Dřevo je pro nás pracovní a recyklovatelná surovina. Vyrábíme širokou škálu produktů pro nábytek a interiérový design, podlahy a dřevostavby z přírodních obnovitelných zdrojů. Chováme se udržitelně vůči životnímu prostředí, šetříme zdroje a chráníme klima, čímž přispíváme k udržitelnému rozvoji a potvrzujeme současně i náš závazek: More From Wood.

Pro lepší představu zde vysvětlíme ukazatele, díky kterým jsou environmentální vlastnosti našich produktů transparentní a snadno pochopitelné.

Materiály na bázi dřeva jsou šetrné ke klimatu

CO2 stopa

Každý produkt – včetně našich materiálů na bázi dřeva – zanechává stopu. Dřevo jako surovina CO2 při svém růstu absorbuje a ukládá. Následně se uvolňuje běhěm přepravy a zpracování. U našich produktů je uhlíková stopa velmi malá – dokonce menší než nula. Díky uhlíkové stopě je možné kvantifikovat, jak velký dopad má tato stopa na klima.

Indikátor odpovídá ekvivalentu CO2 GWP 100 cradle-to-gate (A1-A3 podle EN 15804). Výpočet je ověřen externě (viz. EPD).

Naše surovina znovu vyroste

Přínos pro biohospodářství

Dřevo doroste za pár desítek let, fosilní suroviny potřebují miliony let na svůj vývoj. Je proto důležité využívat více obnovitelných surovin. Ukazatel znázorňuje, jak velká část materiálu použitého na výrobu produktu pochází z obnovitelných zdrojů (dřevo, papír) a kolik materiálu pochází z fosilních zdrojů (lepidlo, vosk, pryskyřice). Tímto způsobem u každého produktu transparentně označujeme jeho přínos pro biohospodářství.

Indikátor se vztahuje na všechny složky produktu podle hmotnosti. Založeno na interním výpočtu.

Provoz v cyklech - využití recyklace

Přínos pro cirkulární ekonomiku / oběhové hospodářství

Abychom šetřili přírodní zdroje, musíme znovu používat, recyklovat a obnovovat stávající produkty nejlepším možným způsobem. Tento ukazatel znázorňuje, jak dobře funguje v praxi. Představuje složky produktu v kategoriích: Recyklované materiály (např. staré části nábytku nebo palety) a vedlejší produkty z pilařského průmyslu (např. dřevěné štěpky nebo piliny) přispívají k oběhovému hospodářství. Zbývající komponenty produktu pocházejí z čerstvých zdrojů, jako je ředění dřeva, lepidlo a papír.

Indikátor se vztahuje na všechny složky produktu podle hmotnosti. Vychází z interního výpočtu.

Zaměřujeme se na krátké přepravní vzdálenosti

Podíl dřeva z regionálních zdrojů

Nákup v regionu a co nejkratší přepravní vzdálenosti posilují ekonomiku kraje a snižují objem dopravy. Ukazatel poukazuje, jaký podíl dřeva použitého ve výrobku pochází z maximálního okruhu 150 kilometrů.

Ukazatel se týká přepravní vzdálenosti dřeva použitého ve výrobku. Výpočet je externě ověřen (ISO 38200 "specified regional").

Využíváme dřevo z ověřených a certifikovaných zdrojů

Podíl dřeva z udržitelných zdrojů

Jako obnovitelná surovina je dřevo obecně udržitelné. Aby tomu tak bylo v plném rozsahu, musí být lesy také obhospodařovány podle ekonomických, ekologických a sociálních kritérií. Dokazujeme to pro naše hodnotové řetězce: Všechny naše výrobky na bázi dřeva jsou 100% ověřeny nezávislými třetími stranami v souladu s ISO 38200. To potvrzuje zákonnost původu dřeva. Kromě toho jsou všechny závody EGGER certifikovány v souladu s normami FSC a PEFC jako součást spotřebitelského řetězce.

Ukazatelé odkazují na použité dřevo v produktu. Výpočet je externě ověřen (legálně ověřeno = podíl ISO 38200 veškerého dřeva použitého ve výrobku; z toho certifikováno = podíl ISO 38200 veškerého čerstvého dřeva použitého ve výrobku).

EGGER je zcela transparentní

Zveřejňujeme všechny komponenty, které se používají v našich výrobcích. K tomuto účelu používáme dva typy dokumentů: EPD („Environmental Product Declarations“ / „Environmentální deklarace výrobku“), zveřejňující hodnocení environmentálních vlastností našich výrobků, a EHD. EHD znamená „Environmental and Health Datasheet“. V něm klasifikujeme složky podle jejich vlivu zdraví a ekonomiku recyklace.

Zde naleznete naše EPD a EHD