimțământul este revocabil în orice moment cu efect pentru viitor.

Durata stocării

Datele colectate direct de către noi prin intermediul instrumentelor video și pentru conferințe sunt șterse de sistemele noastre imediat ce ne solicitați ștergerea acestora, vă revocați consimțământul pentru stocare sau scopul stocării datelor nu se mai aplică. Modulele cookie salvate rămân pe terminalul dumneavoastră până când le ștergeți. Termenele de păstrare legale obligatorii rămân neafectate. Nu avem nicio influență asupra duratei de stocare a datelor dumneavoastră care au fost stocate de către operatorii instrumentelor pentru conferințe în scop propriu. Pentru detalii în acest sens, vă rugăm să vă informați direct de la operatorii instrumentelor pentru conferințe.

Instrumente pentru conferințe utilizate

Utilizăm următoarele instrumente pentru conferințe:

Utilizăm WebEx. Furnizorul acestui serviciu este Webex Communications Deutschland GmbH, Hansaallee 249 c/o Cisco Systems GmbH, 40549 Düsseldorf, Germania.

Nu poate fi exclus ca datele prelucrate prin intermediul WebEx să fie transmise către state terțe (de ex. în SUA). Webex dispune de Binding Corporate Rules (BCR), care au fost aprobate de către autoritățile olandeze, poloneze, spaniole, și de alte autorități europene relevante de reglementare în domeniul protecției datelor. Este vorba despre prevederi interne obligatorii care legitimează transmiterea internă a datelor în cadrul companiei către state terțe din afara UE și SEE. Detalii găsiți aici: https://www.cisco.com/c/en_be/about/legal/privacy-full.html și https://www.telekom.com/en/deutsche-telekom/data-privacy-information-1744 . Detalii privind prelucrarea datelor găsiți în declarația de protecție a datelor de la Webex: https://www.cisco.com/c/en_be/index.html .

Prelucrarea datelor

Am încheiat cu furnizorul un contract pentru prelucrarea comenzilor și implementăm în totalitate cerințele stricte ale autorităților germane de protecție a datelor cu privire la utilizarea serviciului Cisco.

11. Servicii proprii

Gestionarea datelor de candidatură

Vă oferim posibilitatea să aplicați la noi (de ex., prin e-mail, poștă sau prin formularul de candidatură online). În cele ce urmează vă informăm despre domeniul de aplicare, scopul și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal colectate în cadrul procesului de candidatură. Garantăm conformitatea colectării, prelucrării și utilizării datelor dumneavoastră cu legislația de protecție a datelor în vigoare și cu toate celelalte prevederi juridice și gestionarea cu maximă confidențialitate a datelor dumneavoastră. Informații suplimentare găsiți în Informații privind protecția datelor pentru candidați .

Informare pentru partenerii comerciali EGGER în privința prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Această informare privind protecția datelor vă informează, în calitate de partener comercial actual sau potențial, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către companiile Grupului EGGER. „Partener comercial” se referă aici la orice persoană fizică cu care EGGER se află într-o relație comercială, în special reprezentanți și angajați ai clienților, furnizorilor și prestatorilor de servicii.

12. EGGER INSIDE Proiectantul de Mobilier

Prelucrarea datelor de utilizator

Prelucrarea datelor de către tâmplarul sau distribuitorul dumneavoastră

Proiectantul de Mobilier (Proiectantul de Mobilier și Proiectantul de Mobilier PRO) este o aplicație cu ajutorul căreia dumneavoastră, în calitate de utilizator, puteți configura o piesă de mobilier în funcție de nevoile dumneavoastră individuale, pe care o puteți comanda apoi de la partenerul dumneavoastră contractual. Responsabilul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu Proiectantul de Mobilier este în principiu partenerul dumneavoastră contractual resp. operatorul paginii pe care a fost configurată piesa de mobilier. Acesta vă furnizează informațiile privind gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, temeiul juridic și informații suplimentare.

În continuare dorim însă să vă prezentăm pe scurt modul în care are loc prelucrarea datelor în cadrul Proiectantului de Mobilier:

Dacă doriți să formulați o cerere de ofertă prin Proiectantul de Mobilier, introducerea unora dintre datele dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru procesarea și derularea cererii de ofertă.

Prin utilizarea Proiectantului de Mobilier, datele dumneavoastră sunt transmise, salvate și prelucrate de către partenerul dumneavoastră contractual în scopul procesării cererii dumneavoastră de ofertă resp. pentru executarea contractului.

Datele dumneavoastră sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate de către EGGER, în calitate de operator al partenerului dumneavoastră contractual. Pentru împiedicarea accesului neautorizat al terților la datele dumneavoastră personale, procesul de comandă este criptat prin tehnologie TLS.

Prelucrarea datelor de către EGGER în scopuri de analiză

Pe lângă prelucrarea de către partenerul dumneavoastră contractual, EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH&Co KG este responsabilă pentru următoarea prelucrare: În măsura în care sunteți de acord cu prelucrarea, datele sunt colectate pentru analiza comportamentului de utilizator, precum și pentru punerea la dispoziție de raportări anonimizate cu privire la utilizarea Proiectantului de Mobilier și ușurinței de utilizare a acestuia. Prin anonimizarea adresei IP, în cadrul raportărilor nu mai este posibilă o concluzie cu privire la dumneavoastră personal.

În Proiectantul de Mobilier se utilizează Google Analytics, și astfel este activată funcția de anonimizare IP. Informații suplimentare despre Google Analytics găsiți în declarația noastră de protecție a datelor la punctul 5. Acolo găsiți și informații privind temeiul juridic, dreptul la revocare în orice moment și salvarea datelor.

În plus, utilizăm solicitările cu privire la produse pentru a efectua evaluări statistice (de ex., tipul pieselor de mobilier configurate, materiale utilizate, frecvența configurării). În acest scop, raportarea la persoană este eliminată, astfel încât o concluzie cu privire la dumneavoastră sau oferta dumneavoastră concretă nu mai este posibilă.

Vă rugăm să rețineți: În cadrul utilizării Proiectantului de Mobilier se poate întâmpla ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transmise către servere din SUA . Facem referire în acest sens la indicațiile privind transmiterea datelor în SUA de la punctul 2.

Proiectantul de Mobilier utilizează Microsoft Azure Cloud. În acest scop am încheiat cu Microsoft, pe lângă clauzele standard și acordul de prelucrare a datelor, și alte reglementări extinse privind protecția datelor pentru serviciile Microsoft online (Data Protection Addendum, DPA). S-a agreat ca Microsoft să stocheze datele exclusiv în UE. Astfel, prelucrarea de către Microsoft se supune prevederilor RGPD conform legislației Uniunii Europene.

Informații suplimentare privind respectarea drepturilor dumneavoastră de către Microsoft puteți găsi aici: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement